ایفای تعهدات به جای مانده از بیمه توسعه به عهده کیست؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: عدم نظارت بیمه مرکزی در زمان مقرر درباره بیمه توسعه باعث بوجود آمدن دردسرهایی برای صنعت بیمه و شهروندان شده است که باید به این تخلف رسیدگی شود. صندوق خسارت های بدنی هم بخش دیگری از تعهدات را برعهده گرفته و در حال ایفای آن است.

به گزارش بیدبرگ و نقل از سایت تحلیلی-خبری آیین، محمدرضا پورابراهیمی درباره ناتوانی بیمه توسعه در بازپرداخت تعهداتش به خبرنگار  آیین گفت: بیمه مرکزی ناظر بوده که این تعهدات از منابعی که شرکت های بیمه برای ایفای تعهداتشان داشته اند، پرداخت شود و باید پاسخگو باشد. بیمه مرکزی همچنین مطابق قانون متعهد است که اگر اتفاقی مشابه مساله بیمه توسعه رخ داد تعهدات را به نحوی پرداخت کند.

نماینده مردم کرمان و راور با بیان این مطلب افزود: بخشی از تعهدات بیمه توسعه میان شرکت های بیمه ایران توزیع شده و بخش دیگری هم قرار است از محل منابع مدیر مجموعه بیمه توسعه که در حال حاضر دارایی هایش بلوکه شده پرداخت شود.
پورابراهیمی اظهار کرد: تا ایام عید نوروز بخشی از بدهی ها را تصفیه کرده بودند؛ یعنی فقط در سال گذشته ۲۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.
وی افزود: آنچه ما در مجلس پیگیری کردیم منجر به این شد که بدهی زندانیانی که به دلیل صدور بیمه نامه در حال حاضر در زندان هستند به طور کامل توسط بیمه مرکزی مورد قبول واقع شده است. صندوق خسارت های بدنی هم بخش دیگری از تعهدات را برعهده گرفته و در حال ایفای آن است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: بیمه ایران، صندوق بیمه خسارت های بدنی و بیمه مرکزی در حال ایفای تعهدات به جای مانده از بیمه توسعه هستند اما از آنجایی که خسارت ها به طور مرتب اضافه می شود این پیگیری ها هنوز پاسخگوی تعهدات سنگین بیمه توسعه نبوده است.
پورابراهیمی تاکید کرد: عدم نظارت بیمه مرکزی در زمان مقرر باعث بوجود آمدن این دردسرها برای صنعت بیمه و شهروندان شده است که باید به این تخلف رسیدگی شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه آنچه در مورد بیمه توسعه رخ داد اعتماد مردم نسبت به صنعت بیمه را دچار اشکال جدی می کند و بیمه مرکزی باید تلاش کند تا اعتماد از دست رفته مردم را به صنعت بیمه بازگرداند، یادآور شد: اصلاً بعید نیست که این اتفاق مجدداً برای یک شرکت دیگر هم بیفتد.
عضو کمیسیون اقتصادی درباره اقدامات مجلس در این راستا نیز گفت: ما در مجلس پیگیری کردیم تا تعهدات بیمه توسعه بازپرداخت شود. بخش عمده ای از گزارش تحقیق و تفحص ما درباره صنعت بیمه مربوط به مورد بیمه توسعه بوده است و تخلفاتی که بیمه مرکزی در زمان مقرر انجام داده را در گزارش آورده ایم که به زودی در صحن علنی مجلس قرائت می شود.

Leave a Reply