فرصتی برای تعمیم فرهنگ بیمه

تدوین و تنظیم گزاره ا ی با عنوان«تقویت اعتماد عمومی به صنعت بیمه و افزایش آگاهی عمومی از خدمات بیمه ای و شیوه عرضه آن»  را می توان به عنوان طلایی ترین جمله ای دانست که صنعت بیمه کشور در طول عمر قریب به هشتادساله خود برای  رسمیت بخشیدن به فعالیت های فرهنگی به کار برده است.

 

این گزاره ازجمله اهدافی است که اعضای شورای عالی بیمه در مصوبه شماره ۷۱خود بر آن مهر تایید زدندوحرکتی را که قاعدتاازابتدای تاسیس صنعت بیمه در کشور در ذات برنامه ها و فعالیت های بیمه ای بوده و متاسفانه به آن توجهی نشده است رسمیتی به رنگ «مصوبه» بخشیده اند.

با این‌تصمیم فعالان فرهنگی و تلاشگران عرصه اطلاع رسانی و تبلیغات در صنعت مهجور بیمه، بالاخره پس از گذشت چهل و یک سال از تاسیس نهادناظرو سیاستگذار خودشاهدو صاحب تصویب آئین‌نامه‌ای شدند که به بخشی از برنامه ها و فعالیت های تاثیر گذار آنها رسمیت داده و امیدوارشدند که راهی که در یکی از آخرین روزهای خرداد ۱۳۹۰گشوده شده به فرجامی نیکو برسد.

واقعیت این است که در طول سالیان سال، بخش فرهنگی صنعت بیمه در قیاس با بخش های تخصصی این صنعت نه تنها خوب عمل نکرده و آهنگی همسان با حرکت رو به جلوی سایر بخش هانداشته است بل از عقب ماندگی مفرطی رنج برده و شاید همین نکته باعث شده که صنعت بیمه در کشور ما بسان دیگر حوزه های اقتصادی و سرمایه گذاری مانند بانک و حتی بورس رشد نکرده است.موضوعی که همواره دغدغه متولیان فرهنگی این صنعت بوده و به همین دلیل، تلاشهای کوتاه مدت،بعضا پارتیزانی و گذرای برخی از دلسوزان این عرصه در گوشه گوشه تاریخ پررمز و راز این صنعت به پای هیچ فرد حقیقی و حقوقی جز شخصیت فرهنگی و رسانه ای برخی از مدیران دلسوزاین صنعت نوشته نشده است.

صاحبنظران در بررسی های ابتدایی و شفاهی خود برای یافتن دلیل در خصوص مهجوریت و مظلومیت این صنعت به عواملی چون « عمد آشکار برخی متولیان برای محصور ماندن صنعت»،«ساختار تشکیلاتی و سازمانی مترتب بر موسسات و شرکتهای دولتی و خصوصی بیمه»،«وابستگی برخی از نهادها به نهادهای بالادستی متفاوت» ،« انتزاعی بودن مفهوم بیمه » ،«نبود دستور العمل وآئین نامه اجرایی برای فعالیت های برنامه ریزی شده اطلاع رسانی و فرهنگی خاص این صنعت» و… اشاره کرده و می کنند. موضوعاتی که در نهایت منجر به این شده که پس از گذشت قریب به هشت دهه از فعالیت رسمی این صنعت در کشورو بیش از چهاردهه از فعالیت نهاد حاکمیتی دولت بر این حوزه وعلیرغم تصریح و الزام قانونی برای پرداختن به این موضوع در ماده اول و بند ۵ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی (مصوب خردادماه ۱۳۵۰) ، هنوزشاهد تدوین و تهیه قالبهای منسجم و هماهنگ اطلاع رسانی و فرهنگی در این صنعت نیستیم و این صنعت با  نبود سامانه های مختلف و مشترک برای اطلاع رسانی و فرهنگ سازی دست به گریبان است .

با تصویب و ابلاغ آئین نامه شماره ۷۱شورای عالی بیمه باعنوان« آئین نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران،بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها » بارقه های امیدی در ذهن و فکراهالی صنعت بیمه برای اجرایی شده محور « تعمیم و هدایت امر بیمه » به عنوان یکی از عناصر اصلی اولین قانون تاسیس بیمه مرکزی ایجادشده است.بارقه هایی که در صورت ایجادمکانیزم های اجرایی قوی و کاربردی ، هرچه نداشته باشد منجر به انسجام ،هماهنگی،امکان کنترل فعالیت های این صنعت در بخش های فرهنگی ،تبلیغاتی و اطلاع رسانی خواهدشد.

باور نگارنده این است که اختصاص یک فصل مجزای  شش  ماده ای از یک آئین نامه  ۳۲ماده ای به مفهوم اطلاع رسانی و تبلیغ خدمات بیمه ای هرچند اقدامی دیر و دور است ، اما به هرحال می توان از این اقدام شایسته و در خور تحسین به عنوان روزنه ای یادکرد تابا استفاده از آن علاوه برایجاد،استقرار و برقراری سامانه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی منطقی و اصولی در این صنعت ، مقدمات حضور و مشارکت اهالی فرهنگی بیمه را در عرصه های مختلف رسانه ای ،تبلیغاتی و فرهنگی کشور فراهم آورد.روزنه ای که بارسنگینی را بردوش تلاشگران فرهنگی این صنعت گذاشته است چه همانگونه که در مصدر این مقال به آن اشاره شدبا تصویب این آئین نامه هم بهانه ی تلاش عامدانه صاحبان صنعت برای مهجور ماندن این صنعت در افکار عمومی از بین رفته است،هم می توان با استفاده از کلیات مطرح شده در این آئین نامه نسبت به تهیه و تنظیم دستور العمل های مرتبط با استفاده از تجربیات،و دانش شرکت های بیمه اقدام کردوهم می توان زمینه های لازم رابرای انسجام وهماهنگی های لازم در بخش فرهنگی صنعت فراهم نمود و در این عرصه عیار و سنجه  کارگزاران فرهنگی صنعت هم به خوبی با تدوین ،تهیه و پخش و انتشار محصولات تهیه شده و استاندارد مشخص خواهدشد.

به هرصورت «تعریف تبلیغ بیمه ای»،«پرهیز از تبلیغات گمراه کننده با تشریح مصادیق این تبلیغات»،«ایجادسیستمی برای کنترل محتوای تبلیغات و انتشارات»،« الزام شرکت های بیمه ای برای اخذ تاییدیه بیمه مرکزی برای اجرای تبلیغات رادیو و تلویزیونی»،«تاکید بر هماهنگی اجرای تبلیغات توسط نمایندگان» و« چگونگی نظارت بیمه مرکزی براجرای این مصوبه» مهم ترین محورهای مورد اشاره در این آئین نامه است که  اعضای شورای عالی بیمه با اجرای آنها موافقت کرده اند موضوعی که هم در فرمان ده ماده ای معروف رئیس جمهور برای تحول در صنعت بیمه به آن اشاره شده هم همه وزرای  امور اقتصادی و دارایی برآن تاکید داشته و دارند و هم رئیس کل بیمه مرکزی در جلسه معارفه خود از توسعه فرهنگ بیمه به عنوان یکی از اصلی ترین برنامه های خود نام برد ه است.حرکت نیکو،سنجیده و قابل تاملی که می توان از آن به عنوان نقطه عطفی در توسعه فرهنگ بیمه یادکرد.

منبع: insurancebusiness.ir

Leave a Reply