صندوق تضمین تسهیلات رهنی ایجاد می شود

مدیر عامل بانک مسکن از بررسی تاسیس صندوق تضمین تسهیلات رهنی در برنامه ششم توسعه اقتصادی خبر داد و افزود: با ایجاد چنین صندوقی امکان پوشش بیمه ای تسهیلات رهنی فراهم شود.

به گزارش بیدبرگ و نقل از ریسک نیوز، محمد هاشم بت شکن ، مدیر عامل بانک مسکن ، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ریسک نیوز ، در خصوص پوشش بیمه ای تسهیلات و ورود بانک ها به این حوزه گفت: بیمه تسهیلات رهنی در دنیا ادبیات خاص خود را دارد به طور مثال در امریکا نهادی ایجاد شده است که تضمین تسهیلات رهنی را انجام می دهد که در حال حاضر در کشور ما چنین نهادی وجود ندارد.

مدیر عامل بانک مسکن افزود:  در این راستا بانک مسکن به دنبال این است که حکم تاسیس چنین نهادی را تحت عنوان صندوق تضمین تسهیلات رهنی در برنامه ششم توسعه اقتصادی پیشنهاد دهد تا چنین امکانی برای تضمین و به عبارتی پوشش بیمه ای تسهیلات فراهم شود.

به گفته وی این صندوق بانک نیست بلکه پیشنهاد شده چنین نهادی توسط دولت تاسیس شود.

بت شکن اظهار داشت:در واقع این صندوق بازپرداخت تسهیلات رهنی که بانک ها ارایه می دهند را تضمین می کند و طبیعتا پس از این تضمین حلقه بعدی که تامین مالی است مطرح می شود و آن انتشار اوراق بهادار رهنی است که در بازار سرمایه می تواند انجام شود.

منبع: http://risknews.ir/news/56735/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA

Leave a Reply