تشکلهای کارگری در تنظیم برنامه ششم به کمک تامین اجتماعی بیایند

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: برای مشارکت در تنظیم برنامه ششم توسعه اقدامات قابل توجهی در سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته است و تشکل‌های کارگری نیز می‌توانند در این رابطه به کمک سازمان بیایند.

به گزارش بیدبرگ و نقل از ریسک نیوز، دکتر سیدتقی نوربخش در جلسه‌ای با دبیران اجرایی خانه کارگر با بیان اینکه امروز سازمان تامین اجتماعی در مسیر صحیح فعالیت قرار گرفته است، گفت: برای تحقق اهداف سازمان و تسریع در روند روبه رشدی که در پیش گرفته‌ایم نیازمند مشارکت و نقد دلسوزانه شرکای اجتماعی سازمان هستیم و تشکل‌های کارگری در این رابطه نقش بسیار مهمی بر عهده دارند.

وی تعامل سازنده و همکاری متقابل با شرکای اجتماعی را از مهمترین اصول حاکم بر سازمان تامین اجتماعی دانست و اظهار داشت: نتیجه این همکاری متقابل را در اجرای قانون مربوط به کسر حق بیمه از بن و مزایای کارگران طی یک ماه اخیر مشاهده کردیم. در این رابطه تعامل سازنده با تشکل‌های کارفرمایی در دستور کار قرار گرفت و این مسئله با همکاری کارفرمایان محترم تحقق یافت و یکی از خواسته‌های قانونی جامعه کارگری به اجرا درآمد.

نوربخش توجه به برنامه ریزی را از مهمترین اولویت‌های مدیریتی سازمان تأمین جتماعی برشمرد و گفت: برای مشارکت در تنظیم برنامه ششم توسعه اقدامات قابل توجهی در سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته است و تشکل‌های کارگری نیز می‌توانند در این رابطه به کمک سازمان بیایند.

وی وجود تشکل‌های کارگری را برای سازمان تامین اجتماعی یک نعمت دانست و گفت: حساسیت‌ها و دغدغه‌هایی که این تشکل‌ها در قبال کارگران دارند باید در یک بستر کارشناسی پیگیری شود و برای تحقق این امر تشکیل دبیرخانه شرکای اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی دنبال می‌شود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، تشکل‌های کارگری را یاری دهنده این سازمان دانست و گفت: جلوگیری از استفاده من غیر حق از خدمات سازمان تامین اجتماعی از خواسته‌های برحق کارگران است که این تشکل‌ها برای جلوگیری از سوء استفاده از خدمات سازمان از ما حمایت می‌کنند.

نوربخش با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی بر اساس قانون سال ۵۴  با تبدیل صندوق های بیمه های اجتماعی کارگران به سازمان تامین اجتماعی شکل گرفته است، گفت: سازمان تامین اجتماعی از سال ۵۴ تا سال ۸۴ روند نسبتاً ثابتی را طی کرده است که در آن وضعیت، هرچند اندک مشکلات و آفت‌هایی برای سازمان وجود داشت اما در مجموع شرایط قابل قبولی داشتیم و خطری متوجه سازمان نبود اما از سال ۸۴ شاهد تغییراتی در سازمان بودیم که روند ثابت گذشته را تحت تأثیر قرار داد و سازمان را به سوی شرایط خطرناکی برد.

وی با بیان اینکه در نتیجه اقدامات انجام شده طی این سال‌ها، دولت در رابطه با بسیاری از بیمه‌شدگان نقش کارفرمایی را برعهده گرفت و آیتم‌های تعهدی دولت نسبت به سازمان تامین اجتماعی از ۳ مورد به بیش از ۲۰ مورد رسید که افزایش تصاعدی بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را به دنبال آورد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه مهمترین تولید این سازمان امنیت اجتماعی است، گفت: انتقادات ما نسبت به مسائل سال‌های گذشته سازمان به دلیل به خطر افتادن امنیت خاطر کارگران است و اولویت اول ما در سازمان تامین اجتماعی دور نگه داشتن این سازمان از مسائل حاشیه‌ای است.

نوربخش با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا کنون برای عمل به تعهدات و خدمت‌رسانی به بیمه‌شدگان و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی ۱۰۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است، افزود: با توجه به مشکلات اقتصادی و فشارهای گوناگونی که بر اقتصاد کشور وارد می‌شود، این اقدام بزرگ تنها با روحیه ایثارگری و فداکاری مدیران و کارکنان سازمان تامین اجتماعی و همچنین همراهی تحسین برانگیز شرکای اجتماعی سازمان تحقق می‌یابد.

 

وی با اشاره به پیشرفت‌ها و تحولات مثبتی که در حوزه درمان سازمان تامین اجتماعی بوجود آمده است، گفت: در سال گذشته با وجود تمامی محدودیت‌هایی که با آن مواجه بودیم، توانستیم به اندازه ۱۰ سال قبل از آن تجهیزات پیشرفته پزشکی تهیه کنیم که این کار زمینه ساز ارتقاء قابل توجه خدمات درمانی سازمان شده است.

وی عدالت در توزیع خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی را از اولویت‌های این سازمان برشمرد و اظهار داشت: ما خدمت در سازمان تامین اجتماعی فرصتی بسیار ارزشمند می‌دانیم و از هیچ اقدامی برای ارتقاء خدمات و افزایش رضایتمندی بیمه شدگان فروگذار نمی‌کنیم.

نوربخش با بیان اینکه قانون تامین اجتماعی از بهترین و مترقی‌ترین قوانین مادر کشور است، گفت: این سازمان در حال حاضر با سیستم بیمه‌ای مزایای تعریف شده (defined benefit) فعالیت می‌کند که بر اساس آن خدمات تعریف شده و مشخصی به تمامی بیمه شدگان ارائه می‌شود.

وی افزود: سیستم بیمه‌ای مشارکت تعریف شده (defined contribution) سیستم دیگری است که در بسیاری کشورها وجود دارد و در این روش هر فرد بر اساس اندوخته خود در صندوق بیمه‌ای از مزایای مربوطه بهره‌مند می‌شود.

نوربخش ادامه داد: بیشتر کشورها نیز ترکیبی از هر دو سیستم بیمه‌ای را دارند که این امر با ارائه حداقلی از خدمات اجتماعی توسط دولت‌ها همراه است اما در کشور ما در شرایط فقدان حمایت‌های اجتماعی کافی از سوی دولت، سیستم بیمه‌ای مزایای تعریف شده پاسخگوی نیاز جامعه است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه قانون فعلی تامین اجتماعی بر اساس دیدگاه‌های کارشناسی تنظیم شده و مکانیزم‌های بسیار دقیقی برای تأمین هزینه‌ها و ارائه خدمات در این قانون پیش‌بینی شده است، افزود: متأسفانه در مواقعی مطالبی مبنی بر لزوم بازنگی در نظام بیمه‌ای از مزایای تعریف شده به مشارکت تعریف شده مطرح می‌شود که باید در مبادی تصمیم گیری کشور بویژه در تنظیم برنامه ششم توسعه این مسئله مورد توجه تمامی صاحبنظران قرار گیرد که سیستم بیمه‌ای فعلی با توجه به شرایط کشور ما بهترین وضعیت ممکن است.

منبع: http://risknews.ir/news/56756/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF

Leave a Reply