تدوین نرخنامه مشورتی بیمه های اشخاص

تدوین نرخ نامه مشورتی بیمه های اشخاص.

بیمه مرکزی، نرخ نامه مشورتی بیمه‌ های اشخاص در راستای تنظیم بازار و جلوگیری از نرخ شکنی در صنعت بیمه را تایید کرد.

به گزارش بیدبرگ  و به نقل از بنکر، نرخ نامه مشورتی بیمه های اشخاص در قالب طرح پژوهشی و به منظور جلوگیری از نرخ شکنی در صنعت بیمه کشور تدوین شد.
نرخ نامه مشورتی بیمه‌ های اشخاص در راستای تنظیم بازار و جلوگیری از نرخ شکنی در صنعت بیمه تدوین شده و برای ارزیابی ریسک و تعیین حق بیمه در اختیار محاسبان فنی، کارشناسان و اکچوئران قرار می گیرد تا از تزلزل و هرج و مرج موجود در بازار نرخ ها به دلیل حذف نظارت تعرفه ای طی سال های اخیر کاسته شود.
پژوهشکده بیمه نرخ نامه مشورتی بیمه‌ های اشخاص را براساس آیین‌نامه‌ های موجود، مصوبات شورایعالی بیمه و استفاده از تجارب سایر کشورها به منظور دریافت حق بیمه عادلانه تر از بیمه گزاران و تامین منافع شرکت های بیمه تدوین کرده است.
در نرخ نامه مذکور با موضوعات محاسبه نرخ سنین ۷۰ تا ۸۹ برای اولین بار، نرخ بیمه عمر گروهی به شرط حیات در بیمه های عمر، اصلاح جدول گروهای شغلی و ارائه تفصیلی برخی از طبقات مانند سایر موسسات در بیمه های حوادث و تقسیم بندی تفصیلی طبقات پوشش های درمانی و نرخ های آن و ارائه برخی از خدمات‌درمانی که در نرخ های قبلی مغفول مانده بود ارائه شده است.
گفتنی است با شروع بکار دولت تدبیر و امید، اجرای طرح های پژوهشی با نظر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار پژوهشکده بیمه قرار گرفت. این پژوهش ها با محورهای کلی “بازنگری شرایط عمومی رشته های بیمه ای”، ” عوامل موثر بر ریسک رشته های مختلف”،” تدوین استانداردهای آموزشی شبکه فروش” و ” مطالعه ذخایر بیمه ای” به منظور گام برداشتن در مسیر توسعه صنعت بیمه و افزایش ضریب نفوذ بیمه طراحی شده است.
در اجرای این طرح ها از ظرفیت های پژوهشی دانشگاهای کشور نیز استفاده شده است.

 

دیدگاه خود را ثبت کنید: