بررسی مبانی فنی و مالی تخفیف های شرکت های بیمه در بیمه شخص ثالث

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش توجیهی فنی و ارزیابی ریسک و عملکرد شرکت‌های بیمه در بیمه شخص ثالث را از لحاظ مبانی فنی و مالی ارائه تخفیف بررسی و نظر خود را در مورد سیاست های ارزیابی ریسک هر یک از شرکت های بیمه اعلام کرد.

به گزارش بیدبرگ و نقل از اداره کل روابط  عمومی بیمه مرکزی، بر اساس این گزارش، اعمال و ادامه اعطای تخفیف (مازاد بر تخفیفات قانونی) در این رشته توسط اغلب شرکت‌های بیمه فاقد توجیه فنی اعلام شده و بیمه مرکزی در مورد تبعات مالی استمرار این تخفیفات به شرکت‌های مورد نظر هشدار داده است .
گفتنی است اغلب شرکت های بیمه بدون دخالت عوامل موثر در ارزیابی ریسک بیمه شخص ثالث و نتایج مالی آن تخفیفات خود را در این رشته اعطاء کرده‌اند. این در حالی است که هرگونه تخفیف در بیمه شخص ثالث باید در چارچوب قانون و مقررات مربوط و با محوریت مشخصه هایی همچون، سابقه خسارت بیمه‌ای و خصوصیات رانندگان و نوع خودرو در نهایت ضریب خسارت انجام شود.

Leave a Reply