مهلت ۶ ماهه برای بررسی تحقیق و تفحص از صنعت بیمه

عضو هیات تحقیق و تفحص از صنعت بیمه از درخواست این هیات از هیات رئیسه مجلس برای تمدید مهلت ۶ ماهه بررسی این طرح خبر داد.

به گزارش بیدبرگ و نقل از بینا، ابراهیم نکو با اشاره به بررسی طرح تحقیق و تفحص از صنعت بیمه گفت: بررسی این طرح تاکنون به نتایج خوبی منتهی شده و درحال حاضر در مرحله جمع بندی اطلاعات قرار داریم.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان درمجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه در جریان بررسی طرح تفحص از صنعت بیمه تاکنون موضوعات بسیاری برای شفاف سازی عملکرد این صنعت به دست آمده است،افزود: برای جمع بندی و تکمیل بررسی ها نیازمند تمدید مهلت ازسوی هیات رئیسه مجلس بوده ایم که این درخواست به صورت کتبی ارجاع شده است.

وی ادامه داد: با اتمام بررسی طرح تحقیق و تفحص از صنعت بیمه شاهد رضایت مردم از این صنعت خواهیم بود.

عضوهیات تحقیق و تفحص از صنعت بیمه، با بیان اینکه هفته آتی نشست اعضای هیات تحفص از صنعت بیمه برای بررسی این طرح برگزار خواهد شد،تصریح کرد: درصورت موافقت هیات رئیسه با تمدید مهلت مذکور بررسی این طرح با جدیت بیشتری در دستور کار قرار خواهد گرفت.

Leave a Reply