تجارت خارجی کشور پس از رفع تحریم ها از دید دکتر بیژن صادق

دکتر بیژن صادق نایب رییس هیات مدیره و مدیر عامل بیمه دانا گفت: در صورت مثبت بودن نتیجه مذاکرات هسته ای، شرکت های بیمه در کشور  روند مثبت و رو به جلویی را تجربه خواهند کرد .

به گزارش بیدبرگ و نقل از روابط عمومی بیمه دانا، دکتر بیژن صادق وضعیت شرکت های بیمه را پس از دوران تحریم مورد ارزیابی و تحلیل قرار داد و با اشاره به اینکه سرمایه گذاران و بازرگانان اروپایی می توانند در دوران”پسا تحریم” برای حضور در عرصه اقتصادی به ویژه صنعت بیمه در ایران برنامه ریزی کنند، افزود: بازارکشورمان طی چند سال گذشته بازار مناسب و دست نخورده ای باقی مانده که به دلیل تحریم های ظالمانه کشورهای غربی، فرصت سرمایه گذاری در صنعت بیمه برای این کشورها عملا از دست رفته است .

دکتر صادق اظهار داشت: در دوران تحریم که اروپاییان بازار بکر بیمه ایران را از دست دادند، برخی کشورها مانند امارات و عربستان بیشترین حجم سرمایه گذاری وبهره برداری اقتصادی را داشتند، در حالی که در دوران”پسا تحریم” ایران می تواند جانشین مناسبی برای این کشورها محسوب شده و سرمایه های عظیم اقتصادی آنها به طرف ایران سرازیر شود .

مدیر عامل بیمه دانا با اشاره به بیمه های باربری گفت: بسیاری از شرکت های بین المللی بیمه به دلیل نگرانی از تحریم های امریکا، از تعامل با شرکت های حمل و نقل کالای ایرانی خودداری می کنند که این امر موجب کاهش سود شرکت های کشتیرانی شده است .

دکتر صادق با بیان اینکه حجم زیادی از ترددها از طریق خط اروپایی صورت می گیرد، افزود: با لغو تحریم ها تجارت خارجی کشور به روال عادی خود باز می گردد و پس از مدت کوتاهی میزان تجارت خارجی نیز افزایش خواهد یافت .

وی با جمع بندی مطالب ارائه شده اظهار داشت: پیش بینی می شود پس از مذاکرات هسته ای و رسیدن به توافق احتمالی، وضعیت اقتصادی کشور بهبود یافته و شرکت های بیمه نیز می توانند با توانایی و ظرفیت های آزاد شده خود، سهم بیشتری در تولید حق بیمه و رشد اقتصادی ایفا کنند.

Leave a Reply