بیمه کوثر در رتبه پنجم شرکتهای بیمه خصوصی کشور

نرخ رشد حق‌بیمۀ تولیدی شرکت بیمۀ‌کوثر در سال۹۳ نسبت‌به سال قبل از آن، ۴۶درصد افزایش یافت و از لحاظ میزان فروش در بین شرکتهای خصوصی  صنعت بیمه در جایگاه پنجم قرار گرفت .

 

به گزارش بیدبرگ و به نقل از روابط‌ عمومی و اعلام مدیر برنامه‌ریزی و پایش استراتژیک بیمۀ‌کوثر، حق‌بیمۀ تولیدی شرکت در سال گذشته به ۷۱۱میلیارد تومان رسید که این امر نشان از تحقق برنامه‌های پیش‌بینی شده در حوزه‌های مختلف است.

ابوالفضل آقادادی گفت: سهم رشتۀ شخص‌ثالث و مازاد، درمان و زندگی به‌ترتیب حدود ۵۴، ۱۱ و ۱۴ درصد از حق‌بیمۀ تولیدی شرکت بوده است.

وی افزود: با توجه‌ به عملکرد مناسب و رو به رشد بیمه‌ های زندگی در سال‌ گذشته، استراتژی شرکت مبنی‌ بر تمرکز بر این رشتۀ بیمه‌ ای (بیمه زندگی) در سال‌جاری، همچنان مورد توجه است.

مدیر برنامه‌ریزی و پایش استراتژیک شرکت از رشد دو برابری سهم پرتفوی بیمه‌های زندگی شعب سراسر کشور از پرتفوی شرکت خبر داد و اظهارداشت: سهم بیمه‌های زندگی در سال۹۳ در شعب به ۳درصد حق‌بیمۀ تولیدی شرکت رسیده که بیشترین درصد سهم بیمه‌های زندگی از پرتفوی هر شعبه به‌ترتیب مربوط‌به پنج شعبۀ سمنان، گلستان، یزد، البرز و لرستان و بیشترین میزان فروش ریالی بیمه‌های زندگی مربوط‌به پنج شعبۀ تهران، البرز، فارس، یزد و گیلان بوده است.

ابوالفضل آقادادی با اشاره به اینکه نسبت خسارت شرکت در سال گذشته به ۴۷ درصد رسیده است، خاطرنشان‌کرد: در سال گذشته حدود ۳۳۵ میلیارد تومان خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت شده است که سهم رشته‌های شخص‌ثالث و مازاد، درمان و زندگی از کل خسارت‌ها در سال۹۳ به‌ترتیب حدود ۵۱، ۱۶ و ۱۲ درصد بوده است.

وی با بیان اینکه سهم حق‌بیمۀ تولیدی ۱۱شعبه از پرتفوی شرکت  بالاتر از سهم حق‌ بیمۀ آن استان‌ها در کشور بوده است، تصریح‌کرد: بیشترین رشد فروش سال۹۳ نسبت‌به سال قبل از آن مربوط‌ به پنج شعبۀ استان فارس، اصفهان، سمنان، اردبیل و مازندران بوده است.

دیدگاه خود را ثبت کنید: