مشاوره تلفنی 24 ساعته 02170703024

پرداخت حق بیمه برای پیک های موتوری از سوی کارفرمایان الزامی است

مدیر کل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی گفت: کارفرمایان کارگاه هایی که افرادی را تحت عنوان پیک های موتوری در اختیار دارند، ملزم به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه آنها هستند.

به گزارش بیدبرگ و نقل از ریسک نیوز، مهرداد قریب افزود: پیک های موتوری که در کارگاه های مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی شاغل هستند، کارفرمایان آنها مکلفند طبق ماده ۲۸ و۳۶ قانون حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان تأمین اجتماعی بپردازند.

وی ادامه داد: کارفرما باید صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان در کارگاه ها را طبق ماده ۳۹ قانون و آئین نامه اجرایی مذکور با درج روزهای کارکرد و رعایت حداقل دستمزد روزانه به شعبه ذیربط تأمین اجتماعی ارسال کند.

قریب تصریح کرد: کارفرمایان می توانند ارسال لیست و پرداخت حق بیمه را به صورت اینترنتی انجام دهند و نیازی به مراجعه حضوری به شعبه ندارند.

سازمان بیمه تامین اجتماعی

Leave a Reply