قدردانی رییس دفتر نمایندگی سازمان ملل به خاطر بیمه پناهندگان در ایران

«سیبان کا دانا پالا» رییس دفتر نمایندگی سازمان ملل در امور پناهندگان در ایران با بیان اینکه بیمه پناهندگان در ارتقا سلامتی و داشتن زندگی بهتر به آنها کمک می کند، گفت: به خاطر بیمه شدن یک میلیون پناهنده در ایران، از این کشور تشکر می کنم.

به گزارش بیدبرگ و نقل از پایگاه خبری اعتبار، «سیبان کا دانا پالا» عصر چهارشنبه در نشست هم اندیشی عدالت اجتماعی و آموزش کودکان پناهنده در ایران که توسط انجمن حمایت زنان و کودکان پناهنده(حامی) در برج میلاد برگزار شد، افزود: امیدواریم بتوانیم بزودی مسایل بیمه پناهندگان را از طریق دولت ایران انجام دهیم.
وی با اشاره به گفته مدیرکل آسیای غربی وزارت امور خارجه مبنی بر افزایش ۶۰ درصدی سطح باسوادی اتباع غیرایرانی گفت: به انحای مختلف از جمهوری اسلامی ایران دفاع می کنیم و یکی از فعالیت هایی که همیشه از آن حمایت و قدردانی می کنیم، همین افزایش سطح سواد از شش به ۶۰ درصدی اتباع غیرایرانی است.
رییس دفتر نمایندگی سازمان ملل در امور پناهندگان در ایران، آموزش را از مهمترین اولویت های این دفتر بر شمرد و افزود: بی صبرانه منتظریم تا سخنان رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران به مقام اجرا در آید که این یک مسابقه برد برد و به نفع همه خواهد بود.

Leave a Reply