بیمه هنرمندان یک طرح ملی است

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان گفت: سال گذشته نزدیک به ۸۰ هزار هنرمند قالیباف از بیمه هنرمندان استفاده کردند.

به گزارش بیدبرگ و نقل از بنکر، موضوع بیمه هنرمندان یک طرح ملی است و معاونت صنایع دستی کشور به صورت جدی دنبال حل این مساله است.
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان گفت: بیمه هنرمندان یکی از دغدغه های صنایع دستی است که نیازمند اعتبار و تخصیص بودجه لازم است.
محمدحسین دهقانی در آیین بهره برداری از مرکز آموزش صنایع دستی بخش بادرود نطنز اظهار داشت: صنایع دستی نمادی از فرهنگ غنی ایران زمین است که برندسازی و استاندارد آن مستلزم برخی شاخص ها و معیارهایی است که باید از نظر کیفی مورد بررسی قرار گیرد.
وی گفت: بررسی استعدادها و ظرفیت های ایجاد اشتغال در اقتصاد مناطق یکی از اصلی ترین وظایف دولت در شرایط کنونی است.
دهقانی همچنین گفت: موضوع بیمه هنرمندان یک طرح ملی است و معاونت صنایع دستی کشور به صورت جدی دنبال حل این مساله است.
وی گفت: سال گذشته نزدیک به ۸۰ هزار هنرمند قالیباف از بیمه هنرمندان استفاده کردند.
سرپرست اداره میراث فرهنگی نطنز نیز در آیین گفت: تغییر کاربری آب انبار جامعی شهر بادرود با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیون ریال طی یکماه انجام شده است.
حسین یزدانمهر، ساماندهی آب انبار، حذف الحاقات ناهمگون بنا و اندود بدنه داخلی آب انبار و خرید تجهیزات اداری و کارگاهی اصلاح سیستم روشنایی را از اقدامات در اجرای این پروژه با هدف احیای هنرهای سنتی و اصیل منطقه بادرود از جمله هنر گلیم بافی، سفالگری دانست.
وی افزود: آب انبار حاج جامعی بادرود به دلیل دارا بودن ارزش های خاص معماری از جمله ساختار سازه ای آن که به صورت طاق چشمه و چهار دهانه به شکل شبکه ای مربع شکل تشکیل شده در سال ۸۴ به شماره ۱۶۱۴۲ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

منبع: http://banker.ir/news/110668/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1

Leave a Reply