نخستین هم اندیشی بیمه نامه های مهندسی صنعت بیمه

نخستین نشست یک روزه هم اندیشی بیمه نامه های مهندسی صنعت بیمه با مشارکت مسوولان بیمه های مهندسی و انرژی ۲۲ شرکت بیمه ای در بیمه ایران برگزار شد.
به گزارش بیدبرگ و نقل از روابط عمومی بیمه ایران، سرپرست مدیریت بیمه های مهندسی و مسوولیت بیمه ایران دراین ارتباط گفت: این نشست با هدف آشنایی هر چه بیشترمدیران فنی مهندسی و انرژی صنعت بیمه با مباحث فنی این بخش به منظور تعامل و همگرایی بیشتر بین مسوولان صنعت بیمه برگزار شد.
اسماعیل محتشم افزود: دراین جلسه همچنین تجزیه و تحلیل وضعیت موجود صدوربیمه نامه و پرداخت خسارت بیمه نامه های مهندسی و انرژی مورد بررسی قرارگرفت.
 وی احیای اصول حرفه ای بیمه گری دربخش های مهندسی و انرژی را از دیگر مباحث این نشست خواندوافزود: نگاه کوتاه مدت مدیران فنی این بخش و عدم رعایت اصول حرفه ای،عدم واکنش به شرایط غیر فنی مناقصات و پذیرش آن ها، عدم تناسب رشد نرخ حق بیمه با نرخ تورم جامعه،عدم تجریه وتحلیل و محاسبه مناسب در ارائه نرخ وشرایط و عدم وجود دانش کافی دراین زمینه در صنعت بیمه به این بخش آسیب های جدی وارد کرده است از این رو با تغییر رویکرد دراین موارد موافقت شد.
سرپرست مدیریت بیمه نامه های مهندسی مسوولیت بیمه ایران با انتقاد از اینکه استراتژی رقابتی و مشارکتی دراین بخش از صنعت بیمه وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه هم اکنون مدیران صنعت بیمه فقط از استراتژی نفوذ دربازار بدون توجه به سایرروش های بازار یابی پیروی می کنند که انتخاب این موضوع شاید درکوتاه مدت به سود شرکت ها باشد اما به طور حتم دربلند مدت به مجموعه صنعت بیمه آسیب وارد خواهد کرد.
محتشم درباره سایر محورهایی که در این نشست درباره آن بحث و گفت و گو صورت گرفت نیز عنوان کرد : عدم شناخت صحیح ریسک،چالش های بیمه های مهندسی و انرژی درپسا تحریم ،رعایت مصوبات شورای عالی بیمه، رعایت اخلاق حرفه ای و رقابت درحین همکاری از دیگر مباحثی بود که دراین نشست کارشناسان درباره آن گفت وگو کردند.
به گفته وی همچنین کارشناسان درخصوص نقش و ماهیت وجود سندیکاهای بیمه ای و انجمن های حرفه ای درخارج از کشور،هم راستا نمودن اصول حرفه ای با اهداف سازمانی،خودداری از رقابت ناسالم و غیر حرفه ای،راهنمایی و مشاوره فنی به بیمه گذاران و ایجاد بانک اطلاعاتی مشترکت از مشتریان مباحثی است که کارشناسان نقطه نظرات خود را بیان کردند.
درپایان این نشست بیانیه ۱۲ ماده ای مبنی بر رعایت اخلاق و اصول حرفه ای ،عمل طبق اصول استاندارد بین المللی بیمه های مهندسی و انرژی،مدیریت دانش و ارتقای سطح علمی متخصصان شاغل دراین رشته ها،دوری از هرگونه غیر حرفه ای و نرخ شکنی و همچنین نگاه به بیمه ایران نه به عنوان یک رقیب بلکه به عنوان پیشکسوت و حامی صنعت بیمه دراین رشته ها قرائت و به تصویب مسوولان و کارشناسان شرکت های بیمه ای رسید.

Leave a Reply