بیمه میهن در سال ۱۳۹۳ به روایت آمار

 آمارها نشان می دهد که بیمه میهن در بخش ثالث بالغ بر ۳۲ میلیارد و ۶۲۶ میلیون و ۱۰۰ تومان با زیان روبه رو بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۲ افزایش چشم گیری دارد .

به گزارش بیدبرگ و نقل از ایران و جهان، جدید ترین اطلاعات از بیمه میهن نشان می دهد که سرمایه ثبتی شرکت که رقم ۴۰ میلیارد تومان گزارش شده با آنچه بنابر مصوبه هیات وزیران بیمه مرکزی تکلیف کرده فاصله بسیاری دارد . این شرکت باید تا پایان سال ۱۳۹۳ سرمایه خود را به رقم ۱۲۹ میلیارد تومان و تا پایان سال جاری به رقم ۱۸۳ میلیارد تومان برساند. البته هرچند که در روزهای گذشته بحث تغییر در ترکیب سهام داران بیمه میهن داغ بود اما اطلاعات جدید گویای آن است که ترکیب سهامداری این شرکت با تغییراتی مواجه است.در ترکیب جدید سهام داران این شرکت نام شرکت های سامان محیط(سهامی خاص)با مالکیت ۲۰ درصد سهام،سرمایه گذاری سپهر با مالکیت ۲۰درصد سهام، سرمایه گذاری صبا تامین با مالکیت ۱۹.۵درصد سهام ،تعاونی مصرف کارکنان بنیاد مسکن با مالکیت ۱۰.۳درصد سهام و نام یک شحص حقیقی به نام معصومه حاجی محمدی که مالک ۱۹درصد سهام این شرکت است به همراه سایر سهام داران دیده می شود.البته لیزینگ امید و موسسه سازمان اقتصادی رضوی هم از ترکیب سهام داری این شرکت خارج شده اند. هرچند که در حال حاضر نماینده سازمان اقتصادی رضوی به عنوان رئیس هیات مدیره در ترکیب فعلی حضور دارد که به احتمال فراوان از این ترکیب خارج خواهد شد .

تغییر ترکیب سهامداران عمده این شرکت با ارائه صورت های مالی سال ۱۳۹۳با توجه به آیین نامه شماره ۴۰ مصوب شورای عالی بیمه به تائید بیمه مرکزی نرسیده است همان طور که اشاره شد در ترکیب جدید سهام داران این شرکت نام شرکت های سامان محیط(سهامی خاص)،سرمایه گذاری سپهر،سرمایه گذاری صبا تامین،تعاونی مصرف کارکنان بنیاد مسکن و نام یک شحص حقیقی به نام خانم معصومه حاجی محمدی که مالک ۱۹درصد سهام این شرکت است به همراه سایر سهام داران دیده می شود ولیزینگ امید و موسسه سازمان اقتصادی رضوی هم از ترکیب سهام داری این شرکت خارج شده اندلذا چگونگی ارائه گزارش عملکرد سال ۱۳۹۳ با این تغییرات وعدم تائید بیمه مرکزی وبا سه امضاء نامشخص است.

بیمه میهن که نسبت خسارت ۴۳.۳۵ درصدی را در فروردین ماه سال جاری به ثبت رسانده در گزارش خود اعلام کرده با تولید ۳۵۱ میلیارد و ۵۹۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان حق بیمه در سال گذشته که ۸۳ درصد آن فقط دو رشته ثالث ودرمان است پرونده این سال را با ۷ میلیارد و ۹۸۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان سود خالص بسته است که تمامی درآمد حاصل از سرمایه گذاری این شرکت از سپرده های کوتاه وبلند مدت بانکی جمعا به مبلغ بیست وشش میلیارد تومان بوده است زیرا این شرکت از عملیات بیمه ای زیانی به میزان یک میلیارد و ۶۰۷ میلیون تومان داشته است.

اما تحلیل وضعیت مالی این شرکت بیمه ای اطلاعات بیشتری را از شرکت مذکور نشان می دهد . در لابه لای اطلاعات وعملکرد سال ۱۳۹۳ بیمه میهن وآنالیز اعداد و ارقام این شرکت بیمه افزایش چشمگیر ذخیره خسارت معوق از مبلغ ۳۶میلیارد تومان درسال ۹۲ به مبلغ بیش از یکصد میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ با رشد ۲۸۴ درصدی است ،که عمده آن مرتبط به رشته شخص ثالث به میزان بیش از هشتاد میلیارد تومان است که تقریبا به همین میزان افزایش دارائی ثابت وسپرده گذاری کوتاه مدت نزد بانکها دارد.

همچنین میزان مطالبات ۱۲۶ میلیارد و ۱۱۳میلیون تومانی از بیمه گذاران و نمایندگان که حدود یک سوم حق بیمه تولیدی است. که بدهکارترین مشتری این شرکت شرکت ایران خودرو است که بدهی بالغ بر۲۳ میلیارد و۶۱۶ میلیون تومانی دارد و پس از آن شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه است که بالغ بر ۴ میلیارد و ۹۳۶ میلیون تومان بدهی دارد .
اطلاعات دیگر بیانگر این نکته است که بیمه میهن نیز بیش از ۵ میلیارد تومان به وزرات بهداشت ،بیش از ۲ میلیارد تومان به صندوق خسارت های بدنی بدهی دارد.
در بخش دیگر آمارها نشان می دهد که بیمه میهن فقط در بخش ثالث بالغ بر ۳۲ میلیارد و ۶۲۶ میلیون و ۱۰۰ تومان با زیان روبه رو بوده است که با توجه به ترکیب پرتفوی این شرکت افزایش چشم گیری دارد .

بیمه میهن با وجود ۲۳۵نفر پرسنل رسمی و قراردادی هزینه های اداری وتشکیلاتی خود را کاهش چشم گیری داده است و توانسته بیش از ۱۵ میلیارد تومان از این بخش را کاهش دهد.این در حالی است که تعداد پرسنل شرکت نسبت به سال ۹۲ افزایش دارد.

در بخش دیگر آمارها نشان می دهد که بیمه میهن در بخش ثالث بالغ بر ۳۲ میلیارد و ۶۲۶ میلیون و ۱۰۰ تومان با زیان روبه رو بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۲ افزایش چشم گیری دارد .

البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که این شرکت علاوه بر رشته ثالث، در رشته های بیمه کشتی و تشکیل سرمایه نیز زیان بوده ده است که در سال ۱۳۹۳ نهایتا این شرکت از عملیات بیمه ای بالغ بر یک میلیارد و ۶۰۷ میلیون تومان زیان کرده است

دیدگاه خود را ثبت کنید: