چرا بیمه ها منبع پرداخت و پاسخگویی ندارند؟

در حال حاضر مطالبات سازمان‌های بیمه گر از نهادهای دولتی واقعا سر به فلک زده است که هم مربوط به بیمه‌های پایه و هم بیمه‌های تکمیلی است.

به گزارش بیدبرگ و نقل از ریسک نیوز، تمام منابع باید از بیمه‌ها پرداخت شود اما وقتی سازمانهای دولتی مطالبات خود را به بیمه‌ها پرداخت نمی‌کنند، بیمه ها هم منبعی برای پاسخگویی نخواهند داشت.
محمد جهانگیری معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی گفت:

باید از سیستم سلامت گله کنیم چرا که سال‌های سال است بیمه‌ها را غیر موثر کردیم، در حال حاضر مطالبات سازمان‌های بیمه گر از نهادهای دولتی واقعا سر به فلک زده است که هم مربوط به بیمه‌های پایه و هم بیمه‌های تکمیلی است.
وی افزود: اولا وقتی سازمان‌های دولتی پرداخت نمی‌کنند بیمه‌ها منابعی ندارند و نمی‌توانند مطالبات را بدهند، دوما ما هیچ وقت بیمه‌ها را تقویت نکردیم که درخواست پاسخگویی از آن‌ها را داشته باشیم، نیاز به زمان و اعتماد دارد و طبق سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری باید تمام منابع از طریق بیمه انجام شود و این در حالی میسر است که وحدت رویه را انجام دهیم و پرداختها از درگاه بیمه انجام شود و از طرفی سیاست‌های بیمه‌ای با سیاست‌های سلامت همخوانی داشته باشد.
جهانگیری اذعان داشت: طبق قانون برنامه ۵ ماده ۳۸ تعادل منابع و مصارف برای رفتار سازی مناسب است، بنابراین قرار نیست برای رفتار سازی مناسب فقط مصارف کاهش پیدا کند و تعادل باید دو طرفه باشد، موضوع رفتارسازی مناسب است و بیمه‌ها نباید به عنوان صندوق عمل کنند.

Leave a Reply