تشریح جزییات بیمه مسوولیت در شرکت های بیمه - بیدبرگ
تلفن پشتیبانی
021-91023784
واتساپ

تشریح جزییات بیمه مسوولیت در شرکت های بیمه

روزانه حوادث بیشماری در اطراف ما رخ می‌دهد و طبق قانون، هر شخصی که باعث ایجاد خسارت (جانی و مالی) برای افراد دیگر شود مسئول جبران آن است. اگر چنین شرایطی پیش آید و شما در موقعیتی قرار گیرید که مسئول یک حادثه شناخته شوید داشتن یک بیمه نامه مناسب می تواند پوشش کافی را برای شما فراهم سازد. شرکت بیمه پارسیان با ارائه انواع بیمه های مسوولیت این امکان را برای شما فراهم می سازد.

چرا بیمه مسوولیت بیمه پارسیان

در هر زمینه ای که فعالیت می کنید داشتن بیمه مسوولیت برای شما الزامی است برای اینکه ممکن است، مسئول خسارت یا آسیبی که به دیگران و اموالشان وارد شده است شناخته شوید. مناسب‌ترین راه برای جبران چنین خسارت هایی بیمه‌های مسوولیت است که با پرداخت مبلغی اندک توسط اقشار گوناگون جامعه، آرامش را برای آن‌ها فراهم می‌آورد. این بیمه نامه از شما و کسب و کارتان در مقابل هرگونه ادعای خسارت ناشی از حوادث غیر عمدی که باعث آسیب به افراد و اموال آنها می شود، حمایت می کند.

انواع بیمه مسیولیت بیمه پارسیان

تنوع بیمه های مسوولیت بسیار زیاد است اما می توان آنها را به پنج دسته کلی تقسیم بندی کرد که عبارتند از بیمه مسوولیت کارفرما در قبال کارکنان، بیمه مسوولیت حرفه‌ای و بیمه مسوولیت مدنی عمومی، بیمه مسوولیت مدنی تولیدکنندگان کالا در قبال استفاده کنندگان و اشخاص ثالث و بیمه مسوولیت مدنی ناشی از اجرای قرارداد .

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

کارکنان در حین انجام کار در معرض خطر یا خطراتی بسیاری قرار دارند که بسیاری از آنها اجتناب ناپذیر می باشند. در صورت وقوع حادثه ناشی از کار و فعالیت … که منجر به هزینه پزشکی، نقص عضو و یا فوت کارکنان (اعم از استخدامی، قراردادی، روزمزد و…) شود، در بسیاری از موارد کارفرما مقصر شناخته شده و ناچار به جبران خسارت وارده و در صورت فوت، پرداخت دیه خواهد بود. شما می توانید با خرید بیمه‌نامه مسوولیت کارفرما در قبال کارکنان هزینه ها را جبران نماید.

برخی از کارفرمایان بر این باورند که با داشتن بیمه تامین اجتماعی برای کارکنان، از خرید بیمه‌نامه‌های مسوولیت بی‌نیاز خواهند شد. نکته قابل توجه این است که پوشش‌های این دو بیمه‌نامه کاملاً متفاوت می‌باشند. بدین معنا که سازمان تامین اجتماعی تعهدی در قبال پرداخت خساراتی که مسئول آن کارفرما باشد، نداشته و یا اگر خسارات مذکور را جبران نماید طبق ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی، نسبت به بازیافت آن از کارفرما اقدام می‌نماید، در حالیکه در بیمه مسوولیت کارفرما این مورد تحت پوشش می باشد. به عبارت دیگر چنانچه کارگری دچار نقص عضو یا فوت گردد، بیمه تامین اجتماعی صرفا مستمری پرداخت نموده و تعهدی در قبال دیه فوت یا نقص عضو نخواهد داشت در حالیکه بیمه مسوولیت متعهد پرداخت دیات مذکور می‌باشد.

انواع این بیمه نامه عبارتند از :

 •  بیمه مسوولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان (غیر ساختمانی)
 • بیمه مسوولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان و اشخاص ثالث (ساختمانی)

همراه بیمه نامه های مذکور بیمه گذار می تواند جبران خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث مانند همسایگان، افراد عبوری و سایرین را نیز در خواست نماید. یکی از مزایای بیمه نامه های مسوولیت بی نام بودن آنهاست. همچنین شما می توانید با پرداخت مبلغی اندک پوشش پرداخت دیه بدون نیاز به رای دادگاه را نیز درخواست نماید. همچنین در صورتیکه بیمه گذار مایل باشد بیمه نامه به صورت با نام صادر شود مشمول تخفیف می گردد

بیمه مسوولیت حرفه ای

هر فرد به تبع شغل و حرفه خود ممکن است خسارت جانی و یا مالی به افراد مرتبط با حرفه خود وارد نماید. بیمه های مسوولیت حرفه ای ضامن جبران خسارات ناشی از شغل و حرفه افراد به دیگران است. انواع این بیمه نامه عبارتند از :

• بیمه مسوولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان
در این بیمه نامه خسارات ناشی از مسوولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان در قبال افراد تحت معالجه که به علت خطا و اشتباه و یا قصور غیر عمدی در انجام امور درمانی یا پزشکی دچار صدمات جسمی و یا روانی گردیده و یا فوت شده اند، تحت پوشش قرار می گیرد.

• بیمه مسوولیت حرفه ای مهندسین طراح، ‌محاسب و ناظر ساختمان
در این بیمه نامه خسارت جانی و مالی وارد به کارگران و اشخاص ثالث ناشی از مسوولیت حرفه ای مهندسین طراح،‌ محاسب و ناظر که دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهر سازی باشند،‌ در حیطه فعالیت ساختمان سازی جبران می گردد. در این بیمه نامه تحت شرایط خاص خسارت وارد به کارکنان و اموال کارفرما نیز پوشش خواهد داشت.
• بیمه مسوولیت حرفه‌ای مدیران مهدهای کودک 
در صورت وقوع حادثه برای کودکان تحت مراقبت در مهدکودک، که ناشی از مسوولیت مدیر مهدکودک باشد، خسارت وارده، از طریق این بیمه‌نامه جبران خواهد شد. مدیر مهد کودک می تواند با پرداخت حق بیمه اضافی، مسوولیت مربیان در قبال کودکان تحت مراقبت را نیز تحت پوشش قرار دهد. بدیهی است مسوولیت مدنی مدیر مهد کودک در قبال پرسنل تحت عنوان بیمه مسوولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان پوشش داده خواهد شد.

همراه بیمه نامه های مذکور بیمه گذار می تواند جبران خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث مانند همسایگان، افراد عبوری و سایرین را نیز در خواست نماید. یکی از مزایای بیمه نامه های مسوولیت بی نام بودن آنهاست. همچنین شما می توانید با پرداخت مبلغی اندک پوشش پرداخت دیه بدون نیاز به رای دادگاه را نیز درخواست نماید. همچنین در صورتیکه بیمه گذار مایل باشد بیمه نامه به صورت با نام صادر شود مشمول تخفیف می گردد

• بیمه مسوولیت مدنی مدیران مجموعه‌های ورزشی در قبال ورزشکاران و مراجعین
شرکت بیمه در این بیمه نامه متعهد می گردد که خسارات جانی وارد به مراجعه کنندگان در محدوده مجموعه ورزشی که ناشی از مسوولیت مدیران مجموعه ورزشی باشد، را جبران نماید. خسارات وارد به تماشاگران نیز می تواند تحت پوشش این بیمه نامه قرار گیرد. لازم به ذکر است خسارت ناشی از حوادث ورزشی تحت پوشش نمی باشد.

• بیمه مسوولیت مدنی مدیران واحدهای اقامتی در قبال مراجعین
این بیمه نامه خسارات جانی وارده به مسافران و میهمانان هتل یا واحداقامتی ناشی از مسوولیت مدیر هتل یا واحد اقامتی را جبران خواهد نمود. البته پوشش خسارت مالی نیز تحت شرایطی قابل ارائه می باشد.
• بیمه مسوولیت مدنی مدیران اردو و تورهای گردشگری
چنانچه برای افراد شرکت کننده در تورهای سیاحتی و زیارتی، حادثه ای رخ دهد و این حادثه ناشی از تقصیر یا سهل انگاری مدیر یا مسئول تور باشد، این بیمه نامه خسارات جانی وارد به زیان دیده را جبران می نماید. در این نوع بیمه نامه تنها خسارت جانی تحت پوشش بوده و خسارات مالی فاقد پوشش است

• بیمه مسوولیت حرفه ای مدیران استخر در قبال استفاده کنندگان
این بیمه نامه خسارات جانی وارد به استفاده کنندگان که ناشی از مسوولیت مدیر استخر باشد را جبران می نماید. همچنین مدیر استخر می تواند پوشش مسوولیت ناجیان غریق در قبال شناگران را نیز خریداری نماید. بدیهی است مسوولیت مدیران استخر در قبال کارکنان با تهیه پوشش بیمه مسوولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان بیمه می شود

• بیمه مسوولیت مدنی مدیران مراکز آموزشی
این بیمه‌نامه خسارت جانی وارد به دانشجویان، دانش‌پذیران و سایر افرادی که تحت هر عنوانی در موسسه آموزشی ثبت‌نام نموده اند، در صورت احراز مسوولیت مدیر مرکز آموزشی، جبران خواهد نمود.

• بیمه مسوولیت مدنی مدیران شهربازی در قبال مراجعه کنندگان
این بیمه نامه خسارات جانی وارد به استفاده کنندگان از امکانات شهربازی را که ناشی از مسوولیت مدیر شهربازی باشد را تحت پوشش قرار می دهد. به شرط رعایت کلیه استانداردهای مربوط به تاسیسات و وسایل بازی موجود در شهربازی و وجود برنامه های مدون و علمی بازدیدهای دوره ای

• بیمه مسوولیت مدنی حرفه ای مسئول فنی بیمارستان ، درمانگاه ها و کلینیک ها
در صورت احراز مسوولیت مدیر یا مدیران فنی بیمارستانها، درمانگاه ها ، کلینیک ها در خصوص خسارت ناشی از فوت، نقص عضو شرکت بیمه تا سقف تعهدات بیمه نامه جبران کننده خسارات مذکور خواهد بود.

• بیمه مسوولیت مدنی شرکت‌های نصب / تست سیستم گازسوز خودرو
شرکت هایی که با مجوز های مراجع ذیصلاح اقدام به نصب یا تست سیستم های گازسوز اعم از CNG و یا LPG می نمایند، می توانند خسارات جانی و مالی وارد به استفاده کنندگان خودرو و اشخاص ثالث را که ناشی از مسوولیت آن شرکت باشد، تحت پوشش بیمه در آورند.

• بیمه مسوولیت مدنی حرفه‌ای مسئول فنی داروخانه
این بیمه نامه جبران کننده خسارات ناشی از قصور مسئول فنی داروخانه در ازای اشتباه و خطای سهوی وی در ارائه خدمات دارویی به مشتریان تا سقف تعهدات بیمه نامه خواهد بود. این بیمه نامه خسارات ناشی از فوت، نقص عضو را پس از احراز مسوولیت فرد جبران می کند

• بیمه مسوولیت مدنی مدیران تعمیرگاه‌های خودرو در قبال مراجعین
خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص مراجعه کننده به تعمیرگاه و خودروهای آنها در زمان تعمیر که ناشی از آتش سوزی ، انفجار، سرقت کلی، شکست شیشه ، سقوط از وسایل بالابرنده و یا تست خودرو باشد، در صورت احراز مسوولیت مدیر تعمیرگاه توسط این بیمه نامه جبران خواهد شد. بدیهی است خسارت تا سقف تعهدات بیمه نامه و به میزان قصور مدیر تعمیرگاه جبران می شود.

• بیمه مسوولیت مدنی مدیران پارکینگ های عمومی در قبال مراجعین
این بیمه نامه خسارت جانی وارده به مراجعه کنندگان به پارکینگ های عمومی و یا خسارت مالی وارده به خودروها را ناشی از خطر سرقت کلی و یا آتش سوزی در محوطه پارکینگ باشد مشروط به احراز مسوولیت مدیر پارکینگ طبق رای مراجع قضایی و تا سقف تعهدات بیمه نامه جبران می نماید.

بیمه مسوولیت تولیدکنندگان کالا

به موجب این بیمه نامه شرکت بیمه متعهد می شود خسارات جانی یا مالی وارد به مصرف کنندگان و اشخاص ثالث را که ناشی از کیفیت نامطلوب کالای تولیدی و عرضه شده توسط تولید کننده است، جبران نماید. در این بیمه نامه خسارات وارد به خود کالا تحت پوشش نمی باشد. این بیمه نامه مخصوص تولید کنندگان کالا بوده و محصولات غذایی ، شیمیایی ، دارویی و بهداشتی تحت پوشش نمی باشند.

بیمه مسیولیت شرکت های حمل و نقل

براساس ماده ۳۸۸ اصلاحی قانون تجارت متصدی حمل و نقل به استناد بارنامه های صادره در قبال ارسال کنندگان ویا صاحبان کالا مسئول بوده و هرگونه خسارت بوجود آمده به عهده آنها می باشد. با خرید این بیمه نامه متصدیان حمل و نقل می توانند مسوولیت خود را در قبال صاحبان کالا و ارسال کنندگان تحت پوشش قرار دهند. بدیهی است خسارت وارده به بار در بیمه های باربری و مسوولیت متصدی حمل و نقل در این بیمه نامه تحت پوشش قرار خواهد گرفت .

بیمه مسئولیت عمومی

براساس ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی در صورتیکه فردی بواسطه بی احتیاطی ، بی مبالاتی، عدم مهارت کافی باعث فوت،‌ نقص عضو و یا خسارت مالی به شخص دیگر گردد، محکوم به جبران خسارت خواهد بود. بر همین اساس در مواردی که امکان اسیب رساندن به اشخاص ثالث ( به غیر از کارکنان و افراد مرتبط با حرفه یا فعالیت کارفرما) در حین انجام کار وجود داشته باشد، بیمه مسوولیت عمومی این خسارات را جبران خواهد نمود. انواع بیمه هایی که دراین دسته صادر می گردد عبارتند از :

• بیمه مسوولیت مدنی نصابان تابلوهای تبلیغاتی در قبال اشخاص ثالث
در بیمه نامه خسارات جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث ناشی از نصب، نگهداری و یا مالکیت انواع تابلو ، در صورت احراز مسوولیت بیمه گذار تا سقف تعهدات بیمه نامه جبران خواهد شد.

• بیمه مسوولیت مدنی دارندگان ماشین آلات راهسازی، کشاورزی و ساختمانی
دارندگان ماشین آلات راهسازی ، ساختمانی و صنعتی می توانند خسارات جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث که ناشی از مسوولیت آنها باشد را با این بیمه نامه جبران نمایند. بدیهی است رانندگان این ماشین الات باید دارای گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه داشته باشند و خسارت تنها در محدوده فعالیت مشخص شده تحت پوشش است. به دلیل اینکه اینگونه ماشین الات بدلیل اینکه دارای پلاک شهربانی نیستند اجازه تردد در مکانهای خارج از پروژه را ندارد.
• بیمه مسوولیت جامع شهرداری در قبال شهروندان
این بیمه نامه جبران خسارت جانی و مالی وارد به شهروندان که ناشی از قصور یا سهل انگاری شهردار یا کارکنان شهرداری باشد را پوشش می دهد. در نظر داشته باشید بافت شهری، تعداد خانوار، نوع تعهدات و آمار خسارتهای گذشته در تعیین حق بیمه موثر می باشد.

• بیمه مسوولیت مدنی ناشی از آتش سوزی
این بیمه نامه در صورت خرید بیمه نامه آتش سوزی صادر می گردد و در آن خسارات مالی و جانی وارد به همسایگان ناشی از آتش سوزی و خطرات تحت پوشش در بیمه نامه مذکور تحت پوشش می باشد. لازم به ذکر است چنانچه در بیمه نامه آتش سوزی پوشش ترکیدگی لوله آب خریداری شده باشد و بیمه گذارا خواهان این پوشش در بیمه نامه مسوولیت نیز باشدقبل از صدور این بیمه نامه شرکت بیمه پارسیان از محل مورد نظر و همسایگان بازدید به عمل خواهد آورد.

• بیمه مسوولیت جایگاه سوخت در قبال مراجعین
عبارتست از بیمه مسوولیت مدنی بیمه‌گذار در قبال مراجعه‌کنندگان به جایگاه سوخت. بدین معنا که چنانچه در نتیجه قصور و یا اهمال غیرعمدی بیمه‌گذار خسارتی به افراد مورد اشاره واردآید و بیمه‌گذار براساس رای مراجع قضایی مسئول جبران خسارت شناخته گردد بیمه‌گر پس از احراز مسوولیت بیمه‌گذار مطابق باشرایط و مفاد بیمه‌نامه،‌حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در بیمه‌نامه نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود.
• بیمه مسوولیت مدنی مسئول فنی معدن
عبارتست از بیمه مسوولیت مدنی و حرفه‌ای بیمه‌گذار در قبال اشخاص ثالث، بدین‌ معنا که چنانچه در نتیجه قصور و یا اهمال غیرعمدی بیمه‌گذارخسارتی به افراد مورد اشاره وارد آید و بیمه‌گذار براساس رای مراجع قضایی مسئول جبران خسارت شناخته گردد بیمه‌گر پس از احراز مسوولیت بیمه‌گذار مطابق باشرایط و مفاد بیمه‌نامه،‌حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در بیمه‌نامه نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود.
• بیمه مسوولیت مدنی مدیر ساختمان در قبال مالکان، ساکنین و اشخاص ثالث
عبارتست از بیمه مسوولیت مدنی و حرفه‌ای بیمه‌گذار در قبال مالکان، ساکنین و اشخاص ثالث، بدین‌ معنا که چنانچه در نتیجه قصور و یا اهمال غیرعمدی مدیر ساختمان پس از احراز مسوولیت بیمه‌گذار مطابق باشرایط و مفاد بیمه‌نامه،‌حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در بیمه‌نامه نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود.

راهنمای دریافت خسارت در بیمه مسوولیت بیمه پارسیان

بیمه گذار موظف است به محض اطلاع از هرگونه ادعا علیه خود ، جهت دریافت خسارت بیمه مسوولیت بلافاصله و حداکثر ظرف مدت ۵روز بصورت کتبی بیمه گذار را مطلع نموده تا بیمه گر اقدام به تشکیل پرونده خسارت نماید .سپس باتوجه به رشته بیمه ای مدارک و اسناد مشروحه ذیل را جهت تعیین میزان خسارت به بیمه گر ارائه نماید.

بیمه مسوولیت حرفه ای پزشکان ، پیراپزشکان ، مسئول فنی بیمارستانها

 • ارائه مدارک بالینی و شناسنایی بیمار
 • نظریه سازمان نظام پزشکی و یا نظریه سازمان پزشکی قانونی

بیمه مسوولیت در برابر کارکنان

 • مدارک شناسایی و اشتغال به کار مصدوم
 • در صورت فوت :نظریه کارشناس وزارت کار و امور اجتماعی، گواهی فوت ،جواز دفن ، گواهی انحصار

وراثت و گزارش مقامات انتظامی

 • در صورت نقص عضو و جرح: مدارک بالینی مصدوم

بیمه مسوولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی

 • ادعای خسارت برعلیه بیمه گذار توسط زیاندیده
 • در صورت طرح دعوی از سوی زیاندیده در مراجع قضایی :ارائه مدارک مربوطه

بیمه مسوولیت تولیدکنندگان کالا

 • مدارک خرید کالا توسط مصرف کننده و یا زیاندیده
 • ارائه مدارک مربوط به اثبات مسوولیت بیمه گذار

بیمه مسوولیت متصدیان حمل و نقل داخلی

 • ارائه گزارش نیروی انتظامی
 • تهیه گزارش کارشناس خسارت واحد اجرایی
 • ارائه نسخه بارنامه مخصوص گیرنده کالا و راننده
 • گواهینامه راننده
 • تعدادی عکس از محموله خسارت دیده ترجیحا در محل وقوع حادثه
 • فاکتور محموله و صورت حساب راننده
 • در صورت وجود مقصر حادثه عدم رضایت علیه نامبرده

بیمه مسوولیت


 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا