بیمه مسافرتی آکسا (AXA) بین المللی

این بیمه نامه عبارت است از پوشش صدمات بدنی و بیماری بیمه شده که پس از شروع سفر به خارج بروز نموده و یا عارضه ناگهانی و غیر قابل پیشبینی که ابتلا به آن یا آغاز آن پس از شروع سفر به خارج بوده و موجب درخواست امداد از طرف بیمه شده یا نمایندگان وی شود .

مزایای بیمه نامه مسافرت خارج از کشور با احتساب موارد استثتائات و شرایط مندرج در بیمه نامه عبارتند از

پرداخت هزینه های درمانی ، جراحی داروخانه ها و بیمارستانها جهت حوادث و بیماریهایی که در طول مسافرت بروز نماید تا مبلغ ۵۰,۰۰۰ یورو.
پرداخت هزینه های فوریتهای دندانپزشکی تا مبلغ ۱۵۰ یورو
پذیرش و انتقال پزشکی به نزدیکترین بیمارستان و یا بازگرداندن بیمار به ایران تحت نظارت پزشکی.
پرداخت هزینه های دعاوی حقوقی تا ۱۰۰۰ یورو طبق شرایط بیمه نامه .
راهنمایی و کمک رسانی در سرقت یا مفقود شدن مدراک مسافرتی.
بازگرداندن کودکان به ایران در صورت فوت یا بستری شدن بیمه شده.
بازگرداندن جسد به ایران در صورت فوت بیمه شده در طول مسافرت.
پرداخت هزینه های عزیمت همراه به بالین بیمه شده بستری در بیمارستان.
انتقال پیامهای فوری و اضطراری بیمه شده.
بازگشت پیش بینی نشده به دلیل مسائل پزشکی یا بیماری بستگان بیمه شده در صورتیکه نتواند از بلیط اولیه جهت بازگشت استفاهد نماید.
ارسال دارو از کشور مبدا به کشوری که بیمه شده در آن بستری است.
استرداد بار مسافر در صورت فقدان یا اشتباه مسیر بار
چنانچه بار کنترل شده مسافر تا ۱۲ ساعت به بیمه شده تحویل نگردد،هزینه های خریدهای اضطراری تا مبلغ ۲۰۰ یورو و در صورتیکه این تاخیر به بیش از۴۸ ساعت منجر شود حداکثر تا مبلغ ۸۰۰ یورو.
در صورتیکه مفقود شدن یا به سرقت رفتن مدارک مهم مسافرتی از قبیل گذرنامه،ویزا و…. ارائه اطلاعات لازم در مورد چگونگی اقدامهایقانونی برای جایگزینی آنها.
پرداخت هزینه های دیدار اضطراری هر فرد به درخواست بیمه گذار از مبدا ایران شامل یک فقره بلیط دو طرفه و مخارج اقامت تا سقف روزانه ۶۰ یورو برای حداکثر۱۵ روز متوالی ( مشروط بر آنکه بیمه گذار بیش از ۱۰ روز متوالی در بیمارستان بستری شود.)

الف : پوشش و مزایای شخصی

۱- هزینه های پزشکی و بستری در خارج از کشورتا سقف ۵۰,۰۰۰ یورو تقبل خواهد نمود.
۲- الف- جابجایی یا بازگرداندن بیمه گذار به خارج از کشور در طول سفر در اثر بروز بیماری یا حادثه
۳- الف – پرداخت هزینه های فوری دندانپزشکی شرکت امداد رسان مفری در صورت نیاز، هزینه های فوری دندانپزشکی را به بیمه گذار در خارج از کشور محل اقامت وی تا سقف ۴۰۰ یورو پرداخت می نماید .
۴- الف- بازگشت اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه گذار به کشور به محض بستری شدن بیمه گذار به دلیل بیماری ناگهانی و یا حادثه به مدت بیش از ۱۰ روز و یا فوت وی شرکت امداد رسان مفری هزینه بازگشت یک نفر از اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه گذار به کشور مبدا( محل اقامت) را در صورت عدم توانایی به سفر یا وسیله نقلیه شخصی خود و یا وسیله نقلیه ای که در ابتدای سفر مورد استفاده قرار گرفته بود، تقبل خواهد نمود .
۵- الف- بازگرداندن جسد متوفی
۶- الف- سفر اضطراری یکی از اعضای بلافصل خانواده ، از جمله هزینه رفت و برگشت به محل بستری شدن و مخارج اقامت تا سقف ۸۵ یورو برای هر روز، حداکثر به مدت ۱۰ روز تا ( مبلغ۸۵۰ یورو) را پرداخت خواهد نمود .
۷- الف- بازگشت اضطراری به کشور به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده
۸- الف- تحویل دارو
۹- الف- ارسال پیام ها و اطلاعات مراجع درمانی در مواقع اضطراری
۱۰- الف- حواله تضمینی وجوه نقد شرکت امداد رسان مفری وجوه مربوط به هر نوع وثیقه قانونی از جانب بیمه گذار تا سقف حداکثر ۸۵۰ یورو را حواله خواهد نمود .
۱۱- الف- حواله وجه نقد چنانچه بیمه گذار در طول مسافرت به خارج از کشور در نتیجه سرقت، مفقود شدن بار، بیماری یا حادثه( که می تواند از طریق مدارک مربوطه نظیر رسید،تاییدیه، شکواییه رسمی و … به اثبات برسد) پول نقد خود را از دست بدهد، شرکت امداد رسان مفری به شرط سپرده گذاری مبلغ مورد تقاضا در قالب چک بانکی، حواله یا پول نقد در دفتر رسمی خود در ایران نسبت به حواله حداکثر۸۵۰ یورو اقدام خواهد نمود.
۱۲- الف- فقدان گذرنامه، گواهینامه رانندگی و شناسنامه در خارج از کشور در صورت فقدان گذرنامه، گواهینامه رانندگی و شناسنامه بیمه گذار در خارج از کشور، شرکت امداد رسان مفری هزینه های لازم برای تهیه گذرنامه، گواهینامه رانندگی،شناسنامه المثنی و یا مدارک کنسولی مشابه تا سقف ۲۰۰ یورو را تقبل خواهد نمود.
۱۳- الف- معاضدت حقوقی شرکت امداد رسان مفری هزینه های دفاع قانونی در مقابل اشخاص ثالث دعاوی کیفری و مدنی ناشی از حوادث رانندگی در خارج از کشور تا سقف حداکثر ۱۵۰۰ یورو و یا معادل آن ( به ارز کشور مورد دعوی ) پوشش خواهد داد .

ب- جبران خسارت فقدان بار تحویلی به هواپیما

در صورت فقدان بار توسط شرکت هواپیمایی حامل، شرکت امداد رسان مفری علاوه بر خسارتی که حامل متعهد به پرداخت آن است، ما به التفاوت آن را تا سقف حداکثر ۲۱۰ یورو برای مجموعه بار و لوازم تحویل شده به هواپیما، به بیمه گذار پرداخت خواهد نمود.
۱-ب- جبران خسارت تاخیر در ورود بار همراه مسافر
در صورتی که بار همراه مسافر ثبت شده باشد،شرکت امداد رسان مفری هزینه تاخیر در ورود بار همراه وی را مشروط به آن که شرکت هواپیمایی مربوطه وابسته به یاتا باشد پس از گذشت حداقل ۶ ساعتتاخیر، برای خرید ملزومات اساسی و حداکثر تا سقف ۱۰۰ یورو پوشش می دهد .
۲-ب- یافتن و ارسال بار و لوازم شخصی

پ – پوشش تاخیر در حرکت

۱-پ- در صورتی که تاخیر بیش از ۶ ساعت باشد ، تا سقف ۴۵ یورو.
۲-پ- در صورتی که تاخیر بیش از ۱۲ ساعت باشد ۴۵ یورو اضافه بر بند۱-پ.
۳-پ- در صورتی که تاخیر بیش از ۱۸ ساعت باشد ۴۵ یورو اضافه بر بند۲-پ .
۴-پ- در صورتی که تاخیر بیش از ۲۴ ساعت باشد ۴۵ یورو اضافه بر بند۳-پ

 

آرش
  • آکسا واقعا بیمه خوبیه
    (۵)
Overall
۵
بررسی کاربر
۰ (۰ رای)
در حال ارسال

ارسال یک پاسخ

در حال ارسال

اسکرول به بالا