همه چیز در مورد بیمه مسئولیت

هـر روزه حوادث بیشماری در اطراف ما واقع می شود که طبق قانون ، فـرد یا افرادی مسئول جبران خسارت شنـاختــه می شوند ، تأمین مبلغ خسارت یا غرامت زیان دیده که معمولاً توسط مراجع قضایی تعیین می شود مشکلات فراوانی را برای افراد مسئول حادثه به دنبال دارد ، لذا مناسب ترین و اقتصادی ترین راه حل برای تأمین چنین اتفاقاتی ، پوشش بیمه مسئولیت می باشد.

نمونه ای از تقسیم بندی انواع بیمه مسئولیت بیمه البرز به شرح ذیل می باشد :

۱. بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

کارفرمایان طبق قانون مسئول رعایت اصول ایمنی و حفاظت از کارگـران و کارکنان شاغـل در محدوده مکانـی خود می باشند . علیرغم نظارت و رعایت اصول ایمنی ، حوادث متعددی در کارگاه و محل فعالیت کارکنان واقع می شود که معمولا” طبق رای صادره از سوی مراجع قضایی ، کارفرما مسئول شناخته می شود . با توجه به تنوع مشاغل کاری که کارفرمایان در رابطه با کارکنان خود دارند و جهت سهولت و دسته بندی ریسکها و مشاغل ، کارکنان در سه زیررشته بیمه‌ای به شرح ذیل تقسیم بندی می شوند:
– کارکنان شاغل در پروژه های ساختمانی
– کارکنان شاغل در پروژه های عمرانی
– کارکنان شاغل در واحدهای خدماتی ، صنعتی ، تولیدی ، بازرگانی ، تجاری و …
در صورت وقوع حادثه حین کار که در طول مدت اعتبار بیمه نامه موجب صدمات جانی به کارکنان شود غرامت های تصریح شده در بیمه نامه (غرامت فوت و نقص عضو و هزینه های پزشکی) طبق رای دادگاه و یا بصورت توافقی به زیان دیده پرداخت خواهد شد .

۲. بیمه مسئولیت حرفه ای بیمه البرز

این بیمه نامه مسئولیت صاحبان حرفه و ارائه کننده خدمات اعم از حقیقی و حقوقی در قبال اشخاص استفاده کننده از آن خدمات ‌، که ناشی از قصور ، غفلت و یا بی احتیاطی، منجر به خسارت جانی و یا مالی می گردد و فرد شاغل توسط مراجع ذیصلاح مسئول شناخته می شود را تحت پوشش قرار می دهد . از انواع این بیمه نامه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

الف) بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان بیمه البرز

پزشکان و پیراپزشکان می توانند جهت جبران خسارت در قبال اشخاصی که به علت خطا، اشتباه، غفلت و یا قصور آنها در انجام امور درمانی یا پزشکی دچار صدمات جسمی یا روانی گردیده و یا فوت شوند مسئولیت حرفه ای خود را تحت پوشش بیمه ای قرار دهند . بنابراین می توانند با اخذ این بیمه نامه با آرامش و اطمینان خاطر بیشتری به فعالیت بپردازند.

ب) بیمه مسئولیت مدنی مدیران مهدهای کودک بیمه البرز

در این بیمه نامه مدیران مهدهای کودک می توانند غرامت جانی(فوت،نقص عضو وهزینه پزشکی) وارده به کودکان در داخل محدوده مکانی مهدکودک را مشروط بر اینکه مربیان مهد همگی دارای مجوز کار در مهد تحت نظارت سازمان بهزیستی بوده و آموزشهای مربوطه را طی نموده و دارای مدارک معتبر در این خصوص باشند، در صورت احراز مسئولیت توسط مراجع قضایی ذیصلاح تحت پوشش بیمه قرار دهند.

ج) بیمه مسئولیت مدنی مدیران هتلها و واحدهای اقامتی در قبال مسافران بیمه البرز

در این بیمه نامه بیمه گر در صورت احراز مسئولیت مدیران و کارکنان هتل ، خسارت جانی از قبیل فوت ، نقص عضو و هزینه های پزشکی وارد به مسافرین از بدو ورود تا زمان خروج از هتل را تا سقف تعهدات بیمه نامه و به میزان درصد قصور آنها جبران می نماید. چنانچه هتل یا مرکز اقامتی دارای امکانات تفریحی مانند سالنهای ورزشی ، استخر ، آسانسور و … باشد خسارات وارد به استفاده کنندگان از این امکانات نیز تحت پوشش می باشد .

د) سایر موارد و نمونه بیمه نامه های قابل ارائه در رشته مسئولیت حرفه ای به شرح ذیل می باشد

– مسئولیت مسئولین فنی مراکز درمانی ، داروخانه ها ، بیمارستانها و کلینیک ها
– مسئولیت شرکت های تعمیر و نگهداری و دارندگان آسانسور
– مسئولیت مهندسین طراح ، ناظر ، محاسب ساختمان
– مسئولیت مدیران شهربازی در قبال استفاده کنندگان
– مسئولیت مدیران استخر و ناجیان غریق
– مسئولیت شرکت های بازرسی کیفی و کمی کالا

۳. بیمه مسئولیت مدنی عمومی

این نوع بیمه نامه، مسئولیت قانونی اشخاص حقیقی و یاحقوقی را در مقابل خسارت های مالی و جانی وارده به افراد ثالث ناشی از فعالیت های روزمره آنها طبق قوانین جاری کشور تحت پوشش قرار می دهد . از انواع این بیمه نامه به موارد ذیل می توان اشاره نمود:

الف) بیمه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث به تبع حریق

این بیمه نامه مکمل بیمه نامه آتش سوزی بوده و خسارات جانی و مالی وارده به اشخاص ثالث و همسایگان ناشی از تحقق خطرات مندرج در بیمه نامه آتش سوزی را در صورت احراز مسئولیت بیمه گذار طبق رای دادگاه یا بر اساس نظر کارشناس دارای صلاحیت و یا کارشناس بیمه گر تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه مربوطه جبران می نماید .

ب) بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی در قبال اشخاص ثالث

در جریان تخریب ساختمان ها و بناهای قدیمی و احداث ساختمان جدید مخاطراتی وجود دارد که بعضا” منجر به بروز خسارت هایی خواهد شد . جهت تامین پوشش برای حوادث مذکور و اطمینان خاطر بیمه گذار بیمه نامه سازندگان ابنیه در قبال اشخاص ثالث ارائه می گردد. موضوع آن عبارت است از جبران خسارات جانی و مالی وارده به همسایگان ، ساختمان های مجاور و سایر اشخاص ثالث و اموال عمومی که در جریان عملیات ساختمانی ممکن است حادث گردد.

ج) سایر موارد و نمونه بیمه نامه های قابل ارائه در رشته مسئولیت مدنی عمومی به شرح ذیل می باشد

– مسئولیت مدنی مدیران پارکینگ های و نمایشگاه های فروش خودرو
– بیمه مسئولیت مدنی جامع شهرداری در قبال شهروندان
– بیمه مسئولیت مدنی ناشی از پروژه های عمرانی (سدسازی ، پل سازی ، راهسازی و..)
– بیمه مسئولیت مدنی پیمانکاران

۴. بیمه مسئولیت قراردادی

دراین نوع بیمه نامه ، مسئولیت بیمه گذارکه ناشی‌از نقض یکی از شرایط وتعهدات مندرج در قرارداد با طرف دیگر باشد اعم از اینکه این تعهد بطور کامل انجام نگردد ویا بطور ناقص و با تاخیر صورت پذیرد تحت پوشش قرار می گیرد. مواردی از انواع بیمه های مسئولیت قراردادی به شرح ذیل معرفی می گردد:

الف) مسئولیت متصدیان حمل ونقل داخلی

براساس این بیمه نامه ،‌ مسئولیت شرکت های حمل و نقل داخلی در برابر صاحبان کالا مطابق قانون تجارت (مفاد ۳۷۴ الی ۳۹۷) و شرایط بارنامه صادره در قبال حوادثی نظیر آتش سوزی، صاعقه ، انفجار ، تصادف و تصادم ، واژگون شدن ، برخورد با شئی ثابت و پرتاب محموله از روی وسیله حمل تحت پوشش قرار می گیرد.

ب) مسئولیت حمل ونقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR)

ج) مسئولیت حمل ونقل ریلی

د) مسئولیت حمل ونقل هوایی

هـ) مسئولیت پیمانکار در قبال صاحبکار طبق قرارداد منعقده

۵. بیمه مسئولیت کالا

گسترش صنایع و تولید روز افزون انواع کالاها به همان اندازه که رفاه بیشتری برای بشر ایجاد نموده مخاطرات بسیاری را برای مصرف کنندگان از این محصولات بوجود آورده است . تولیدکنندگان انوع کالاهای صنعتی و تجاری مطابق با قوانین و مقررات حاکم بر رعایت حقوق مصرف کننده مکلف و ملزم به جبران خسارت های جانی و مالی وارده به استفاده کنندگان از محصولات تولیدی که دارای عیب و نقص ، کیفیت نامطلوب و عدم کارایی می باشند می تواند تحت پوشش بیمه مسئولیت قرار گیرد .. از انواع این بیمه نامه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

الف) تولیدکنندگان لوازم خانگی از قبیل اجاق گاز ، یخچال ، بخاری و تلوزیون و..
ب) تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن و پلی پروپیلن
ج) محصولات غذایی و دارویی و فرآورده های کشاورزی
د) قطعات خودرو نظیر لاستیک ، میل لنگ

راهنمای خرید بیمه مسئولیت

با توجه به گستردگی محدوده تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی می توان گفت به نوعی کلیه اقشار جامعه اعم ازکارفرمایان، پیمانکاران، مهندسین ناظر – طراح و محاسب، تولیدکنندگان، پزشکان و پیراپزشکان، کلیه مدیران (مدیران مراکز آموزشی، مدیران مجموعه های ورزشی، مدیران هتل های مسافرتی و مراکز اقامتی،‌ مدیران مهدهای کودک، مدیران شهربازی و…)، متصدیان حمل و نقل، شرکت های نصب کننده آسانسور و … به این بیمه نیاز دارند. این افراد می توانند با پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه در صورت وقوع حوادثی که منشاء آن اعمال غیرعمدی همچون بی احتیاطی ، غفلت یا اشتباه شخص بطور مستقیم یا به دلیل نظارت بر امور واگذار شده به افراد دیگر باشد، از طریق خرید بیمه نامه، مسئولیت خود را به بیمه گر منتقل کنند تا خسارت وارده به افراد زیان دیده توسط بیمه گر پرداخت گردد.

مراحل صدور بیمه مسئولیت

۱. دریافت درخواست بیمه گذار وتکمیل فرم پیشنهاد توسط وی
۲. بررسی فرم پیشنهاد و تهیه پیش نویس بیمه نامه
۳. بررسی پیش نویس با توجه به پوشش های مورد نظر و قبول ریسک با توجه به تعهدات، خطرات مورد درخواست قبول ریسک
۴. اعلام نرخ و شرایط اولیه به صورت پیش نویس بیمه نامه یا کتبی به بیمه گذار
۵. صدور بیمه نامه با توجه به موافقت بیمه گذار
۶. توافق جهت نحوه پرداخت حق بیمه و ارسال بیمه نامه به بیمه گذار
۷. دریافت حق بیمه و یا در صورت اقساطی بودن بیمه نامه دریافت قسمت نقدی بیمه نامه و اسناد تقسیط از بیمه گذار
۸. بایگانی پرونده

شرایط پرداخت خسارت بیمه مسئولیت

اصلی ترین شرط پرداخت خسارت در بیمه مسئولیت مدنی احراز مسئولیت بیمه گذار توسط مراجع ذیصلاح در حادثه مورد ادعاست. در این نوع بیمه، بیمه گر پس از دریافت مدارک ادعای خسارت، موظف به بررسی شرایط مفاد بیمه نامه به شرح ذیل می باشد:

۱. منشأ و علت حادثه با شرایط تحت پوشش بیمه نامه تطبیق داشته باشد.
۲. وقوع حادثه در دوره زمانی و محدوده مکانی تحت پوشش بیمه نامه اتفاق افتاده باشد.
۳. موارد ایمنی توصیه شده در بیمه نامه رعایت شده باشد.
۴. در بیمه نامه های کارفرما تعداد نفرات شاغل و یا متراژ با آنچه که در بیمه نامه قید شده مطابقت داشته باشد.
۵. در بیمه نامه های پزشکان و پیراپزشکان، بیمه نامه بر مبنای تخصص خریداری شده و به تناسب آن حق بیمه پرداخت شده باشد.

نحوه پرداخت خسارت بیمه مسئولیت

۱. دریافت اعلام خسارت کتبی از جانب بیمه گذار یا ذینفع و تشکیل پرونده
۲. تهیه گزارش تحقیق از محل وقوع حادثه
۳. بررسی شرایط و مفاد بیمه نامه و پرسش نامه منضم به آن
۴. تکمیل پرونده و اخذ مدارک مود نیاز برای رسیدگی به خسارت
۵. محاسبه میزان خسارت با توجه به تعهدات بیمه نامه
۶. تأیید رقم خسارت توسط مسئولین ذی ربط
۷. اخذ رضایتنامه (که هر گونه ادعای بعدی را از درجه اعتبار ساقط می نماید) از زیان دیده
۸. صدور حواله خسارت در وجه ذینفع یا ذینفعان

مهلت اعلام خسارت بیمه های مسئولیت
هنگام بروز خسارت به استناد ماده ۱۵ قانون بیمه ، بیمه گذار می بایست برای جلوگیری از خسارت مراقبتی را که عرفاً هر کسی از مال خود می نماید نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است به عمل آورد.
بیمه گذار موظف است در صورت وقوع حادثه مشمول بیمه، بلافاصله بوسیله دورنگار و یا تلفن و متعاقباً حداکثر ظرف مدت ۵ روز بوسیله نامه مراتب را به بیمه گر یا نماینده آن اعلام نماید و بیمه گر نیز در اسرع وقت از محل حادثه بازدید و نتیجه دریافت و یا عدم دریافت خسارت را کتبا به بیمهگذار اعلام خواهد نمود.

مدارک مورد نیاز پرداخت خسارت بیمه مسئولیت

مدارک مربوط به خسارت رشته های مسئولیت

مالی

ساختمانی و …

□ گزارش بازدید خسارت کارشناس بیمه گر یا کارشناس رسمی دادگستری

□ دادنامه و گزارشات دادگاه

حمل و نقل (متصدیان)

□ گزارش بازدید و برآورد خسارت

□ اصل یا تصویر برابر اصل گزارش پلیس و کروکی مربوطه

□ اصل بارنامه حمل

□ فاکتور خریدمحموله

□ قبوض باسکول مبدأ و مقصد

□ تصاویر گواهینامه راننده و کارت ماشین

□ تصاویر بیمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه و گواهی نامه رانندگی آن

□ آدرس و مشخصات راننده مقصر حادثه

□ نتیجه آخرین اقدامات قضایی و انتظامی در دادگاه (محموله سرقتی)

□ آدرس و مشخصات راننده خاطی (سارق محموله)

هزینه پزشکی

□ لیست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان بیمه گذار

□ گزارش اولین مرجع درمانی در زمان حادثه

□ گزارش بیمارستان در زمان پذیرش مصدوم

□ گواهی پزشک معالج مبنی بر نوع صدمات وارده و معالجات انجام شده

□ اصل کلیه مدارک و هزینه های پزشکی و بیمارستانی مصدوم

□ تصویر شناسنامه و کارت ملی مصدوم

نقص عضو

□ لیست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان بیمه گذار

□ گزارش اولین مرجع درمانی در زمان حادثه

□ گزارش بیمارستان در زمان پذیرش مصدوم

□ برگ شرح عمل مصدوم

□ گزارش پزشک معتمد بیمه گر یا کمیسیون پزشکی و تعیین میزان نقص عضو یا تصویر برابر اصل گواهی پزشکی قانونی

□ اصل یا تصویر برابر اصل گزارش پلیس بازرس اداره کار یا کارشناس رسمی دادگستری (هیئت کارشناسی)

□ تصویر شناسنامه و کارت ملی مصدوم

□ اصل یا تصویر برابر اصل رأی دادگاه

□ اصل یا تصویر برابر اصل گزارشات دادگاه (شامل برگ های بازجویی، گزارش نیروی انتظامی و…)

□ اصل رضایت نامه محضری

فوت

لیست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان بیمه گذار

□ اصل یا تصویر برابر اصل دادگاه

□ اصل یا تصویر برابر اصل گزارش پلیس بازرس اداره کار یا کارشناس رسمی دادگستری (هیئت کارشناسی)

□ اصل یا تصویر برابر اصل گزارش پزشکی قانونی

□ اصل یا تصویر برابر اصل گزارشات دادگاه (شامل برگ های بازجویی، گزارش نیروی انتظامی و…)

□ تصویر شناسنامه و کارت ملی متوفی و وارث

□ اصل یا تصویر برابر اصل انحصار وراثت

□ اصل یا تصویر برابر اصل برگ قیم نامه یا برگ ولایت قهری

□ اصل رضایت نامه محضری

نحوه محاسبه حق بیمه مسئولیت

با توجه به تنوع،‌ گستردگی و تفاوت ماهیت بیمه نامه های مسئولیت مدنی،‌ نحوه محاسبه حق بیمه در هر یک از زیر رشته های این بیمه به شکل متفاوت از دیگریست. در جدول ذیل برخی از زیر رشته های پرکاربرد به همراه فرمول محاسبه حق بیمه و عوامل تأثیرگذار در نرخ گردآوری شده است.

زیر رشته

فرمول محاسبه حق بیمه

عوامل تأثیرگذار در تعیین نرخ

کارفرما در قبال کارکنان خدماتی، صنعتی، بازرگانی و…

حق بیمه پایه = نرخ × تعهدات × تعداد کارکنان+ حق بیمه پوشش های اضافی

میزان ریسک فعالیت شغلی، تعداد کارکنان براساس تفکیک شغلی و پوشش های اضافی

کارفرما در قبال کارکنان پروژه های عمرانی

کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی

حق بیمه = نرخ × تعهدات × متراژ ساختمان درحال احداث+ حق بیمه پوشش های اضافی

نوع سازه، میزان پیشرفت پروژه ساختمانی و پوشش های اضافی

کارفرما در قبال اشخاص ثالث ناشی از عملیات ساختمانی (سازندگان ابنیه)

حق بیمه = (نرخ تعهدات مالی × تعهدات)+ (نرخ فوت ونقص عضو × تعهدات)+ (نرخ هزینه پزشکی × تعهدات)

نرخ فوت و نقص عضو و هزینه پزشکی: میزان تردد در محدوده پروژه ساختمانی

نرخ تعهدات مالی: نوع خاک، میزان ریسک و قدمت ساختمان های مجاور، عمق گودبرداری و درصد فیزیکی پیشرفت پروژه

مسئولیت حرفه ای پزشکان

حق بیمه = تعهدات فوت و نقص عضو ×  نرخ تعهدات جدول هرگروه

ریسک گروه تخصصی پزشک و پیراپزشک با توجه به جداول مربوطه

مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان

مسئولیت قراردادی متصدیان حمل و نقل

حق بیمه= ارزش محموله × نرخ

میانگین تعداد بارنامه ماهیانه، میانگین ارزش محمولات، نوع محموله، سوابق بیمه ای و خسارتی سال گذشته

مسئولیت مدنی عمومی (در‏قبال اشخاص ثالث)

حق بیمه = نرخ فوت ونقص عضو × تعهدات

مسئولیت مدنی آسانسور: ظرفیت و تعداد توقف آسانسور

مسئولیت مدنی مدیران و ناجیان غریق (استخـر):مساحت استخر و امکانات موجود در استخر

مسئولیت مدنی مدیران شهربازی: تعداد و نوع دستگاه های موجود در شهربازی

مسئولیت مدنی مدیران مراکز آموزشی: تعداد دانش آموزان/ هنرجویان، نوع مرکز آموزشی و پایه تحصیلی، سانس آموزشی،‌ نوع فعالیت آموزشی

مسئولیت مدنی مسئولین فنی بیمارستانها، درمانگاهها و سایرمراکز پزشکی: نوع مرکز پزشکی و تعداد تخت های آن، محدوده زمانی فعالیت

بیمه البرز ,نمایندگی

  • کدوم شرکت های دیگه این بیمه رو میدن
    (۵)
Overall
۵
بررسی کاربر
۰ (۰ رای)
در حال ارسال

ارسال یک پاسخ

اسکرول به بالا