زیان ده بودن بیمه طلایی فرهنگیان

محمد حیدری معاون فنی بیمه ایران گفت: بیمه طلایی فرهنگیان یک بیمه نامه زیان ده بوده که به دلیل غیر فنی بودن نرخ تعیین شده آن در سال ۹۲ بخش مهمی از زیان رقم مذکور به بیمه ایران تحمیل شد و افزود که به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی،نه تنها بیمه ایران که هیچیک از شرکت های بیمه ای در سال قبل آن را جذب نکرده اند.

به گزارش بیدبرگ و نقل از نسیم، محمد حیدری معاون فنی شرکت بیمه ایران، سهم شرکت متبوع خود از سبد صنعت بیمه کشور در سال ۹۳ را ۴۰ درصد خواند و اعلام داشت که این سهم در سال های ۹۱ و ۹۲ به ترتیب ۴۶ و ۴۳ درصد بوده که در طول سه سال ۶ درصد از سهم بیمه ایران از بازار بیمه کشور کاسته شده است.

وی توضیح داد که، مطالبات معوق بیمه ایران ۱۰۰۰ میلیارد تومان است. بنیاد شهید وامور ایثارگران هم به جمع بدهکاران بیمه ایران پیوست.

محمد حیدری در گفتگوی تفصیلی با «نسیم» از زیان ۱۵۰۰ میلیارد تومانی  بیمه ایران در سال  ۹۲  پرده برداشت و اعلام کرد که بخش مهمی از رقم  زیان مذکور، حضور بیمه فرهنگیان آموزش و پرورش در سبد پرتفوی شرکت بیمه ایران بوده است.

حیدری، تاکید کرد که اگر بیمه طلایی فرهنگیان که از سبد پرتفوی شرکت بیمه ایران حذف شد، جذب پرتفوی  دیگر شرکت های بیمه ای هم می شد، سهم بیمه ایران از کل صنعت بیمه کشور به زیر ۴۰ درصد هم سقوط می کرد.

معاون فنی شرکت بیمه ایران، توضیح داد که کاهش سهم بیمه ایران از کل صنعت بیمه کشور،ناشی از ظهور شرکت های بیمه ای  جدید  و در عین حال خود بیمه گر و همچنین خروج بیمه طلایی  فرهنگیان از سبد پرتفوی بیمه ایران بوده است.

این عضو هیات مدیره شرکت بیمه ایران، خبرداد که سهم بیمه ایران طبق  تحلیل  بیمه مرکزی در فروردین ماه امسال  هم به ۳۶ درصد رسیده  هرچندکه برای تعیین  سهم شرکت بیمه ایران از بازار بیمه کشور، بایدعملیات  یکساله آن  ملاک عمل قرار گیرد.

وی، با بیان اینکه  مجموع  سهم بیمه نامه های شخص ثالث،حوادث اتومبیل،بدنه و درمان در سبد پرتفوی شرکت بیمه ایران حدود ۷۵ درصد سبد پرتفوی این شرکت به شمار میرود،گفت که ۲۵ درصدمابقی هم سهم سایر رشته های بیمه ای است.

حیدری، تاکید کردکه سهم بیمه نامه درمان در پرتفوی  بیمه ایران در سال  ۹۳ تقلیل یافت و گفت که بیشترین ریزش ها از سبد پرتفوی بیمه ایران مربوط به بیمه نامه درمان و اتومبیل بوده است.

به گفته معاون فنی شرکت بیمه ایران، دلیل ریزش بیمه نامه شخص  ثالث و اتومبیل از سبد پرتفوی این شرکت،ناشی از ارایه تخفیف های ۱۵ تا  ۳۰ درصدی شرکت های بزرگ و معتبری چون البرز و آسیا بوده که زیان ناشی از این تخفیف ها در دو سال آینده مشخص خواهد شد.

وی، با بیان اینکه در بخش بیمه درمان ضریب خسارت بیمه ایران در سال  ۹۲  حدود ۱۴۷.۵ درصد بوده است، خبرداد که ضریب خسارت درسال ۹۳  به ۱۰۸ درصد رسیده که با وجود این کاهش جدی، همچنان بیمه نامه درمان  زیان ده است.

رقم کل مطالبات شرکت بیمه ایران دو هزار میلیارد تومان

عضو هیات مدیره شرکت بیمه ایران، رقم مطالبات معوق شرکت متبوع خود درسال  ۹۲  را ۲۵۰۰ میلیارد تومان خواند و مطالبات این شرکت را به دو بخش  تقسیم کرد؛ مطالبات سررسید شده وسررسید نشده.

به گفته وی،در حال حاضر،کل مطالبات شرکت بیمه ایران حدود دو هزار میلیارد تومان بوده که بخشی از آن سررسید نشده بوده و یا با طرف مقابل توافق شده است.

حیدری، تاکید کرد که مطالبات معوق بیمه ایران بیش از یک هزار میلیارد تومان بوده که ۴۳۰ میلیارد تومان آن مربوط به بیمه نامه فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش است و تصریح کرد که  بخش دیگر از آن هم مربوط به بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

معاون فنی شرکت بیمه ایران، در گفتگو با نسیم اذعان داشت که با توجه به عدم امکان شکایات دستگاه های دولتی  علیه یکدیگر، بیمه ایران اقدامات قانونی اخذ مطالبات معوق خود را  انجام داده و این مشکلات هم به معاونت حقوقی ریاست جمهوری  منعکس شده است.

وی، با بیان اینکه  پس  از سر رسید موعد بیمه نامه، خود به خود بیمه نامه فسخ می شود، تصریح کرد که  در حال حاضر، مجموعه های از صنایع مختلف همچون نفت، گاز و حتی خدمات هم  از بیمه ایران برای پرداخت بدهی خویش مهلت خواسته اند.

حیدری افزود: بیمه ایران به همه آنها اخطار داده هر چندکه ابزار جدی هم برای گرفتن مطالبات معوق خویش  ندارد.

معاون فنی شرکت بیمه ایران، سهم بیمه زندگی و سرمایه گذاری در سبد پرتفوی شرکت متبوع خود را ۴.۵ درصد دانست و گفت که سهم بیمه زندگی بیمه ایران  از کل صنعت بیمه کشور ۲۴ درصد  است.

خرید نرم افزار نگهداری اطلاعات و عملیات بیمه‌گری توسط شرکت سیمرغ

حیدری  درباره  خرید نرم افزار بیمه ای  توسط شرکت بیمه ایران هم به نسیم توضیح داد که نرم افزار نگهداری اطلاعات و عملیات بیمه‌گری توسط شرکت سیمرغ، یکی از شرکت های وابسته به شرکت گسترش سرمایه گذاری سبا، وابسته به بیمه ایران خریداری  شده است و گفت که  این شرکت در زمینه  فناوری  اطلاعات فعال است.

به گفته وی، نرم افزار مذکور، یک کر بیمه ای بوده و درحال حاضر صنعت بیمه از نداشتن چنین نرم افزاری رنج می برد و اذعان داشت که خرید این نرم افزار، توسط بیمه ایران از شرکت سیمرغ تابع ضوابط خاص خود است.

حیدری، در عین حال تایید کرد که اختلاف نظرهایی پیرامون خرید این نرم افزار وجود داشته اما نگفت که این اختلاف  نظرها از کدام ناحیه و بر سرچه بوده است.

عضو هیات مدیره شرکت بیمه ایران، گفت که شرکت گسترش سرمایه گذاری سبا، با وجود آنکه متعلق به بیمه ایران است اما یک شرکت خصوصی تلقی می شود.

وی، نسبت ذخایر خسارت معوق بیمه ایران در سال  ۹۲  و قبل از آن را ۱۰ درصد دانست و گفت که این ذخایر کفایت خسارت های شرکت بیمه ایران را نداشت زیرا بیمه ایران در گرفتن ذخایر خود در آن برهه زمانی دچار خطا و اشتباه بوده و از همین رو هم به غلط سود نشان می داده است.

حیدری، افزود: میزان ذخایر شرکت بیمه ایران درسال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ با اعامل اصلاحات ۲۰ درصد افزایش یافته است و گفت که تیم مدیریت بیمه ایران پس از استقرار در سال  ۹۲  در این شرکت، صورتهای  مالی  را اصلاح کرده که حجم ذخایر هم دوبرابر شد.

معاون فنی شرکت بیمه ایران، به موضع مخالفان  افزایش ذخایر اشاره داشت و به نسیم اظهار داشت که آنها بیمه ایران را متهم ساخته اند که با هدف نشان دادن سود، ذخایر را اصلاح کرده اند درحالیکه اکنون با افتخار اعلام می کنیم که با افزایش ذخایر،صورت های مالی  هم شفاف تر هم شده است.

شعبات خارج از کشور بیمه ایران ؛ زیان ده

حیدری، با بیان اینکه بیمه ایران در کشور مالزی  شعبه ای ندارد، افزود که شرکت گسترش سرمایه گذاری سبا، وابسته به بیمه ایران در مالزی یک شرکت تاسیس کرده که در حال حاضر این شرکت نیمه فعال بوده که طبق تکلیف بیمه ایران به سبا با هدف فعال سازی آن، اگر شرکت موجود فاقد صرفه اقتصادی باشد باید هر چه سریعتر مسدود شود.

معاون فنی شرکت بیمه ایران، تعداد نمایندگی های شرکت بیمه ایران در کشور های حاشیه خلیج فارس را ۹ شعبه برشمرد که این تعداد، به صورت مستقیم به بیمه ایران متصل هستند و تاکید کرد که شعبات خارج از کشور  بیمه ایران سود ده نیستند و بیمه ایران دنبال اصلاح ماموریت های آنها است.

Leave a Reply