بیمه سلامت رشت و استان گیلان

اداره کل بیمه سلامت رشت

آدرس :رشت –خیابان حافظ ، روبروی درب پارک شهر (قدس)

صندوق پستی :۱۶۹۵-۳۱۶۳۵

تلفن گویا ۱۶۶۶

تلفن : ۳۳۳۲۰۸۳۶-۳۳۳۲۴۰۶۵-۳۳۳۴۴۹۷۳-۳۳۳۳۰۸۵۷- ۳۳۳۴۴۹۷۴

پست الکترونیکی info.gl@msio.org.ir

دورنگار ۳۳۳۳۲۳۸۹

کدپستی۴۱۳۷۹۱۶۶۹۹

 

 

آدرس نمایندگی های رسمی بیمه سلامت ایرانیان در استان گیلان

توجه: لازم به توضیح است در کلیه دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد خدمات  تعویض دفاتر درمانی ، تمدید دفاتر درمانی ، صدور المثنی دفاتر درمانی ، ابطال دفاتر درمانی وصدور اولیه دفاتر درمانی انجام می گردد

 

ردیفنام مسئول(آقا/خانم)کد دفاتر پیشخوانشهرستان/شهرتلفننمابرآدرس
۱مهدی هاشمی نسب۱۱۶۲- ۳۳- ۷۲ آستارا۴۴۸۲۵۳۲۷۴۴۸۲۵۳۲۷آستارا – خیابان حکیم نظامی – کوچه شهید رحیمیان
۲سهیل ماهر۷۲-۳۳-۱۲۰۶آستارا۴۴۸۳۹۵۹۰۴۴۸۳۹۵۹۰آستارا- خیابان ملت روبروی مدرسه نواب
۳حسین عزیزنیا۷۲-۳۳-۱۰۹۶آستارا۴۴۸۶۱۵۰۲۴۴۸۶۱۵۰۳آستارا-لوندویل-خیابان اصلی-جنب بانک ملت
۴لعیا رشیدی حقی . یونیک۷۱-۳۳-۱۰۳۹آستانه۴۲۱۳۲۵۹۰۴۲۱۳۷۰۹۳آستانه-خیابان فردوسی-جنب اداره برق 
۵حسن صالح پور . سهام عدالت۷۱-۳۳-۱۱۵۸آستانه۴۲۱۲۲۰۶۸۴۲۱۲۲۰۶۸آستانه خیابان خوش سیرت-روبه روی کانون بازنشستگان تامین اجتماعی
۶کلثوم قدیری۷۱-۳۳-۱۰۲۴آستانه۴۲۸۲۵۰۷۹۴۲۸۲۰۷۱۳آستانه – کیاشهر – کوی شهید رجائی – خیابان امام خمینی – پلاک ۶
۷سیده سمن سیده شفوی مقدم۷۲-۳۳-۱۱۴۸املش۲۷۲۲۶۳۷۳۴۲۷۲۵۸۶۰املش – بلوار امام خمینی – روبروی بانک ملی
۸خدیجه مالک۷۲-۳۳-۱۱۸۰املش۴۲۷۲۱۵۰۳۴۲۷۲۲۳۲۳املش – خیابان شهید بهشتی – بازار روز – جنب ناحیه بسیج
۹محمدرضا رضایی۷۲-۳۳-۱۰۲۰انزلی۴۴۵۲۶۰۳۱۴۴۵۲۹۴۳۳انزلی -خیابان مطهری-نرسیده به بازار پردیس
۱۰زهرا پوریعقوب۱۱۵۹- ۳۳- ۷۲انزلی۴۴۵۴۹۵۹۲۴۴۵۴۹۵۹۲بندر انزلی- خیابان شهید مطهری- ایستگاه تیمور- جنب شیرینی سرای برگ سبز
۱۱شهریار ایمانی خلفلو۷۲-۳۳-۱۰۱۴انزلی۴۴۵۱۰۵۰۶۴۴۵۱۰۵۰۶بندر انزلی – خ تکاوران نرسیده به ایران خودرو
۱۲اکرم ستاری۱۱۶۰- ۳۳- ۷۲تالش۴۴۲۳۹۴۴۸۴۴۲۳۹۴۴۸تالش-خیابان طالقانی-روبه روی دادگستری
۱۳نازیلا همتی نژاد۷۲-۳۳-۱۰۸۰تالش۴۴۲۲۸۳۱۸۴۴۲۲۸۳۱۶تالش-خیابان طالقانی-اول سه راه تختی
۱۴غلامرضا رزاق منش۷۲-۳۳-۱۱۳۹تالش۴۴۲۱۶۱۰۰۴۴۲۱۶۳۰۰تالش – چوبر – خیابان امام(ره)- روبروی بانک ملت
۱۵مریم محمدقلی زاده۷۲-۳۳-۱۲۰۸تالش۴۴۲۶۱۱۷۸۴۴۲۶۱۱۷۹تالش – خلیف آباد – جنب بازار هفتگی 
۱۶شاهین نایبی۷۲-۳۳-۱۱۷۳تالش۴۴۲۱۴۵۹۱۴۴۲۱۴۵۹۱تالش-شهر حویق- خ امام خمینی(ره)
۱۷سناز پروائی۷۲-۳۳-۱۱۵۱تالش۲۴۵۸۳۲۳۳۴۴۲۸۶۸۸۸تالش – لیسار – خ امام خمینی(ره) – اول کوچه شهید بهشتی
۱۸بهاره فولادمهر۱۱۶۴- ۳۳- ۷۲  رشت۳۳۳۳۲۰۷۴۳۳۳۱۱۰۶۵رشت-خیابان امام(ره)-چهارراه میکائیل نبش کوچه حسام ساختمان قلم چی
۱۹خدیجه ربیع زاده۱۱۶۱- ۳۳- ۷۲رشت۳۳۳۲۳۳۸۹۳۳۳۲۳۳۸۹رشت- خیابان نامجو- بعد از بیمارستان توتونکاران- جنب درمانگاه امام سجاد (ع)
۲۰علیرضا یزدان دوست۷۲-۳۳-۱۰۲۵ رشت۳۳۳۳۳۱۶۰۳۳۳۳۳۱۶۲۰رشت- چهارراه پورسینا-بالای بانک اقتصاد نوین(شیرینی سرای سابق)
۲۱فهیمه حاتمی۷۱-۳۳-۱۱۸۱رشت۳۳۶۱۳۰۹۰۳۳۶۱۳۷۷۷رشت – چهارراه حشمت – روبروی سازمان حج و زیارت
۲۲حجت ا… ودیعتی صابری۷۲-۳۳-۱۰۳۸رشت۳۳۳۴۱۰۱۷۳۳۳۴۱۰۱۷رشت-گلسار-خیابان استاد معین نبش کوچه چهارم
۲۳حسین ملکی میخوش۷۲-۳۳-۱۰۳۷رشت۳۳۷۱۶۷۵۰۳۳۳۷۱۶۱۰۰رشت – جاده پیربازار- فخب- خیابان شهید حسین نوروزی- نبش کوچه ۱۶
۲۴حوری شانی۷۲-۳۳-۱۱۵۳رشت۳۳۳۳۰۷۳۴۳۳۳۳۶۵۸۵رشت- میدان فرهنگ خیابان آزادگان جنب سروش
۲۵سارا سراجی۷۲-۳۳-۱۰۱۹رشت۳۳۸۵۳۶۰۰۳۳۸۵۳۶۰۰رشت-خیابان فلسطین نبش کوچه گلسرخ
۲۶سیده مرضیه نورانی۷۲-۳۳-۱۰۸۵رشت۳۳۳۳۳۵۲۶۳۳۳۴۶۶۴۷رشت-فلکه گاز-اول ایستگاه گاز به رازی- جنب شیرینی فروشی پانیذ
۲۷خسرو عنایتی خمسی۷۲-۳۳-۱۱۰۲رشت۳۳۸۴۱۴۰۴۳۳۸۴۱۴۰۴رشت-میدان جانبازان بطرف آج بیشه زیر پل روگذر هوایی نبش کوچه نوبهار
۲۸سید فرزین قشمی۷۲-۳۳-۱۰۳۹رشت۳۳۲۲۴۰۱۱۳۳۲۲۴۰۱۱رشت-خیابان بیستون-مقابل صفاری – اول پیرسرا
۲۹منصوره خوشبخت۷۲-۳۳-۱۰۶۲رشت۳۳۵۳۷۱۶۸۳۳۵۴۵۴۵۹رشت-بالاتر از سه راه معلولین روبروی بانک صادرات
۳۰هاله غواص۷۲-۳۳-۱۱۱۵رشت۳۳۱۱۴۶۲۰۳۳۱۱۰۳۱۱خیابان گلسار ابتدای بلوار توحید بعد از فروشگاه شهر کتاب
۳۱محمد حسین اعتباری۷۲-۳۳-۱۰۶۷رشت۳۳۳۴۲۰۹۶۳۳۳۴۲۰۹۶رشت-خیابان مطهری-جنب حلیم محمود پلاک ۴
۳۲احمد نوروزی۷۱-۳۳-۱۱۷۵رشت ۳۴۵۵۶۵۳۵۳۴۵۵۵۸۳۱رشت – کوچصفهان – خیابان مطهری غربی – روبروی اداره پست
۳۳عبدالرضا پوررجبی۷۲-۳۳-۱۰۵۵رشت۳۴۵۲۱۵۰۱۳۴۵۲۱۵۰۲رشت-سنگر-خیابان شریعتی-روبه روی درب دوم شهرداری-
۳۴حدیثه فرهمند خشکبیجاری۷۲-۳۳-۱۱۸۶رشت ۳۴۴۶۲۳۷۳۳۴۴۶۲۳۷۳خشکبیجار – خیابان منتظری – جنب دفتر ازدواج و طلاق فاطمی شماره ۱۵۳
۳۵ابراهیم ترک۷۲-۳۳-۱۰۷۰رشت ۳۴۴۲۳۶۵۵۳۴۴۲۰۴۹۳رشت – خمام – خیابان امام خمینی – روبروی میدان مصلی
۳۶حبیب نصیری۷۲-۳۳-۱۰۴۱رشت ۳۴۴۹۵۰۹۶۳۴۴۹۵۰۹۶رشت – خمام – چوکام – خیابان شهید باقری
۳۷پیمان خانجانی توچاهی۷۲-۳۳-۱۰۵۷رشت۳۴۴۰۱۵۷۳۳۴۴۰۱۵۷۴رشت- لشت نشا – خیابان شریعتی- روبروی شرکت تعاونی فرهنگیان- پلاک ۶۲
۳۸ابراهیم فضایی۷۱-۳۳-۱۰۵۴رضوانشهر۴۴۶۲۷۳۰۳۴۴۶۲۰۹۰۰رضوانشهر – خیابان امام خمینی (ره) – کوچه بسیج
۳۹نوید نظری۷۲-۳۳-۱۳۴۱رضوانشهر۴۴۶۲۶۱۳۷۴۴۶۲۶۱۳۷رضوانشهر-میدان نماز- روبروی خانه معلم
۴۰محمد رفتاری۷۲-۳۳-۱۰۷۲رضوانشهر۴۴۶۰۳۳۵۴۴۴۶۰۱۵۶۷رضوانشهر-پره سر-خیابان امام خمینی-روبه روی بانک صادرات
۴۱حسن خروجی کلشتری۵۸۰۶۸رودبار۳۴۶۲۴۸۵۷۳۴۶۲۵۵۶۰رودبار- خلیل آباد-جنب بانک رفاه رودبار
۴۲شکراله چگینی۷۲-۳۳-۱۰۹۵رودبار۳۴۶۰۲۵۱۹۳۴۶۰۲۵۱۹رودبار لوشان- خیابان شهید گودرزوند جنب بانک ملت
۴۳هاجر دیدگانی۷۲-۳۳-۱۲۳۱رودبار۳۴۶۷۴۹۵۰۳۴۶۷۴۹۵۰رودبار رستم آباد جنب بانک مسکن
۴۴رامین امیرزاده۱۱۶۳- ۳۳- ۷۲رودسر۱/۳۴۳E+09۱۳۴۲۶۱۵۵۲۳رودسر – کلاچای – خیابان امام خمینی شرقی داخل پاساژ حقیقت -انتهای پاساژ
۴۵ارسلان محمدی لات محله۷۲-۳۳-۱۰۸۲رودسر۱/۳۴۳E+09۱۳۴۲۶۸۳۴۷۲رودسر – کلاچای – خیابان امام خمینی – نبش کوچه آیت
۴۶شهاب باقری۷۲-۳۳-۱۱۲۸رودسر۱/۳۴۳E+09۲۱۸۹۷۸۲۵۰۹رودسر – خیابان انقلاب – سر پل شرقی – روبروی پمپ بنزین
۴۷قاسم کوچک بالنگاه۷۲-۳۳-۱۲۱۶رودسر۴۲۷۷۲۰۳۰۱۳۲۶۷۷۲۰۴۰رودسر رحیم آباد نبش خیابان شورا
۴۸کامبیز بابایی لشکریانی۷۱-۳۳-۱۰۵۵سیاهکل۴۲۳۲۵۴۲۶۴۲۳۲۹۰۰۰سیاهکل-خیابان امام خمینی-روبه روی بانک کشاورزی-ساختمان ابراهیمی
۴۹امیر عبدا… زاده سیاهکلی۷۲-۳۳-۱۲۷۹سیاهکل۴۲۳۲۷۷۰۲۴۲۳۲۷۷۰۳سیاهکل-خیابان امام خمینی-روبه روی بازار برنج فروشان
۵۰شاپور رضا فرجام۷۲-۳۳-۱۰۶۶شفت۱/۳۳۵E+09۳۳۴۷۸۳۰۵۶شفت – خیابان آیت اله طالقانی – نرسیده به اداره دارایی
۵۱محمود تقی زاده۷۲-۳۳-۱۱۴۵شفت۳۴۷۸۳۹۸۱۳۴۷۸۳۹۸۱شفت خ ولیعصر جنب بانک ملی روبروی مرکز بهداشت
۵۲علیرضا مشهور۷۲-۳۳-۱۱۵۶صومعه سرا۴۴۳۳۱۴۸۸۴۴۳۲۱۱۱۳صومعه سرا-خیابان امام خمینی-خیابان شهید نجفی
۵۳طراوت بینش۷۱-۳۳-۱۱۵۶صومعه سرا۴۴۳۳۴۰۳۴۴۴۳۳۴۰۳۴صومعه سرا-خیابان شهید حقیری-روبه روی اداره ثبت و اسناد
۵۴هیبت اله تهی دست۷۲-۳۳-۱۱۰۱صومعه سرا۴۴۳۹۲۸۷۰۴۴۳۹۲۸۷۰صومعه سرا گوراب زر میخ خ امام خمینی(ره)
۵۵محراب عارفی دوست۵۸۰۴۹صومعه سرا۴۴۳۶۴۵۱۶۴۴۳۶۴۵۱۶صومعه سرا – بازارجمعه – جنب شهرداری
۵۶حمید عبدالهی۷۲-۳۳-۱۱۷۹صومعه سرا ۴۴۳۵۳۸۰۵۴۴۳۵۳۸۰۵صومعه سرا دهستان کسماء روبروی داروخانه حقیقت پناه
۵۷محمد باقر استواری۷۲-۳۳-۱۰۱۱صومعه سرا۴۴۳۲۱۹۱۲۴۴۳۲۱۹۱۲صومعه سرا-خیابان جعفری-نرسیده به مسجد جعفری
۵۸آمنه نظری۷۲-۳۳-۱۰۲۱فومن۳۴۷۲۲۰۳۰۳۴۷۳۳۵۰۰فومن – خیابان سردار جنگل – کوچه امید – پاساژ غفاری
۵۹منصور ادهم فومنی۷۲-۳۳-۱۱۸۱فومن۳۴۷۳۹۱۹۶۳۳۴۷۲۲۹۶۷فومن-خیابان امام خمینی-روبه روی ثبت و احوال
۶۰لیدا احمدی نیا۷۲-۳۳-۱۰۹۹فومن۳۴۷۲۳۴۲۰۳۴۷۲۲۹۶۷فومن- خیابان چهارم دی
۶۱سمیه جعفر زاده۱۱۷۴- ۳۳- ۷۲لاهیجان۴۲۳۴۴۹۹۲۴۲۳۴۳۲۴۲لاهیجان- خیابان امام (ره)- خیابان ملت- روبروی کانون زبان- ساختمان نگین 
۶۲محسن حسین زاد خوشدل۷۲-۳۳-۱۱۳۲لاهیجان۴۲۳۳۴۵۳۳۴۲۳۳۴۵۳۳لاهیجان – خیابان شهدا – خیابان خسروی – جنب اداره ثبت اسناد سابق
۶۳آرمان عبداله زاده۷۲-۳۳-۱۰۶۴لاهیجان۴۲۲۴۸۵۲۴۴۲۲۴۸۵۲۴لاهیجان – خیابان ۲۲ آبان – روبروی اداره مخابرات
۶۴معصومه قانع کنفی۷۲-۳۳-۱۱۰۵لاهیجان۴۲۴۴۲۰۰۲۴۲۴۴۳۹۲۶لاهیجان- رودبنه خ دکتر حشمت جنب بانک صادرات
۶۵علی سنجابی۱۱۵۴- ۳۳- ۷۲لنگرود۴۲۵۳۳۸۰۴۴۲۵۳۳۸۰۴لنگرود-ابتدای جاده لیلا کوه روبه روی مبل کیمیا نبش رسالت
۶۶حامد واحدی نژاد۷۲-۳۳-۱۰۶۸لنگرود۲۵۵۳۰۲۳۴۲۵۵۳۰۲۳لنگرود خ امام سه راه چمخاله پشت بانک سپه مرکزی
۶۷اعظم قربانیان۷۲-۳۳-۱۲۰۴لنگرود۴۲۵۹۶۷۲۵۴۲۵۹۶۷۲۵لنگرود روستای چاف روبروی نانوایی سنگکی
۶۸عباس فرح بخش۷۲-۳۳-۱۰۶۸لنگورد  لنگرود-خیابان آزادی نرسیده به چوب بری فرحناک
۶۹اکبر صابر ماهانی۷۲-۳۳-۱۰۲۳لنگرود۴۲۵۷۳۱۴۲۴۲۵۷۳۱۴۲لنگرود کومله خ ۲۴ متری روبروی آتش نشانی
۷۰سیده رباب عظمتی۷۱-۳۳-۱۰۱۲ماسال۴۴۶۶۷۲۵۲۴۴۶۶۲۵۱۴ماسال-خیابان مطهری-روبه روی بانک تجارت
۷۱حمیده نورانی۷۲-۳۳-۱۰۱۵ماسال۴۴۶۶۷۲۳۱ماسال-خیابان ولیعصر-روبه روی بانک ملی
۷۲داراب نویدی۷۲-۳۳-۱۰۱۵ماسال۴۴۶۵۳۵۱۵ماسال- شاندرمن میدان حافظ روبروی موبایل شهر من

 

واحد های تابع بیمه سلامت ایرانیان در استان گیلان

شهرستان آستارا

آقای پیمان آذریان:رئیس
۰۱۳۴۴۸۱۳۱۶۰:تلفن
۰۱۳۴۴۸۲۹۷۹۰:نمابر
خ حکیم نظامی-جنب اداره دارائی:آدرس
شهرستان آستانه اشرفیه
اقای حمید سالمی:سرپرست
۰۱۳۴۲۱۲۱۶۲۲:تلفن
۰۱۳۴۲۱۲۱۶۲۲:نمابر
خیابان شهید بهشتی-روبروی بانک رفاه:آدرس
شهرستان انزلی
جمشید حسنی پور:سرپرست
۰۱۳۴۴۵۵۰۴۰۱:تلفن
۰۱۳۴۴۵۵۰۴۰۱:نمابر
بندر انزلی -خیابان مطهری-چهارراه چراغ برق-مفتح جنوبی -نبش کوچه برومند-اداره بیمه سلامت انزلی :آدرس
شهرستان تالش
آقای امیر زاد امیری:رئیس
۰۱۳۴۴۲۲۴۹۳۲:تلفن
۰۱۳۴۴۲۲۹۳۵۳:نمابر
میدان امام خمینی-انتهای خ طالقانی-جنب دادگستری:آدرس
شهرستان رشت
آقای ابراهیم بخشی پور:سرپرست
۰۱۳۱۳۲۲۶۴۷۰-۰۱۳۱۳۲۴۵۲۰۱-۰۱۳۳۳۳۲۵۰۶۸:تلفن
۰۱۳۳۳۳۴۵۲۰۰:نمابر
رشت -خیابان حافظ – نرسیدهبه چهار راه پورسینا – بن بست علائدین:آدرس
شهرستان رضوانشهر
آقای رضا مددخواه:سرپرست
۰۱۳۴۴۶۲۲۰۹۵:تلفن
۰۱۳۴۴۶۲۵۲۷۷:نمابر
خیابان سردار جنگل – روبروی دبستان شرف:آدرس
شهرستان رودبار
آقای بهرامعلی حکیمی:سرپرست
۰۱۳۳۴۶۲۴۷۴۵:تلفن
۰۱۳۳۴۶۲۴۳۰۰:نمابر
خلیل آباد-خ شهید بهشتی:آدرس
شهرستان رودسر
خانم فاطمه تراضی:رئیس
۰۱۳۴۲۶۲۲۰۲۴:تلفن
۰۱۳۴۲۶۱۳۴۰۰:نمابر
خیابان انقلاب-جنب مبل فروشی تماشا:آدرس
شهرستان سیاهکل

محمد تقی امینی:سرپرست
۰۱۳۴۲۳۲۳۸۰۱:تلفن
۰۱۳۴۲۳۲۵۶۵۳:نمابر
خ امام خمینی-بعد از آموزش و پرورش-جنب اداره برق:آدرس
شهرستان شفت
محمدرضا شیری:مدیر
۰۱۳۳۴۷۸۲۰۳۴:تلفن
۰۱۳۳۴۷۸۵۱۳۴:نمابر
خ ولی عصر-روبروی بانک صادرات:آدرس
شهرستان صومعه سرا
آقای عسگر محمدخواه:رئیس
۰۱۳۴۴۳۲۷۲۴۰:تلفن
۰۱۳۴۴۳۳۰۲۹۰:نمابر
خیابان برشنورد-روبروی بانک ملت:آدرس
شهرستان فومن
آقای امیر اکبری:رئیس
۰۱۳۳۴۷۳۰۱۳۴:تلفن
۰۱۳۳۴۷۲۳۰۷۷:نمابر
ابتدای خیابان شهدا – کوچه شفا طبقه فوقانی آزمایشگاه شفا:آدرس
شهرستان لاهیجان
خانم مهرانگیز جعفری:رئیس
۰۱۳۴۲۳۴۷۶۱۶:تلفن
۰۱۳۴۲۳۴۷۶۱۷:نمابر
لاهیجان-خ امام خمینی-جنب مدرسه آذین:آدرس
شهرستان لنگرود
آقای رضا کهنسال عابد لنگرودی:رئیس
۰۱۳۴۲۵۲۹۰۰۸:تلفن
۰۱۳۴۲۵۳۳۹۶۵:نمابر
فلکه فرمانداری-اول خ بانک -بالای بانک قرضالحسنه اثنی عشری:آدرس
شهرستان ماسال
آقای مهدی میرزازاده:سرپرست
۰۱۳۴۴۶۶۶۱۲۰:تلفن
ma_ariyan@yahoo.com:ایمیل
۰۱۳۴۴۶۶۳۵۲۶:نمابر
خیابان انقلاب – جنب بانک ملت:آدرس
شهرستان املش
آقای علی اصغر حسین پور:سرپرست
۰۱۳۴۲۷۲۰۵۰۰:تلفن
۰۱۳۴۲۷۲۶۴۰۳:نمابر
اول خ شهید انصاری-روبروی آتش نشانی:آدرس

منبع : سایت بیمه سلامت


سوال بیمه ای خود را در رابطه با بیمه عمر ,  بیمه تامین اجتماعی  , بیمه سلامت , بیمه درمان تکمیلی ( بیمه تکمیلی ),  بیمه شخص ثالث ، قانون کار و …  را در مرجع سوالات بیمه بپرسید.


برای دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه می توانید فرم دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه را تکمیل کنید تا نماینده بیمه منتخب با شما تماس بگیرند.


فیش بیمه ، بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد

سوابق بیمه

بیمارستان بیمه تامین اجتماعی

شعب سازمان بیمه تامین اجتماعی

آدرس پیشخوان دولت و نمایندگی بیمه سلامت

بهترین بیمه عمر

 

رضوانی
  • چرا داروخانه ها این بیمه رو قبول ندارن
۵.۰
Sending
User Rating ۰ (۰ votes)

ارسال پاسخ

Sending