بیمه سلامت یاسوج و کهگیلویه و بویراحمد

اداره کل بیمه سلامت یاسوج

آدرس اداره کل بیمه سلامت استان کهگیلویه وبویراحمد : یاسوج خیابان فردوسی نبش خیابان  شهید صدوقی – بیمه سلامت یاسوج

لیست شماره تلفنهای اداره کل بیمه سلامت استان کهگیلویه وبویراحمد

 

۳۳۲۲۸۱۱۲

ردیفنام ادارهشماره تماس
۱دفتر مدیریتخط مستقیم ۳۳۲۲۹۶۳۰  –  فکس ۳۳۲۲۶۸۹۰
۲معاونت۳۳۲۲۰۱۳۰
۳واحد روابط عمومی۳۳۲۲۲۲۰۵
۴اداره حراست۳۳۲۲۶۹۶۰
۵اداره نظارت و ارزشیابی۳۳۲۲۰۴۵۰
۶اداره خدمات ماشینی۳۳۲۲۲۷۲۰
۷اداره رسیدگی به اسناد پزشکی۳۳۲۳۱۴۳۸
۸نگهبانی۳۳۲۲۹۲۰۰
۹اداره امورمالی۳۳۲۲۸۰۸۳
۱۰اداره بیمه گری ودرآمد۳۳۲۳۱۴۴۰
۱۱اداره اموراداری۳۳۲۲۶۸۴۲
۱۲واحد رفاه (اموراداری )
۱۳اداره بیمه سلامت شهرستان گچساران۳۲۲۲۵۹۳۷
۱۴اداره بیمه سلامت شهرستان کهگیلویه۳۲۲۶۵۰۹۴
 پیش شماره استان و شهرستانها۰۷۴

آدرس نمایندگی های رسمی بیمه سلامت ایرانیان در استان کهگیلویه و بویراحمد

توجه: لازم به توضیح است در کلیه دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد خدمات  تعویض دفاتر درمانی ، تمدید دفاتر درمانی ، صدور المثنی دفاتر درمانی ، ابطال دفاتر درمانی وصدور اولیه دفاتر درمانی انجام می گردد
آدرس۳۷۶۰۴ -۹۱۷۲-۳۱-۱۰۷۸۰۷۴۳۳۲۲۶۸۳۵۰۷۴۳۳۲۲۶۸۳۵یاسوج : خیابن فردوسی۱۴۲۶۶۴-۹۲۷۲-۳۱-۱۰۳۰۰۷۴۳۳۲۵۲۵۸۰۰۷۴۳۳۲۵۲۵۸۰خیابان خلیج فارس

ردیفمدیر / مسئولنمایندگی دفتر پیشخوانشماره و

تاریخ شروع به کار

کد دفترتلفن محل کارنمابر(فاکس)
۱یوسف کرمیباشت۴۳۵۸۴۵-۸۵۷۲-۳۱-۱۰۶۳۰۷۴۳۲۶۲۲۸۸۸۰۷۴۳۲۶۲۲۸۸۸باشت : :خیابان اصلی
۲نعمت اله امیرحسینیگچساران۴۳۵۸۶۵-۸۶۷۲-۳۱-۱۰۵۴۰۷۴۳۲۲۲۲۸۲۱۰۷۴۳۲۲۲۲۸۲۱گچساران : ایستگاه مسافربری باشت
۳عبدالکریم فرهادیسی سخت۴۳۵۸۶۷-۸۷۷۲-۳۱-۱۰۶۲۰۷۴۳۳۴۴۲۷۸۲۰۷۴۳۳۴۴۲۷۸۲دنا : میدان ورودی شهر
۴پروین سعادت فرچرام۴۳۵۸۵۱-۸۷۷۲-۳۱-۱۰۷۴۰۷۴۳۲۳۶۱۰۰۰۰۷۴۳۲۳۶۱۰۰۰چرام :خیابان اصلی مجتمع ادارات
۵سید حاصل دانشگرلیکک۴۳۵۸۶۰-۸۸۷۲-۳۱-۱۰۱۲۰۷۴۳۲۸۲۴۸۴۶۰۷۴۳۲۸۲۴۸۴۶لیکک : مجتمع ادارات
۶سید علیداد پورجعفریلنده۵۹۱۸۹-۹۰۷۲-۳۱-۱۰۶۴۰۷۴۳۲۲۶۸۷۳۴۰۷۴۳۲۲۶۸۷۳۴لنده :  روبروی بانک ملی شعبه مرکزی
۷مهین باباملکیپاتاوه۴۲۵۳۱-۹۰۷۲-۳۱-۱۰۳۱۰۷۴۳۳۲۶۲۰۰۳۰۷۴۳۳۲۶۲۰۰۳پاتاوه :  پاساژ باباملکی
۸لطف اله موسویباشت۴۳۵۸۶۷-۹۰۷۲-۳۱-۱۰۴۴۰۷۴۳۲۶۲۰۰۲۵۰۷۴۳۲۶۲۰۰۲۵باشت :  خیابان اصلی
۹معصومه کشاورزدهدشت۴۳۵۸۵۴-۹۱۷۲-۳۱-۱۰۵۶۰۷۴۳۲۲۶۰۲۲۰۰۷۴۳۲۲۶۰۲۲۰دهدشت :  میدان اصلی شهر
۱۰جهرم ارشادیگچساران۴۳۵۸۴۷-۹۱۷۲-۳۱-۱۰۷۲۰۷۴۳۲۲۲۷۱۵۱۰۷۴۳۲۲۲۷۱۵۱گچساران :  خیابان مدرس غربی جنب کلنیک مهر
۱۱محمد حسین اکبریانیاسوج (بلهزار)۴۳۵۸۴۹-۹۱۷۲-۳۱-۱۰۳۴۰۷۴۳۳۳۱۲۴۱۷۰۷۴۳۳۳۱۲۴۱۷یاسوج : مهریان ابتدای خیابان ورودی
۱۲سید رضی اله نظرییاسوج (ابن سینا)
۱۳سید حمید موسوی امجددهدشت۴۳۵۸۵۷-۹۱۷۲-۳۱-۱۰۴۹۰۷۴۳۲۲۷۱۵۹۶۰۷۴۳۲۲۷۱۵۹۶میدان اصلی جنب بانک تجارت
۱۴پرویز شانیان زادهیاسوج (اکبرآباد)۶۱۸۴۹-۹۲۷۲-۳۱-۱۰۷۰۰۷۴۳۳۳۲۱۵۸۶۰۷۴۳۳۳۲۱۵۸۶میدان هفت سین
۱۵مجید عطایییاسوج (سرآبتاوه)
۱۶بهرام عبدالهییاسوج۴۳۵۸۵۰-۹۲۷۲-۳۱-۱۰۳۴۰۷۴۳۳۳۴۵۰۲۷۰۷۴۳۳۳۴۵۰۲۷ایستگاه آخر آسفالت
۱۷بهروز رضاییدیشموک۶۱۷۵۸-۹۲۷۲-۳۱-۱۰۴۷۰۷۴۳۲۴۶۶۲۰۰۰۷۴۳۲۴۶۶۲۰۰میدان اصلی شهر
۱۸هیبت اله ناطق فرمارگون۴۶۵۶۷-۹۲۷۲-۷۲-۳۱-۱۰۳۱-۱۰۶۸۰۷۴۳۲۸۲۵۴۵۰۷۴۳۲۸۲۵۴۵جنب بخشداری
۱۹سمیه بهمنییاسوج۴۳۵۸۶۶-۹۲۷۲-۳۱-۱۰۵۹۰۷۴۳۳۲۳۳۴۷۱۰۷۴۳۳۲۳۳۴۷۱خیابان گلستان
ردیفنام نمایندگی/دفتر پیشخوان دولتنشانیتاریخ شروع به کار
۱نمایندگی باشت-کرمیباشت: خیابان اصلی  جنب بانک رفاه۸۵
۲نمایندگی چرامچرام : خیابان مصلی۸۶
۳نمایندگی لیککلیکک : مجتمع اداری۸۷
۴نمایندگی دناسی سخت: خیابان اصلی۸۷
۵نمایندگی بویراحمدیاسوج :خیابان فردوسی۸۸
۶پیش خوان بعثت گچسارانگچساران : جنب پمپ بنزین۸-۹۰
۷پیش خوان پاتاوهپاتاوه :  جاده اصفهان۸-۹۰
۸پیش خوان ایثارگران لندهلنده خیابان اصلی۱۱-۹۰
۹پیش خوان ایرانیان باشتباشت :۲-۹۱
۱۰پیش خوان موسوی باشتباشت: خیابان اصلی المهدی۲-۹۱
۱۱پیش خوان پیام دهدشتدهدشت: میدان مرکزی نبش خیابان امام خمینی شمالی۸-۹۱
۱۲پیش خوان مهریان یاسوجیاسوج :  مهریان خیابان اصلی۸-۹۱
۱۳پیش خوان شهید قرنی یاسوجیاسوج : بلوار قرنی۱۱-۹۱
۱۴پیشخوان موسوی دهدشتدهدشت بلوار شریعتی۲-۹۲
۱۵پیشخوان پیام اکبرآبادیاسوج : اکبرآباد خیابان امام حسین۲-۹۲
۱۶پیشخوان دیشموگدیشموک : میدان امام حسین۲-۹۲
۱۷پیشخوان ارشادی گچسارانگچساران: کوچه شهید ملک پور۴-۹۲
۱۷پیشخوان سرآبتاوهیاسوج : سرآبتاوه خیابان اصلی۷-۹۲
۱۸پیشخوان امام خمینی یاسوجیاسوج : گلستان ۴۷-۹۲
۱۹پیشخوان مارگونیاسوج : مارگون خیابان اصلی۸-۹۲

سوال بیمه ای خود را در رابطه با بیمه عمر ,  بیمه تامین اجتماعی  , بیمه سلامت , بیمه درمان تکمیلی ( بیمه تکمیلی ),  بیمه شخص ثالث ، قانون کار و …  را در مرجع سوالات بیمه بپرسید.


برای دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه می توانید فرم دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه را تکمیل کنید تا نماینده بیمه منتخب با شما تماس بگیرند.


فیش بیمه ، بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد

سوابق بیمه

بیمارستان بیمه تامین اجتماعی

شعب سازمان بیمه تامین اجتماعی

آدرس پیشخوان دولت و نمایندگی بیمه سلامت

بهترین بیمه عمر
 

کلهری
  • برای خرید این بیمه باید چیکارکرد
۵.۰
Sending
User Rating ۰ (۰ votes)

ارسال پاسخ

Sending