بیمه سلامت اراک و استان مرکزی

اداره کل بیمه سلامت اراک

اراک – خیابان شهید بهشتی روبروی بیمه ایران اداره کل بیمه خدمات درمانی اراک
کد پستی : ۳۸۱۳۷۱۶۹۱۷
تلفن : ۳۲۲۲۲۰۹۲ -۳۲۲۲۲۹۱۲
نمابر : ۳۲۲۱۴۴۹۰

آدرس نمایندگی های رسمی بیمه سلامت ایرانیان در استان مرکزی

توجه: لازم به توضیح است در کلیه دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد خدمات  تعویض دفاتر درمانی ، تمدید دفاتر درمانی ، صدور المثنی دفاتر درمانی ، ابطال دفاتر درمانی وصدور اولیه دفاتر درمانی انجام می گردد
ردیفادارهشهرستانتلفکستلفنکد پستیآدرسعنوان خدمت
۱ 

 

بیمه سلامت

محلات۰۸۶۶۳۲۳۳۹۳۰۳۲۳۳۹۳۰۳۷۸۱۶۴۴۵۹۷محلات : خیابان جمهوری اسلامی جنب خیابان فرعی شهید وحید دستجردی اداره بیمه خدمات درمانیواگذاری ثبت نام طرح بیمه سلامت همگانی-واگذاری صدور اولیه دفاتر بیمه صندوق بیمه روستایی و سلامت همگانی-واگذاری ابطال دفاتر بیمه درمانی کلیه صندوق ها-تعویض و تمدید کلیه دفاتر بیمه شدگان
۲دلیجان۰۸۶۶۴۲۲۷۱۴۰۰۸۶۶۴۲۳۱۵۴۰۳۷۹۱۱۳۴۵۳۹دلیجان : انتهای شهرک قدس مجتمع اداری قدس اداره بیمه خدمات درمانی
۳ساوه۲۲۳۱۰۴۲۰۲۵۵۰۲۲۲۲۴۳۴۳۹۱۳۹۳۴۳۳۸ساوه : کوچه بانک مرکزی – جنب ساختمان تخت جمشید
۴تفرش۰۸۶۲۶۲۲۲۰۴۷۶۲۲۹۳۵۰۳۹۱۵۶۴۳۵۶۵تفرش : خیابان شهید فیاض بخش نرسیده به بیمارستان والفجر جنب مطب دکتر غفاری اداره بیمه خدمات درمانی
۵آشتیان۰۸۶۲۷۲۲۴۰۷۵۰۸۶۲۷۲۲۶۳۷۰۳۹۶۱۷۱۷۱۴۵آشتیان : خیابان پانزده خرداد روبروی پارک ۷۲ تن اداره بیمه خدمات درمانی
۶شازند۰۸۶۲۴۲۲۶۳۶۷۴۲۲۴۷۶۷۳۸۶۱۹۱۳۶۳۵شازند : خیابان عباس آباد – خیابان گلزار شهداء – مجتمع اداری
۷زندیه۰۲۵۶۵۲۲۳۷۵۷۰۲۵۶۵۲۲۶۷۸۷۳۹۴۱۹۴۸۶۴۱زرندیه: مامونیه – پشت شورای شهر
۸خمین۷۲۷- ۰۸۶۵۲۳۴۰۷۲۷۰۸۶۵۲۳۴۰۷۲۶۳۸۸۱۹۵۶۷۶۸خمین : میدان مدرس-ابتدای کوچه لاله
۹شرکت تعاونی ، توزیعیاراک۲۲۳۰۹۱۲۰۸۶۱۲۲۳۰۹۳۳اراک :خیابان شهید بهشتی خیابان میثم ساختمان هلال احمر
۱۰نمایندگی ( علیزاده )ساوه۲۲۱۰۰۴۸-۰۲۵۵۳۹۱۳۷۹۴۹۷ساوه:خیابان انقلاب بعد از داروخانه حکمت – روبروی کفش ملی – ساختمان شیخ الاسلام طبقه دوم
۱۱نمایندگی ( خانم سلطانیشازند۴۲۲۱۰۶۹-۰۸۶۲۰۹۱۸۷۶۴۲۴۴۶۳۸۶۱۶۳۵۶۱۶شازند : خیابان انقلاب – جنب تعزیرات حکومتی و موسسه انصار
۱۲نمایندگی ( محنتی )خمین۲۳۳۷۶۷۷-۰۸۶۵۰۹۳۷۰۲۴۵۸۰۳۳۸۸۱۹۵۸۴۸۳خمین : خیابان امام خمینی – روبروی مصلی
۱۳ شرکت تعاونی توزیعیکمیجان۵۴۵۲۱۴۴-۰۸۶۲۳۸۵۱۸۹۳۶۵۸کمیجان : خیابان امام خمینی – پایین تر از مرکز بهداشت درمان
۱۴شرکت تعاونی توزیعیخنداب۵۶۲۴۳۶۳-۰۸۶۲۳۸۴۱۸۶۳۷۱۵خنداب :  خیابان آیت اله غفاری بعد از اداره ثبت اسناد
۱۵بیمه گری تهران۸۸۹۷۶۸۰۴ 
۱۶بیمه گری ستاد۲۲۸۵۸۶۸۲-۲۲۸۴۷۸۸۲ 
۱۷دکتر شایانفر۲۲۸۴۷۸۰۳ 

دفاتر پیشخوان دولت و نمایندگی ها

ردیفنام و نام خانوادکیکد نمایندگینام شهرستانآدرسنوع فعالیتکدپستیتلفنتلفن همراهعنوان خدمت
۱عبدالحسین توکلی

شرکت چند منظوره

۲۵۰۱اراک– خیابان شهید بهشتی روبروی بیمه ایران اداره کل بیمه سلامت

– نمایندگی اراک : خیابان شهید بهشتی ابتدای خیابان میثم ( هلال احمر )

 

نمایندگی

۳۸۱۳۷۱۶۹۱۷

۳۷۸۴۶-۳۸۱۳۷

۲۲۲۲۰۹۲-۲۲۲۲۹۱۲

۲۲۳۰۹۳۳

۰۹۱۲۱۵۹۲۲۰۳واگذاری ثبت نام طرح بیمه سلامت همگانی-واگذاری صدور اولیه دفاتر بیمه صندوق بیمه روستایی و سلامت همگانی-واگذاری ابطال دفاتر بیمه درمانی کلیه صندوق ها-تعویض و تمدید کلیه دفاتر بیمه شدگان
۲آقای غلامی۷۲۳۶۱۰۲۱اراک– خیابان مشهد جنب آتش نشانی روبروی کوچه نیکچهپیشخوان۳۸۱۷۶۳۴۱۱۶۰۸۶۱۲۲۷۲۶۲۵۰۹۱۸۱۶۲۱۳۸۰
۳رضوان مرادی۷۲۳۶۱۰۱۰اراک– اراک شهرک فاطمیه خیابان پیوند به سمت الهیه 

پیشخوان

۳۸۱۸۷۴۳۵۴۷۳۶۷۹۹۸۰۰۹۱۸۱۶۱۱۲۱۹
۴آقای آقا باقری۷۲۳۶۱۰۰۳اراک– خیابان قائم مقام نرسیده به میدان ساعت( پارک آزادی) سمت راستپیشخوان۳۸۱۷۷۱۳۳۱۴۳-۳۲۴۷۴

۳۲۴۷۰۰۰

۰۹۱۸۱۶۱۳۲۲۳
۵اعظم سلطانی۲۵۰۳شازند– اداره خیابان منابع طبیعی جنب ساختمان آموزش و پرورش اداره بیمه سلامت

– نمایندگی کد ۲۵۰۳شازند میدان انقلاب خیابان شهید بهشتی جنب بانک انصار

نمایندگی۱۳۶۳۰-۳۸۶۱۹

۳۵۶۱۶-۳۸۶۱۶

۰۸۶۲۴۲۲۴۷۶۷

۰۸۶۲۴۲۲۱۰۶۹

۰۹۱۸۷۶۴۲۴۴۶
۶نصرت اله محنتی۲۵۰۲خمین– میدان مدرس کوچه لاله اداره  بیمه سلامت

– نمایندگی کد ۲۵۰۲ خمین : خیابان امام روبروی بانک مسکن کوچه رازی

نمایندگی۳۸۸۱۹۵۶۷۶۸

۵۸۴۸۳-۳۸۸۱۹

۰۸۶۵۲۳۴۰۷۲۶.۷

۰۸۶۵۲۳۳۷۶۷۷

۰۸۶۵۲۳۳۷۶۷۵

۰۹۳۷۰۲۴۵۸۰۳
۷فرزانه  محمدعلی۷۲۳۶۱۰۷۷دلیجانخیابان شهید بهشتی جنوبی جنب مطب خانم دکتر مظفری

 

پیشخوان۳۷۹۱۱۷۷۳۷۸۰۸۶۶۴۲۲۴۳۶۷۰۹۱۸۳۶۵۵۴۶۸
۸احمد علیزاده۲۵۰۴ساوه– خیابان امام کوچه بانک ملی مرکزی – جنب ساختمان تخت جمشید اداره  بیمه سلامت

– نمایندگی ساوه : خیابان انقلاب ۸ داخل کوچه

نمایندگی۳۴۳۳۹-۳۹۱۳۹

۳۳۵۵۸-۳۹۱۳۶

۰۲۵۵۲۲۲۲۴۳۴

۰۲۵۵۲۲۳۷۷۲۷

۰۹۱۹۱۵۶۷۷۸۹
۹عبدالحسین توکلی

شرکت چند منظوره

۲۵۰۱زرندیهشعبه ای از نمایندگی، شهر مامونیه کوچه ابوذر جنب دبستان غیر انتفاعی مامونیه اداره  بیمه سلامت

 

نمایندگی۴۴۸۴۵-۳۹۴۱۹۰۲۵۶۵۲۲۶۷۸۷۰۹۱۲۱۵۹۲۲۰۳
۱۰عبدالحسین توکلی

شرکت چند منظوره

۲۵۰۱خندابشعبه ای از نمایندگی، خیابان آیت اله غفاری جنب اداره دارایی و مالیاتنمایندگی۶۳۴۱۵-۳۸۴۱۸۰۸۶۲۵۶۲۴۳۶۳۰۹۱۲۱۵۹۲۲۰۳
۱۱عبدالحسین توکلی

شرکت چند منظوره

۲۵۰۱کمیجانشعبه ای از نمایندگی، خیابان امام خمینی پایین تر از مرکز بهداشتی درمانینمایندگی۳۶۳۹۵-۳۸۵۱۹۰۸۶۲۵۴۴۵۲۱۴۴

۰۸۶۲۵۴۵۲۱۴۴

۰۹۱۲۱۵۹۲۲۰۳
۱۲آقای عسگری۷۲۳۶۱۰۰۵فراهاندفتر پیشخوان دولت، فرمهین خیابان امام خمینی ساختمان اداره پستپیشخوان۱۹۷۸۹-۳۹۵۳۱۰۸۶۲۶۶۲۴۰۰۰۰۹۱۸۸۶۱۶۶۶۹
 ۱۳هادی اسماعیلی ۷۲۳۶۱۰۵۱محلاتمیدان آزادی جنب آموزش و پرورشپیشخوان۳۹۵۳۱۳۴۵۱۴۴۳۲۴۰۳۴۴۰۹۱۸۸۶۵۰۱۶۵
 ۱۴فاطمه سادات میرحسینی۷۲۳۶۱۰۰۴تفرش– خیابان امام مقابل اداره جهاد کشاورزیپیشخوان۳۹۵۱۶۴۵۷۶۱۶۲۲۵۱۲۱

۶۲۲۶۹۹۹

۰۹۱۸۸۶۱۵۵۷۹
۱۵جواد حمیدی۷۲۳۶۱۱۰۹جاورسیانمیدان امام حسین خیابان انقلابپیشخوان۳۸۴۵۱۴۳۸۶۳۳۵۶۴۳۴۳۵۰۹۱۸۸۴۸۴۳۱۲
۱۶حسین باقری منفرد۷۲۳۶۱۰۹۶اراکمیدان اتقلاب خیابان شهدای صفری بعد از پل جنب خ مطهریپیشخوان۳۸۳۱۷۴۷۸۱۸۳۴۱۷۶۰۶۴۰۹۱۸۳۴۹۸۸۰۷
۱۷احمد کاظمی۷۲۳۶۱۰۵۷خمینخیابان شهدا روبروی فروشگاه فرهنگیانپیشخوان۳۸۸۱۸۴۵۳۳۳۴۶۲۲۶۱۰۰۰۹۱۸۸۶۵۱۳۶۴
۱۸طاهره شیدایی آشتیانی۷۲۳۶۱۰۲۶آشتیانبلوار امام خمینی ساختمان مخابراتپیشخوان۳۹۶۱۹۵۹۵۳۴۳۷۲۲۶۱۱۲۰۹۱۸۶۳۰۱۸۴۴
۱۹هدا محمدی۷۲۳۶۱۰۱۴ساوهشهرک والفجر فاز یک روبرو فاز ۲ جنب داروخانهپیشخوان۳۹۱۹۸۶۳۶۶۶۴۲۲۵۱۹۰۰۰۹۳۹۳۵۵۴۳۳۳


سوال بیمه ای خود را در رابطه با بیمه عمر ,  بیمه تامین اجتماعی  , بیمه سلامت , بیمه درمان تکمیلی ( بیمه تکمیلی ),  بیمه شخص ثالث ، قانون کار و …  را در مرجع سوالات بیمه بپرسید.


برای دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه می توانید فرم دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه را تکمیل کنید تا نماینده بیمه منتخب با شما تماس بگیرند.


فیش بیمه ، بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد

سوابق بیمه

بیمارستان بیمه تامین اجتماعی

شعب سازمان بیمه تامین اجتماعی

آدرس پیشخوان دولت و نمایندگی بیمه سلامت

بهترین بیمه عمر

کمالی
  • این بیمه رو از نمایندگی بیمه ها میشه خرید
۵.۰
Sending
User Rating ۰ (۰ votes)

ارسال پاسخ

Sending