بیمه سلامت زاهدان و استان

اداره کل بیمه سلامت زاهدان

 

آدرس اداره کل: زاهدان – خیابان خیام-میدان توحید – بیمه سلامت زاهدان

مدیریت:۳۳۴۱۳۳۶۱-۰۵۴

تلفن : ۳۳۴۱۲۴۹۶-۰۵۴

دورنگار: ۳۳۴۱۳۳۶۰-۰۵۴

شماره سامانه پیام کوتاه: ۳۰۰۰۶۸۶۳۰۰۴۵۰۹

info.sb@ihio.gov.ir

آدرس نمایندگی های رسمی بیمه سلامت ایرانیان در استان سیستان و بلوچستان

توجه: لازم به توضیح است در کلیه دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد خدمات  تعویض دفاتر درمانی ، تمدید دفاتر درمانی ، صدور المثنی دفاتر درمانی ، ابطال دفاتر درمانی وصدور اولیه دفاتر درمانی انجام می گردد

 

شماره تلفن و آدرس نمایندگیها ودفاتر پیشخوان طرف قرارداد اداره کل بیمه سلامت استان سیستان و بلوچستان

 

ردیف

نام ونام خانوادگی مسئول دفتر

آدرس

شماره تماس دفتر

شماره همراه

۱

علی هزاره مقدم

زاهدان بلوا بهداشت نبش بهداشت۴

۶-۳۳۴۴۹۰۴۵

۰۹۱۵۱۲۵۲۰۳۱

۲

امیرگلزاری

زاهدان خیابان بهشتی بالاتراززیرگذر

۳۳۴۲۹۹۱۱

۰۹۱۵۱۴۱۵۲۰۰

۳

هما میری

زاهدان زیبا شهر خیابان ویلا روبروی بانک مسکن

۳۳۲۸۵۴۵۸

۰۹۱۵۸۴۲۴۶۹۶

۴

حسین نجفی

زاهدان خیابان طباطبایی روبروی مرکز تلفن بعثت

۳۳۵۱۵۶۳۰-۳۳۵۰۹۶۹۹

۰۹۱۵۳۴۱۶۸۸۳

۵

عبدالحسین حاجی نژاد

زاهدان.خیابان مصطفی خمینی تقاطع فردوسی

۳۲۶۶۲۲۲۳

۰۹۱۵۳۴۰۹۸۵۳

۶

آزاده امانی لاری

زاهدان بلوارجمهوری تقاطع بلوار معلم

۳۳۴۹۰۴۱۴

۰۹۱۵۳۴۱۲۴۶۴

۷

طلعت رحیمی

زاهدان خیابان دانشگاه نبش دانشگاه ۱۹

۳۳۴۱۵۹۷۱

۰۹۱۵۱۹۱۵۹۶۷

۸

نورعلی سنچولی عادل

زاهدان خیابان جام جم بین جام جم۶۷و۶۹

۸-۳۳۳۱۵۹۰۷

۰۹۱۵۹۴۰۲۹۶۵

۹

حمیدسپاهی فر

زاهدان خیابان مجدیه نبش مجدیه۵

۳۳۳۱۵۴۷۵

۰۹۱۵۱۴۳۱۱۴۰

۱۰

فرشته بامری

زاهدان خیابان مصطفی خمینی جنب سازمان بهزیستی

۳۳۴۱۳۷۴۳

۰۹۱۵۷۸۱۳۷۱۹

۱۱

عبدالستاربراهوئی مالک

زاهدان میدان کوثرخیابان مکران۲۲ جنب بازار مشترک

۳۳۵۱۴۸۹۲

۰۹۱۲۵۰۹۱۹۲۲

۱۲

محمود نوری

میرجاوه خیابان تفتان جنب بانک تجارت روبه رو مرزنشینان

۳۳۵۸۲۳۴۹

۰۹۱۵۲۱۱۲۳۰۰

۱۳

مه رویا ریگی لادیز

میرجاوهبلوار شهید باستانی

۳۳۵۸۳۶۶۶

۰۹۱۵۹۶۰۹۷۰۵

شهرستان زابل

۱۴

فروغ طباطبایی

زابل خیابان فردوسی بعدازتقاطع باقری به طرف تامین اجتماعی

۳۲۲۲۲۶۷۳

۰۹۱۵۱۹۶۹۶۶۴

۱۵

حمیدرضاقنبری طارق

زابل خیابان مطهری نبش مطهری۲۴

۳۲۲۴۵۰۰۴

۰۹۱۵۵۴۲۹۰۶۰

۱۶

زهرا اربابی

زابل خیابان امام خمینی انتهای کوچه مصلی

۳۲۲۳۳۰۰۰

۰۹۱۵۹۴۲۱۱۰۳

۱۷

صدیقه معصومی

زابل خیابان طالقانی نرسیده به چهارراه زهک

۳۲۲۳۳۱۸۶

۰۹۱۵۵۶۱۹۹۳۷

۱۸

عبدالمجیدسرحدی

زابل میدان بسیج نبش هیرمند۲سمت چپ روبروی شرکت برق

۳۳۲۹۱۳۳۸

۰۹۱۵۹۴۴۲۹۲۱

۱۹

ام البنین میرسموری

زابل خیابان امام خمینی(ره)روبروی مخابرات پاساژپهلوانی

۳۲۲۲۹۵۲۳

۰۹۱۵۱۹۶۴۳۶۲

۲۰

یوسف مختاری

زابل خیابان شهید مطهری روبروی تربیت بدنی

۳۲۲۲۸۵۸۵

۰۹۱۵۱۴۲۱۵۱۶

۲۱

زهرادانایی

محمد آباد خیابان امام خمینی مقابل مخابرات

۳۲۶۳۲۴۱۲

۰۹۱۵۸۴۴۹۳۱۱

۲۲

قاطمه پیری

زهک خیابان ۲۲بهمن جنب هنگ مرزی

۳۲۶۱۵۱۷۵

۰۹۱۵۵۴۰۸۸۰۳

۲۳

اقبال آچاک

هیرمند خیابان امام خمینی نبش امام خمینی ۸

۳۲۶۲۲۴۴۸

۰۹۱۵۵۴۴۲۲۳۶

۲۴

زهراراشکی

نیمروزبلوارامام خمینی نبش خ یعوب لیث

۳۲۶۹۳۳۶۹

۰۹۱۵۵۴۲۱۸۳۹

۲۵

محبوبه خلیلی فرد

هامون شهرمحمدآباد خ امام علی (ع)

۳۲۶۳۲۲۷۴

۰۹۱۵۷۵۴۹۲۹۶

شهرستان خاش

۲۶

محمداسحق شهنواری

خاش خیابان رودکی جنب رودکی۱۳

۳۳۷۱۵۹۵۱

۰۹۱۲۶۱۸۰۷۷۶

۲۷

عبدالستاربازیاری

خاش خیابان انقلاب تقاطع فردوسی

۳۳۷۲۴۵۲۱

۰۹۱۵۱۴۳۱۲۱۴

۲۸

عبدالغیوب رخشنده

خاش.خیابان رودکی تقاطع خیابان شهید بهشتی

۳۳۷۲۴۰۶۲

۰۹۱۵۱۴۱۱۷۶۴

۲۹

اسفندیارکرد

خاش خیابان خیابان سعدی نرسیده به چهارراه پشت کوه

۳۳۷۲۱۰۸۶

۰۹۱۵۹۴۳۲۸۸۶

۳۰

عبدالقادربردبار ریگی

خاش خیابان امام خمینی(ره)امام خمینی۱۱روبروی پمپ بنزین

۳۳۵۴۹۰۰۹

۰۹۱۲۶۴۰۶۸۰۰

۳۱

ناصرهاشم زهی

نوک آبادخ خاتم الانبیاء(ص)میدان امام حسین (ع)

۳۳۷۳۳۴۰۶۷

۰۹۱۵۵۴۹۳۰۲۲

شهرستان سراوان

۳۲

محمد ملک زاده

سراوان خیابان امام خمینی بعدازچهارراه علی ابن ابیطالب

۳۷۶۴۰۷۱۷

۰۹۳۰۱۹۸۹۰۱۹

۳۳

عبدالباسط ارباب ناهوک

سراوان خیابان امام خمینی جنب نهضت سوادآموزی

۳۷۶۳۴۲۳۲

۰۹۱۵۵۴۷۵۹۲۲

۳۴

پرویزپرکی

سراوان.خیابان نبوت

۳۷۶۲۸۷۴۳

۰۹۱۵۹۹۷۳۲۵۰

۳۵

یارمحمد دهواری

سراوان.خیابان سید قطب مقابل اداره آموزش پرورش

۳۷۶۴۰۰۴۵-۳۷۶۲۶۹۹۹

۰۹۱۵۱۴۸۵۲۱۹

۳۶

قاسم سربندی

سراون خیابان سید قطب روبروی اداره آموزش وپرورش

۷۲۲۴۱۰۸۱

۰۹۱۵۷۵۱۳۴۵۴

۳۷

سمیرامیرمرادزهی

سیب سوران خیابان امام خمینی امام خمینی ۱۵

۳۷۷۷۴۰۰۵

۰۹۱۵۵۴۷۹۳۱۴

۳۸

اسماء پایکار

سورانخ آزادی تقاطع آزادی و بهشتی

۳۷۶۹۴۳۱۱

۰۹۱۵۷۴۳۸۱۰۳

۳۹

محمداکبرشیخ زاده

شهرستان سراوان روستای پره کنت جنب مسجد صدیق اکبر

۳۷۶۵۵۷۹۹

۰۹۰۱۲۰۱۰۳۲۱

۴۰

عبدالحمیدرئیسی

سراوان شهرجالق خیابان امام خمینی

۳۷۷۵۲۸۴۴

۰۹۱۵۵۴۷۸۰۰۳

۴۱

سید بهمن حسینی

زابلی خیابان جمهوری جمهوری۳

۳۷۷۲۲۹۰۵

۰۹۱۵۶۳۳۲۲۴۰

شهرستان ایرانشهر

۴۲

سید غلامحسین سجادی

ایرانشهرخیابان فردوسی مقابل دبستان۱۳آبان

۳۷۲۲۸۰۷۱

۰۹۱۵۳۴۷۳۰۳۷

۴۳

سمیه امیری

ایرانشهر خیابان ولایت جنب ولایت ۲۳پاساژحامد

۲۲۳۸۶۷۳

۰۹۱۵۵۴۷۲۲۳۱

۴۴

سیدمجتبی نیرومند

ایرانشهرخیابان امام خمینی بین معلم وابوذر مقابل بانک رفاه

۳۷۲۳۱۴۱۵

۰۹۱۵۱۴۷۲۲۰۱

۴۵

صابره معتمدی

ایرانشهر محمدان جاده اصلی بمپور نبش خیابان شهید محمدی

۳۷۳۴۳۵۷۳

۰۹۱۵۸۷۳۹۵۳۸

۴۶

فرزاد اربابی قلعه نو

ایرانشهر –بمپور بلوارامام (ره)روبه روکمیته امداد قدیم

۳۷۳۲۴۹۰۸

۰۹۱۵۲۰۳۱۹۳۷

۴۷

قاسم بامری

دلگان خیابان امام خمینی(ره)روبروی دبستان سلمان فارسی

۳۷۳۳۳۰۱۰

۰۹۱۵۱۹۹۶۲۲۸

۴۸

عرفات کردی

ایرانشهر بلوار بلوچ روبروی رایانه گستر

۳۷۲۲۱۷۱۱

۰۹۱۵۵۵۵۰۰۷۴

۴۹

محمداصغربایگان

راسک خیابان امام خمینی(ره)خیابان بلوچ

۳۷۱۴۲۳۲۳

۰۹۱۵۳۴۵۵۲۶۶

۵۰

نمایندگی مسعود ناصری نژاد

سرباز خیابان معلم جنب سالن فرهنگ و ارشاد

۳۷۳۱۲۳۷۸

۰۹۱۵۳۴۵۴۹۹۱

۵۱

دادمحمد ملایی

سرباز خیابان ایران روبروی میدان تره بار

۳۷۳۱۲۲۲۴

۰۹۱۵۵۴۷۴۵۱۷

۵۲

مختارمحسن مبارکی

فنوج خیابان مصطفی خمینی جنب میدان ورودی شهر

۳۷۱۸۲۷۷۷

۰۹۱۵۷۸۲۴۰۱۹

۵۳

بهزاد محمدی

فنوج خ امام خمینی (ره) روبروی آموزش و پرورش

۳۷۱۸۳۶۳۰

۰۹۳۶۴۴۶۸۸۷۱

شهرستان نیکشهر

۵۴

منصورنارویی

نیکشهرخیابان امام خمینی روبروی مخابرات مرکزی

۳۵۲۲۵۸۸۲

۰۹۱۵۳۴۵۲۷۹۹

۵۵

محسن رئیسی

نیکشهرخیابان خیابان وحدت نرسیده به حوزه علمیه

۳۵۲۲۴۰۰۴

۰۹۱۵۹۹۳۳۷۴۰

۵۶

شوکت بلوچی

اسپکه خیابان امام خمینی مقابل اداره آموزش وپرورش

۵۸۷۷۳۰۰۰

۰۹۱۵۱۹۸۰۵۰۰

۵۷

حامد رئیسی

قصرقند خیابان امام خمینی روبروی تعاونی مسافربری

۳۵۲۴۳۵۷۱

۰۹۱۵۳۴۵۳۹۵۶

شهرستان چابهار

۵۸

احمدشیبانی

چابهارخیابان امام خمینی مقابل بسیج

۳۵۳۲۲۱۳۰

۰۹۱۹۳۰۸۶۵۳۷

۵۹

مهری صبوری

چابهارخیابان امام خمینی محوطه سینما ساحل

۳۵۳۲۲۲۶۲

۰۹۱۵۹۵۳۵۱۴۱

۶۰

نادرکوچکزائی

چابهار بلوار علی ابن ابیطالب تقاطع گلشهر وحافظ

۳۵۳۳۳۰۲۷

۰۹۳۹۳۴۱۵۲۸۷

۶۱

عیسی ریگی

چابهار بلوار صیاد نبش کوچه صیاد ۵

۳۵۳۳۷۸۲۹

۰۹۱۵۳۴۹۰۸۷۷

۶۲

صدیق پرداخته

چابهار روستای رمین

۳۵۳۷۴۳۰۰

۰۹۱۵۶۳۰۹۳۷۵

۶۳

عبدالحمیدصالح پور

کنارک خیابان خاتم –خاتم ۲۰

۳۵۳۸۰۰۴۸

۰۹۱۵۳۴۵۱۶۰۰

۶۴

عبدالسلام مهدی پور

کنارک زراباد بلوار امام خمینی فلکه کوثر

۳۵۳۹۲۱۴۳

۰۹۱۵۹۵۳۵۴۲۴

منبع : سایت بیمه سلامتسوال بیمه ای خود را در رابطه با بیمه عمر ,  بیمه تامین اجتماعی  , بیمه سلامت , بیمه درمان تکمیلی ( بیمه تکمیلی ),  بیمه شخص ثالث ، قانون کار و …  را در مرجع سوالات بیمه بپرسید.


برای دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه می توانید فرم دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه را تکمیل کنید تا نماینده بیمه منتخب با شما تماس بگیرند.


فیش بیمه ، بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد

سوابق بیمه

بیمارستان بیمه تامین اجتماعی

شعب سازمان بیمه تامین اجتماعی

آدرس پیشخوان دولت و نمایندگی بیمه سلامت

بهترین بیمه عمر

ایوبی
  • آیا کسانی که بیمه روستاییان هستند هم میتونند این بیمه رو بگیرن
۵.۰
Sending
User Rating ۰ (۰ votes)

ارسال پاسخ

Sending