بیمه سلامت بجنورد و خراسان شمالی

اداره کل بیمه سلامت بجنورد

آدرس اداره کل بجنورد- خیابان شهید بهشتی جنوبی،ابتدای کوچه شهید حسین عزیز مصر (سعدی) پلاک ۲۱۸- اداره کل بیمه سلامت خراسان شمالی
تلفن تماس ۰۵۸۳۲۲۳۳۶۷۵
فکس ۰۵۸۳۲۲۳۳۴۷۴
پیامک ۳۰۰۰۷۹۵۷۹۵۲۰۳۱

 • اداره کل بیمه سلامت بجنورد خیابان شهید بهشتی جنوبی،ابتدای کوچه شهید حسین عزیز مصر– پ۲۱۸- اداره کل بیمه سلامت خراسان شمالی تلفن ۰۵۸۳۲۲۳۳۶۴۷ -۰۵۸۳۲۲۳۳۶۷۵
 • اداره کل بیمه سلامت بجنورد خیابان هنر (زایشگاه)- بین کوچه جامی وفرخی نرسیده به بیمارستان بنت الهدی – شعبه بیمه سلامت شهرستان بجنورد تلفن ۱۰۷- ۰۵۸۳۲۲۱۰۱۰۴ – ۱۰۸ – ۰۵۸۳۲۲۳۶۱۰۴
 • اداره کل بیمه سلامت اسفراین خیابان امام رضا (ع) –نرسیده به بلوار کشاورز –سمت راست –اداره بیمه سلامت اسفراین تلفن ۰۵۸۳۷۲۲۴۴۵۹
 • اداره کل بیمه سلامت شیروان خیابان امام رضا – جامی شمالی ۳- اداره بیمه سلامت شیروان تلفن ۰۵۸۳۶۲۳۵۰۶۹
 • اداره کل بیمه سلامت فاروج خیابان شهید موفق- خیابان شهید عطاران-عطاران ۴- مرکز بهداشتی درمانی فاروج- شعبه بیمه سلامت فاروج تلفن ۰۵۸۳۶۴۲۳۶۱۸
 • اداره کل بیمه سلامت مانه و سملقان خیابان هاشمی نژاد- فوریتهای پزشکی(درمانگاه سابق) خیابان هاشمی نژاد-شعبه بیمه سلامت آشخانه تلفن ۰۵۸۳۲۹۲۸۷۲۷
 • اداره کل بیمه سلامت راز بخشداری مرکزی- شعبه بیمه سلامت راز تلفن ۰۵۸۳۲۶۲۳۰۳۶
 • اداره کل بیمه سلامت جاجرم میدان امام خمینی –خ مصطفی خمینی- ۵۰ متر پایین تر از بانک ملی – نرسیده به خیابان مصطفی خمینی ۴- شعبه بیمه سلامت جاجرم تلفن ۰۵۸۳۲۲۷۴۷۴۷

آدرس نمایندگی های رسمی بیمه سلامت ایرانیان در استان خراسان شمالی

توجه: لازم به توضیح است در کلیه دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد خدمات  تعویض دفاتر درمانی ، تمدید دفاتر درمانی ، صدور المثنی دفاتر درمانی ، ابطال دفاتر درمانی وصدور اولیه دفاتر درمانی انجام می گردد
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت اسفراین-خیابان امام رضا-تلفن ۳۷۲۲۶۸۳۵-۰۵۸
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت اسفراین- خیابان امام خمینی -نرسیده به میدان بسیج-پلاک۷۶۳ -۳۷۲۲۲۱۲۵-۰۵۸
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت بجنورد-شهر بجنورد-خیابان طالقانی شرقی-روبروی پارک شهر-پلاک ۹۲-تلفن۳۲۲۵۷۹۵۱-۰۵۸
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت بجنورد-شهربجنورد-خیابان شریعتی جنوبی(دو چنار)-روبروی درمانگاه فارابی-تلفن:۳۲۲۴۶۰۰۴-۳۲۲۴۹۱۹۶-۰۵۸
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت بجنورد- شهر بجنورد-خیابان امام خمینی غربی-بعد از پمپ بنزین-پلاک ۱۳۷ -تلفن:۳۲۴۱۴۷۰۷-۳۲۳۱۴۴۹۰-۰۵۸
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت اسفراین-خیابان امام رضا-تلفن -۳۲۸۸۳۸۶۴-۰۵۸
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت فاروج-شهر تیتکانلو-خیابان امام رضا -۳۶۴۶۵۰۰۰-۰۵۸
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت جاجرم-شهر جاجرم-خیابان شهید باهنر-جنب آموزش و پرورش – تلفن:۳۲۲۷۵۱۸۸-۰۵۸
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت راز -شهر راز-خیابان شهید بهشتی -روبروی حسینه حضرت ابوالفضل -پلاک ۲۳۷- تلفن:۳۲۶۲۳۲۱۵-۰۵۸
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت جاجرم-شهر سنخواست-خیابان امام خمینی شمالی-نبش کوچه شهید شاد دل – تلفن:۳۲۳۸۷۹۹۵-۰۵۸
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت بجنورد-شهر بجنورد-خیابان طالقانی غربی-خیابان زایشگاه بعد از دبستان وحدت -پلاک ۸۳ – ۹-۰۵۸۳۲۲۱۰۱۰۴
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت شیروان -شهر شیروان-خیابان جامی شمالی-روبروی کتابخانه-شرکت تعاونی و توزیعی -تلفن:۳۶۲۴۹۵۱۰-۰۵۸
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت جاجرم-شهر شوقان-خیابان ولیعصر-ساختمان اداره پست -تلفن:۳۲۵۲۲۴۲۱-۰۵۸
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت اسفراین-شهر صفی آباد-خیابان امام خمینی -جنب دفتر امام جمعه -تلفن:۳۷۲۲۴۵۴۱-۰۵۸
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت فاروج-شهر فاروج- خیابان شهید موفق-چهار راه رضوی-خیابان شهید مهدی شوشتری-پلاک ۲۲-تلفن:۳۶۴۲۶۱۱۴-۰۵۸
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت گرمه -شهر گرمه-خیابان انقلاب ۳-کوچه شهید محمد نیا -جنب بانک ملی-تلفن:۳۲۵۰۳۵۴۴-۵۲۵۰۶۲۰۰-۰۵۸
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت شیروان-شهر لوجلی-خیابان امام رضا (ع)-پلاک ۴۶-تلفن:۳۶۶۲۳۸۶۶-۰۵۸
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت مانه و سملقان-شهر آشخانه-خیابان ۲۲ بهمن -روبروی فوریتهای پزشکی -تلفن:۳۲۹۲۱۷۲۵-۰۵۸
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت راز و جرگلان-روستای یکه صعود-تلفن:۳۲۳۶۳۳۳۳-۰۵۸
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت راز و جرگلان-روستای باغلق-تلفن:۳۲۳۵۶۳۳۳-۰۵۸
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت شیروان- خ گلستان-روبروی کوچه دارایی-۰۵۸-۳۶۲۲۴۷۰۰
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت شیروان-شهر شیروان- خیابان گلستان – روبروی گلستان ۹ – پلاک ۹۳-۰۵۸-۳۶۲۱۹۹۹۲
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت شیروان-شهر شیروان-اول شهرک طالقانی ۱- تلفن:۳۶۲۲۴۱۶۶-۰۵۸
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت بجنورد-شهر بجنورد-خیابان آزادی-روبروی مدرسه شهدای فرهنگی -پلاک ۴۴- تلفن:۳۲۲۴۰۵۸۳-۰۵۸
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت مانه و سملقان-شهر قاضی – خیابان طالقانی شرقی-روبروی شهرداری-تلفن:۳۲۸۶۳۳۵۹-۰۵۸
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت مانه و سملقان-شهر آشخانه-خیابان امام خمینی -پلاک ۱۲۸-تلفن:۳۲۹۲۱۶۱۱-۰۵۸
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت ورودی گورستان جاوید-نبش میدان اول-۰۵۸-۳۲۲۵۹۳۰۰-۰۹۱۵۸۸۴۵۷۵۵
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت بجنورد-حصار گرمخان-۰۵۸۳۲۴۴۴۳۱۸-۹۱۵۱۸۸۵۱۸۱
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت شیروان-خ امام رضا-روبروی شهرداری-۰۵۸۳۶۲۳۶۴۰۰-۹۱۵۳۸۶۶۲۶۷
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت شیروان-شهرک امام -اول جمران-چمران ۱-جنب پارک-۰۵۸۳۶۲۳۴۶۱۴-۹۱۵۹۸۶۵۰۲۳
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت شیروان -روستای خانلق – بلوار شهدا-بین شهدای ۷ و ۹-۰۵۸۳۶۲۱۸۱۶۴-۰۹۳۶۸۲۷۸۵۳۴

بیمه سلامت ایرانیان , بیمه سلامت , بیمه خدمات درمانی , بیمه ایرانیان , بیمه همگانی

بجنوردی

اسم: بیدبرگ

توضیحات: با انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور خود، تیمی از مشاوران متخصص را در کنار خود داشته باشید

[ بیشتر ]

 • خدمات درمانی بیمه سلامت چه فرقی با بیمه خدمات درمانی ارتش داره ؟
  (۵)
Overall
۵
بررسی کاربر
۰ (۰ رای)
در حال ارسال

ارسال یک پاسخ

در حال ارسال

اسکرول به بالا