بیمه سلامت مشهد و خراسان رضوی

اداره کل بیمه سلامت مشهد

آدرس اداره کل(ساختمان شماره یک): مشهد – سیمتری اول احمد اباد بلوار رضا-نبش رضا ۸ – بیمه سلامت مشهد
کدپستی: ۹۱۷۶۷۴۷۳۸۶
شماره تلفن:۲۴-۳۸۴۵۹۹۲۲
شماره فاکس:۳۸۴۰۶۴۸۱
شماره تلفن گویا با مرکزتماس : ۳۸۴۳۸۷۳۸داخلی ۵
شماره پیام کوتاه: ۳۰۰۰۲۲۲۲۲۲۱۶۶۶
Email:info@bimehsalamat.ir

آدرس اداره رسیدگی به اسنادپزشکی(ساختمان شماره دو): مشهد – سیمتری اول احمدآباد-بلوار رضا-نبش رضا ۱۰
شماره تلفن واحد پزشکان: ۳۸۴۲۲۲۶۳
شماره تلفن واحد داروخانه: ۳۸۴۵۳۸۹۶
شماره تلفن واحد پاراکلینیک: ۳۸۴۵۳۸۹۸

آدرس نمایندگی های رسمی بیمه سلامت ایرانیان در استان خراسان رضوی

توجه: لازم به توضیح است در کلیه دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد خدمات  تعویض دفاتر درمانی ، تمدید دفاتر درمانی ، صدور المثنی دفاتر درمانی ، ابطال دفاتر درمانی وصدور اولیه دفاتر درمانی انجام می گردد
داره کل بیمه سلامت استان خراسان رضوی 
ردیفنوع واحد اجرائی (دفتر پیشخوان/نمایندگی/باجه/ICT روستائی)مجوز اخذ شده از ستادوضعیت قبلی واحد اجرائینام مسئول واحد اجرائی تلفن دفتر
شماره تاریخشهر/بخش/روستاآدرس
۱دفتر پیشخوان۱۰۰۰/۸۹۱۹۰۳۴۸۹/۰۶/۰۹نمایندگی۹۰۱محمد صادق عباس زادهمشهدبلوار رضا- رضا ۱۱و۱۳پلاک ۱۲۳۳۸۴۴۲۱۱۱-۴
۲نمایندگی۱۰۰۰/۸۹۱۰۰۲۷۸۹/۰۶/۰۹نمایندگیغلامرضا قلوانیمشهدابتدای دانشجو ۳۳۸۹۳۶۳۱۴-۳۸۹۳۶۰۶۵
۳نمایندگی۱۰۰۰/۸۹۱۰۰۲۷۸۹/۰۶/۰۹نمایندگیمحمد علی عبدالهیمشهداحمدآباد- بلوار رضا- بین رضا ۵و۷۳۸۴۰۶۱۸۷
۴نمایندگی۱۰۰۰/۸۹۱۹۰۳۴۸۹/۱۰/۲۷نمایندگیحامد یوسف زادهمشهدخیابان آیت اله عبادی- عبادی ۳۳و۳۵۳۲۲۳۳۲۴۰-۳۲۲۳۳۲۴۱
۵نمایندگی۱۰۰۰/۸۹۱۹۰۳۴۸۹/۱۰/۲۷نمایندگیغلامعلی ترابیمشهدبلوار توس- نبش توس ۳۳۷۶۵۵۸۲۹-۳۷۶۷۶۶۹۳-۳۷۶۷۶۶۹۱
۶دفتر پیشخوان۱۰۰۰/۸۹۱۹۰۳۴۸۹/۱۰/۲۷نمایندگی۹۱۴حیدرعلی عباس زادهمشهدبلوار طبرسی اول ابتدای طبرسی ۴۶ پلاک۱۱۳۲۷۱۸۷۰۰-۸۶۰۰
۷دفتر پیشخوان۱۰۰۰/۸۹۱۹۰۳۴۸۹/۱۰/۲۷نمایندگی۹۲۰سید محسن صرافمشهدبلوار پیروزی- بین میدان لادن و اقبال- پلاک ۹۶۳۵۰۱۳۰۸۰-۳۵۰۱۳۰۹۰
۸دفتر پیشخوان۱۰۰۰/۸۹۱۹۰۳۴۸۹/۱۰/۲۷نمایندگی۹۲۲حدیثه عزتیمشهدبلوار مصلی-نبش مصلی ۳۳ پلاک ۳۵۳۶۶۹۲۳۴-۳۶۴۳۳۴۷
۹دفتر پیشخوان۱۰۰۰/۸۹۱۹۰۳۴۸۹/۱۰/۲۷نمایندگیحسین قاسمیمشهدبلوار توس -توس ۱۰-بلوار کارگر-بین کارگر ۱و۳-روبروی کلانتری۳۷۶۶۰۳۹۰
۱۰دفتر پیشخوان۱۰۰۰/۸۹۱۹۰۳۴۸۹/۱۰/۲۷نمایندگیعلی محمد قدمگاهیمشهدسیدی- خیابان خلج- مقابل پارک شهرآرا۳۸۶۳۷۰۰
۱۱دفتر پیشخوان۱۰۰۰/۸۹۱۹۰۳۴۸۹/۱۰/۲۷نمایندگیحمید صفری ازغندیمشهدخیابان سرخس میرزا کوچک خان ۲۶ و ۲۸پلاک۱۲۳۳۳۶۴۲۲۳۹
۱۲دفتر پیشخوان۱۰۰۰/۸۹۱۹۰۳۴۸۹/۱۰/۲۷نمایندگیآناهیتا ریختگرمشهدمشهد -نبش امام رضا۴۴۳۸۵۳۱۳۳۲ 
۱۳دفتر پیشخوان۱۰۰۰/۸۹۱۰۰۲۷۸۹/۰۶/۰۹نمایندگیمهدی برخوردارسرخسخ فلسطین پلاک۷۰۳۴۵۲۲۴۵۷
۱۴دفتر پیشخوان۱۰۰۰/۸۹۱۹۰۳۴۸۹/۱۰/۲۷نمایندگیعلی محمدزادهتربت حیدریهخیابان فردوسی شمالی- خیابان آسایش -روبروی آسایش ۴۵۲۲۴۸۳۰۳-۵۲۲۴۳۹۸۶
۱۵دفتر پیشخوان۱۰۰۰/۸۹۱۹۰۳۴۸۹/۱۰/۲۷نمایندگیلیلی ایل بیگیتربت حیدریهخیابان فردوسی شمالی- بالاتر از میدان بسیج- پلاک ۵۹۵۲۳۱۴۰۵۱
۱۶نمایندگی۱۰۰۰/۸۹۱۹۰۳۴۸۹/۱۰/۲۷نمایندگیمعصومه شکوهی سیوکیرشتخواربلوار امام رضا روبروی آموزش وپرورش دادگستری سابق پلاک۶۰۵۶۲۲۲۹۹۶
۱۷دفتر پیشخوان۳۸/۶۴/۳۵۳۳۸۹۳/۱۰/۲۳نمایندگی جواد ایزدیزاوهزاوه-دولت آباد-بلوارسی متری استاد صاحبکار۰۵۱۵۳۷۲۵۵۵۰
۱۸دفتر پیشخوان۱۰۰۰/۸۹۱۰۰۲۷۸۹/۰۶/۰۹نمایندگیخلیل زنگنه قاسم آبادیخوافخیابان حافظ نرسیده به میدان معلم۵۴۲۲۴۷۱۵
۱۹دفتر پیشخوان۱۰۰۰/۸۹۱۹۰۳۴۸۹/۱۰/۲۷نمایندگیفرزانه فیض نائیکاشمرخیابان امام خمینی- امام خمینی ۵۵۵۲۲۳۱۶۸
۲۰دفتر پیشخوان۱۰۰۰/۸۹۱۰۰۲۷۸۹/۰۶/۰۹نمایندگیالهام فخری کندریخلیل آبادخیابان امام خمینی- امام خمینی ۲۸۵۷۷۲۵۷۶۷
۲۱دفتر پیشخوان۱۰۰۰/۸۹۱۰۰۲۷۸۹/۰۶/۰۹نمایندگیملیحه رحیمیبردسکنخیابان قائم – نبش قائم ۲۷۵۵۴۲۰۲۱۱
۲۲نمایندگی۱۰۰۰/۸۹۱۰۰۲۷۸۹/۰۶/۰۹نمایندگیمژگان گزیکیتایبادبلوار شهید بهشتی- روبروی امور مالیاتی۵۴۵۳۴۸۱۴
۲۳دفتر پیشخوان۱۰۰۰/۸۹۱۹۰۳۴۸۹/۱۰/۲۷نمایندگیمحمدنعیم معطر جامیتربت جامخیابان جامی- جامی ۱۰و ۱۲۵۲۵۴۷۱۵
۲۴نمایندگی۱۰۰۰/۸۹۱۰۰۲۷۸۹/۰۶/۰۹نمایندگیحمید خان امیریفریمانبلوار امام خمینی – امام خمینی ۱۲۳۴۶۳۱۵۸۸
۲۵دفتر پیشخوان۱۰۰۰/۸۹۱۹۰۳۴۸۹/۱۰/۲۷نمایندگیعبدالحسین نجاتگنابادخیابان غفاری- غفاری ۵۵۷۲۲۴۲۱۳
۲۶دفتر پیشخوان۱۰۰۰/۸۹۱۰۰۲۷۸۹/۰۶/۰۹نمایندگیسمیه حاجی جمهوریمه ولاتخیابان حجت شمالی -روبروی حجت ۵۵۶۷۲۷۷۳۲
۲۷دفتر پیشخوان۱۰۰۰/۸۹۱۰۰۲۷۸۹/۰۶/۰۹نمایندگیسمیه فدویبجستانخیابان امام- جنب بانک ملی۵۶۵۲۲۳۲۵
۲۸دفتر پیشخوان۱۰۰۰/۸۹۱۹۰۳۴۸۹/۱۰/۲۷نمایندگیمسعود عزیزی جعفرآبادیقوچانخیابان طالقانی- بعد از سی متری پلاک ۹۳۴۷۲۴۴۹۷۷
۲۹دفتر پیشخوان۱۰۰۰/۸۹۱۹۰۳۴۸۹/۱۰/۲۷نمایندگیسمیرا بخشیدرگزخیابان نوخندان – بین صیاد ۱۶ و ۱۸۴۶۲۳۰۶۶۶
۳۰دفتر پیشخوان۱۰۰۰/۸۹۱۹۰۳۴۸۹/۱۰/۲۷نمایندگیسعید لطفینیشابوربلوار بعثت- بعثت ۱۰۴۳۳۵۶۶۱۱
۳۱دفتر پیشخوان۱۰۰۰/۸۹۱۹۰۳۴۸۹/۱۰/۲۷نمایندگیسید محسن میر هادیفیروزهخیابان کمال الملک- روبروی آموزش و پرورش۴۳۵۲۲۰۵۳
۳۲دفتر پیشخوان۱۰۰۰/۸۹۱۹۰۳۴۸۹/۱۰/۲۷نمایندگیحجت کراچیسبزوارمیدان آل احمد- ساختمان قدیم صدا و سیما۴۴۶۴۵۶۷۲
۳۳دفتر پیشخوان۱۰۰۰/۸۹۱۹۰۳۴۸۹/۱۰/۲۷نمایندگیمحسن داناسبزوارخیابان اسدآبادی- روبروی اداره برق۴۴۲۹۹۰۰۲
۳۴دفتر پیشخوان۱۰۰۰/۸۹۱۰۰۲۷۸۹/۰۶/۰۹نمایندگیفرشته سنگ سفیدیجوینخیابان امام رضا-جنب بانک رفاه۴۵۲۲۰۷۵۰
۳۵نمایندگی۱۰۰۰/۸۹۱۰۰۲۷۸۹/۰۶/۰۹نمایندگیمژگان گزیکیباخرزخ -فرهنگیان -شهید قدوسی۴۵۶۲۵۱۶۴
۳۶دفتر پیشخوان۱۰۰۰/۸۹۱۰۰۲۷۹۳/۴/۱پیشخوانمکاریبینالودخیابان صاحب الزمان صاحب الزمان ۱۷ پلاک ۲۵۵۳۴۲۲۴۵۱۵
۳۷دفتر پیشخوان۹۳/۱۱۹۴۶۵۹۳/۴/۱۱پیشخوانجواد رجبی مشهدمشهد-شهرک طرق-نبش شهید رجایی۲۷پلاک۱۱۵/۱۳۳۹۲۷۷۱۰
۳۸دفتر پیشخوان۹۳/۱۱۹۴۶۵۹۳/۴/۱۱پیشخوانمحسن برخوردارمشهدمشهد -شهرک رضویه-بلوار امام رضا نبش امام رضا۳۳۳۲۲۳۷۸۰
۳۹دفتر پیشخوان۹۳/۲۹۱۸۲۷۹۳/۴/۱۱پیشخوانمحمد نظری مشهدمشهد طلاب بلوار امت نرسیده به امت۳۱پلاک۶۳۳۲۵۱۹۵۰۴
۴۰دفتر پیشخوان۹۳/۱۱۹۴۶۵۹۳/۴/۱۱پیشخوانمحبوبه شیبانی مقدممشهدمشهد بلوار پنجتن-نبش بلوار پنج تن۴۰۳۲۱۵۱۷۰۰
۴۱دفتر پیشخوان۹۳/۱۱۹۴۶۵۹۳/۴/۱۱پیشخوانسید حسن طاهریمشهدمشهد-جاده سیمان-همت اباد پشت ایستگاه اتوبوس-پلاک۱۸۸۳۲۴۲۰۷۶۵
۴۲دفتر پیشخوان۹۳/۱۱۹۴۶۵۹۳/۴/۱۱پیشخوانامیر حمزه شفائیمشهدمشهد -شهر ملک آباد-خ امام رضا-بین۷و۹۳۳۵۲۵۱۸۰
۴۳دفتر پیشخوان۹۳/۱۱۹۴۶۵۹۳/۴/۱۱پیشخوانزکیه قنبر پورکلاتکلات -خ امام خمینی۸۳۴۷۲۴۰۰۴
۴۴دفتر پیشخوان۹۳/۱۱۹۴۶۵۹۳/۴/۱۱پیشخوانتکتم امیریمشهدمشهد بلوار حجاب ۳۸۳۶۲۲۷۳۶۸
۴۵دفتر پیشخوان۹۳/۱۱۹۴۶۵۹۳/۴/۱۱پیشخوانلیلاآبرودیسبزوار-داورزنداورزن-خ امام خمینی روبروی آتش نشانی ۴۴۹۲۳۶۵۲
۴۶دفتر پیشخوان۹۳/۱۱۹۴۶۵۹۳/۴/۱۱پیشخوانمرتضی خانوردی چنارانچناران -بین خ امام خمینی ۲۳و۲۵۴۶۱۲۵۶۲۳
۴۷دفتر پیشخوان۹۴/۲۱۳۴۵۶۹۴/۶/۲۶پیشخوانبتول محدثی فرسبزوار-جغتایجغتای -خیابان سجاد۵۴۵۶۲۱۸۵۵
۴۸دفتر پیشخوان۹۳/۱۱۹۴۶۵۹۳/۴/۱۱پیشخوانحسین یار محمد مشهد ریزه ئیتایباد-مشهدریزهتایباد-شهر مشهدریزه- خیابان امام خمینی-جنب شهرداری ۵۴۵۸۴۸۴۸
۴۹دفتر پیشخوان۹۳/۱۱۹۴۶۵۹۳/۴/۱۱پیشخواناعظم اسدیسبزوار-شهر سطان ابادسبزوار -شهرستان خوشاب-سلطان آباد-نبش امام رضا۳۴۵۰۲۴۲۹۰
۵۰دفتر پیشخوان۹۳/۱۱۹۴۶۵۹۳/۴/۱۱پیشخوانسعید محمدرضاپورنیشابورنیشابور-بلوار معلم-بین۱۵-۱۷۴۲۶۲۴۷۰۱
۵۱دفتر پیشخوان۹۳/۱۱۹۴۶۵۹۳/۴/۱۱پیشخوانحسن تقی زاده ندافسبزوار-شهرک توحید شهرسبزوار -شهرک توحید شهر-بلوک۳-خ حافظ-مقابل مرکز بهداشتی ۴۴۴۱۰۲۳۴
۵۲دفتر پیشخوان۹۳/۱۱۹۴۶۵۹۳/۴/۱۱پیشخوانحسین لطفیخواف-شهر سلامی خواف-شهر سلامی -بلوار امام رضا (ع)روبروی پمپ بنزین۵۴۳۲۴۱۴۲
۵۳دفتر پیشخوان۹۳/۱۱۹۶۴۵۹۳/۴/۱۱پیشخوانمحمد بهزاد پورکاشمر-شهر ریوشکاشمر-شهر ریوش-نبش خ امام علی ۱۴۵۵۸۲۴۰۰۱
۵۴دفتر پیشخوان۹۳/۱۱۹۶۴۵۹۳/۴/۱۱پیشخوانسکینه امیدی قوچانقوچان-خ امام خمینی -خ مولوی -روبروی مسجد جامع۴۷۲۳۰۰۰۲
۵۵دفتر پیشخوان۹۳/۱۱۹۶۴۵۹۳/۱۱/۴پیشخوانعلیرضا نجفیسبزوارسبزوار-بلوار شهید چمران-بعد از چمران۲۸پلاک۳۸۵۴۴۲۹۲۶۵۰
۵۶دفتر پیشخوان۹۳/۱۱۹۶۴۵۹۳/۱۱/۴پیشخواناحسان امانتربت حیدریهتربت حیدریه-خیابان طالقانی-نبش طالقانی۱۵-جنب پلاک۴۶۵۲۲۲۶۹۷۳
۵۷دفتر پیشخوان۹۳/۱۱۹۶۴۵۹۳/۱۱/۴پیشخوانزهرا سامعینیشابورنیشابور -خ امام خمینی -ابتدای خیابان جهاد -پلاک۸ -ساختمان هلال احمر۴۲۲۳۳۱۸۰-۳
۵۸دفتر پیشخوان۹۴/۱۹۱۴۵۷۹۴/۶/۹پیشخوانمهدی مجدی قدمگاهنیشابور شهر قدمگاه-چهاراره اصلی روبروی پمپ بنزین۴۳۲۲۳۷۰


سوال بیمه ای خود را در رابطه با بیمه عمر ,  بیمه تامین اجتماعی  , بیمه سلامت , بیمه درمان تکمیلی ( بیمه تکمیلی ),  بیمه شخص ثالث ، قانون کار و …  را در مرجع سوالات بیمه بپرسید.


برای دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه می توانید فرم دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه را تکمیل کنید تا نماینده بیمه منتخب با شما تماس بگیرند.


فیش بیمه ، بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد

سوابق بیمه

بیمارستان بیمه تامین اجتماعی

شعب سازمان بیمه تامین اجتماعی

آدرس پیشخوان دولت و نمایندگی بیمه سلامت

بهترین بیمه عمر

تارمی
  • من شنیدم بیمه سلات رایگان آیا این درسته
۵.۰
Sending
User Rating ۰ (۰ votes)

ارسال پاسخ

Sending