بیمه سلامت مشهد و خراسان رضوی

اداره کل بیمه سلامت مشهد

آدرس اداره کل(ساختمان شماره یک): مشهد – سیمتری اول احمد اباد بلوار رضا-نبش رضا ۸ – بیمه سلامت مشهد
کدپستی: ۹۱۷۶۷۴۷۳۸۶
شماره تلفن:۲۴-۳۸۴۵۹۹۲۲
شماره فاکس:۳۸۴۰۶۴۸۱
شماره تلفن گویا با مرکزتماس : ۳۸۴۳۸۷۳۸داخلی ۵
شماره پیام کوتاه: ۳۰۰۰۲۲۲۲۲۲۱۶۶۶

آدرس اداره رسیدگی به اسنادپزشکی(ساختمان شماره دو): مشهد – سیمتری اول احمدآباد-بلوار رضا-نبش رضا ۱۰
شماره تلفن واحد پزشکان: ۳۸۴۲۲۲۶۳
شماره تلفن واحد داروخانه: ۳۸۴۵۳۸۹۶
شماره تلفن واحد پاراکلینیک: ۳۸۴۵۳۸۹۸

آدرس نمایندگی های رسمی بیمه سلامت ایرانیان در استان خراسان رضوی

توجه: لازم به توضیح است در کلیه دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد خدمات  تعویض دفاتر درمانی ، تمدید دفاتر درمانی ، صدور المثنی دفاتر درمانی ، ابطال دفاتر درمانی وصدور اولیه دفاتر درمانی انجام می گردد
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت مشهد بلوار رضا- رضا ۱۱و۱۳ پلاک ۱۲۳ تلفن : ۳۸۴۴۲۱۱۱-۴
 • نمایندگی مشهد ابتدای دانشجو ۳ تلفن : ۳۸۹۳۶۳۱۴-۳۸۹۳۶۰۶۵
 • نمایندگی مشهد احمدآباد- بلوار رضا- بین رضا ۵و۷ تلفن : ۳۸۴۰۶۱۸۷
 • نمایندگی مشهد خیابان آیت اله عبادی- عبادی ۳۳و۳۵ تلفن : ۳۲۲۳۳۲۴۰-۳۲۲۳۳۲۴۱
 • نمایندگی مشهد بلوار توس- نبش توس ۳ تلفن : ۳۷۶۵۵۸۲۹-۳۷۶۷۶۶۹۳-۳۷۶۷۶۶۹۱
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت مشهد بلوار طبرسی اول ابتدای طبرسی ۴۶ پلاک۱۱ تلفن : ۳۲۷۱۸۷۰۰-۸۶۰۰
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت مشهد بلوار پیروزی- بین میدان لادن و اقبال- پلاک ۹۶ تلفن : ۳۵۰۱۳۰۸۰-۳۵۰۱۳۰۹۰
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت مشهد بلوار مصلی-نبش مصلی ۳۳ پلاک ۳۵ تلفن : ۳۶۶۹۲۳۴-۳۶۴۳۳۴۷
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت مشهد بلوار توس -توس ۱۰-بلوار کارگر-بین کارگر ۱و۳-روبروی کلانتری تلفن : ۳۷۶۶۰۳۹۰
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت مشهد سیدی- خیابان خلج- مقابل پارک شهرآرا تلفن : ۳۸۶۳۷۰۰
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت مشهد خیابان سرخس میرزا کوچک خان ۲۶ و ۲۸پلاک۱۲۳ تلفن : ۳۳۶۴۲۲۳۹
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت مشهد مشهد -نبش امام رضا۴۴ تلفن : ۳۸۵۳۱۳۳۲
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت سرخس خ فلسطین پلاک۷۰ تلفن : ۳۴۵۲۲۴۵۷
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت تربت حیدریه خیابان فردوسی شمالی- خیابان آسایش -روبروی آسایش ۴ تلفن : ۵۲۲۴۸۳۰۳-۵۲۲۴۳۹۸۶
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت تربت حیدریه خیابان فردوسی شمالی- بالاتر از میدان بسیج- پلاک ۵۹ تلفن : ۵۲۳۱۴۰۵۱
 • نمایندگی رشتخوار بلوار امام رضا روبروی آموزش وپرورش دادگستری سابق پلاک۶۰ تلفن : ۵۶۲۲۲۹۹۶
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت زاوه زاوه-دولت آباد-بلوارسی متری استاد صاحبکار تلفن : ۰۵۱۵۳۷۲۵۵۵۰
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت خواف خیابان حافظ نرسیده به میدان معلم تلفن : ۵۴۲۲۴۷۱۵
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت کاشمر خیابان امام خمینی- امام خمینی ۵ تلفن : ۵۵۲۲۳۱۶۸
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت خلیل آباد خیابان امام خمینی- امام خمینی ۲۸ تلفن : ۵۷۷۲۵۷۶۷
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت بردسکن خیابان قائم – نبش قائم ۲۷ تلفن : ۵۵۴۲۰۲۱۱
 • نمایندگی تایباد بلوار شهید بهشتی- روبروی امور مالیاتی تلفن : ۵۴۵۳۴۸۱۴
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت تربت جام خیابان جامی- جامی ۱۰و ۱۲ تلفن : ۵۲۵۴۷۱۵
 • نمایندگی فریمان بلوار امام خمینی – امام خمینی ۱۲ تلفن : ۳۴۶۳۱۵۸۸
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت گناباد خیابان غفاری- غفاری ۵ تلفن : ۵۷۲۲۴۲۱۳
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت مه ولات خیابان حجت شمالی -روبروی حجت ۵ تلفن : ۵۶۷۲۷۷۳۲
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت بجستان خیابان امام- جنب بانک ملی تلفن : ۵۶۵۲۲۳۲۵
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت قوچان خیابان طالقانی- بعد از سی متری پلاک ۹۳ تلفن : ۴۷۲۴۴۹۷۷
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت درگز خیابان نوخندان – بین صیاد ۱۶ و ۱۸ تلفن : ۴۶۲۳۰۶۶۶
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت نیشابور بلوار بعثت- بعثت ۱۰ تلفن : ۴۳۳۵۶۶۱۱
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت فیروزه خیابان کمال الملک- روبروی آموزش و پرورش تلفن : ۴۳۵۲۲۰۵۳
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت سبزوار میدان آل احمد- ساختمان قدیم صدا و سیما تلفن : ۴۴۶۴۵۶۷۲
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت سبزوار خیابان اسدآبادی- روبروی اداره برق تلفن : ۴۴۲۹۹۰۰۲
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت جوین خیابان امام رضا-جنب بانک رفاه تلفن : ۴۵۲۲۰۷۵۰
 • نمایندگی باخرز خ -فرهنگیان -شهید قدوسی تلفن : ۴۵۶۲۵۱۶۴
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت بینالود خیابان صاحب الزمان صاحب الزمان ۱۷ پلاک ۲۵۵ تلفن : ۳۴۲۲۴۵۱۵
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت مشهد مشهد-شهرک طرق-نبش شهید رجایی۲۷پلاک۱۱۵/۱ تلفن : ۳۳۹۲۷۷۱۰
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت مشهد مشهد -شهرک رضویه-بلوار امام رضا نبش امام رضا۳ تلفن : ۳۳۲۲۳۷۸۰
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت مشهد مشهد طلاب بلوار امت نرسیده به امت۳۱پلاک۶۳ تلفن : ۳۲۵۱۹۵۰۴
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت مشهد مشهد بلوار پنجتن-نبش بلوار پنج تن۴۰ تلفن : ۳۲۱۵۱۷۰۰
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت مشهد مشهد-جاده سیمان-همت اباد پشت ایستگاه اتوبوس-پلاک۱۸۸ تلفن : ۳۲۴۲۰۷۶۵
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت مشهد مشهد -شهر ملک آباد-خ امام رضا-بین۷و۹ تلفن : ۳۳۵۲۵۱۸۰
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت کلات کلات -خ امام خمینی۸ تلفن : ۳۴۷۲۴۰۰۴
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت مشهد مشهد بلوار حجاب ۳۸ تلفن : ۳۶۲۲۷۳۶۸
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت سبزوار-داورزن داورزن-خ امام خمینی روبروی آتش نشانی تلفن : ۴۴۹۲۳۶۵۲
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت چناران چناران -بین خ امام خمینی ۲۳و۲۵ تلفن : ۴۶۱۲۵۶۲۳
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت سبزوار-جغتای جغتای -خیابان سجاد۵ تلفن : ۴۵۶۲۱۸۵۵
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت تایباد-مشهدریزه تایباد-شهر مشهدریزه- خیابان امام خمینی-جنب شهرداری تلفن : ۵۴۵۸۴۸۴۸
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت سبزوار-شهر سطان اباد سبزوار -شهرستان خوشاب-سلطان آباد-نبش امام رضا۳ تلفن : ۴۵۰۲۴۲۹۰
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت نیشابور نیشابور-بلوار معلم-بین۱۵-۱۷ تلفن : ۴۲۶۲۴۷۰۱
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت سبزوار-شهرک توحید شهر سبزوار -شهرک توحید شهر-بلوک۳-خ حافظ-مقابل مرکز بهداشتی تلفن : ۴۴۴۱۰۲۳۴
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت خواف-شهر سلامی خواف-شهر سلامی -بلوار امام رضا (ع)روبروی پمپ بنزین تلفن : ۵۴۳۲۴۱۴۲
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت کاشمر-شهر ریوش کاشمر-شهر ریوش-نبش خ امام علی ۱۴ تلفن : ۵۵۸۲۴۰۰۱
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت قوچان قوچان-خ امام خمینی -خ مولوی -روبروی مسجد جامع تلفن : ۴۷۲۳۰۰۰۲
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت سبزوار سبزوار-بلوار شهید چمران-بعد از چمران۲۸پلاک۳۸۵ تلفن : ۴۴۲۹۲۶۵۰
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت تربت حیدریه تربت حیدریه-خیابان طالقانی-نبش طالقانی۱۵-جنب پلاک۴۶ تلفن : ۵۲۲۲۶۹۷۳
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت نیشابور نیشابور -خ امام خمینی -ابتدای خیابان جهاد -پلاک۸ -ساختمان هلال احمر تلفن : ۴۲۲۳۳۱۸۰-۳
 • دفتر پیشخوان خدمات دولت قدمگاه نیشابور شهر قدمگاه-چهار راه اصلی روبروی پمپ بنزین تلفن : ۴۳۲۲۳۷۰

بیمه سلامت ایرانیان , بیمه سلامت , بیمه خدمات درمانی , بیمه ایرانیان , بیمه همگانی

تارمی
 • من شنیدم بیمه سلات رایگان آیا این درسته
  (۵)
Overall
۵
بررسی کاربر
۰ (۰ رای)
در حال ارسال

یک پاسخ

 1. محمد آوریل 15, 2021

ارسال یک پاسخ

در حال ارسال

اسکرول به بالا