لیست آدرس و تلفن بیمه سلامت در اردبیل

اداره کل بیمه سلامت اردبیل

آدرس: خیابان امام خمینی (ره) – ایستگاه سرعین – روبروی پادگان شهید چمران
تلفن:۳۳۷۱۰۰۰۸-۰۴۵ فاکس : ۳۳۷۱۰۰۰۷-۰۴۵۱
کد پستی: ۵۶۱۹۶۶۳۷۱۴

آدرس نمایندگی های رسمی بیمه سلامت ایرانیان در استان اردبیل

خدمات قابل ارائه در پیشخوان های طرف قرارداد با بیمه سلامت عبارتند از :
توجه: لازم به توضیح است در کلیه دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد خدمات  تعویض دفاتر درمانی ،تمدید دفاتر درمانی ،صدور المثنی دفاتر درمانی،ابطال دفاتر درمانی وصدور اولیه دفاتر درمانی انجام می گردد

 1. دفتر پیشخوان خدمات دولت شرکت تعاونی توزیعی کد ۱۱۱۷-۱۲-۷۲ شهرستان اردبیل
  شماره مجوز: ۳۴۷۴۷/۱۰۰۶ تاریخ مجوز: ۸۵/۰۹/۲۵
  آدرس: اردبیل -خیابان پاسداران(یاقوت) – نرسیده به مسجد آبروان – جنب مدرسه حکمت – پلاک ۲۴
  تلفن: ۳۳۲۳۲۳۵۲-۰۴۵ نمابر: ۳۳۲۳۷۳۴۸-۰۴۵
 2.  دفتر پیشخوان خدمات دولت حمداله سکاکی کد۱۰۶۸-۱۲-۷۲ شهرستان اردبیل
  شماره مجوز: ۳۴۷۴۷/۱۰۰۶ تاریخ مجوز: ۸۹/۱۰/۲۱
  آدرس:اردبیل -خیابان دانش روبروی بانک توسعه تعاون کوچه فرزانگان – پلاک ۵۰
  تلفن:۳۳۲۳۳۳۱۰-۰۴۵ نمابر: ۳۳۲۳۳۳۲۰-۰۴۵
 3.  دفتر پیشخوان خدمات دولت مهناز قلی پور کد۱۰۴۵-۱۲-۷۲ شهرستان اردبیل
  شماره مجوز: ۸۹۱۹۳۵۹/۱۰۰۰ تاریخ مجوز: ۸۹/۱۱/۰۲
  آدرس:اردبیل -خیابان شهدا محله ائمه جنب بانک تجارت – پلاک ۷۷۷
  تلفن:۳۳۴۵۶۳۳۹-۰۴۵ نمابر: ۳۳۴۴۵۷۰۶-۰۴۵
 4.  دفتر پیشخوان خدمات دولت مهدی شهبازی کد۱۰۴۴-۱۲-۷۲ شهرستان اردبیل
  شماره مجوز: ۸۹۱۹۳۵۹/۱۰۰۰ تاریخ مجوز: ۸۹/۱۱/۰۲
  آدرس:اردبیل -خیابان دانشگاه خیابان ۱۳ آبان روبروی دانش پژوه
  تلفن:۳۳۵۱۵۵۸۸-۰۴۵ نمابر: ۳۳۵۲۱۱۳۲-۰۴۵
 5. دفتر پیشخوان خدمات دولت مهناز عزیززاده کد۱۰۸۱-۱۲-۷۲ شهرستان اردبیل
  شماره مجوز: ۱۱۹۴۶۵/۹۳ تاریخ مجوز: ۹۳/۰۴/۱۱
  آدرس:اردبیل -خیابان وحدت میر اشرف (وحدت ۵) جنب ایستگاه اتوبوس
  تلفن:۳۳۴۷۷۰۰۸-۰۴۵ نمابر: ۳۳۳۳۴۷۷۰۰۷-۰۴۵
 6. دفتر پیشخوان خدمات دولت رضا نجف پور کد۱۰۸۲-۱۲-۷۲ شهرستان سرعین
  شماره مجوز: ۸۹۱۹۳۵۹/۱۰۰۰ تاریخ مجوز: ۸۹/۱۱/۰۲
  آدرس:سرعین -خیابان طالقانی نرسیده به مسجد جامع نبش کوچه شهید عباسی
  تلفن:۳۲۲۲۰۴۱۵-۰۴۵ نمابر: ۳۳۲۲۰۴۱۵-۰۴۵
 7. دفتر پیشخوان خدمات دولت عادل وطن خواهی کد۱۰۶۲-۱۲-۷۲ شهر آبی بیگلو
  شماره مجوز: ۸۹۱۹۳۵۹/۱۰۰۰ تاریخ مجوز: ۸۹/۱۱/۰۲
  آدرس:آبی بیگلو -خیابان امام نرسیده به بخشداری نبش کوچه سوم شرقی پست بانک
  تلفن/ نمابر:۳۲۳۸۲۱۸۰-۰۴۵
 8. دفتر پیشخوان خدمات دولت عباسعلی فلاحتی کد۱۰۴۸-۱۲-۷۲ شهرعنبران
  شماره مجوز: ۹۰۳۰۱/۱۰۰۰ تاریخ مجوز: ۹۰/۰۱/۱۵
  آدرس:عنبران -خیابان امام خمینی
  تلفن:۳۲۳۷۵۰۹۸-۰۴۵ نمابر: ۳۲۳۷۳۸۶۸-۰۴۵
 9. دفتر پیشخوان خدمات دولت صمید بهنژاد کد۱۱۰۹-۱۲-۷۲ شهرستان مشگین شهر
  شماره مجوز: ۸۶۲۳۴۷/۱۸/۱۱۰۰/۵ تاریخ مجوز: ۸۶/۰۶/۱۰
  آدرس:مشگین شهر- خیابان امام – روبروی کهنه بازار
  کد پستی : ۵۶۶۱۸۵۶۱۶۳
  تلفن:۳۲۵۲۲۸۵۸-۰۴۵ نمابر: ۳۲۵۴۳۸۵۸-۰۴۵
 10.  دفتر پیشخوان خدمات دولت خدیجه گرجانی کد۱۰۸۴-۱۲-۷۲ شهرستان مشگین شهر
  شماره مجوز: ۸۹۱۹۳۵۹/۱۰۰۰ تاریخ مجوز: ۸۹/۱۱/۰۲
  آدرس:مشگین شهر -خیابان امام سه راه شهدا جنب پاساژ گرجانی
  تلفن:۳۲۵۳۴۷۰۰-۰۴۵ نمابر: ۳۲۵۳۳۲۱۶-۰۴۵
 11.  دفتر پیشخوان خدمات دولت فرید سلطانی کد۱۰۴۲-۱۲-۷۲ شهرانگوت
  شماره مجوز: ۸۹۱۹۳۵/۱۰۰۰ تاریخ مجوز: ۸۹/۱۱/۰۲
  آدرس:انگوت -خیابان امام خمینی (ره)
  تلفن:۳۲۶۲۲۹۰۰-۰۴۵ نمابر: ۳۲۶۲۳۱۴۱-۰۴۵
 12.  دفتر پیشخوان خدمات دولت علی ایمانی کد۱۰۵۶-۱۲-۷۲ شهرستان بیله سوار
  شماره مجوز: ۴۸۷۰۲/۹۱ تاریخ مجوز: ۹۱/۰۵/۰۷
  آدرس:بیله سوار – خیابان امام خمینی (ره) -پائین تر از بانک ملی
  تلفن/ نمابر:۳۲۸۲۶۷۸۹-۰۴۵
 13.  دفتر پیشخوان خدمات دولت بهنام جاهدی کد۱۰۳۷-۱۲-۷۲ شهرستان پارس آباد
  شماره مجوز: ۴۸۷۰۲/۹۱ تاریخ مجوز: ۹۱/۰۵/۰۷
  آدرس:پارس آباد -خیابان امام- خیابان پزشکان
  تلفن:۳۲۷۲۱۱۱۴-۰۴۵ نمابر: ۳۲۷۳۳۰۳۶-۰۴۵
 14.  دفتر پیشخوان خدمات دولت کریم وطن خواه کد ۱۱۰۸-۱۲-۷۲ شهرستان پارس آباد
  شماره مجوز: ۸۶۲۳۴۷/۱۸/۱۱۰۰/۵ تاریخ مجوز: ۸۶/۰۶/۱۰
  آدرس:پارس آباد -خیابان شهید بهشتی -روبروی پمپ بنزین قدیم
  تلفن:۳۲۷۲۲۳۹۰-۰۴۵ نمابر: ۳۲۷۳۱۶۲۰-۰۴۵
 15. دفتر پیشخوان خدمات دولت علی بابائی کد۱۰۹۲-۱۲-۷۲ شهر رضی
  شماره مجوز: ۹۰۳۰۱/۱۰۰۰ تاریخ مجوز: ۹۰/۰۱/۱۵
  آدرس:رضی -خیابان ۴۵ متری
  تلفن/ نمابر:۳۲۵۲۲۴۵۶-۰۴۵
 16. دفتر پیشخوان خدمات دولت سودابه نجفیان کد۱۰۲۶-۱۲-۷۲ شهرستان اصلاندوز
  شماره مجوز: ۸۹۱۹۳۵۹/۱۰۰۰ تاریخ مجوز: ۸۹/۱۱/۰۲
  آدرس:راصلاندوز -خیابان امام خمینی (ره)
  تلفن/ نمابر:۰۴۵-۳۲۷۲۲۲۰۵
 17.  دفتر پیشخوان خدمات دولت طهماسب اختری کد۱۰۵۰-۱۲-۷۲ شهر جعفر آباد
  شماره مجوز: ۸۹۱۹۳۵۹/۱۰۰۰ تاریخ مجوز: ۸۹/۱۱/۰۲
  آدرس:رضی -خیابان معلم
  تلفن/ نمابر:۲-۳۲۸۲۴۵۰۱-۰۴۵
 18. دفتر پیشخوان خدمات دولت پریسا طالبی کد۱۱۰۷-۱۲-۷۲ شهرستان خلخال
  شماره مجوز: ۱۸۷۱۹/۱۵/۱۰۰۰ تاریخ مجوز: ۸۶/۰۴/۳۱
  آدرس:بلوار ۱۷ شهریور – جنب پمپ بنزین قدیم – پست شهری پیام سابق
  تلفن:۳۲۴۲۴۲۵۰-۰۴۵ فاکس : ۳۲۴۲۴۲۴۰-۰۴۵
  کد پستی: ۵۶۸۱۹۶۴۸۳۶
 19.  دفتر پیشخوان خدمات دولت سید مسعود یعقوبی کد۱۰۷۴-۱۲-۷۲ شهرهشتجین
  شماره مجوز: ۸۹۱۹۳۵۹/۱۰۰۰ تاریخ مجوز: ۸۹/۱۱/۰۲
  آدرس:هشتجین -خیابان امام روبروی شهرداری
  تلفن:۳۲۴۲۳۹۰۰-۰۴۵ نمابر: ۳۲۴۲۳۹۰۱-۰۴۵
 20.  دفتر پیشخوان خدمات دولت سید جواد موسوی کد۱۰۸۹-۱۲-۷۲ شهرستان گرمی
  شماره مجوز: ۹۰۳۰۱/۱۰۰۰ تاریخ مجوز: ۹۰/۰۱/۱۵
  آدرس:گرمی -خیابان شهید بهشتی نرسیده به هلال احمر
  تلفن:۰۴۵-۳۲۶۴۳۱۶۱ نمابر: ۳۲۶۴۱۰۲۰-۰۴۵

منبع : سایت بیمه سلامت

بیمه سلامت ایرانیان , بیمه سلامت , بیمه خدمات درمانی , بیمه ایرانیان , بیمه همگانی

رصافی

اسم: بیدبرگ

توضیحات: با انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور خود، تیمی از مشاوران متخصص را در کنار خود داشته باشید

[ بیشتر ]

 • چجوری میشه بیمه سلامت شد
  (۳.۷۵)
Overall
۳.۸
بررسی کاربر
۰ (۰ رای)
در حال ارسال

ارسال یک پاسخ

در حال ارسال

اسکرول به بالا