اتمام مهلت اصلاح روند صدور بیمه

پایان مهلت اصلاح روند صدور بیمه زندگی / نرخ سود و شرایط رعایت نشود طبق موازین اقدام می کنیم

ایران و جهان – معاون نظارت بیمه مرکزی در نامه ای به مدیران عامل شرکت های بیمه باردیگر شرکت ها را نسبت به رعایت موازین آیین نامه ۶۸ ارشاد کرده و اذعان دارد که در صورتی که نسبت به رعایت مفاد قانونی اقدام نشود، طبق موازین و مقررات اقدام خواهد شد .

بیمه مرکزی در نامه به مدیران عامل شرکت های بیمه اعلام کرده است که بنابر مصوبه ۲۹ آذرماه سال جاری هیات عامل بیمه مرکزی درج هرگونه توضیحات مغایر مفاد آیین نامه بیمه های زندگی و مستمری (مصوب شورای عالی بیمه )در بیمه نامه و جداول ضمیمه بیمه های تسلیمی به بیمه گذاران بیمه های عمر و ذخیره دار در خصوص نرخ سود فنی علی الحساب(تضمینی) مورد استفاده در محاسبه ارزش بازخریدی و ذخیره ریاضی و همچنین طراحی و درج ستون های ارزش بازخریدی و ذخیره ریاضی بیمه نامه های عمر ذخیره داربا نرخ های پیش بینی بالاتر از نرخ های سودفنی مصوب شورای عالی بیمه در جداول ضمیمه بیمه نامه ها به استناد ماده ۳ آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران ، بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها (آیین نامه شماره ۷۱ مصوب شورای عالی بیمه) ممنوع است .

در ماده ۳ آیین نامه شماره ۷۱ آمده است که عرضه کنندگان بیمه باید از تبلیغات گمراه کننده خودداری نمایند. منظور از تبلیغ گمراه کننده تبلیغی است که:

 • ۱- موجب ابهام در تشخیص محصولات بیمه ای شود.
 • ۲- وعده هایی خارج از پوشش های مقرر در بیمه نامه یا فراتر از عملکرد بیمه گر ارایه دهد.
 • ۳- با شرایط بیمه نامه منطبق نباشد.
 • ۴- با قوانین و مقررات بیمه ای و عرف بیمه منطبق نباشد.

اما در تبلیغات شرکت های در روزهای گذشته بعضا مواردی به چشم خورده است که ابهامات زیادی را برای بیمه گذاران فراهم آورده و به نظر می رسد شرکت ها باید نسبت به تبلیغات شبکه فروش خود در این زمینه رقت لازم را به عمل آورند.همچنین هیات عامل در ادامه این نامه ضمن تاکید بر لزوم ضمیمه نمودن جداول بازخریدی موضوع تبصره ماده ۱۵ آیین نامه شماره ۶۸ و رعایت بند ب ماده ۳ آیین نامه بیمه های زندگی و مستمری عنوان کرده که مقتضی است مدیران در صورت عدم تطابق جداول ضمیمه بیمه نامه های عمر و ذخیره دار آن شرکت با مفاد مندرج در مصوبه مذکور، دستور اقدامات اصلاحی لازم در سیستم نرم افزاری صدور آن شرکت را در اسرع وقت اعمال و نتیجه راتا تاریخ ۲۰ دی به بیمه مرکزی ارسال کنند.

لازم به اشاره است که در ماده ۱۵ آیین نامه ۶۸ آمده است در انواع بیمه‌های زندگی بجز بیمه‌ خطر فوت زمانی بیمه‌گذار می‌تواند در صورت تشکیل ذخیره ریاضی، درخواست بازخرید کل یا درصدی از بیمه‌نامه خود را نماید و موسسه بیمه مکلف است ارزش بازخرید بیمه‌نامه را که حداقل معادل ۹۰ درصد ذخیره ریاضی بیمه‌نامه است، با رعایت شرایط بیمه‌نامه صادره پرداخت نماید.در تبصره همین ماده ذکر شده که مؤسسات بیمه موظفند جدول بازخرید بیمه را به بیمه‌نامه‌های صادره ضمیمه و تحویل بیمه‌گذار نمایند. در جدول مزبور باید مشخص شود که در صورت بازخرید بیمه‌نامه در انقضاء هر سال از مدت بیمه چه مبلغی عاید بیمه‌گذار خواهد شد.
در تبصره همین ماده آمده است که مؤسسات بیمه موظفند جدول بازخرید بیمه را به بیمه‌نامه‌های صادره ضمیمه و تحویل بیمه‌گذار نمایند.

در جدول مزبور باید مشخص شود که در صورت بازخرید بیمه‌نامه در انقضاء هر سال از مدت بیمه چه مبلغی عاید بیمه‌گذار خواهد شد.این در حالی است که شرکت های بیمه به دلیل عدم تفکیک حساب های بیمه های زندگی از غیر زندگی در صورت های مالی و به دلیل نبود استاندارد حسابداری و عدم رعایت دستورات رئیس کل در نامه شماره ۴۶۰۸۵ مشخص نیست که در صورت بازخرید بیمه نامه در انقضای هر سال باید چه مبلغی به بیمه گذاران تخصیص دهند! بنابراین شرکت ها تا پایان ۲۰ دی مهلت دارند که حساب های خود را در سیستم اصلا و نتیجه را به بیمه مرکزی ارسال کنند.

نکته دیگر اینکه در بند ب ماده ۳ آیین نامه ۶۸ که به مبانی محاسبه نرخ‌های بیمه موضوع ماده ۲ این آیین‌نامه اشاره شده در توضیح این موارد آمده از:
حداکثر نرخ سود فنی در بیمه­‏ نامه­ های با مدت حداکثر پنج سال هجده درصد، در بیمه­ نامه ‏های با مدت حداکثر تا ده سال، هجده درصد برای پنج سال اول و پانزده درصد برای مدت مازاد بر پنج سال اول و در بیمه ­نامه ‏های با مدت بیش از ده سال، هجده درصد برای پنج سال اول و پانزده درصد برای پنج سال دوم و ده درصد برای مدت مازاد بر ده سال. بیمه مرکزی موظف است، هر دو سال یکبار نرخ سود فنی را مورد بازنگری قرار دهد و پیشنهاد لازم را به شورای عالی بیمه ارائه کند. »

بدیهی است سود فوق‌الذکر علی‌الحساب بوده و سود حاصل از کارکرد سرمایه‌ شرکت(سود دوران مشارکت) نیز به آن افزوده می‌شود. بنابراین شرکت ها بار دیگر نسبت رعایت نرخ ها در صدور بیمه ها زندگی ارشاد شده اند.

حبیب میرزایی معاون نظارت بیمه مرکزی در پایان این نامه اذعان کرده است که در صورت عدم رعایت مفاد مصوبه مذکور از سوی کلیه واحدهای صدور و شبکه فروش بیمه عمر شرکت های بیمه ، بیمه مرکزی بر اساس مقررات حسب مورد ،وفق هر یک از بندهای ماده ۳۵آیین نامه ۶۸ اقدام خواهد کرد.

ماده ۳۵ اذعان می کند بیمه مرکزی بر حسن اجرای این آیین‌نامه نظارت می کند. در صورت عدم اجرای مفاد این آیین‌نامه توسط مؤسسه بیمه، بیمه مرکزی می‌تواند حسب مورد هر یک از اقدامات زیر را انجام دهد:

 • ۱- تذکر شفاهی به مدیران فنی، مدیر‌عامل و هیأت مدیره شرکت بیمه
 • ۲- اخطار کتبی به مدیران فنی، مدیر‌عامل و هیأت مدیره شرکت بیمه
 • ۳- اعلام سلب صلاحیت مسئول فنی، مدیر فنی، معاون فنی یا مدیرعامل شرکت بیمه
 • ۴- تعلیق پروانه فعالیت مؤسسه بیمه با تصویب شورای عالی بیمه

باید منتظر ماند و دید مقام ناظر با شرکت هایی که نسبت به اجرای قوانین اقدام نکرده اند اعمال قانون خواهد کرد و یا اینکه در پایان مهلت مقرر باز هم با اغماض نسبت به تذکرات خود رفتار می کند. مسلما با توجه به اینکه در فصل های پایانی سال ۹۴ هستیم باید منتظر صورت های مالی اصلاح شده شرکت ها در روزهای آینده باقی بمانیم.

این در حالی است که شرکت های بیمه در روزهای گذشته در خصوص نرخ سود بیمه های عمر خود نرخ های گوناگونی را اعلام کرده اند و به نظر می رسدبرای سامان دهی وضعیت خودبا مواردی همراه باشند .

تفکیک حساب های معاملات بیمه های زندگی

پیش از این محمد ابراهیم امین، رئیس کل بیمه مرکزی در نامه شماره ۴۶۰۸۵ به مدیران عامل شرکت های بیمه در سال ۱۳۹۲موضوع تفکیک حساب های معاملات بیمه های زندگی را تکلیف کرده و اذعان دارد که طبق ماده ۳۲قانون بیمه ،حقوق بیمه گذاران بیمه های زندگی در بین معاملات مختلف بیمه در درجه اول حق تقدم قراردارد .

ماهیت بلند مدت بیمه های زندگی از یک سو و روند رو به رشد سهم بیمه های زندگی در پرتفوی شرکت های بیمه در سال های اخیر از سوی دیگر ایجاب می کند که تمهیدات لازم برای حصول اطمینان از امکان ایفای تعهدات بلند مدت شرکت های بیمه در مقابل بیمه گذاران این رشته فراهم گردد.رئیس کل در نامه خود به مدیران عامل شرکت های بیمه هشدار داده است که در این رابطه در مقررات متعدد از جمله مواد ۲۱ و۲۲ آیین نامه بیمه های زندگی و مستمری مصوب شورای عالی بیمه شماره ۶۸ شرکت های بیمه ای که در بیمه های زندگی فعالیت می کنند موظف شده اند حساب معاملات بیمه های زندگی خود را تفکیک کرده و دفاتر خود را به ترتیبی تنظیم کنند که کلیه اقلام مربوط به معاملات هر یک از انواع بیمه های زندگی به تفکیک مشخص و سرمایه گذاری از محل ذخایر ریاضی بیمه های زندگی نیز در حساب ها و ترازنامه شرکت مشخص و از سایر سرمایه گذاری های خود تفکیک کنند، به صورتی که در هر زمان بتوان میزان سرمایه گذاری انجام شده از محل بیمه های زندگی و بازده حاصل از آنرا تعیین کرد .

البته رئیس کل در پایان این نامه عنوان کرده که از آنجا که حسب بررسی ها و مستندات موجود تاکنون این وظیفه توسط شرکت های بیمه انجام نشده است، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ شود که در اسرع وقت نسبت به این امر مهم اقدام لازم مبذول گردیده و نتایج اقدامات به عمل آمده به بیمه مرکزی اعلام شود .پرسش اینکه اگر برای بیمه مرکزی محرز شود که برخی از شرکتهای بیمه مقررات را رعایت نمیکنند باید در چارچوب ضوابط با آنها برخورد کند یا مقررات را یادآوری و بر اجرای آنها تاکید نماید؟ بعلاوه اگر اغلب شرکتهای بیمه ضابطه ای را نقض میکنند آیا میتوان علت آنرا ضعف یا نقص ضابطه دانست؟


نرخ دیه از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۴

 • سال ۱۳۸۰ (نرخ دیه): ۱۰ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۱۳.۳۰۰ میلیون تومان (ماه حرام)
 • سال ۱۳۸۱ (نرخ دیه): ۱۵ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۲۰ میلیون تومان (ماه حرام)
 • سال ۱۳۸۲ (نرخ دیه): ۱۸ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۲۴ میلیون تومان (ماه حرام)
 • سال ۱۳۸۳ (نرخ دیه): ۲۲ میلیون تومان (ماه عادی)/ حدود ۲۹ میلیون و۳۰۰ هزار تومان (ماه حرام)
 • سال ۱۳۸۴ (نرخ دیه): ۲۴ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۳۲ میلیون تومان (ماه حرام)
 • سال ۱۳۸۵ (نرخ دیه): ۲۶ میلیون تومان (ماه عادی)/۳۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان (ماه حرام)
 • سال ۱۳۸۶ (نرخ دیه): ۳۵ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۴۶ و ۶۰۰ هزار تومان (ماه حرام)
 • سال ۱۳۸۷ (نرخ دیه): ۴۰ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۵۳ هزار و ۳۰۰ هزار تومان (ماه حرام)
 • سال ۱۳۸۸ (نرخ دیه): ۴۰ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۵۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان (ماه حرام)
 • سال ۱۳۸۹ (نرخ دیه): ۴۵ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۶۰ میلیون تومان (ماه حرام)
 • سال ۱۳۹۰ (نرخ دیه): ۶۷ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۹۰ میلیون تومان (ماه حرام)
 • سال ۱۳۹۱ (نرخ دیه): ۹۴ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۱۲۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان (ماه حرام)
 • سال ۱۳۹۲ (نرخ دیه): ۱۱۳ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۱۵۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان (ماه حرام)
 • سال ۱۳۹۳ (نرخ دیه): ۱۵۰ میلیون تومان (ماه عادی)/ ۲۰۰ میلیون تومان (ماه حرام)

سوالات مربوط به الحاقیه بیمه نامه شخص ثالث

۱- الحاقیه چیست؟

الحاقیه سندی رسمی است که هرگونه تغییر در مفاد بیمه نامه در آن ثبت و جزو لاینفک بیمه نامه می باشد.

۲-نرخ دیه در سال ۱۳۹۴ چقدر می باشد؟

طبق اعلام قوه قضاییه، معادل ریالی دیه در سال ۱۳۹۴ برای ماههای غیر حرام ۱۶۵ میلیون تومان و برای ماههای حرام ۲۲۰میلیون تومان می باشد.

۳- ماههای حرام کدامند؟

بر اساس شرع مبین اسلام از ۱۲ ماه قمری، چهار ماه رجب، ذی القعده، ذی‌ الحجه و محرم ماه‌های حرام هستند. سه ماه حرام پشت سر هم و ماه رجب از بقیه جداست.

۴- چرا دریافت الحاقیه افزایش تعهدات مالی و بدنی بیمه‌ شخص‌ ثالث‌ ، الزامی‌ است‌ ؟

بر اساس قانون‌ اصلاح قانون بیمه‌ شخص ثالث تمامی دارندگان‌ وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌ زمینی‌ مسؤول‌ جبران‌ خسارت‏های‌ بدنی‌ و مالی ‌هستند که‌ بر اثر حوادث ‌وسایل‌ نقلیه‌ یا محمولات‌ آنها به‌ اشخاص‌ ثالث‌ وارد می‌شود. بنابراین‌ موظفند مسؤولیت‌ خود را حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه حرام بیمه‌ نمایند که این میزان در سال ۱۳۹۴ معادل ۲۲۰ میلیون تومان برای خسارات جانی و ۵/۵ میلیون تومان برای خسارات مالی وارد به اشخاص ثالث است . لذا در صورتی که بیمه نامه موجود کفاف حداقل میزان دیه سال جاری را ندهد لازم است دارنده بیمه نامه نسبت به دریافت الحاقیه افزایش تعهدات اقدام نماید.

۵-آثار عدم دریافت الحاقیه افزایش تعهدات بیمه شخص ثالث برای بیمه گذاران چیست؟

در صورت عدم اقدام برای دریافت الحاقیه افزایش تعهدات بیمه شخص ثالث، شرکت بیمه خسارت زیاندیدگان را حداکثر تا میزان مندرج در بیمه نامه پرداخت نموده و باقیمانده خسارت توسط مقصر حادثه (بیمه گذار) پرداخت می شود. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۴ حداقل به میزان ۲۰میلیون تومان به ازای هر نفر بر عهده بیمه گذار است.

البته در سال۱۳۹۴ با توجه به تمهیدات بیمه مرکزی، افزایش تعهدات قانونی بیمه شخص ثالث بدون دریافت حق بیمه اضافی و عمدتاً بدون نیاز به مراجعه حضوری بیمه گذاران انجام شده است. اما با توجه به لزوم افزایش تعهدات بیمه حوادث راننده لازم است بیمه گذاران جهت افزایش تعهد به موسسات بیمه مراجعه و با پرداخت مبلغ ناچیزی الحاقیه افزایش تعهد این بیمه را دریافت نمایند.
ارسال از اقای شمس

در صورتی که در زمینه خرید بیمه و یا دریافت خسارت و دیه از شرکت بیمه نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

[button-green url=”https://www.bidbarg.com/?cd=&b=WP-6899″ target=”_blank” rel=”nofollow” position=”center”]مشاوره تلفنی تخصصی >>[/button-green]

بیمه خودرو

بررسی کاربر
۰ (۰ رای)
در حال ارسال

ارسال یک پاسخ

اسکرول به بالا