جزییات دریافت بیمه زندگی تامین اجتماعی

علی اصغر بیات رییس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با اشاره به شرایط و نحوه دریافت مستمری بیمه زندگی گفت: طبق قرارداد، بازنشستگان از آذر سال گذشته مشمول بیمه زندگی می‌شوند.

به گزارش بیدبرگ و نقل از آیین، علی اصغر بیات با بیان اینکه در سنوات گذشته بازنشستگان تامین اجتماعی از بیمه زندگی برخوردار بودند اظهارکرد: قرارداد مربوط را به تازگی با بیمه ایران منعقد کردیم.

وی افزود: شرط این قرارداد آن بوده است که از ۹۳/۹/۱ که قرارداد درمان بوده تا ۹۴/۸/۳۰ هر شخصی که فوت کرده است، بدون شرط سنی و به هر علتی، سه میلیون تومان به بازماندگانش پرداخت شود.

رییس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه مبلغ حق بیمه‌ای که از حقوق بازنشستگان کسر می‌شود، برای یک سال ۳۶ هزار تومان است، گفت: طی تعاملاتی که با سازمان تامین اجتماعی داشتیم باید ۲۴ هزار تومان را سازمان و ۱۲ هزار تومان را بازنشسته بپردازد که این مبلغ طی چهار مرحله از حقوق آنها کسر می‌شود.

بیات با بیان اینکه در حال حاضر دو میلیون و ۷۰۰ هزار بازنشسته داریم، گفت: افرادی تحت پوشش بیمه زندگی قرار گرفتند که بیمه را پذیرفته باشند و تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار داشته باشند.

وی افزود: براین اساس بازماندگان افراد فوت شده به کانون‌های بازنشستگی مراجعه و مدارک مربوط را ارائه دهند تا مبلغ تعیین شده را به حسابشان واریز کنیم.

ارسال پاسخ