تعهدات بیمه تکمیلی مستمری بگیران و بازنشستگان بیمه تامین اجتماعی

  • هزینه خدمات جدید که جنبه تحقیقاتی دارند و فاقد تایید تعرفه توسط وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی می باشد
  • قابل پرداخت نمی باشد هزینه سپتوپلاستی (انحراف بینی ) در صورتی قابل پرداخت می باشد که قبل و بعد از عمل به تایید پزشک معتمد بیمه گر رسیده باشد و با عمل جراحی زیبایی توأم انجام نشده باشد
  • مهلت تحویل مدارک هزینه های درمانی بیمه شدگان در طی مدت قرارداد و حداکثر سه ماه بعد از اتمام قرارداد خواهد بود .
  • هزینه کلیه خدمات نازایی، زایمان و سزارین در تعهد نمی باشد
  •  کلیه هزینه های مربوط به بیماری های روانی در تعهد نمی باشد

خلاصه تعهدات بیمه تکمیلی مستمری بگیران وبازنشستگان بیمه تامین اجتماعی سال ۹۵-۹۴

بستری فوق تخصصی

اعمال جراحی مغز و نخاع (به استثنای جراحی های دیسک ستون فقرات ) ،  قلب ، آنژیوپلاستی قلب  ،  پیوند ریه  ،  پیوند قلب  ،  پیوند کبد  ،  گامانایف(مرتبط با تومورهای بدخیم) ،  پیوند کلیه و پیوند مغز استخوان  ،  درمان سرطان (تومورهای بدخیم) ،  MS  ،  ALS  ،  تالاسمی  ،  هموفیلی و دیالیزی و بیماران پره لوسمی  ، تأمین هزینه های شیمی درمانی ،  (شیمی درمانی اعم از بستری و سرپایی) ،  انواع رادیوتراپی ،  تأمین هزینه داروهای اختصاصی درمان ،  داروهای جانبی و داروهای درمان عوارض ناشی از درمان بیماریهای سرطان ، MS  ،  ALS ،  تالاسمی  ،  هموفیلی و دیالیزی و بیماران پرهلوسمی ،  پیوند کلیه وپیوند مغز استخوان

سقف تعهدات بیمه تکمیلی : ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

فرانشیز:  کسر سهم بیمه یایه و در صورت عدم تعهد بیمه پایه ۳۰% فرانشیز ازهزینه های مورد تأیید و تعهد بیمه گر

بستری عمومی

هزینه های درمانی بیمارستانی و اعمال جراحی به شرط بستری شدن در بیمارستان و مراکز جراحی محدود day car(با بیشتر از ۶ ساعت بستری در بخش غیر اورژانس) ،  آنژیوگرافی قلب  ،  چشم (پیوند قرنیه ،  ویترکتومی و دکولمان رتین و…. ،  به غیر از رفع عیوب انکساری ) ،  هزینه جراحی های دیسک ستون فقرات ،  لاپاراسکوپی  ،  گامانایف (تومورهای خوش خیم) ،  انواع سنگ شکن  ،  کورتاژ (تشخیصی  ،  درمانی وتخلیه ای)  ، تزریق آواستین هر دوچشم

سقف تعهدات بیمه تکمیلی : ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل تعهدات بستری فوق تخصصی قرارداد

فرانشیز: کسر سهم بیمه پایه و در صورت عدم تعهد بیمه پایه ۳۰% فرانشیز از هزینه های مورد تأیید و تعهد بیمه گر

خدمات پاراکلینیکی (۱ )

مانند: انواع اسکن (از جمله اسکن سه بعدی دندانBT و…) ، انواع سی تی اسکن ،  انواع سی تی آنژیوگرافی ،  دانسیتومتری ،  انواع ماموگرافی ، انواع رادیولوژی  ،  انواع ام ار ای  ،  انواع آندوسکوپی  ،  انواع اکو کاردیوگرافی  ،  استرس اکو ،  سیستوسکوپی  ،  کولونوسکوپی  ،  خدمات مکمل بر اقدامات تشخیصی  ، پزشکی هسته ای  ،  FNA  ،  (تیروئید و سینه ) ،  آندوسونوگرافی  ،  آندوآنال سونوگرافی ،  RF نقاط مختلف بدن  ،  آنژیوگرافی چشم ،  رینوسکوپی  ،  رکتوسکوپی  ،  سونوگرافی و سایر موارد مشابه.

سقف تعهدات بیمه تکمیلی : ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

فرانشیز : در خصوص خدماتی که تعرفه آنها ضریبی از K می باشد تعهد بیمه گر حداکثر بر اسا س تعرفه جدید خدمات در کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت سلامت در جمهوری اسلامی ایران و جهت خدماتی که ارزش نسبی آنبدونعلامت o باشد با ضریب ۳۸۰.۰۰۰ ریال و برای خدماتی که ارزش نسبی آن باعلامت oباشد با ضریب ۲۰۰.۰۰۰ ریال پس از کسر سهم بیمه گر اول خواهد بود و در خصوص سایر خدمات که فاقد تعرفه مشخص می باشند پس از کسر سی درصد فرانشیز از تعرفه بیمه گر خواهد بود.

خدمات پاراکلینیکی (۲ )

مانند: تست ورزش  ،  اسپیرومتری  ،  نوارنگاری (مانند: نوار عضله  ،  نوار عصب  ،  نوار مغز  ،  نوار قلب  ، نوار چشم و نوار مثانه)  ،  تست VEP  ،  هولتر مانیتورینگ قلب  ،  پریمتری چشم (اندازه گیری میدان بینایی) ،  تست های تنفسی (اسپیرومتری  ،  بادی باکس  ، DELCO  ، متاکولین و….) ،  پلتیسموگرافی ،  تست آلرژی ،  تست اورودینامیک ،  ادیومتری ،  تمپانومتری  ،  ارگواسپیرومتری  ،  بینایی سنجی ،  بررسی عصب شنوایی  ،  بررسی عصب بینایی ،  Brain mapping  ،  توپوگرافی چشم ،  پاکیمتری  ،  ICG ،  ORB SCAN  ، GDX  ، IOL MASTER  ،  OCT ،  ERG ،  مانومتری  ،   ،  پنتاکم ،  HRT  ،   ، الکترومیوگرافی مثانه  ، فیزیوتراپی ،  لیزر فیزیوتراپی وسایر موارد مشابه.

سقف تعهدات بیمه تکمیلی :  ۳/۰۰۰/۰۰۰ریال

 اعمال مجاز سرپایی

مانند: ختنه  ،  بخیه ،  کرایوتراپی  ،  اکسیزیون لیپوم  ،  تخلیه کیست و لیزر درمانی (در موارد غیر زیبایی و همچنین به استثنای رفع عیوب انکساری چشم ) و هزینه مربوط به کلیه اعمال جراحی مجاز سرپایی مندرج در کتاب تعرفه واعلام شده به سازمان های بیمه گر توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه خدمات درمانی مانند: شکستگی ها ،  در رفتگی ها ،  آتل گذاری ، انواع گچ گیری ،  بیرون آوردن جسم خارجی فرورفته در گوشت  ،  کشیدن ناخن  ، فوندوسکوپی ، کانفواسکن ،  انترپیون ،  درمان خونریزی بینی شامل سوزاندن وتامپونمان ،  شکافتن آبسه کف دهان  ،  شالازیون ،  بیوپسی  ،  کوتر  ،  ناخنک چشم ،  بیرون آوردن جسم خارجی از گوش وبینی  ،  تزریق در داخل مفاصل  ،  خدمات اورژانس (ویزیت  ،  دارو ،  تزریق و…) در موارد غیر بستری  ،  تزریق IVIG ،  پانسمان ،  smartplaug و سایر موارد مشابه.

سقف تعهدات بیمه تکمیلی :  ۳/۰۰۰/۰۰۰ریال

آزمایش

پاتولوژی انواع آزمایش و انواع پاتولوژی

سقف تعهدات بیمه تکمیلی : ۲/۵۰۰/۰۰۰ریال

 آمبولانس

آمبولانس داخل شهری وبین شهری برای فوریتهای پزشکی که منجر به بستری در بیمارستان ویا نقل و انتقال بیمار (در زمان بستری ) به سایر مراکز تشخیصی ودرمانی طبق دستور پزشک شود
آمبولانس داخل شهری ۵۰۰/۰۰۰ ریال آمبولانس بین شهری

سقف تعهدات بیمه تکمیلی : ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال

بدون فرانشیز

 لیزیک

رفع عیوب انکساری چشم به شرط اینکه شماره هرچشم ۳ دیوپتر وبالاتر باشد (با تأیید پزشک معتمدگر)
یک چشم۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال دوچشم

سقف تعهدات بیمه تکمیلی : ۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال

فرانشیز : ۲۰%

در صورتی که در زمینه خرید بیمه و یا دریافت خسارت و دیه از شرکت بیمه نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

[button-green url=”https://www.bidbarg.com/?cd=&b=WP-11924″ target=”_blank” rel=”nofollow” position=”center”]مشاوره تلفنی تخصصی >>[/button-green]

بیمه درمانی

نادر
  • فرانشیز چیه؟
    (۵)
Overall
۵
بررسی کاربر
۴ (۲ رای ها)
در حال ارسال

ارسال یک پاسخ

در حال ارسال

اسکرول به بالا