بیمه توسعه ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی به مردم دارد

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی بیمه از بدهی ۱۰۰ میلیارد تومانی بیمه توسعه به مردم خبر داد.

به گزارش بیدبرگ و نقل از ریسک نیوز، علی جباری در رابطه با موضوع بیمه توسعه کشور گفت: متاسفانه بیمه توسعه از جمله مشکلات یک دهه اخیر صنعت بیمه در ایران است که مردم را گرفتار کرده و وجوه عمومی را تبدیل به مایملک خصوصی کرده است.

وی با اشاره به اینکه بیمه توسعه ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی به مردم دارد، افزود: شورای بیمه نیز هوشمندانه ترین تصمیم را برای حل مشکلات مردم گرفته است تا منافع عموم مردم را که تبدیل به منافع خصوصی شده است را از محل آورده های این شرکت مردم پرداخت کند.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی در پایان گفت: با کمک قوه قضاییه یک بخش از کار قبل از سال انجام شده است و اموال و دارایی را تا حدودی شناسایی تا آن ها را تبدیل به نقد و خسارت مردم را پرداخت کنند.

دیدگاه خود را ثبت کنید: