بیمه تامین هزینه جهزیه

بیمه تامین هزینه جهزیه با هدف تامین سرمایه جهت تهیه جهیزیه فرزندان دختر خانواده می باشد. هر گاه بیمه شده در طول مدت بیمه نامه فوت یا دچار از کار افتادگی دائم و کامل گردد (پوشش های تکمیلی) از آن تاریخ تا پایان مدت بیمه نامه حق بیمه ای دریافت نشده، لیکن کماکان سرمایه بیمه نامه در پایان مدت به استفاده کننده پرداخت می شود و چنانچه فوت بیمه شده ناشی از حادثه باشد دو برابر سرمایه در پایان مدت پرداخت خواهد شد.

 • اهداف و مزایای بیمه تامین هزینه جهزیه
 • بیمه نامه با هدف تامین سرمایه جهت تهیه جهیزیه فرزندان اثاث خانواده می باشد .
 • هر گاه بیمه شده در طول مدت بیمه نامه فوت یا دچار از کار افتادگی دائم و کامل گردد (پوشش های تکمیلی) از آن تاریخ تا پایان مدت بیمه نامه حق بیمه ای دریافت نشده ، لیکن کماکان سرمایه بیمه نامه در پایان مدت به استفاده کننده پرداخت می شود و چنانچه فوت بیمه شده ناشی از حادثه باشد دو برابر سرمایه در پایان مدت پرداخت خواهد شد.
 • در صورتیکه استفاده کننده بیمه نامه (دختر) در فاصله فوت بیمه شده تا پایان مدت بیمه ازدواج نماید سرمایه بیمه نامه در زمان ازدواج به وی پرداخت خواهد شد.
 • بیمه گذار می تواند در طول مدت قرارداد دختر دیگر خود را به جای استفاده کننده قبلی جایگزین نماید.
 • چنانچه استفاده کننده در طول مدت بیمه فوت نماید با نظر بیمه گذار یکی از دو روش زیر عمل می گردد :
  • بیمه نامه فسخ شده و ذخیره ریاضی بیمه نامه حداقل به میزان حق بیمه های دریافتی مسترد می گردد.
  • با جایگزین شدن استفاده کننده دیگری به انتخاب بیمه گذار ، بیمه نامه ادامه می یابد.
 • چه کسانی به بیمه تامین هزینه جهزیه نیاز دارند

کلیه خانواده هایی که دارای فرزند دختر هستند می توانند از این بیمه نامه استفاده کنند.

 • شرایط عمومی بیمه تامین هزینه جهزیه

شرایط عمومی یا متن بیمه نامه در واقع مفاد قرارداد فی ما بین بیمه گر و بیمه گزار بوده که به امضای بیمه گر رسیده و تحویل بیمه گزار می گردد.کلیه جزئیات بیمه نامه به مانند  پوشش ها، استثنائات، وظایف و تعهدات بیمه گر و بیمه گزار، مهلت اعلام خسارت، مرجع حل اختلاف و سایر موارد در آن درج گردیده است. شرایط عمومی بسته به نوع بیمه نامه صادره می تواند یک یا چندین صفحه باشد و همچنین شرایط عمومی در هرنوع بیمه نامه ثابت می باشد.مشاهده متن کامل شرایط عمومی بیمه زندگی

 

 • گواهی اطلاع از شرایط و مقررات بیمه نامه تأمین هزینه جهیزیه

   • بعد از صدور بیمه نامه و پرداخت اولین قسط حق بیمه، تعهدات بیمه گر مندرج در اصل بیمه نامه و الحاقی های منضم به آن شروع می شود و بیمه گذار موظف است اقساط حق بیمه را حداکثر تا یک ماه بعد از سررسید هر قسط پرداخت نماید.
   • چنانچه پرداخت حق بیمه بیش از یک ماه از سررسید مقرر به تاخیر افتاده باشد و بیمه شده فوت شود، فقط بخش پس اندازی و منافع حاصل از آن تا زمان فوت در پایان مدت بیمه به استفاده کننده تعلق خواهد گرفت.
    • هر گاه ثابت شود تأخیر در پرداخت حق بیمه به دلایلی خارج از اختیار بیمه گذار بوده است، بیمه گر می تواند در صورت فوت بیمه شده نسبت پرداخت تمام سرمایه در پایان مدت بیمه اقدام نماید.
   • در صورت انصراف بیمه گذار از ادامه بیمه، بیمه نامه دارای ارزش با خرید نبوده و به طریق زیر عمل خواهد شد:
    • الف: چانچه حق بیمه حداقل ۶ ماه پرداخت شده باشد بیمه نامه با سرمایه مخفف (معادل ذخیره پس اندازی) تا پایان مدت بیمه ادامه می یابد.
    • ب: اگر حق بیمه کمتر از ۶ ماه پرداخت شده باشد بیمه نامه بدون هیچگونه تشریفاتی باطل است و حق بیمه های دریافتی از بیمه گذار، قابل استرداد نخواهد بود.
    • ج: در صورتی که پرداخت حق بیمه به تأخیر افتاده باشد بیمه گذار می تواند با موافقت بیمه گر حق بیمه های معوق و هزینه دیرکرد زمان تأخیر را پرداخت نماید تا بیمه نامه به حالت اولیه برگردد.
    • د: در مورد بیمه نامه هایی که پرداخت حق بیمه آنها بیش از یک ماه به تأخیر افتاده باشد محاسبه هزینه دیرکرد بر مبنای نرخ سود سالانه ۱۸% خواهد بود.
   • بیمه گذار می تواند در طول مدت بیمه دختر دیگر خود را به جای استفاده کننده قبلی جایگزین ماید.

  توجه: موارد فوق الذکر و شرایط خصوصی مندرج در این بیمه نامه ملاک عمل بوده و در سایر موارد شرایط عمومی بیمه عمر و قانون بیمه حاکم می باشد.

بیمه تامین هزینه جهزیه
 • بیدبرگ
 • با انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور خود، تیمی از مشاوران متخصص را در کنار خود داشته باشید
بررسی کاربر
۰ (۰ رای)
در حال ارسال

ارسال یک پاسخ

اسکرول به بالا