لیست آدرس و تلفن شعب و کارگزاری بیمه تامین اجتماعی همدان

اداره کل بیمه تامین اجتماعی در استان همدان

( پیش شماره تلفن استان همدان ۰۸۱ می باشد . )

 • همدان، میدان امامزاده عبدالله
 • تلفن مستقیم ……….. ٣٢۵١۵٩٣۵
 • نمابر …….. ٣٢۵١۵٩٢٩
 • روابط عمومی ………… ٣٢۵١۶٧٧٠
 • تلفنخانه …………… ۶-٣٢۵١۵٩٢۴

شعبه یک بیمه تامین اجتماعی در همدان

 • همدان، خیابان بوعلی، سیزده خانه
 • تلفن مستقیم ……….. ٣٨٢٨٢٠٠۵
 • نمابر ………………….. ٣٨٢٧٠٧٢۴
 • تلفنخانه ……….. ٣ – ٣٨٢٨٠۶٧٢

کارگزاری ۴٩ بیمه تامین اجتماعی ………… ٣٨٢۶۴٠٧۶

همدان، میدان جهاد، پشت بانک ملی

شعبه دو بیمه تامین اجتماعی در همدان

 • همدان، میدان امام ‌زاده عبدالله، ابتدای خیابان باباطاهر
 • تلفن مستقیم ……….. ٣٢۵١۵٩۶٨
 • نمابر …………………… ٣٢۵٢٨۶٢۴
 • تلفنخانه ……………… ٣٢۵١١٧۶٠، ٣٢۵١١۶۶٠

کارگزاری ١٢١ بیمه تامین اجتماعی……………. ٣٢۵١۶٧١١

همدان، میدان امامزاده عبدالله، ابتدای بلوار علویان، کوچه سنگستانی

شعبه  بیمه تامین اجتماعی در  ملایر

 • ملایر، میدان امام حسین(ع)
 • تلفن مستقیم ………. ٣٣٣۵٢۶٠۶
 • نمابر …………………… ٣٣٣۵٢۶١٣
 • تلفنخانه …………… ٣ـ ٣٣٣۵٢۶٠٠

شعبه بیمه تامین اجتماعی در تویسرکان

 • تویسرکان، چهارراه وحیدیه
 • تلفن مستقیم ………. ٣۴٩٢٣٧٢٣
 • نمابر …………………… ٣۴٩٢۵١٧٣
 • تلفنخانه …………. ۴-٣۴٩٢٣٣٧٣

شعبه بیمه تامین اجتماعی درنهاوند

 • نهاوند، میدان عارف قزوینی
 • تلفن مستقیم ……….. ٣٣٢٣٧٢٠٠
 • نمابر …………………… ٣٣٢٣٣٢٣١
 • تلفنخانه ……………… ٣٣٢٣٣٢٣٧

شعبه بیمه تامین اجتماعی در بهار

 • بهار، میدان آزادگان
 • تلفن مستقیم ……… ٣۴۵٠٣۵۴۵
 • نمابر …………………. ٣۴۵٠۴۵۵٣
 • تلفنخانه ………….. ٣۴۵٠۴۵۵٢، ٣۴۵٠٣٧۵٢

شعبه بیمه تامین اجتماعی در رزن

 • رزن، خیابان امام خمینی(ره)، میدان جهاد سازندگی
 • تلفن مستقیم ………… ٣۶٢٢٣١۵٩
 • نمابر …………………… ٣۶٢٢۴٣٩۶
 • تلفنخانه ………… ٣۶٢٢٢۴۴۵، ٢-٣۶٢٢۴٣٨١

شعبه بیمه تامین اجتماعی در اسدآباد

 • اسد آباد، خیابان امام خمینی(ره)
 • تلفن مستقیم ……….. ٣٣١٣۶٠۴٠
 • نمابر ……………………. ٣٣١٣٠۶٧١
 • تلفنخانه ………… ٣٣١٣۴۶٧۶، ٣٣١٣٢٨۵٣، ٣٣١٣٢٠١٨

شعبه بیمه تامین اجتماعی در کبودرآهنگ

 • کبودر آهنگ، میدان ولایت
 • تلفن مستقیم ………. ٣۵٢٢٧٣٣٢
 • نمابر …………………… ٣۵٢٢٧٢٣٣
 • تلفنخانه ………….. ٣۵٢٢٧٢٣٣، ٣۵٢٢٣۶۶۵

شعبه  بیمه تامین اجتماعی در سامن

 • سامن، بلوار شهداء
 • تلفن مستقیم ………… ٣٢۵٢٢٩۶٠
 • نمابر …….. ٣٢۵٢٢٩۶٠
 • تلفنخانه ………….. ٨-٣٢۵٢٢٣٠٧

شعبه بیمه تامین اجتماعی در لالجین

 • لاجین، بلوار مقام معظم رهبری
 • تلفن مستقیم ………. ٣۴۵٢۶۶٧٠
 • نمابر ………………….. ٣۴۵٢٧۴۴١
 • تلفنخانه ……………… ٣۴۵٢٧۴۴١

هسته گزینش منطقه دو  بیمه تامین اجتماعی در استان همدان،استان کرمانشاه، استان کردستان و استان مرکزی)

 • همدان، میدان امام زاده عبداله
 • تلفن مستقیم ………. ٣٢۵١۵٢١٠، ٣٢۵٣١۶٨۵
 • نمابر ………. ٣٢۵١۵٢١١

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

[button-green url=”https://www.bidbarg.com/?cd=&b=11695″ target=”_blank” rel=”nofollow” position=”center”]دریافت مشاوره تلفنی[/button-green]

سازمان بیمه تامین اجتماعی

akbar

اسم: بیدبرگ

توضیحات: با انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور خود، تیمی از مشاوران متخصص را در کنار خود داشته باشید

[ بیشتر ]

 • تویسرکان کارگزاری تامین اجتماعی داره؟
  (۵)
بررسی کاربر
۰ (۰ رای)
در حال ارسال

ارسال یک پاسخ

در حال ارسال

اسکرول به بالا