<< دریافت مشاوره تلفنی از متخصص مشاوره تلفنی 24 ساعته
X

لیست آدرس و تلفن شعب و کارگزاری بیمه تامین اجتماعی مازندران

اداره کل بیمه تامین اجتماعی در استان مازندران

( پیش شماره تلفن استان مازندران ۰۱۱ می باشد . )

 • مازندران، ساری، بلوار پاسداران
 • تلفن مستقیم ……………. ۳۳۳۵۱۳۱۱
 • حراست ………………….. ۳۳۳۶۸۶۲۵
 • معاون اداری و مالی ……………….. ۳۳۳۷۵۵۲۴
 • معاون بیمه ای ………….. ۳۳۳۶۲۰۴۱
 • اداری ……….. ۳۳۳۷۳۲۴۲
 • روابط عمومی ………….. ۳۳۳۶۸۶۲۷
 • پرسنلی، کارگزینی ……… ۳۳۳۶۰۵۶۴
 • مالی ……….. ۳۳۳۷۳۲۴۱
 • بازرسی …….. ۳۳۳۶۸۶۲۶
 • حقوقی و آموزش ……… ۳۳۳۵۶۱۱۴
 • فرابری داده ها ……… ۳۳۳۶۸۶۲۳، ۳۳۳۶۲۰۴۰
 • مشاوره …….. ۳۳۳۶۲۴۰۹
 • دبیرخانه ………….. ۳۳۳۶۳۰۸۸، ۳۳۳۶۲۳۵۳
 • مستمری ها، نامنویسی ……………… ۳۳۳۷۱۰۳۳
 • اجراییات و بازرسی …….. ۳۳۳۵۵۴۱۹
 • بیمه شدگان …………….. ۳۳۳۷۱۰۳۴
 • درآمد ………… ۳۳۳۵۱۳۱۰
 • اقتصاد بیمه و برنامه ریزی ………… ۳۳۳۵۷۶۰۹
 • نظارت و ارزشیابی …….. ۳۳۳۵۸۶۰۹
 • گزینش …….. ۳۳۳۶۰۶۷۰
 • تلفنخانه ……….. ۳۳۳۶۳۰۸۸، ۳۳۳۶۲۳۵۳

شعبه بیمه تامین اجتماعی در بهشهر

 • بهشهر، میدان قدس، کدپستی۴۸۵۱۶۷۶۴۶۵
 • تلفن مستقیم …………… ۳۴۵۷۵۰۰۰
 • معاون ……… ۳۴۵۷۵۰۰۲
 • نمابر …………………. ۳۴۵۷۵۰۰۱-۳۴۵۷۵۰۰۶
 • اداری و خدمات ………… ۳۴۵۷۵۰۰۵
 • درآمد، فرابری داده ها ………………… ۳۴۵۷۵۰۰۸
 • مستمری ها ……………….. ۳۴۵۷۵۹۱۳
 • بیمه شدگان ……………… ۳۴۵۷۵۰۰۹
 • حسابداری، آمار ………… ۳۴۵۷۵۰۰۴
 • نامنویسی ……………… ۳۴۵۷۵۷۵۸
 • اجراییات …………………. ۳۴۵۷۵۰۰۷
 • بازرسی ……… ۳۴۵۷۵۹۱۴
 • تلفنخانه ……………… ۱۱-۳۴۵۷۴۰۱۰

کارگزاری ۱۳۵ …………… ۳۴۵۷۹۲۰۸

بهشهر، خ بلوار شهید هاشمی نژاد شرقی، مقابل هتل بهشهر

شعبه یک  بیمه تامین اجتماعی در ساری

 • ساری، بلوار آیت اله طالقانی
 • تلفن مستقیم …………… ۳۳۱۱۳۵۳۶
 • معاون بیمه ای ………….. ۳۳۱۱۴۰۴۷
 • معاون اداری و مالی ………………….. ۳۳۱۱۴۰۴۶
 • نمابر …………… ۳۳۱۱۲۹۰۹
 • اداری …………. ۳۳۱۱۴۰۴۸
 • درآمد …….. ۳۳۱۰۹۱۴۴، ۳۳۱۱۰۷۲۸
 • فرابری داده ها …………….. ۳۳۱۱۴۰۴۳
 • مستمری ها …………………. ۳۳۱۰۴۱۹۳
 • بیمه شدگان ………………. ۳۳۱۰۶۴۹۰
 • حسابداری ………………… ۳۳۱۱۳۵۳۵
 • بازرسی ……….. ۳۳۱۰۶۴۹۱
 • اجراییات ………………….. ۳۳۱۱۴۰۴۴
 • تلفنخانه …………… ۲-۳۳۱۱۴۰۴۱، ۳۳۱۱۸۳۳۹

کارگزاری ۴۴ بیمه تامین اجتماعی ………………. ۳۳۱۱۷۴۱۱

ساری، خ شهابی، نبش المهدی، ساختمان سمن، جنب پرده ساری رویا، طبقه زیرزمین

شعبه اقماری کیاسر …………….. ۳۳۴۲۳۰۱۷، ۳۳۴۲۳۰۱۲

شعبه دو بیمه تامین اجتماعی در ساری

 • ساری، خیابان امیر مازندرانی، جنب فرمانداری
 • تلفن مستقیم ………… ۳۳۳۷۸۸۶۹
 • نمابر ………………… ۳۳۳۷۸۸۱۱، ۳۳۳۷۷۰۱۵
 • معاون اداری و مالی ……………… ۳۳۳۷۸۸۴۲
 • معاون بیمه ای ………. ۳۳۳۷۸۸۲۴
 • اداری ………. ۳۳۳۷۷۰۷۹
 • درآمد ……… ۳۳۳۷۶۹۸۰
 • مستمری ها ……………… ۳۳۳۷۷۰۹۳
 • بیمه شدگان …………….. ۳۳۳۷۷۰۹۱
 • حسابداری ……………….. ۳۳۳۷۷۰۹۰
 • نامنویسی ……………….. ۳۳۳۷۸۸۱۰
 • اجراییات ………………… ۳۳۳۷۷۰۷۱
 • بازرسی …….. ۳۳۳۷۶۹۹۸
 • تلفنخانه ……………… ۱۱-۳۴۵۷۴۰۱۰

کارگزاری ۴۷ بیمه تامین اجتماعی ……………… ۳۳۲۵۹۰۰۲

ساری، بلوار آزادی، روبروی برق منطقه¬ای، ابتدای خیابان نهضت

شعبه یک بیمه تامین اجتماعی در قائم شهر

 • قائم شهر، خیابان یوسف رضا
 • تلفن مستقیم …………….. ۴۲۲۲۱۰۴۴
 • نمابر ……….. ۴۲۲۲۴۴۸۷
 • معاون اداری و مالی …………………. ۴۲۲۳۰۵۹۲
 • معاون بیمه ای ………….. ۴۲۲۰۷۲۵۸
 • اداری ………….. ۴۲۲۰۷۲۵۹
 • مستمری ها …………………. ۴۲۲۳۰۵۹۱
 • بیمه شدگان ………………. ۴۲۲۰۵۳۹۰
 • حسابداری …………………. ۴۲۲۳۰۵۹۴
 • نامنویسی ………………….. ۴۲۲۰۵۳۹۱
 • اجراییات ………………….. ۴۲۲۳۰۵۹۳
 • تلفنخانه ………………. ۳-۴۲۲۲۵۸۸۱

کارگزاری ۷۸بیمه تامین اجتماعی ……………….. ۴۲۲۰۹۲۱۰

قائمشهر، خیابان بابل، کوچه تیر، ساختمان دکتر گرجی، طبقه همکف

شعبه دو بیمه تامین اجتماعی در قائمشهر

 • قائمشهر، خیابان بابل ، انتهای خیابان ۱۶ متری اول
 • تلفن مستقیم …………… ۴۲۰۸۹۹۶۶
 • نمابر ………… ۴۲۰۸۹۹۶۵
 • درآمد ……….. ۴۲۰۷۵۲۷۱
 • فرابری داده ها …………….. ۴۲۰۸۹۹۶۲
 • مستمری ها ……………….. ۴۲۰۷۵۲۷۳
 • بیمه¬شدگان ……………… ۴۲۰۷۵۲۷۴
 • حسابداری …………………. ۴۲۰۷۵۲۷۲
 • نامنویسی ………………… ۴۲۰۷۵۲۷۰
 • تلفنخانه …….. ۴۲۰۸۹۹۶۳

شعبه یک  بیمه تامین اجتماعی در بابل

 • بابل، میدان جهاد ، خیابان دکتر شریعتی
 • تلفن مستقیم ………… ۳۲۳۳۴۵۳۵
 • نمابر ……….. ۳۲۳۳۵۰۵۵
 • معاون اداری و مالی …………………. ۳۲۳۲۶۱۰۵
 • معاون بیمه ای ………….. ۳۲۳۶۶۱۴۰
 • اداری ………….. ۳۲۳۲۶۱۰۳
 • درآمد ………… ۳۲۳۲۶۱۰۴
 • فرابری داده ها …………… ۳۲۳۳۴۵۳۶
 • مستمری ها ………………… ۳۲۳۲۰۹۴۴
 • بیمه شدگان ……………… ۳۲۳۳۴۹۲۹
 • حسابداری …….. ۳۲۳۲۶۱۰۱
 • نامنویسی ……………… ۳۲۳۳۴۵۳۷
 • اجراییات ……… ۳۲۳۲۶۱۰۲
 • تلفنخانه …………. ۳۲۳۳۲۶۲۹، ۳-۳۲۳۶۶۱۴۲ – ۹-۳۲۳۳۸۳۴۸

کارگزاری ۸۲ بیمه تامین اجتماعی…………….. ۳۲۳۳۸۸۰۱

بابل، خیابان مدرس، بعد از درمانگاه تامین اجتماعی، ساختمان فردوس

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

شعبه دو بیمه تامین اجتماعی در بابل

 • بابل، اول میدان امام علی(ع)، نبش کوچه دانش
 • تلفن مستقیم ………….. ۳۲۳۹۶۴۹۵
 • نمابر ……….. ۳۲۳۹۶۴۹۳
 • اداری، مستمری ها ………. ۳۲۳۹۶۴۹۴
 • درآمد ………… ۳۲۳۹۶۴۹۱
 • فرابری داده ها …………….. ۳۲۳۹۶۴۹۲
 • بیمه شدگان ……………. ۳۲۳۹۳۳۷۵
 • حسابداری ………………….. ۳۲۳۹۵۹۰۲
 • نامنویسی ………………… ۳۲۳۹۹۹۷۶
 • اجراییات، بازرسی ……….. ۳۲۳۹۵۹۰۳

شعبه بیمه تامین اجتماعی در بابلسر

 • بابلسر، میدان شهدای بیت‌المقدس
 • تلفن مستقیم ………….. ۳۵۳۳۹۱۸۵
 • نمابر ………………. ۳۵۳۶۵۳۷۷، ۳۵۳۳۴۰۰۶
 • معاون …….. ۳۵۳۳۳۷۲۰
 • اداری ………… ۳۵۳۳۲۱۳۵
 • درآمد ……….. ۳۵۳۳۹۱۸۲
 • مستمری ها ……………….. ۳۵۲۵۰۵۵۴
 • حسابداری ……………….. ۳۵۳۳۴۶۰۳
 • نامنویسی ……………….. ۳۵۳۳۴۰۰۶
 • اجراییات …………………. ۳۵۳۳۹۱۸۴
 • تلفنخانه …………. ۷-۳۵۳۳۲۱۳۶، ۳۵۳۳۹۱۸۱

شعبه  بیمه تامین اجتماعی در آمل

 • آمل، خیابان هفده شهریور
 • تلفن مستقیم ……………. ۴۴۲۲۲۶۰۰
 • نمابر ……….. ۴۴۲۵۵۲۸۵
 • معاون اداری ……………. ۴۴۲۵۵۲۸۴
 • معاون بیمه ای …………. ۴۴۲۲۹۷۹۳
 • اداری ………….. ۴۴۲۲۳۰۰۰
 • نمابر اداری ……………….. ۴۴۲۲۱۳۸۳
 • درآمد ………. ۴۴۲۵۵۲۸۶
 • فرابری داده ها ……………… ۴۴۲۲۲۷۲۹
 • مستمری، بیمه شدگان ……………. ۴۴۲۵۶۴۸۸
 • حسابداری …………………. ۴۴۲۲۲۷۲۸
 • اجراییات …………………. ۴۴۲۲۹۷۹۴
 • تلفنخانه ……………… ۳-۴۴۲۵۵۲۸۰

شعبه  بیمه تامین اجتماعی در نور

 • نور، خیابان امام خمینی(ره)
 • تلفن مستقیم …………. ۴۴۵۲۸۵۴۲
 • نمابر ………… ۴۴۵۲۸۵۴۱
 • اداری …………. ۴۴۵۲۵۰۸۱
 • بازرسی، اجراییات …….. ۴۴۵۲۸۵۴۴
 • درآمد ……… ۴۴۵۲۸۵۴۸
 • مستمری، بیمه شدگان ……………. ۴۴۵۲۸۵۴۵
 • حسابداری ………………. ۴۴۵۲۸۵۴۷
 • شعبه اقماری چمستان ……….. ۶-۴۴۶۶۸۰۴۵
 • تلفنخانه …………. ۵۰-۴۴۵۲۸۵۴۹

شعبه بیمه تامین اجتماعی در چالوس

 • چالوس، خیابان آیت اله مطهری
 • تلفن مستقیم …………….. ۵۲۲۲۱۳۶۲
 • نمابر …………. ۵۲۲۲۶۸۲۳
 • معاون ……….. ۵۲۲۱۹۴۹۶
 • اجراییات …………………. ۵۲۲۴۴۰۸۳
 • فرابری داده ها ……………….. ۵۲۲۲۱۳۶۱
 • حسابداری …………………. ۵۲۲۴۴۰۸۲
 • تلفنخانه ……………… ۴-۵۲۲۲۲۰۸۳

شعبه بیمه تامین اجتماعی در تنکابن

 • چالوس، خیابان امام خمینی(ره)
 • تلفن مستقیم …………… ۵۴۲۲۲۲۸۸
 • نمابر ………….. ۵۴۲۲۹۰۱۳
 • اداری ……………. ۵۴۲۱۱۱۴۲
 • درآمد …………. ۵۴۲۲۰۱۶۳
 • فرابری داده ها …………….. ۵۴۲۲۷۳۱۳
 • مستمری ها …………………. ۵۴۲۲۰۱۳۸
 • بازرسی ……….. ۵۴۲۱۱۲۴۸
 • حسابداری …………………. ۵۴۲۳۶۴۰۰
 • اجراییات ………………….. ۵۴۲۳۶۳۰۰
 • تلفنخانه ……………… ۵۴۲۲۲۰۹۲-۵۴۲۲۲۰۷۲-۵۴۲۲۹۰۱۳

شعبه بیمه تامین اجتماعی در رامسر

 • رامسر، روبروی هتل بزرگ رامسر
 • تلفن مستقیم ……….. ۵۵۲۲۹۶۶۴، ۵۵۲۲۹۰۴۲
 • نمابر ………….. ۵۵۲۲۹۰۴۱
 • فرابری داده ها ……………… ۵۵۲۲۹۰۴۳
 • اجراییات …….. ۵۵۲۲۷۶۲۲
 • حسابداری …………………. ۵۵۲۲۵۹۰۸
 • تلفنخانه …………. ۵۵۲۲۶۹۸۸-۹ـ۵۵۲۲۵۹۸۸

شعبه بیمه تامین اجتماعی در پل سفید

 • پل سفید، ازانده رودبار
 • تلفن مستقیم …………… ۴۲۴۲۳۰۳۱
 • نمابر …………. ۴۲۴۲۲۶۸۰
 • اداری ………… ۴۲۴۲۲۳۶۵
 • درآمد ……….. ۴۲۴۲۳۰۳۰
 • فرابری داده ها ……………… ۴۲۴۲۳۵۰۱
 • مستمری ها ………………… ۴۲۴۲۲۶۹۵
 • اجراییات، بازرسی ………… ۴۲۴۲۴۳۱۱
 • بایگانی راکد …………….. ۴۲۴۲۳۵۰۲

شعبه بیمه تامین اجتماعی در گلوگاه

 • گلوگاه، خیابان پانزده خرداد
 • تلفن مستقیم …………. ۳۴۶۶۸۹۸۹
 • نمابر ……… ۳۴۶۶۸۷۸۷
 • اداری ………. ۳۴۶۶۷۷۴۲
 • درآمد ………. ۳۴۶۶۷۷۴۱
 • فرابری داده ها ………….. ۳۴۶۶۷۷۴۳
 • مستمری ها، بیمه شدگان ……………. ۳۴۶۶۱۴۷۰
 • حسابداری ………………… ۳۴۶۶۰۹۷۰
 • نامنویسی ……………….. ۳۴۶۶۱۴۷۲
 • اجراییات، بازرسی ……….. ۳۴۶۶۱۴۷۱

شعبه  بیمه تامین اجتماعی در نوشهر

 • نوشهر، خیابان فردوسی شمالی
 • تلفن مستقیم ………….. ۵۲۳۵۲۵۴۰
 • نمابر ………… ۵۲۳۳۴۷۱۰
 • درآمد ……….. ۵۲۳۳۵۰۱۶
 • فرابری داده ها ……………. ۵۲۳۳۴۲۹۲
 • حسابداری ……………… ۵۲۳۳۷۷۶۳
 • اجراییات …………………. ۵۲۳۵۱۰۴۷
 • تلفنخانه ………… ۵-۵۲۳۳۶۱۰۴، ۵۲۳۳۴۲۹۲

شعبه بیمه تامین اجتماعی در محمودآباد

 • محمود آباد، خیابان آزادی
 • تلفن مستقیم ………… ۴۴۷۴۷۱۶۴
 • نمابر ……….. ۴۴۷۴۵۹۸۰
 • اداری ………… ۴۴۷۴۲۹۲۱
 • درآمد …….. ۴۴۷۴۷۲۶۷
 • فرابری داده ها …………….. ۴۴۷۴۲۲۳۱
 • مستمری ها ………………… ۴۴۷۴۲۶۲۱
 • بیمه شدگان ……………. ۴۴۷۴۵۲۶۶
 • حسابداری ………………. ۴۴۷۴۵۹۸۳
 • نامنویسی ……………….. ۴۴۷۴۵۹۸۱
 • اجراییات ………………….. ۴۴۷۳۲۹۰۹
 • بازرسی …….. ۴۴۷۴۷۰۰۷

شعبه بیمه تامین اجتماعی در جویبار

 • جویبار، میدان سپاه، نرسیده به کمیته امداد
 • تلفن مستقیم ………….. ۴۲۵۴۶۸۵۰
 • نمابر ……….. ۴۲۵۴۵۴۷۰
 • اداری ……….. ۴۲۵۴۹۵۵۵
 • درآمد ………. ۴۲۵۴۶۰۷۵
 • فرابری داده ها ……………. ۴۲۵۴۶۷۳۲
 • مستمری ها ……………….. ۴۲۵۴۵۵۷۰
 • حسابداری …………………. ۴۲۵۳۳۰۱۵
 • اجراییات …………………. ۴۲۵۴۹۵۵۶
 • نامنویسی ……………….. ۴۲۵۴۵۵۷۰
 • بازرسی ……… ۴۲۵۴۹۵۵۵
 • بیمه شدگان …………….. ۴۲۵۴۵۵۷۰

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شیرگاه

 • شیرگاه، خیابان اصلی، مدرسه شهید رجایی
 • تلفن مستقیم ………….. ۴۲۴۵۳۹۵۰
 • نمابر …………. ۴۲۴۴۲۰۰۹
 • بازرسی …….. ۴۲۴۴۶۶۴۵
 • درآمد، اجراییات ………… ۴۲۴۴۳۰۰۹
 • فرابری¬داده¬ها …………….. ۴۲۴۴۴۲۶۱
 • اداری ………. ۴۲۴۴۶۵۸۴
 • بیمه شدگان ………………. ۴۲۴۴۲۵۱۲
 • حسابداری ………………… ۴۲۴۴۳۰۰۸
 • نامنویسی ………………. ۴۲۴۴۲۶۳۸

شعبه  بیمه تامین اجتماعی در لاریجان

 • لاریجان، گزنگ، جنب بخشداری
 • تلفن مستقیم …………. ۴۳۳۵۲۸۵۵
 • نمابر ………. ۴۳۳۵۲۷۵۵
 • اداری، مالی ……………….. ۴۳۳۵۲۲۰۱
 • درآمد ……… ۴۳۳۵۲۷۵۴
 • فرابری داده ها، بازرسی ……………….. ۴۳۳۵۲۷۵۲
 • نامنویسی، بیمه¬شدگان …………… ۴۳۳۵۲۷۵۳

شعبه بیمه تامین اجتماعی در  نکاء

 • نکاء، خیابان انقلاب
 • تلفن مستقیم ……….. ۳۴۷۴۴۸۸۰
 • نمابر …………. ۳۴۷۴۲۰۱۶
 • درآمد ………………….. ۳۴۷۴۰۵۶۷
 • فرابری داده ها ……………. ۳۴۷۴۴۷۱۰
 • مستمری ها ………………. ۳۴۷۴۰۵۶۸
 • حسابداری ……………….. ۳۴۷۴۹۰۸۸
 • اجراییات ……………….. ۳۴۷۴۴۳۹۸
 • تلفنخانه ………………. ۵-۳۴۷۴۲۰۱۴

شعبه بیمه تامین اجتماعی در زیرآب

 • زیرآب، جنب اداره مخابرات
 • تلفن مستقیم …………… ۴۲۴۵۴۶۱۰
 • نمابر …………. ۴۲۴۵۴۶۱۰
 • اداری ……….. ۴۲۴۵۷۸۲۵
 • درآمد ……….. ۴۲۴۵۴۶۰۹
 • فرابری داده ها …………… ۴۲۴۵۴۹۷۳
 • مستمری، بیمه شدگان …………….. ۴۲۴۵۷۸۲۴
 • حسابداری، بازرسی ……….. ۴۲۴۵۶۷۱۱
 • نامنویسی ………………… ۴۲۴۵۶۷۲۲

شعبه بیمه تامین اجتماعی در عباس آباد

 • عباس آباد، خیابان امام خمینی(ره)
 • تلفن مستقیم ………….. ۵۴۶۲۴۸۸۰
 • نمابر …………. ۵۴۶۲۵۰۸۱
 • اداری ………… ۵۴۶۲۱۷۴۵
 • بازرسی ………. ۵۴۶۲۷۲۶۰
 • درآمد ……….. ۵۴۶۲۱۷۴۶
 • فرابری داده ها ……………. ۵۴۶۲۴۸۸۱
 • مستمری ها ……………….. ۵۴۶۲۱۷۴۷
 • بیمه شدگان ……………. ۵۴۶۲۶۸۴۳
 • حسابداری ………………… ۵۴۶۲۷۲۶۴
 • نامنویسی ……………….. ۵۴۶۲۱۷۴۸
 • اجراییات …………………. ۵۴۶۲۸۷۶۶
 • شعبه اقماری نشتارود ……………….. ۵۴۲۶۰۲۶۲

شعبه  بیمه تامین اجتماعی در فریدونکنار

 • فریدونکنار، خیابان کارگر
 • تلفن مستقیم ………….. ۳۵۶۵۹۶۸۰
 • نمابر …………. ۳۵۶۵۹۱۰۳
 • اداری ………….. ۳۵۶۵۹۱۰۲
 • درآمد …………. ۳۵۶۵۹۱۰۱
 • فرابری داده ها ……………… ۳۵۶۵۹۶۰۱
 • اجراییات ………………… ۳۵۶۵۸۶۰۸
 • بیمه شدگان ………………. ۳۵۶۵۹۶۰۲
 • حسابداری ………………… ۳۵۶۶۲۴۸۲
 • نامنویسی ……………….. ۳۵۶۵۸۶۰۹
 • بازرسی …….. ۳۵۶۶۲۴۸۳

شعبه بیمه تامین اجتماعی در میاندرود (سورک)

 • سورک، بلوار امام رضا(ع)
 • تلفن مستقیم ………… ۳۳۸۸۳۲۷۹
 • نمابر ………. ۳۳۸۸۴۶۴۹
 • اداری، دبیرخانه …………. ۳۳۸۸۶۲۹۷
 • مالی ……… ۳۳۸۸۴۶۴۷
 • درآمد، بازرسی ………….. ۳۳۸۸۶۲۹۶
 • نامنویسی ……………….. ۳۳۸۸۶۱۶۴
 • بیمه شدگان …………… ۳۳۸۸۳۲۸۸
 • فرابری داده ها ………….. ۳۳۸۸۴۶۴۸
 • اجراییات ………………… ۳۳۸۸۶۲۹۸
 • تلفنخانه ……………….. ۳۳۸۸۳۲۷۸

هسته گزینش منطقه هفت  بیمه تامین اجتماعی در استان مازندران و گلستان و سمنان)

 • ساری، بلوار پاسداران، نرسیده به میدان امام
 • تلفن مستقیم …………………. ۳۳۳۶۸۶۲۱، ۳۳۳۷۹۸۴۵
 • نمابر ………. ۳۳۳۷۳۲۴۰

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

ویسی

اسم: بیدبرگ

توضیحات: با انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور خود، تیمی از مشاوران متخصص را در کنار خود داشته باشید

[ بیشتر ]

 • آمل کارگزاری تامین اجتماعی داره؟
  (۵)
Overall
۵
بررسی کاربر
۰ (۰ رای)
  << درخواست مشاور متخصص
تماس با بیدبرگ 
درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ