لیست آدرس و تلفن شعب و کارگزاری بیمه تامین اجتماعی لرستان

اداره کل بیمه تامین اجتماعی در استان لرستان

( پیش شماره تلفن استان لرستان ۰۶۶ می باشد. )

 • خرم‌آباد، میدان شاپور خواست، کدپستی ۶۸۱۵۸۵۳۱۱۴
 • تلفن مستقیم ……………. ۳۳۳۰۲۷۱۱
 • معاون اداری و مالی ………………… ۳۳۳۱۹۷۷۲
 • معاون بیمه ای ………… ۳۳۳۱۰۵۴۷
 • روابط عمومی ……………. ۳۳۳۰۲۱۷۵
 • اداری ………… ۳۳۳۰۰۸۸۲
 • نظارت و ارزشیابی ………. ۳۳۳۱۹۷۷۱
 • حراست ………………….. ۳۳۳۰۰۸۸۳
 • مالی ……….. ۳۳۳۰۸۳۲۳
 • بودجه ………… ۳۳۳۲۹۴۱۲
 • بیمه شدگان، مستمری ها ……………… ۳۳۳۱۶۹۰۰
 • درآمد ………… ۳۳۳۱۶۹۰۲
 • نامنویسی، اقتصادی و برنامه ریزی …………….. ۳۳۳۱۹۷۶۷
 • اجراییات ………………….. ۳۳۳۲۹۴۱۲
 • حقوقی ……… ۳۳۳۱۹۷۶۸
 • بازرسی ………. ۳۳۳۱۹۷۶۹
 • فرابری داده ها ……………. ۳۳۳۱۹۷۷۰
 • آمار و اطلاعات ………… ۳۳۳۱۹۷۶۷
 • مشاوره ………. ۳۳۳۱۹۹۰۲
 • تلفنخانه …….. ۳۳۳۱۶۹۰۳

شعبه یک بیمه تامین اجتماعی در خرم آباد

 • خرم آباد، فاز یک کیو، انتهای بلوار پژوهنده، کدپستی ۶۸۱۷۷۸۳۷۱۸
 • تلفن مستقیم ………….. ۳۳۲۲۳۵۵۰
 • نمابر …………. ۳۳۲۲۳۸۱۰
 • معاون بیمه ای ……….. ۳۳۲۳۷۵۷۳
 • معاون اداری و مالی ………………… ۳۳۲۰۷۸۰۷
 • درآمد ……… ۳۳۲۳۷۵۸۹
 • بیمه شدگان …………… ۳۳۲۳۷۵۷۸
 • مستمری ها ………………… ۳۳۲۰۸۳۰۹
 • نمابر استحقاق درمان ………………… ۳۳۲۲۳۸۱۰
 • حسابداری …………………. ۳۳۲۱۰۸۲۳
 • اداری ………….. ۳۳۲۰۷۱۵۱
 • فرابری داده ها ……………… ۳۳۲۰۸۳۱۰
 • بازرسی، اجراییات ……….. ۳۳۲۲۲۸۸۱
 • بانک رفاه …………………. ۳۳۲۲۴۱۴۹
 • مشاوره ………………….. ۳۳۲۲۳۵۷۳
 • نامنویسی ……………….. ۳۳۲۳۷۵۹۲

کارگزاری ۱۳۱ …………… ۳۳۲۳۶۴۵۳

خرم آباد، میدان ۲۲ بهمن، خیابان صبا، بین بانک سپه و پست

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

[button-green url=”https://www.bidbarg.com/?cd=&b=11691″ target=”_blank” rel=”nofollow” position=”center”]مشاوره تلفنی تخصصی >>[/button-green]

شعبه دو بیمه تامین اجتماعی در خرم آباد

 • خرم آباد، خیابان امام خمینی(ره)، کدپستی ۶۸۱۴۶۵۳۷۴۵
 • تلفن مستقیم ………….. ۳۳۴۰۴۹۰۳
 • نمابر ……….. ۳۳۴۰۵۸۷۲
 • فرابری داده ها ……………. ۳۳۴۰۵۸۳۰
 • بانک رفاه ……… ۳۳۴۱۰۵۳۲، ۳۳۴۱۰۵۳۴، ۳۳۴۰۸۰۲۸
 • شعبه اقماری ……………… ۵۷۲۳۸۲۲
 • تلفنخانه … ۸-۳۳۴۵۵۲۶، ۳۳۴۵۸۷۳، ۳-۳۳۴۳۴۴۰

کارگزاری ۱۳۰ بیمه تامین اجتماعی ……………. ۳۳۴۰۷۳۲۱

خرم آباد، خ علوی، کوچه شرکت نفت، پلاک ۳

شعبه سه بیمه تامین اجتماعی در خرم آباد

 • خرم آباد، خیابان علوی، نرسیده به میدان امام حسین(ره)، کدپستی ۶۸۱۴۶۵۳۷۴۵
 • تلفن مستقیم …………. ۳۳۴۳۹۹۷۲
 • نمابر ………. ۳۳۴۳۷۹۷۰
 • اداری ………. ۳۳۴۳۷۹۷۰
 • فرابری داده ها ……………. ۳۳۴۳۹۹۷۱
 • درآمد، بازرسی، اجراییات …………. ۳۳۴۳۹۹۷۴
 • مستمری ها ………………. ۳۳۴۳۹۹۷۵
 • نامنویسی ………………. ۳۳۴۳۹۹۷۶

شعبه بیمه تامین اجتماعی در بروجرد

 • بروجرد، خیابان آیت ‌اله کاشانی شمالی، کدپستی ۶۹۱۶۶۵۳۱۷۴
 • تلفن مستقیم ……………. ۴۲۶۲۳۰۹۰
 • نمابر …………… ۴۲۶۱۱۵۰۰
 • معاون بیمه ای …………… ۴۲۶۲۲۰۷۱
 • نمابر استحقاق درمان ……………….. ۴۲۶۲۲۰۷۷
 • حسابدرای …………………. ۴۲۶۲۳۰۹۴
 • فرابری داده ها …………….. ۴۲۶۲۹۳۲۳
 • بانک رفاه …………………. ۴۲۶۲۴۰۹۶
 • شعبه اقماری …………… ۵۳۲۲۳۲۶۳
 • تلفنخانه …………. ۲-۴۲۶۲۴۰۱۰، ۴۲۶۲۳۰۹۵، ۴۲۶۲۹۳۰۱

کارگزاری ۸۹ بیمه تامین اجتماعی  ………………. ۴۲۶۱۶۹۶۶

بروجرد، خیابان شهید باهنر، پلاک ۳/۶۱

کارگزاری ۱۰۲ ………………. ۴۲۶۱۲۹۷۹

بروجرد، میدان شهدا

شعبه بیمه تامین اجتماعی در پل دختر

 • پلدختر، خیابان رهبری، کدپستی ۶۸۵۱۷۴۷۷۳۶
 • تلفن مستقیم ……………. ۳۲۲۲۵۸۲۰
 • نمابر …………. ۳۲۲۲۳۵۶۰
 • اداری …………. ۳۲۲۲۳۵۶۰
 • مالی ………….. ۳۲۲۲۳۲۶۰
 • نامنویسی …….. ۳۲۲۲۶۱۲۰
 • فرابری داده ها ……………… ۳۲۲۲۴۵۶۱
 • بیمه شدگان، بازرسی …………………. ۳۲۲۲۴۵۶۲
 • درآمد، اجراییات …………… ۳۲۲۲۶۱۱۹

شعبه بیمه تامین اجتماعی در ازنا

 • ازنا، فاز یک کیو، انتهای بلوار ولیعصر(عج)، مقابل هلال احمر، کدپستی ۶۸۷۱۶۹۳۴۱۳
 • تلفن مستقیم …………… ۴۳۴۲۲۰۱۷
 • نمابر ……….. ۴۳۴۲۰۳۶۴
 • درآمد ………… ۴۳۴۲۳۱۱۹
 • بیمه شدگان ………………. ۴۳۴۲۴۲۱۲
 • مستمری ها ………………. ۴۳۴۳۷۹۵۹
 • نامنویسی ………………… ۴۳۴۳۲۱۱۸
 • حسابداری ………………….. ۴۳۴۲۴۲۱۱
 • اداری ……….. ۴۳۴۲۰۳۶۴
 • فرابری داده ها ……………. ۴۳۴۲۰۳۶۵
 • بازرسی ……… ۴۳۴۳۷۹۲۹
 • اجراییات ………………….. ۴۳۴۳۲۱۱۷
 • تلفنخانه ……. ۴۳۴۳۷۹۲۹، ۴۳۴۳۷۹۳۹، ۴۳۴۳۷۹۴۹

شعبه  بیمه تامین اجتماعی در دورود

 • خیابان ۴۵ متری، بلوار معلم، کدپستی ۶۸۸۱۸۸۹۸۵۹
 • تلفن مستقیم …………… ۴۳۲۳۶۶۱۵
 • نمابر ………… ۴۳۲۳۲۵۵۰
 • معاون ……… ۴۳۲۳۰۴۲۴
 • مالی ……….. ۴۳۲۳۳۵۰۴
 • مستمری ها ………………… ۴۳۲۴۲۵۵۱
 • نامنویسی ……………… ۴۳۲۳۵۸۸۷
 • درآمد ……….. ۴۳۲۳۳۰۵۲
 • بیمه شدگان ……………… ۴۳۲۳۳۰۵۱
 • فرابری داده ها ……………. ۴۳۲۳۴۲۹۵
 • شعبه اقماری …………… ۴۳۶۲۴۰۷۱

شعبه بیمه تامین اجتماعی در الیگودرز

 • الیگودرز، خیابان عسگری، کدپستی ۶۸۷۱۷۴۸۳۷۶
 • تلفن مستقیم ………….. ۴۳۳۲۳۰۹۸
 • نمابر ………….. ۴۳۳۲۳۱۲۱
 • اداری ……….. ۴۳۳۳۸۰۰۹
 • درآمد ……… ۴۳۳۳۸۹۲۳
 • فرابری داده ها …………… ۴۳۳۲۳۷۴۲
 • حسابداری ………………….. ۴۳۳۲۲۱۰۰
 • مستمری ها ………………. ۴۳۳۳۸۹۲۲
 • بیمه شدگان …………….. ۴۳۳۳۸۹۲۱
 • نامنویسی ………………. ۴۳۳۳۸۰۰۷
 • استحقاق درمان …………. ۴۳۳۲۳۰۶۱
 • بانک رفاه ……………….. ۴۳۳۴۲۳۱۷
 • تلفنخانه ………………….. ۴۳۳۳۸۰۰۹

شعبه  بیمه تامین اجتماعی در الشتر

 • الشتر، بلوار معلم، ۳۰ متری معلم، کدپستی ۶۸۹۱۶۵۵۱۱۱
 • تلفن مستقیم …………….. ۳۲۵۲۱۵۲۲
 • نمابر …………… ۳۲۵۲۱۵۲۲
 • اداری …………… ۳۲۵۲۴۰۰۱
 • نامنویسی ………………… ۳۲۵۲۴۰۰۳
 • بیمه شدگان، مستمری ها ……………. ۳۲۵۳۰۲۴۳
 • فرابری داده ها …………….. ۳۲۵۲۵۲۴۶
 • حسابداری ………………… ۳۲۵۳۰۲۴۴
 • درآمد، اجراییات، بازرسی …………… ۳۲۵۲۵۴۵۵

شعبه  بیمه تامین اجتماعی در نورآباد

 • نورآباد، خیابان هلال احمر، خیابان ۲۰ متری دادگستری، کدپستی ۶۸۳۱۶۵۶۸۵۱
 • تلفن مستقیم …………… ۳۲۷۲۲۶۹۸
 • نمابر …………. ۳۲۷۲۲۶۹۷

شعبه  بیمه تامین اجتماعی در کوهدشت

 • میدان آزادگان،خیابان دکترحسابی، کدپستی ۶۸۴۱۸۷۷۴۹۸
 • تلفن مستقیم ……………. ۳۲۶۲۲۰۹۷
 • نمابر ………….. ۳۲۶۲۴۰۱۵
 • سوپروایزر ………………….. ۳۲۶۲۲۰۷۹
 • تلفنخانه ……………… ۳۲۶۲۲۰۹۸، ۳۲۶۲۴۰۱۶، ۳۲۶۲۲۰۱۸

بایگانی راکد بیمه تامین اجتماعی در استان لرستان

 • خرم آباد، فاز یک کیو، بلوار حج، کدپستی ۶۸۱۷۷۸۳۴۳۵
 • تلفن مستقیم …………… ۳۳۲۲۸۷۵۱
 • نمابر ………….. ۳۳۲۲۳۱۰۰

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

[button-green url=”https://www.bidbarg.com/?cd=&b=11691″ target=”_blank” rel=”nofollow” position=”center”]مشاوره تلفنی تخصصی >>[/button-green]

سازمان بیمه تامین اجتماعی

Sehat

اسم: بیدبرگ

توضیحات: با انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور خود، تیمی از مشاوران متخصص را در کنار خود داشته باشید

[ بیشتر ]

 • کوهدشت کارگزاری تامین اجتماعی داره؟
  (۵)
Overall
۵
بررسی کاربر
۰ (۰ رای)
در حال ارسال

ارسال یک پاسخ

در حال ارسال

اسکرول به بالا