لیست آدرس و تلفن شعب و کارگزاری بیمه تامین اجتماعی زاهدان و سیستان و بلوچستان

اداره کل بیمه تامین اجتماعی در استان سیستان و بلوچستان

( پیش شماره تلفن استان سیستان و بلوچستان ۰۵۴ می باشد . )

 • زاهدان ، بلوار شهید مطهری ، خیابان جهاد سازندگی ، کدپستی ۹۸۱۵۶۱۷۶۱۳
 • تلفن مستقیم ………… ۳۳۲۳۳۹۹۴
 • نمابر …………….. ۳۳۲۲۶۱۳۵
 • معاون بیمه­ ای ………… ۳۳۲۲۹۸۴۰
 • معاون اداری و مالی ……………. ۳۳۲۱۲۹۴۷
 • روابط عمومی ………….. ۳۳۲۱۵۷۴۷
 • درآمد ……………. ۳۳۲۳۱۵۶۲
 • بیمه­ شدگان …………….. ۳۳۲۳۱۰۷۷
 • مستمری ها ……………… ۳۳۲۵۳۲۸۳
 • نامنویسی …….. ۳۳۲۵۳۲۸۲
 • حسابداری ……… ۳۳۲۳۱۹۷۷
 • اداری ……………. ۳۳۲۳۷۹۳۱
 • فرابری­ داده ­ها …………… ۳۳۲۳۲۶۳۵
 • بازرسی ………… ۳۳۲۳۷۶۳۶
 • اجراییات ………. ۳۳۲۱۵۷۴۷
 • بانک رفاه ………. ۳۳۲۶۰۵۵۲
 • تلفنخانه ………… ۳۳۲۳۵۰۰۰ ، ۳۳۲۵۳۲۸۱ ، ۳۳۲۲۲۵۸۴

شعبه یک بیمه تامین اجتماعی در زاهدان

 • زاهدان ، خیابان­ آزادی ، روبروی ­پارک‌ شهر ، کدپستی۹۸۱۳۶۸۵۳۱۶
 • تلفن مستقیم …………… ۳۳۲۱۹۶۲۴
 • نمابر ……………… ۳۳۲۱۹۶۲۵
 • معاون بیمه­ ای ……….. ۳۳۲۶۳۴۵۹
 • معاون اداری و مالی …………… ۳۳۲۶۳۴۹۲
 • درآمد …………… ۳۳۲۶۳۳۰۲
 • نمابر استحقاق درمان …………. ۳۳۲۶۳۴۹۵
 • حسابداری …….. ۳۳۲۶۳۴۹۳
 • فرابری­ داده ها …………….. ۳۳۲۱۹۶۲۶
 • اجراییات ……… ۳۳۲۶۳۴۹۴
 • مشاوره ……….. ۳۳۲۶۳۴۹۶
 • تلفنخانه …………… ۱-۳۳۲۶۳۴۹۰ ، ۸-۳۳۲۱۹۶۲۷

شعبه دو  بیمه تامین اجتماعی در زاهدان

 • زاهدان ، خیابان شهید طباطبائی ، روبروی نیروگاه برق سابق ، کد پستی ۹۸۱۸۶۳۴۱۳۹
 • تلفن مستقیم ………….. ۳۳۵۰۰۰۴۶
 • نمابر ……………. ۳۳۵۰۰۰۴۴
 • روابط عمومی ، اداری …………… ۳۳۵۰۴۱۸۳
 • درآمد …………… ۳۳۵۰۴۱۸۶
 • بیمه­ شدگان ، مستمری ها ………. ۳۳۵۰۴۱۸۷
 • نامنویسی …….. ۳۳۵۰۴۱۸۵
 • حسابداری ……… ۳۳۵۰۰۰۴۸
 • فرابری­ داده ­ها ……………. ۳۳۵۰۰۰۴۵
 • بازرسی ………….. ۳۳۵۰۰۰۴۹
 • اجراییات ………. ۳۳۵۰۴۱۸۴
 • بانک رفاه ………… ۳۳۵۰۸۱۱۱

شعبه اقماری طلاب و روحانیون …………. ۳۳۲۲۰۹۱۹

خیابان کفعمی ، روبروی هتل کویر ، دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت ، کدپستی ۹۸۱۳۶۳۳۳۳۸۶

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

[button-green url=”https://www.bidbarg.com/?cd=&b=11345″ target=”_blank” rel=”nofollow” position=”center”]مشاوره تلفنی تخصصی >>[/button-green]

شعبه سه بیمه تامین اجتماعی در زاهدان

 • زاهدان ، زیباشهر ، خیابان ویلا ، حد فاصل خیابان رضوان و البرز ، کدپستی ۹۸۱۷۹۳۷۳۷۹
 • تلفن مستقیم …………. ۳۳۲۸۸۷۰۲
 • نمابر ……………. ۳۳۲۸۹۷۰۲
 • درآمد ، بازرسی ، اجراییات …….. ۳۳۲۸۸۷۰۳
 • بیمه­ شدگان ، مستمری ها ، نامنویسی …………… ۳۳۲۸۹۷۰۳
 • اداری ، حسابداری ……….. ۳۳۲۸۹۷۰۱
 • فرابری­ داده­ ها ………….. ۳۳۲۸۸۷۰۵
 • بانک رفاه …….. ۳۳۲۸۸۷۰۶

شعبه بیمه تامین اجتماعی در خاش

 • خاش ، خیابان سرباز ، جنب مدرسه غیر انتفاعی ، کد پستی ۹۸۹۱۸۱۹۹۹۶
 • تلفن مستقیم ………… ۳۳۷۲۷۹۴۵
 • نمابر ………….. ۳۳۷۲۳۸۳۰
 • درآمد ………… ۳۳۷۲۸۷۳۳
 • بیمه­ شدگان ، مستمری ها …….. ۳۳۷۲۸۷۳۴
 • نامنویسی ……………… ۳۳۷۲۷۹۴۳
 • نمابر استحقاق درمان ………… ۳۳۷۲۳۸۳۰
 • حسابداری ……………… ۳۳۷۲۸۷۳۵
 • اداری …………… ۳۳۷۲۳۷۶۹
 • فرابری­ داده ­ها ………….. ۳۳۷۲۷۹۴۶
 • بازرسی ………… ۳۳۷۲۷۹۴۶
 • اجراییات ………. ۳۳۷۲۰۱۳۷
 • تلفنخانه …….. ۳۳۷۲۳۷۷۰

شعبه بیمه تامین اجتماعی در زابل

 • زابل ، خیابان­ فردوسی ، نبش­ فردوسی۳۵ ، کدپستی۹۸۶۱۶۳۵۹۴۳
 • تلفن مستقیم ……………. ۳۲۲۲۲۵۲۹
 • نمابر ……………. ۳۲۲۲۳۰۳۳
 • معاون بیمه ­ای ………… ۳۲۲۳۴۸۱۵
 • فرابری­ داده ­ها …………….. ۳۲۲۲۳۰۳۲
 • بانک رفاه ……… ۳۲۲۳۱۳۸۳
 • تلفنخانه ……… ۱-۳۲۲۲۳۰۳۰ ، ۳۲۲۳۳۹۳۰ ، ۲-۳۲۲۳۰۱۹۱

شعبه اقماری هیرمند …………… ۳۲۶۲۳۲۲۳

بلوار آزادی ، روبروی گروهان مرزی ، بخشداری مرکزی هیرمند ، کدپستی ۹۸۵۱۶۱۶۸۵۷

شعبه اقماری هامون ………….. ۳۲۶۳۲۶۴۲

بلوار شهید میرحسینی ، میرحسینی ۵ ، پلاک ۱۷ ، کدپستی ۹۸۶۱۶۵۴۴۳۹

شعبه بیمه تامین اجتماعی در چابهار

 • چابهار ، بلوار قدس ، کدپستی ۹۹۷۱۶۶۳۴۶۷
 • تلفن مستقیم …………. ۳۵۳۳۲۲۲۵
 • نمابر …………… ۳۵۳۳۲۳۲۵
 • معاون بیمه­ ای ………… ۳۵۳۳۰۸۱۲
 • درآمد …………….. ۳۵۳۳۱۱۲۰
 • بیمه­ شدگان ……………… ۳۵۳۳۱۱۰۷
 • مستمری ها ، نامنویسی …………. ۳۵۳۳۱۴۷۰
 • حسابداری ……… ۳۵۳۳۳۰۹۰
 • اداری ……………. ۳۵۳۳۲۲۲۶
 • فرابری­ داده ­ها …………….. ۳۵۳۳۱۱۰۹
 • بازرسی ……………. ۳۵۳۳۱۱۱۰
 • اجراییات ……… ۳۵۳۳۳۰۹۷
 • بانک رفاه …….. ۳۵۳۳۲۷۱۸
 • تلفنخانه ……….. ۳۵۳۳۲۲۲۶

شعبه بیمه تامین اجتماعی در سراوان

 • سراوان ، بلوار معلم ، جنب ترمینال مسافربری ، کدپستی ۹۹۵۱۶۶۳۱۱۵
 • تلفن مستقیم ………….. ۳۷۶۲۳۷۱۰
 • نمابر …………… ۳۷۶۲۴۶۸۰
 • روابط عمومی ………….. ۳۷۶۲۳۲۰۸
 • درآمد ……………. ۳۷۶۳۰۰۵۱
 • بیمه­ شدگان ، مستمری ها ، نامنویسی ………….. ۳۷۶۳۳۲۰۸
 • نمابر استحقاق درمان …………. ۳۷۶۲۴۶۸۰
 • حسابداری ……… ۳۷۶۲۵۰۵۵
 • اداری ……………. ۳۷۶۲۴۶۰۵
 • فرابری­ داده ­ها …………… ۳۷۶۲۶۶۹۸
 • بازرسی ، اجراییات ……………… ۳۷۶۴۲۳۷۸
 • بانک رفاه …….. ۳۷۶۲۳۰۴۵

شعبه اقماری سوران …………… ۳۷۷۷۲۹۰۰

بلوار معلم ، بعد از میدان شهید میرمرادزهی ، مستقر در شهرداری ، کدپستی ۹۹۶۱۹۱۸۸۷۷

شعبه اقماری مهرستان ……… ۳۷۷۲۳۲۵۴

خیابان طالقانی ، روبروی آتش نشانی ، مستقر در ساختمان جهاد کشاورزی ،

کدپستی ۹۹۶۶۱۳۵۵۶۶

شعبه بیمه تامین اجتماعی در کنارک

 • کنارک ، خیابان خاتم الانبیاء(ص) ، نبش خیابان صیاد غربی ، کدپستی ۹۹۸۱۶۴۹۸۶۳
 • تلفن مستقیم …………. ۳۵۳۸۲۷۱۸
 • نمابر ………….. ۳۵۳۸۳۹۸۵
 • درآمد …………. ۳۵۳۸۴۰۵۷
 • نامنویسی ……………… ۳۵۳۸۴۰۵۶
 • حسابداری ، اداری ………. ۳۵۳۸۴۰۴۲
 • فرابری­ داده ­ها ………….. ۳۵۳۸۳۹۸۶
 • بانک رفاه …….. ۳۵۳۸۲۶۶۶

شعبه بیمه تامین اجتماعی در میرجاوه

 • میرجاوه ، خیابان انقلاب ، جنب بانک کشاورزی ، کدپستی ۹۸۴۱۸۱۳۱۶۱
 • تلفن مستقیم …………. ۳۳۵۸۲۵۴۱
 • نمابر ………….. ۳۳۵۸۲۵۳۵
 • درآمد ، نامنویسی …….. ۳۳۵۸۲۴۲۹

شعبه بیمه تامین اجتماعی در نیکشهر

 • نیک شهر ، بلوار آزادی ، جنب شهرداری ، کدپستی۹۹۹۱۶۴۷۸۹۱
 • تلفن مستقیم …………… ۳۵۲۳۲۰۶۰
 • نمابر ……………. ۳۵۲۳۲۰۶۳
 • اداری ………….. ۳۵۲۲۳۲۰۶۴
 • درآمد ، بازرسی ، اجراییات ………. ۳۵۲۳۲۰۶۶
 • بیمه­ شدگان ، مستمری ها نامنویسی …………….. ۳۵۲۳۲۰۶۲
 • حسابداری ……… ۳۵۲۳۲۰۶۷
 • فرابری­ داده ­ها …………….. ۳۵۲۳۲۰۵۰

شعبه اقماری لاشار ……………… ۳۷۱۲۲۶۵۵

بلوارمعلم ، روبروی ثبت احوال ، ساختمان شهرداری ، کدپستی ۹۹۴۳۱۱۳۱۳۷

شعبه اقماری قصرقند …………. ۳۵۲۴۳۱۰۴

خیابان امام خمینی(ره) ، میدان قدس ، بخشداری قدیم ، کدپستی ۹۹۹۶۱۹۹۹۹۹

شعبه اقماری فنوج ……………… ۳۷۱۸۲۲۲۳

بلوار شهرداری ، ساختمان شهرداری ، کدپستی ۹۹۴۶۱۳۵۹۶۹

شعبه بیمه تامین اجتماعی در ایرانشهر

 • ایرانشهر ، خیابان نور ، مقابل پارک شهداء ، کدپستی ۹۹۱۳۷۵۳۴۵۱
 • تلفن مستقیم ………….. ۳۷۲۲۲۲۶۴
 • نمابر …………….. ۳۷۲۲۶۹۹۵
 • درآمد …………… ۳۷۲۳۱۳۶۰
 • نمابر استحقاق درمان ………….. ۳۷۲۲۶۹۹۵
 • حسابداری ………. ۳۷۲۲۶۹۹۳
 • اداری ……………. ۳۷۲۳۲۶۷۱
 • فرابری­ داده ­ها ……………. ۳۷۲۳۱۳۶۲
 • اجراییات ………. ۳۷۲۳۱۳۵۸
 • بانک رفاه ………. ۳۷۲۳۱۹۵۵
 • تلفنخانه ……….. ۳۷۲۳۱۳۵۹ ، ۳۷۲۲۲۴۱۰,۳۷۲۲۶۹۹۴ ، ۳۷۲۳۲۶۷۰

کارگزاری ۱۳۶ ………….. ۳۷۲۲۳۸۴۹

خیابان نور جنوبی ، بعد از داروخانه پاستور ، بعد از نور ۳۶

شعبه بیمه تامین اجتماعی در راسک

 • راسک ، خیابان معلم ، روبروی جهاد کشاورزی ، کدپستی ۹۹۳۶۱۱۳۵۵۶
 • تلفن مستقیم ………….. ۳۷۱۴۲۹۹۶
 • نمابر …………….. ۳۷۱۴۲۹۹۳
 • درآمد ………….. ۳۷۱۴۳۳۰۵
 • بیمه­ شدگان ، مستمری ها ، نامنویسی …………….. ۳۷۱۴۲۰۰۶
 • نمابر استحقاق درمان ………….. ۳۷۱۴۲۹۹۳
 • حسابداری ، اداری ، فرابری­ داده­ ها ……….. ۳۷۱۴۳۰۴۸
 • بازرسی ، اجراییات ……… ۳۷۱۴۳۳۰۵

شعبه بیمه تامین اجتماعی در زهک

 • زهک ، بلوار بهمن ، مجتمع اداری تأمین‌ اجتماعی ، کد پستی ۹۸۷۱۶۱۳۵۶۹
 • تلفن مستقیم …………….. ۳۲۶۱۵۰۹۱
 • نمابر …….. ۳۲۶۱۵۰۹۲
 • روابط عمومی ……………. ۳۲۶۱۵۰۹۳
 • درآمد ……………. ۳۲۶۱۵۰۹۴
 • بیمه­ شدگان ، مستمری ها ، نامنویسی …………….. ۳۲۶۱۵۰۹۴
 • نمابر استحقاق درمان ……………. ۳۲۶۱۵۰۹۲
 • حسابداری ، اداری ………… ۳۲۶۱۵۰۹۳
 • فرابری­ داده ­ها …………….. ۳۲۶۱۵۰۹۵
 • بازرسی ، اجراییات ……….. ۳۲۶۱۵۰۹۴

شعبه بیمه تامین اجتماعی در هیرمند

 • تلفن مستقیم …………..۳۲۶۲۳۲۲۳
 • نمابر ……………۳۲۶۲۳۱۲۳

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

[button-green url=”https://www.bidbarg.com/?cd=&b=11345″ target=”_blank” rel=”nofollow” position=”center”]مشاوره تلفنی تخصصی >>[/button-green]

سازمان بیمه تامین اجتماعی

ایوب
 • چابهار کارگزاری تامین اجتماعی داره؟
  (۵)
Overall
۵
بررسی کاربر
۰ (۰ رای)
در حال ارسال

ارسال یک پاسخ

در حال ارسال

اسکرول به بالا