لیست آدرس و تلفن شعب و کارگزاری بیمه تامین اجتماعی مشهد و خراسان رضوی

اداره کل بیمه تامین اجتماعی در استان خراسان رضوی

( پیش شماره تلفن استان خراسان رضوی ۰۵۱ می باشد . )

 • مشهد، بلوار خیام، نبش خیام ۳۳
 • تلفن مستقیم ………… ۳۷۶۲۷۹۰۰
 • نمابر ……….. ۳۷۶۲۷۹۰۵
 • معاون بیمه ای ……….. ۳۷۶۲۷۹۰۱
 • معاون اداری و مالی ………. ۳۷۶۱۲۴۳۹
 • روابط عمومی ………… ۳۷۶۲۷۹۲۸
 • درآمد ………. ۳۷۶۳۲۴۱۶
 • بیمه شدگان ………….. ۳۷۶۴۷۶۴۱
 • مستمری ها ………. ۳۷۶۴۶۹۹۲
 • نامنویسی ………. ۳۷۶۲۷۹۲۴
 • حسابداری ……….. ۳۷۶۲۷۹۰۷
 • اداری ……….. ۳۷۶۲۷۹۰۶
 • فرابری داده ها ………….. ۳۷۶۳۶۰۰۹
 • اجراییات ………… ۳۷۶۴۶۹۹۰
 • بانک رفاه …….. ۵-۳۷۶۳۰۱۲۱
 • مشاوره ………….. ۳۷۶۲۷۹۲۷
 • تلفنخانه …….. ۲۰-۳۷۶۲۷۹۱۰

شعبه یک بیمه تامین اجتماعی در مشهد

 • مشهد، احمدآباد، بلوار بعثت، بعث ۱۴
 • تلفن مستقیم ………… ۳۸۴۴۶۱۹۰
 • نمابر ……….. ۳۸۴۲۹۰۹۴
 • معاون بیمه ای …….. ۳۸۴۳۹۰۸۴
 • معاون اداری و مالی ………….. ۳۸۴۳۸۳۳۹
 • درآمد …….. ۳۸۴۶۵۴۴۰
 • بیمه شدگان ………….. ۳۸۴۷۰۰۷۹
 • مستمری ها ………….. ۳۸۴۵۸۳۴۳
 • نامنویسی ……… ۳۸۴۶۲۷۷۴
 • نمابر استحقاق درمان ………….. ۳۸۴۶۹۶۶۰
 • حسابداری ………. ۳۸۴۷۰۰۷۸
 • اداری ……… ۳۸۴۳۸۵۸۲
 • فرابری داده ها …………. ۳۸۴۲۵۶۶۶
 • اجراییات ……….. ۳۸۴۶۵۴۴۱
 • بانک رفاه …………۳۸۴۵۹۲۶۰
 • تلفنخانه ……… ۳-۳۸۴۲۲۰۵۱

کارگزاری ۸۵ بیمه تامین اجتماعی ………… ۳۸۴۵۳۹۵۰

مشهد، خ کوهسنگی ۱۵، چهارراه اول سمت راست، پلاک ۱۶

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

[button-green url=”https://www.bidbarg.com/?cd=&b=11340″ target=”_blank” rel=”nofollow” position=”center”]دریافت مشاوره تلفنی[/button-green]

شعبه دو بیمه تامین اجتماعی در مشهد

 • مشهد، خیابان شهید هاشمی نژاد، مقابل پمپ بنزین
 • تلفن مستقیم ………….. ۳۲۲۱۵۶۵۱
 • نمابر ………… ۳۲۲۵۱۵۸۹
 • معاون بیمه ای ………… ۳۲۲۱۵۶۵۲
 • معاون اداری و مالی …….. ۳۲۲۱۲۱۱۹
 • درآمد ……….. ۳۲۲۸۰۳۹۰
 • بیمه شدگان ………. ۳۲۲۸۰۳۹۱
 • مستمری ها ……….. ۳۲۲۱۸۳۰۳
 • نامنویسی …………. ۳۲۲۲۹۱۸۲
 • حسابداری …………. ۳۲۲۵۵۴۱۰
 • اداری ………… ۳۲۲۵۱۵۸۸
 • فرابری داده ها ……… ۳۲۲۵۴۱۱۸
 • اجراییات …….. ۳۲۲۵۱۴۱۶
 • بانک رفاه …….. ۳۲۲۲۱۹۰۰
 • شعبه اقماری ……….. ۳۸۴۷۲۲۹۷
 • تلفنخانه ………. ۵-۳۲۲۵۹۶۲۱

کارگزاری ۴۳ بیمه تامین اجتماعی …….. ۳-۳۲۲۴۴۴۷۱

مشهد، خ شهید هاشمی نژاد، جنب هاشمی نژاد ۱۹

 

شعبه سه بیمه تامین اجتماعی در مشهد

 • مشهد، بلوار وکیل‌آباد، ابتدای بلوار صیاد شیرازی ۱
 • تلفن مستقیم ………. ۳۸۹۴۳۰۳۳
 • نمابر ………. ۳۸۹۴۳۰۳۶
 • معاون بیمه ای ……… ۳۸۹۴۳۰۳۵
 • معاون اداری و مالی …….. ۳۸۹۴۳۰۳۴
 • درآمد ……….. ۳۸۹۴۳۰۱۱
 • بیمه شدگان ……… ۳۸۹۴۳۰۲۱
 • مستمری ها ……….. ۳۸۴۳۰۳۹
 • نامنویسی ……… ۳۸۹۴۳۰۴۳
 • نمابر استحقاقی درمان ……….. ۳۸۹۴۳۰۳۷
 • حسابداری ……….. ۳۸۹۴۳۰۴۱
 • اداری ………. ۳۸۹۴۳۰۲۷
 • بازرسی …….. ۳۸۹۴۳۰۲۶
 • اجراییات ………… ۳۸۹۴۳۰۲۵
 • بانک رفاه ……… ۳۸۹۴۳۳۹۳
 • مشاوره ………….. ۳۸۹۴۳۰۲۳
 • تلفنخانه …….. ۹ – ۳۸۹۴۳۰۰۱

کارگزاری ۳۱ بیمه تامین اجتماعی ………….. ۳۸۹۲۷۷۶۵

مشهد، بلوار دانش آموز نبش دانش آموز ۲، پلاک ۹

شعبه چهار بیمه تامین اجتماعی در مشهد

 • مشهد، خیابان بهار، بین فلکه برق و چهار راه لشگر
 • تلفن مستقیم ……… ۳۸۵۴۸۴۰۸
 • نمابر ……… ۳۸۵۴۸۴۰۷
 • معاون بیمه ای ……… ۳۸۵۲۴۰۴۸
 • معاون اداری و مالی …….. ۳۸۵۳۸۶۳۰
 • درآمد ……… ۳۸۵۵۵۲۸۰
 • بیمه شدگان …….. ۳۸۵۵۵۲۸۱
 • مستمری ها ……… ۳۸۵۵۵۲۸۳
 • نامنویسی ………. ۳۸۵۵۵۲۸۲
 • نمابر استحقاق درمان …………. ۳۸۵۲۴۰۴۷
 • حسابداری ………. ۳۸۵۴۴۷۲۰
 • اداری ………. ۳۸۵۵۵۲۸۵
 • فرابری داده ها ………….. ۳۸۵۴۴۸۱۱
 • بازرسی ………….. ۳۸۵۵۵۲۸۴
 • اجراییات ………. ۳۸۵۳۷۸۶۸
 • باجه دریافت ………….. ۳۸۵۵۶۱۵۶
 • بانک رفاه ……….. ۳۸۵۳۱۲۵۷
 • شعبه اقماری ………… ۳۳۵۶۳۵۰۱
 • تلفنخانه ………….. ۷-۳۸۵۹۲۰۶۳

کارگزاری بیمه تامین اجتماعی  ………… ۳۸۵۴۲۶۷۱، ۳۸۵۵۱۶۹۴

خ ملک الشعری بهار، بین ۱۲ ـ ۱۴ پلاک ۵۸۳

شعبه پنج بیمه تامین اجتماعی در مشهد

 • مشهد، اول بلوار مصلی، مصلی ۳
 • تلفن مستقیم …………. ۳۳۶۵۱۲۲۲
 • نمابر ………. ۳۳۶۵۱۳۳۳
 • معاون بیمه ای ……….. ۳۳۶۸۰۱۸۱
 • معاون اداری و مالی ………. ۳۳۶۸۰۱۸۰
 • درآمد …………. ۳۳۶۹۱۱۶۱
 • بیمه شدگان ………….. ۳۳۶۸۰۶۴۰
 • مستمری ها ……….. ۳۳۶۸۰۶۲۰
 • نامنویسی …………. ۳۳۶۹۱۱۶۰
 • حسابداری ……… ۳۳۶۸۵۷۰۸
 • اداری ……… ۳۳۶۵۳۵۵۵
 • فرابری داده ها …………. ۳۳۶۵۱۳۳۴
 • بازرسی ……… ۳۳۶۸۰۶۱۰
 • اجراییات ………….. ۳۳۶۶۲۰۰۹
 • تلفنخانه ………. ۹-۳۳۶۵۲۱۰۰

کارگزاری ۱۴۰بیمه تامین اجتماعی  ………. ۳۳۶۶۴۷۷۸

مشهد، بلوار مصلی، مصلی ۳، پلاک ۵۰

شعبه شش  بیمه تامین اجتماعی در مشهد

 • مشهد، صد متری، بین میدان امام حسین(ع) و چهار راه میدان بار نوغان
 • تلفن مستقیم ……….. ۳۷۳۴۰۰۴۰
 • نمابر ……….. ۳۷۳۴۰۰۴۱
 • معاون بیمه ای …….. ۳۷۳۱۸۷۸۵
 • معاون اداری و مالی ……….. ۳۷۳۲۰۰۱۵
 • درآمد …….. ۳۷۳۳۷۹۳۰
 • بیمه شدگان ………….. ۳۷۳۴۲۹۶۹
 • مستمری ها ………. ۳۷۳۱۳۴۱۷
 • نمابر استحقاقی درمان ……….. ۳۷۳۳۴۹۰۵
 • حسابداری ………….. ۳۷۳۱۲۲۱۹
 • اداری ………….. ۳۷۳۱۲۹۱۱
 • فرابری داده ها ………… ۳۷۳۴۰۰۴۳
 • بازرسی …….. ۳۷۳۴۲۹۷۰
 • اجراییات ………… ۳۷۳۴۰۰۴۲
 • باجه دریافت …………. ۳۷۳۴۲۹۶۷
 • بانک رفاه …….. ۳۷۳۳۸۶۸۸

کارگزاری ۱۴۱ بیمه تامین اجتماعی ………. ۲-۳۷۳۴۰۶۰۱

مشهد، بلوار صدمتری حد فاصل میدان امام حسین(ع) و میدان بار نوغان، مقابل پارک فجر

تلفنخانه ………….. ۳۷۳۲۷۰۰۰

شعبه بیمه تامین اجتماعی در نیشابور

 • نیشابور، خیابان امام خمینی(ره)، روبروی باغ ملی
 • تلفن مستقیم ……….. ۴۳۳۳۶۲۲۰
 • نمابر …….. ۴۳۳۳۴۸۸۵
 • معاون بیمه ای ……….. ۴۳۳۵۱۲۱۴
 • معاون اداری و مالی …….. ۴۳۳۵۳۳۱۵
 • نمابر استحقاق درمان ………….. ۴۳۳۵۸۰۱۴
 • فرابری داده ها …………. ۴۳۳۳۶۲۲۵
 • بانک رفاه ………… ۶-۴۳۳۴۵۵۰۴
 • شعبه اقماری …………. ۴۳۵۲۴۲۱۴
 • تلفنخانه ………….. ۴-۴۳۳۳۶۲۲۱، ۴۳۳۵۸۰۵۰

شعبه بیمه تامین اجتماعی در سبزوار

 • سبزوار، خیابان ابوریحان بیرونی (افسر)
 • تلفن مستقیم ………… ۴۴۲۳۲۸۰۱
 • نمابر ……….. ۴۴۲۳۲۸۰۵
 • معاون بیمه ای ………. ۴۴۲۳۲۸۰۳
 • معاون اداری و مالی ………. ۴۴۲۳۲۸۰۲
 • درآمد …….. ۴۴۲۳۲۷۴۷
 • بیمه شدگان …….. ۴۴۲۲۳۶۷۰
 • مستمری ها ……….. ۴۴۲۲۳۶۷۱
 • نامنویسی ………. ۴۴۲۲۳۳۲۴
 • نمابر استحقاق درمان ……….. ۴۴۲۲۲۱۲۱
 • حسابداری ……… ۴۴۲۳۴۸۳۴
 • اداری ……….. ۴۴۲۳۲۷۹۰
 • فرابری داده ها ………….. ۴۴۲۲۳۶۷۲
 • اجراییات ………… ۴۴۲۳۲۷۴۹
 • بانک رفاه ……….. ۴۴۲۴۲۶۳۰
 • شعبه اقماری ……….. ۴۵۶۲۳۸۳۵

کارگزاری ۶۹ بیمه تامین اجتماعی …………. ۴۴۲۴۰۸۳۷

سبزوار، خ چهل متری شهید چمران، نبش چهارراه قند و شکر، پلاک ۱۱۷

تلفنخانه …….. ۹-۴۴۲۳۲۷۸۱

شعبه بیمه تامین اجتماعی در تربت حیدریه

 • تربت حیدریه، میدان شهداء
 • تلفن مستقیم ……… ۵۲۲۲۵۰۱۱
 • نمابر ………….. ۵۲۲۳۵۰۱۱
 • معاون بیمه ای ………. ۵۲۲۳۵۳۶۶
 • معاون اداری و مالی …………. ۵۲۲۲۵۰۶۱
 • درآمد ……….. ۵۲۲۴۰۴۲۵
 • بیمه شدگان ……… ۵۲۲۴۱۰۸۳
 • مستمری ها …………. ۵۲۲۴۱۹۱۳
 • نامنویسی ……….. ۵۲۲۴۰۳۹۳
 • نمابر استحقاق درمان ……….. ۵۲۲۲۱۰۳۰
 • حسابداری ………… ۵۲۲۴۰۰۷۷
 • اداری ………… ۵۲۲۴۰۴۱۷
 • فرابری داده ها ………….. ۵۲۲۳۵۰۲۷
 • بازرسی …….. ۵۲۲۲۸۷۵۷
 • اجراییات …………. ۵۲۲۴۱۳۶۳
 • بانک رفاه ………… ۵۲۲۲۳۰۸۸
 • شعبه اقماری ………….. ۵۶۷۲۸۰۰۱
 • تلفنخانه ……… ۱۲-۵۲۲۲۳۰۱۰

شعبه بیمه تامین اجتماعی در کاشمر

 • کاشمر، خیابان جمهوری اسلامی، ابتدای بلوار بسیج
 • تلفن مستقیم …………. ۵۵۲۴۴۰۱۰
 • نمابر ………… ۵۵۲۴۴۰۲۰
 • روابط عمومی …….. ۵۵۲۴۴۰۱۱
 • نمابر استحقاق درمان …….. ۵۵۲۴۴۰۰۸
 • حسابداری ………… ۵۵۲۴۰۰۰۳
 • اداری …………. ۵۵۲۴۴۰۱۱
 • فرابری داده ها …….. ۵۵۲۴۴۰۰۹
 • اجراییات ………… ۵۵۲۲۷۷۵۰
 • شعبه اقماری ………. ۵۵۸۲۴۷۷۸
 • تلفنخانه …….. ۴-۵۵۲۴۴۰۰۰

شعبه بیمه تامین اجتماعی در سرخس

 • سرخس، بلوار ولی عصر(عج)
 • تلفن مستقیم ………. ۳۴۵۲۷۰۳۵
 • نمابر ………… ۳۴۵۲۸۵۲۱
 • درآمد ………. ۳۴۵۲۸۵۲۱
 • نمابر استحقاق درمان …………. ۳۴۵۲۴۷۳۰
 • حسابداری ………. ۳۴۵۲۸۵۲۸
 • فرابری داده ها …………. ۳۴۵۲۴۷۳۱
 • بانک رفاه ………….. ۲۱-۳۴۵۲۹۵۲۰
 • تلفنخانه ……….. ۳۴-۳۴۵۲۷۰۳۳

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

[button-green url=”https://www.bidbarg.com/?cd=&b=11340″ target=”_blank” rel=”nofollow” position=”center”]دریافت مشاوره تلفنی[/button-green]

شعبه بیمه تامین اجتماعی در قوچان

 • قوچان، بلوارطالقانی، بلوارمصلی، جنب کتابخانه آستان قدس
 • تلفن مستقیم ……….. ۴۷۲۲۳۰۶۳
 • نمابر ………… ۴۷۲۲۸۹۹۲
 • حسابداری ……….. ۴۷۲۲۸۴۵۰
 • فرابری داده ها …………. ۴۷۲۴۲۵۵۸
 • اجراییات ……….. ۴۷۲۲۳۳۳۵
 • تلفنخانه …………. ۴۷۲۴۰۳۰۰-۴۷۲۲۴۰۳۰

شعبه بیمه تامین اجتماعی در گناباد

 • گناباد، بلوار شهداء
 • تلفن مستقیم …………. ۵۷۲۵۲۹۰۰
 • نمابر ………… ۵۷۲۶۰۰۳۰
 • روابط عمومی، اداری، حسابداری، اجراییات …….. ۵۷۲۵۲۹۰۰
 • درآمد، بیمه شدگان، مستمری ها، نامنویسی …… ۵۷۲۵۲۹۰۰
 • فرابری داده ها …….. ۵۷۲۵۳۱۹۰
 • شعبه اقماری …….. ۳-۵۶۵۲۶۳۶۲
 • تلفنخانه …….. ۵-۵۷۲۵۶۱۳۴

شعبه بیمه تامین اجتماعی در فریمان

 • فریمان، خیابان مدرس شرقی، تقاطع ۲۲ بهمن
 • تلفن مستقیم …………. ۳۴۶۲۲۷۲۱
 • نمابر ………. ۳۴۶۲۳۷۶۲
 • حسابداری ……….. ۳۴۶۲۳۳۲۲
 • اداری ……….. ۳۴۶۲۵۲۹۴
 • فرابری داده ها ………….. ۳۴۶۲۵۲۹۵
 • اجراییات …………. ۳۴۶۳۱۷۲۲
 • تلفنخانه ………… ۳۴۶۳۱۷۲۳

شعبه بیمه تامین اجتماعی در تربت جام

 • تربت جام، بلوار امام خمینی(ره)، نبش امام خمینی(ره) ۶
 • تلفن مستقیم …….. ۵۲۵۲۹۶۱۱
 • نمابر ………….. ۵۲۵۲۹۶۱۲
 • نمابر استحقاق درمان ……… ۵۲۵۲۴۶۹۰
 • فرابری داده ها …….. ۵۲۵۲۶۷۱۶
 • بانک رفاه ………….. ۵۲۵۲۶۱۱۶
 • مشاوره ………….. ۱۴۲
 • تلفنخانه ……….. ۴-۵۲۵۲۵۶۱۱

شعبه بیمه تامین اجتماعی در طرقبه

 • جاده طرقبه، بین معلم ۵و۷، مقابل شهرک بوستان
 • تلفن مستقیم …………. ۳۴۲۲۳۷۱۱
 • نمابر ……….. ۳۴۲۲۳۷۱۳
 • درآمد ………. ۳۴۲۲۵۷۷۱
 • بیمه شدگان، مستمری ها ……….. ۳۴۲۲۴۰۳۳
 • نامنویسی ……….. ۳۴۲۳۱۶۳۶
 • حسابداری ………… ۳۴۲۲۴۰۳۹
 • اداری ……….. ۳۴۲۲۵۷۷۰
 • فرابری داده ها ………….. ۳۴۲۲۳۷۱۴
 • اجراییات ………… ۳۴۲۳۱۶۳۷
 • تلفنخانه …….. ۴-۳۴۲۳۱۶۳۳

شعبه بیمه تامین اجتماعی در درگز

 • درگز، خیابان امام خمینی(ره)، روبروی بانک ملی
 • تلفن مستقیم ……….. ۴۶۲۲۳۴۹۸
 • نمابر …………. ۴۶۲۲۲۰۷۹
 • حسابداری …………. ۴۶۲۴۱۷۹۱
 • فرابری داده ها …….. ۴۶۲۲۳۵۰۹
 • تلفنخانه ……… ۴-۴۶۲۲۲۷۰۳

شعبه بیمه تامین اجتماعی در چناران

 • چناران، خیابان شهید بهشتی ۲، مقابل اداره منابع طبیعی
 • تلفن مستقیم …………. ۴۶۱۲۹۱۰۵
 • نمابر ………….. ۴۶۱۲۴۲۰۰
 • روابط عمومی …….. ۴۶۱۲۹۱۰۴
 • درآمد ………… ۴۶۱۲۹۰۸۰
 • نمابر استحقاق درمان ……….. ۴۶۱۲۴۲۰۱
 • حسابداری ……… ۴۶۱۲۲۱۰۱
 • اداری ………….. ۴۶۱۲۹۱۰۴
 • فرابری داده ها ………. ۴۶۱۲۲۱۱۸
 • بازرسی، اجراییات، مشاوره ………… ۴۶۱۲۲۱۰۰
 • بانک رفاه …………. ۴۶۱۲۵۰۶۶
 • شعبه اقماری …………. ۳۸۳۲۵۱۳۱
 • تلفنخانه ………… ۳-۴۶۱۲۹۱۰۱

شعبه بیمه تامین اجتماعی در تایباد

 • تایباد، شهرک امام حسین(ع)، جنب اداره آموزش و پرورش
 • تلفن مستقیم ……….. ۵۴۵۲۴۹۴۵
 • نمابر ……… ۵۴۵۳۳۹۴۴
 • درآمد ……… ۵۴۵۳۵۳۲۰
 • بیمه شدگان …….. ۵۴۵۳۵۳۲۱
 • نمابر استحقاقی درمان ………… ۵۴۵۲۴۹۴۶
 • حسابداری ………. ۵۴۵۳۳۸۱۸
 • فرابری داده ها …….. ۵۴۵۲۰۹۷۰
 • اجراییات ………… ۵۴۵۳۵۳۲۲
 • شعبه اقماری ……….. ۵۴۸۲۳۶۶۷
 • تلفنخانه …….. ۵۴۵۲۱۸۲۰-۵۴۵۲۱۸۳۰

شعبه بیمه تامین اجتماعی در بردسکن

 • بردکسن، خیابان امام خمینی(ره)
 • تلفن مستقیم …………. ۵۵۴۲۱۲۴۲
 • نمابر ……….. ۵۵۴۲۲۶۸۹
 • فرابری داده ها ………….. ۵۵۴۲۱۲۴۴
 • تلفنخانه ……… ۱-۵۵۴۲۴۲۶۰

شعبه بیمه تامین اجتماعی در خواف

 • خواف، بلوار فردوسی شمالی، جنب آموزش و پرورش
 • تلفن مستقیم …………. ۵۴۲۲۴۰۴۱
 • نمابر ………….. ۵۴۲۲۶۰۰۱
 • درآمد ……….. ۵۴۲۲۶۰۴۲
 • نمابر استحقاق درمان …….. ۵۴۲۲۶۰۴۳
 • حسابداری …………. ۵۴۲۲۵۲۶۹
 • فرابری داده ها ……… ۵۴۲۲۶۰۰۲
 • بانک رفاه ……….. ۵۴۲۲۶۰۷۷
 • شعبه اقماری ………… ۵۴۱۲۴۴۶۳
 • تلفنخانه ………….. ۵۴۲۲۷۰۶۰، ۵۴۲۲۲۹۴۹

شعبه بیمه تامین اجتماعی در کلات

 • کلات، خیابان امام خمینی، مقابل شرکت مخابرات
 • تلفن مستقیم ………. ۳۴۷۲۲۵۸۷
 • نمابر ………. ۳۴۷۲۲۶۳۸
 • درآمد، حسابداری، اداری …………. ۳۴۷۲۲۹۷۱
 • بیمه شدگان، مستمری ها، نامنویسی ……… ۳۴۷۲۲۹۷۲
 • فرابری داده ها …………. ۳۴۷۲۲۹۷۴
 • تلفنخانه ……… ۲-۳۴۷۲۲۹۷۱

شعبه بیمه تامین اجتماعی در صنعتی توس

 • صنعتی توس، بلوار سجاد، نبش زنبق جنوبی
 • تلفن مستقیم ……….. ۳۷۶۲۸۷۰۰
 • نمابر ……… ۳۷۶۵۸۰۷۸
 • معاون بیمه ای ………. ۳۷۶۲۸۷۰۲
 • معاون اداری و مالی ………. ۳۷۶۲۸۷۰۱
 • درآمد …….. ۳۷۶۸۳۰۴۶
 • نامنویسی ………. ۳۷۶۲۸۷۰۵
 • نمابر استحقاق درمان …………. ۳۷۶۲۸۷۰۴
 • حسابداری ………. ۳۷۶۸۴۱۶۵
 • اداری ……….. ۳۷۶۷۱۲۴۹
 • فرابری داده ها …….. ۳۷۶۱۷۰۳۱
 • اجراییات …………. ۳۷۶۳۲۹۲۲
 • بانک رفاه ……… ۳۷۶۴۶۴۳۹
 • شعبه اقماری ………….. ۳۵۴۱۲۲۰۳
 • تلفنخانه ………….. ۵-۳۷۶۸۳۰۴۱

کارگزاری ۷۶  بیمه تامین اجتماعی …………. ۳۶۶۵۵۳۹۹

بزرگراه آسیایی، مقابل پلیس راه امام هادی(ع)، خ شهید حشمتی، مقابل مخابرات خاتم الانبیاء

شعبه بیمه تامین اجتماعی در جوین

 • جوین، نقاب، خیابان معلم
 • تلفن مستقیم ………….. ۴۵۲۲۱۱۰۳
 • نمابر …….. ۴۵۲۲۱۱۰۲
 • فرابری داده ها ………. ۴۵۲۲۱۱۰۴
 • بانک رفاه …….. ۴۵۲۲۱۲۲۱
 • تلفنخانه ………….. ۴۵۲۲۲۳۲۱

شعبه بیمه تامین اجتماعی در خلیل آباد

 • خلیل آباد، مقابل امام خمینی(ره) ۱۲
 • تلفن مستقیم ………… ۵۷۷۲۵۱۲۳
 • نمابر ………… ۵۷۷۲۴۱۰۰
 • درآمد …….. ۵۷۷۲۸۵۳۳
 • بیمه شدگان، مستمری ها ……….. ۵۷۷۲۰۲۸۵
 • نامنویسی ………… ۵۷۷۲۵۱۲۲
 • حسابداری ……….. ۵۷۷۲۰۲۸۳
 • اداری ……….. ۵۷۷۲۰۲۸۴
 • فرابری داده ها ………….. ۵۷۷۲۰۲۸۲
 • بازرسی ………….. ۵۷۷۲۸۵۳۲

شعبه بیمه تامین اجتماعی در زبرخان

 • نیشابور، زبرخان، شهرک امام رضا(ع)، خیابان خیام، مقابل مرکز بهداشت
 • تلفن مستقیم ……….. ۴۳۲۶۸۶۷۰
 • نمابر ……….. ۴۳۲۶۶۸۹۶
 • روابط عمومی ………… ۴۳۲۶۸۶۷۰
 • درآمد، اجراییات، باجه دریافت ………….. ۴۳۲۶۸۶۷۴
 • بیمه شدگان، مستمری ها ………. ۴۳۲۶۸۶۷۷
 • نامنویسی، نمابر استحقاق درمان ………. ۴۳۲۶۸۶۷۵
 • حسابداری ……….. ۴۳۲۶۸۶۷۱
 • اداری ……… ۴۳۲۶۸۶۷۳
 • فرابری داده ها ………….. ۴۳۲۶۸۳۲۱
 • بازرسی …….. ۴۳۲۶۸۶۷۲

هسته گزینش منطقه نه شامل استان خراسان رضوی،استان خراسان شمالی و استان خراسان جنوبی

 • مشهد، بلوار خیام، نبش خیام ۳۳، اداره کل، طبقه اول
 • تلفن مستقیم ………. ۳۷۶۴۵۳۳۸، ۳۷۰۰۶۱۰۲
 • نمابر ……… ۳۷۶۴۵۳۳۵

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

[button-green url=”https://www.bidbarg.com/?cd=&b=11340″ target=”_blank” rel=”nofollow” position=”center”]دریافت مشاوره تلفنی[/button-green]

سازمان بیمه تامین اجتماعی

احمد

اسم: بیدبرگ

توضیحات: با انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور خود، تیمی از مشاوران متخصص را در کنار خود داشته باشید

[ بیشتر ]

 • نیشابور کارگزاری تامین اجتماعی نداره؟
  (۵)
Overall
۵
بررسی کاربر
۱ (۱ رای)
در حال ارسال

ارسال یک پاسخ

در حال ارسال

اسکرول به بالا