شعب بیمه تامین اجتماعی در تبریز و استان آذربایجان شرقی

در صورتیکه در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا اداره کار نیاز به مشاوره تلفنی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ به آدرس https://www.bidbarg.com درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

اداره کل بیمه تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی

پیش شماره تلفن استان  آذربایجان شرقی ۰۴۱ می باشد .)

تبریز ، بلوار استاد شهریار، ۳۵متری گلکار

ک.پ۵۱۵۶۹۴۷۳۶۴ 

تلفن مستقیم… .. …. .. ……………………………………. ۳۳۲۸۲۸۸۰

نمابر………………………………………. .. …. .. …………۳۲۸۲۷۷۸۳

روابط عمومی ………….. .. ……. .. ………………………..۳۳۲۸۹۷۵۸

مرکز تلفن …………………………………………………….۳۳۲۸۹۷۶۰

 

شعبه ۱ بیمه تامین اجتماعی تبریز (شهیدبالازاده)

خیابان فارابی، چای کنار، نرسیده به زیرگذر آبرسانی

کد پستی ۵۱۵۴۷۱۳۸۴۴                                    

تلفن مستقیم…………… ……… …………………………… ۳۳۴۹۵۵۷۳

نمابر……………….. … … … ………………………………..۳۳۳۶۴۸۰۰

مرکز تلفن …………………………………………… … …۴و ۳۳۳۶۴۸۰۱

 

 

شعبه ۲  بیمه تامین اجتماعی تبریز (شهید خانپور)

خیابان علامه امینی، کوچه باغ، قطران جدید

ک.پ ۵۱۸۳۶۹۳۴۸۳                               

تلفن مستقیم………………… … … … …………………….۳۲۸۱۶۳۳۳

نمابر……………. … … … …………………… ۳۲۸۱۸۱۵۳، ۳۲۸۰۲۶۷۰

مرکز تلفن ………………………………………………….. ۹-۳۲۸۱۸۱۲۶

 

شعبه۳ بیمه تامین اجتماعی تبریز (شهداء تبریز)

خیابان آزادی، نرسیده به چهارراه آبراسان، جنب کلینیک

کد پستی : ۵۱۶۵۶۳۸۴۵۶

شیخ الرئیس                                                       

تلفن مستقیم………………………. …. …. …. ………….. ۳۳۳۴۶۷۹۶

نمابر……………. …. …. …………………………………….۳۳۳۴۷۰۲۴

مرکز تلفن ……………………………………….۳۳۳۵۰۵۵۶، ۳۳۳۴۸۴۰۱

 

شعبه ۴ بیمه تامین اجتماعی تبریز

چهارراه آبرسانی، جنب سازمان محیط زیست، کدپستی ۷۶۴۴۱-۵۱۶۲۹

تلفن مستقیم…. …. …. ……………………………………..۳۳۳۴۵۰۲۵

نمابر…………………………………………………………….۳۳۳۴۹۵۸۰

مرکز تلفن …………………………………….۳۳۵۰۵۵۸۳، ۴- ۳۳۳۴۴۶۴۲

 

شعبه ۵ بیمه تامین اجتماعی تبریز

بلوار استاد شهریار، ۳۵ متری، خیابان گلکار، جنب اداره کل تامین اجتماعی

ک.پ ۵۱۵۶۹۴۷۳۶۴                                   

تلفن مستقیم…. …. …. …………………………………….۳۳۲۸۹۷۸۰

نمابر…………………………………………………………….۳۳۲۸۹۷۷۸

مرکز تلفن ……………………………………………….. ۷۰-۳۳۲۸۹۷۶۶

 در صورتیکه در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا اداره کار نیاز به مشاوره تلفنی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ به آدرس https://www.bidbarg.com درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

شعبه بیمه تامین اجتماعی شبستر

بلوار بسیج، جنب هتل گلشن راز، ک.پ ۵۳۸۱۷۴۶۶۷۷

                                                                   

تلفن مستقیم……………………………………………………۴۲۴۲۳۰۰۵

نمابر……………………………………………………….. …..۴۲۴۲۳۰۰۴

مرکز تلفن ……………………………………….. ۴۲۴۲۵۲۹۷-۴۲۴۳۰۱۹۹

شعبه بیمه تامین اجتماعی بناب

خیابان امام خمینی(ره)، میدان تامین اجتماعی جنب فرمانداری

ک.پ ۹۷۳۷۷ – ۵۵۵۱۸                                    

تلفن مستقیم……………………… ….. ………………….. ۳۷۷۳۳۱۹۹

نمابر…………………….. …. …. …………………………..۳۷۷۲۸۴۱۱

مرکزتلفن………….. …. …. …………………۳۷۷۲۱۰۷۴ – ۳۷۷۲۱۰۷۳

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی سراب

خیابان امام خمینی(ره)، اول خیابان معلم، ک.پ۶۴۵۶۶-۵۴۷۱۹

                                                                      

تلفن مستقیم……………………….. …. .. …. ………….. ۴۳۲۳۸۸۲۲

نمابر……………………… …. …. ………………………….۴۳۲۲۵۸۰۰

مرکز تلفن ………………………………………………….۴۳۲۲۸۵۰۰-۱

شعبه بیمه تامین اجتماعی هریس

خیابان بیت‌المقدس، جنب دانشگاه آزاد اسلامی

ک.پ ۵۳۹۱۹۱۳۳۶۵                            

تلفن مستقیم………………………………………………… ۶۱۲۵۲۴۲

نمابر……………………………………………………………۶۱۲۲۷۰۶

مرکز تلفن ……………………………………….۶۱۲۵۵۸۴ – ۶۱۲۳۷۰۱

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی آذرشهر

خیابان امام خمینی(ره)، میدان نماز، جنب پمپ بنزین، شماره ۱

ک.پ ۵۳۱۴۳-۵۳۷۱۹                                     

تلفن مستقیم ……………………………… …. …. ………۳۴۲۲۵۸۴۰

نمابر…………………………….. …. …. …………………..۳۴۲۲۲۵۸۸

شعبه بیمه تامین اجتماعی اسکو

خیابان شهید بهشتی، نرسیده به دادگستری

ک.پ ۳۳۴۵۲ – ۵۳۵۱۷  

تلفن مستقیم…………………………….. ……. …. ………. ۳۳۲۲۲۴۰۰

نمابر …………………………………………… …. … ……..۳۳۲۲۲۳۰۰

مرکز تلفن ………………………………………………….. ۳۳۲۲۳۷۰۳

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی کلیبر

خیابان فرمانداری، روبروی کوچه والفجر۳، ص.پ ۱۶۵

ک.پ ۱۶۷۷۷ – ۵۴۶۹۷                                  

تلفن مستقیم…………………………………………………. ۴۴۴۴۲۰۶۶

نمابر………………….. ……………………………………….۴۴۴۴۴۰۶۲

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی جلفا

خیابان امام، خیابان ورزش، پلاک ۱۶۰، ک.پ۵۴۵۱۶۳۳۱۸۵  

(کد۰۴۱)

تلفن مستقیم……………………. …………………………… ۴۲۰۲۲۱۱۶

نمابر……………………….. …. ……………………………..۴۲۰۲۲۱۱۵

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی هشترود

خیابان شهید بهشتی، جنوبی جنب نیروی انتظامی

ک.پ ۵۵۷۱۸۱۵۷۸۸                                  

تلفن مستقیم…… …. …. …………………………………… ۵۲۶۲۶۴۱۲

نمابر…………………………………………. …. …. ………. ۵۲۶۲۴۵۱۲

امور اداری …………………………………………………….. ۵۲۶۲۸۵۶۹

مرکز تلفن …………………………………………………….. ۵۲۶۲۸۵۶۹

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی میانه

خیابان فرمانداری، جنب مسجد فاطمه زهرا(س)

ک.پ ۵۳۱۷۷۱۳۶۸۱                                         

تلفن مستقیم……………………………… …… …. ……… ۵۲۲۳۲۶۳۶

نمابر………………… …. …. …. . …. …. ………………… ۵۲۲۳۵۴۳۷

مرکز تلفن ……………………………………… ………….۳-۵۲۲۳۴۶۰۱

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی مرند

خیابان شهیدرنجبر(خیابان جلفا)، پایین‌تر از میدان پنج محراب، ک.پ ۱۵۵۹۵ – ۵۴۱۶۷ 

تلفن مستقیم…. …. …………………………………………. ۴۲۲۷۷۷۰۹

نمابر………………………………………… …. ………….. ..۴۲۲۷۷۷۰۴

مرکز تلفن …………………………………………۴۲۲۷۴۰۴۳-۴۲۲۷۳۱۰۰

شعبه بیمه تامین اجتماعی اهر

بلوار جمهوری اسلامی، روبروی اداره غله       

کدپستی ۶۲۵۹۱ – ۵۴۵۱۶

تلفن مستقیم……………………….. …. ………………….. ۴۴۲۲۹۰۰۷

نمابر……………… …. …. …………………………………  ۴۴۲۲۴۱۷۰

مرکز تلفن ……………………………………………………. ۴۴۲۲۲۵۰۴

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی مراغه

خیابان سعدی، ۱۲متری شهید دستغیب(داش باغی)    

کدپستی ۵۵۱۳۸۷۷۳۳۸                                   

تلفن مستقیم…………… …. ……………………………….. ۳۷۲۲۵۰۵۲

نمابر…………………. …. …. …. ………………………….. ۳۷۲۲۹۱۵۲

مرکز تلفن ………………………………….. ۳۷۲۲۳۶۴۰ – ۳۷۲۲۳۰۵۲

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی بستان آباد

خیابان شهید مطهری، روبروی جهاد کشاورزی

ک.پ ۵۴۹۱۷۴۱۱۶                                                      

تلفن مستقیم………………………. …. …. ………………. ۴۳۳۳۴۰۹۱

نمابر…………………………. …. …. ……………………..  ۴۳۳۳۴۰۹۲

مرکز تلفن ……………………………………………………. ۴۰۳۳۲۹۹۰

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی ملکان

شهرک ولی‌عصر(عج)، فاز ۲

ک.پ ۳۷۶۶۵-۵۵۶۱۷                                

تلفن مستقیم ………………………………………………… ۳۷۸۴۱۲۱۴

نمابر……………………………………………………… …… ۳۷۸۴۱۳۹۷

مرکز تلفن …………………………………………۳۷۸۴۱۳۹۱-۳۷۸۴۱۳۹۲

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی ترکمنچای

خیابان امام خمینی(ره)، روبه‌روی مسجد جامع     

تلفن مستقیم………. …. …. ……………………………….. ۵۲۴۲۰۰۴۹

نمابر………………………………………….. …… …. ……. ۵۲۴۲۱۰۴۹

مرکز تلفن ………………………………………………….. ۵۲۴۲۲۰۰۴۹

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی عجب شیر

بلوار ۲۲ بهمن، روبروی فرمانداری، ک.پ ۱۳۸۶۸-۵۵۴۱۸

تلفن مستقیم…. …. …. …………………………………….. ۳۷۶۲۶۹۴۰

نمابر……………………………………….. …. …. ………… ۳۷۶۲۲۰۷۶

مرکز تلفن …………………………………………………….. ۳۷۶۲۸۷۰۵

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی ممقان

خیابان امام خمینی، جنب هلال‌احمر، طبقه فوقانی

ک.پ ۵۲۷۵۱۱۶۷۹۶                               

تلفن مستقیم…….. …. …. ………………………………. ۳۴۳۲۶۳۱۰

نمابر……………………………. …. …. …………………. ۳۴۳۲۶۳۱۱

اداری……. ………………………………………………….. ۴۳۲۶۶۱۰

شعبه بیمه تامین اجتماعی صوفیان

خیابان ستارخان، جنب کتابخانه عمومی

ک.پ ۵۳۸۶۱۴۵۸۹۳                                        

تلفن مستقیم ………………………………………………. ۴۲۵۲۱۷۳۳

نمابر  ………………………………………………………… ۴۲۵۲۱۹۵۵

تلفنخانه…………………………….۴۳۵۲۱۶۱۷-۴۲۵۲۱۹۴۴-۴۲۵۲۱۸۳۳

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی ایلخچی

خیابان امام خمینی(ره)، روبروی بانک تجارت     

تلفن مستقیم ……………………………………………….. ۳۳۴۱۶۹۹۴

نمابر …………………………………………………………. ۳۳۴۱۶۹۹۴

تلفنخانه……………………………………………………….۳۳۴۱۶۹۹۴

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی ورزقان

خیابان امام خمینی(ره)، جنب ساختمان نیروی ‌انتظامی

تلفن مستقیم ……………………………………………….. ۴۴۵۵۳۸۹۴

نمابر …………………………………………………………… ۴۵۵۳۸۹۴

تلفنخانه………………………………………………………..۴۴۵۵۳۸۹۴

شعبه بیمه تامین اجتماعی هادی شهر

میدان قیام

تلفن مستقیم ………………………………………………. ۴۲۰۵۴۵۸۰

نمابر………………………………………………………….۴۲۰۵۴۵۸۱

تلفنخانه……………………………………………………..۴۲۰۵۴۵۸۰

در صورتیکه در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا اداره کار نیاز به مشاوره تلفنی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ به آدرس https://www.bidbarg.com درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

 


آموزش دریافت فیش و برگ پرداخت حق بیمه ، بیمه شدگان اختیاری و مشاغل آزاد

آموزش گام به گام پرداخت فیش حق بیمه تامین اجتماعی از طریق دستگاه عابر بانک

آموزش کامل مراحل پرداخت فیش حق بیمه از طریق USSD  تلفن همراه

پرداخت فیش حق بیمه از طریق اینترنت

 راهنمای مشاهده سوابق بیمه شدگان تامین اجتماعی

آموزش گام به گام ارسال اینترنتی لیست بیمه و دریافت برگ پرداخت 

آموزش گام به گام تهیه لیست بیمه تامین اجتماعی


 

رضا
  • تبریز کارگزاری تامین اجتماعی داره؟
۵.۰
Sending
User Rating ۰ (۰ votes)

ارسال پاسخ

Sending