بیمه البرز در سال ۹۳ چه کرد؟

بیمه البرز آئین نامه شورای عالی بیمه در خصوص حد نصاب اعضای موظف هیات مدیره را رعایت نکرده است .

به گزارش بیدبرگ و نقل از بنکر، بیمه البرز به عنوان یکی از شرکت های خصوصی بیمه ای اخیرا اعلام کرده که سهم دولت در این شرکت از ۱۹.۸۹درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۷.۸۹درصد در سال گذشته رسیده است و به این ترتیب سهم دولت در این شرکت کاهش پیدا کرده است و سهام واگذار شده به گروه توسعه مالی مهر آیندگان منتقل شده و این شرکت با ۱۸.۶۱ درصد سهام دومین سهام دار بزرگ این شرکت بیمه ای است . نکته حائذ اهمیت در خصوص بیمه البرز به عنوان شرکتی خصوصی اینکه همچنان سیدرسول تاجدار به عنوان نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت است و ماموریت تاجدار از بیمه ایران در این شرکت همچنان ادامه دارد . این نکته در خصوص شرکت های دانا و آسیا نیز صادق است .
اما وضعیت سهام داری و ترکیب هیات مدیره بیمه البرز به همین جا ختم نمی شود و در حالی که آئین نامه ۴۰.۶ شورای عالی بیمه در تبصره ۵ اذعان دارد که تعداد اعضای هیئت مدیره باید حداقل پنج نفر بعلاوه دو نفر علی‌البدل باشد و همواره حداقل سه پنجم اعضای اصلی موظف باشند،اما در ترکیب این شرکت محمدرضا تقوائی (رئیس هیات مدیره)به عنوان نماینده شرکت گروه مالی ملت و سیدرسول تاجدار(نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل) به عنوان نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف در هیات مدیره هستند و کاوس رئیسی به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین،رضا کاظمی تکلیمی به عنوان نماینده موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر و سیدکمال سید علی به عنوان نماینده شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران اعضای غیر موظف را تشکیل می دهند و کاملا مشهود است که این آئین نامه در خصوص این شرکت رعایت نشده است و حتی حسابرس شرکت نیز به این مورد اشاره ای نکرده است .
اعضا هیات مدیره این شرکت مطابق مجمع عادی به طور فوق العاده ۹۲ برای ۲ سال به شرح جدول زیر هستند:

اطلاعات گم شده در لابه لای اعداد/بیمه البرز در سال گذشته چه کرد؟

این جدول هنوز هم نشان می دهد که دولت دارای سهم قابل توجهی در بین سهام داران است و همچنان تاثیرگذار ترین سهام دار در انتخاب مدیرعامل این شرکت محسوب می شود .هرچند که بیمه البرز به لحاظ ساختاری خصوصی معرفی می شود .
اما بررسی های دقیقتر این شرکت نشان می دهد که ظاهرا یکی از بزرگترین شرکت های بخش خصوصی در پایان سال ۹۲ مشکل نقدینگی داشته تا جایی که مبلغ ۴۵ میلیارد ریال با نرخ سود ۲۲ درصد و قالب مشارکت مدنی از بانک سپه تسهیلات دریافت کرده تا پرداخت های ضروری خود را در اواخر سال بپردازد که البته این مبلغ در اردیبهشت سال گذشته تسویه شده است .
آمارهای رسمی اذعان دارد که بیمه البرز بالغ بر ۵ هزارو ۱۱۳ میلیارد و۵۹ میلیون ریال از بیمه گذاران و نمایندگان طلب دارد اما ذخیره ای بابت این طلب در حساب ها منظور نکرده است .این طلب در سال گذشته بالغ بر ۲ هزارو۹۱۳ میلیارد و۸۶۵ میلیون ریال بوده است و این نکته یکی از موارد حائذ اهمیت در بررسی های مالی این شرکت است .
شرکت بیمه البرز در پیش بینی های اولیه، در نظر داشت که مبلغ ۱۰۸ریال سود به هر سهم اختصاص دهد که پس از تعدیل این رقم را به ۱۴۱ ریال رساند و در پایان سال مالی ۹۳ مبلغ ۱۴۲ ریال سود برای هر سهم کنار گذاشت.
بیمه البرز که با سرمایه ۳هزار و ۶۰۰ میلیارد ریالی که از محل تجدید ارزیابی دارایی ها حاصل شده هنوز هم از برنامه زمان بندی بیمه مرکزی برای سرمایه شرکت های بیمه انحراف دارد ، مبلغ ۱۴هزار و ۳۷۱ میلیارد و ۷۳۸ میلیون ریال حق بیمه صادر کرد که با کسر ۳هزار و ۴۲ میلیارد و ۳۴۸ میلیون ریال ذخایر حق بیمه مبلغ ۱۱ هزار و ۳۲۹ میلیارد و ۳۹۰ میلیون ریال درآمد حق بیمه داشت.
بیمه البرز در ۹۳ مبلغ یک هزار و ۳۰ میلیارد و ۵۶۸ میلیون ریال هزینه اداری عمومی داشت. این شرکت از فعالیت های بیمه ای در این سال مبلغ ۴۷۹ میلیارد و ۶۰۷ میلیون ریال سود به دست آورد.
نگاهی به وضعیت سرمایه گذاری های شرکت ۳هزار و ۶۰۰ میلیارد ریالی این شرکت نشان داد که البرزی ها در سال ۹۳ مبلغ ۴هزار و ۷۸۳ میلیارد و ۷۳۰ میلیون ریال سرمایه گذاری داشت که از این میزان مبلغ ۲هزار و ۶۹۸میلیارد و ۶۵۸ میلیون ریال را به سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی و ۱۰۶میلیارد و ۸۵۶ میلیون ریال را به سرمایه گذاری در سهام شرکت های غیربورسی اختصاص داد.
اما باید دید که این بیمه ای از سرمایه گذاری ها چقدر سود به دست آورده است، بررسی این سرمایه گذاری ها نشان می دهد که بیمه البرز از سرمایه گذاری درسهام شرکتها مبلغ ۳۸۴ میلیارد و ۵۲۲ میلیون ریال سود نقدی به دست آورد. همچنین از خرید و فروش سهام نیز مبلغ ۱۶۹ میلیارد و ۳۶۶ میلیون ریال کسب سود کرد. این شرکت در مجموع مبلغ ۸۶۹میلیارد و ۸ میلیون ریال، درآمد حاصل از سرمایه گذاری در ۹۳ داشت.
نکته دیگر اینکه شرکت در سرمایه گذاری در بخش سریع المعامله در سهام شرکت های بورسی در سال گذشته مبلغ ۲ هزارو۶۳۷ میلیارد و۴۲۷ میلیون ریال سرمایه گذاری داشته ارزش این سهام در زمان ارائه گزارش های مالی بالغ بر ۲ هزارو۴۹۷ میلیارد و ۳۷ میلیون ریال بوده و سرمایه گذاری های شرکت بالغ بر ۱۴۰میلیاردو ۳۹۰ میلیون ریال کاهش پیدا کرده است . همچنین بیمه البرز مفاد ماده ۲ آیین نامه شماره ۶۰ مصوب شورای عالی بیمه در خصوص حداقل سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق مشارکت رعایت نکرده است و بالغ بر ۶۱۵ میلیارد و ۱۵۵ میلیون ریال در این بخش سرمایه گذاری دارد.
بیمه البرز آخرین افزایش سرمایه را در ۹۲ انجام داد و سرمایه ۶۰۰ میلیارد ریالی را به ۳هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی ها ثابت رساند.
تغییرات سرمایه شرکت از ابتدای تاسیس تا آخرین تغییرات به شرح جدول است:

اطلاعات گم شده در لابه لای اعداد/بیمه البرز در سال گذشته چه کرد؟

البته در خصوص این شرکت ذکر این نکته ضروری است که مفاد ماده یک قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶در خصوص بیمه اموال و داراییهای شرکت رعایت نگردیده و اموال و داراییها، توسط خود شرکت مورد گزارش بیمه شده است.
بیمه البرز تا پایان سال گذشته بالغ بر ۱۵۷ میلیارد و ۷۸۸ میلیون ریال تعهد به بیمه مرکزی و بیش از ۶۴ میلیارد ریال بدهی به وزارت بهداشت دارد .
این شرکت بیمه ای که ۷ درصد سهام شرکت بیمه اتکایی امین،۳۰درصد سهام امید کیش و ۴درصد بیمه اتکایی ایرانیان را خریده است، بالغ بر ۳۴میلیارد ریال بابت سود سهام به دولت بدهی دارد.
بیمه البرز در لابه لای اطلاعاتی مالی خود اذعان دارد که مبلغ ۳ هزارو۷۹۰ میلیارد و۸۷۵ میلیون ریال ذخیره خسارت معوق در سال گذشته دارد که این رقم در سال مالی ۹۲ بالغ بر ۲ هزارو۲۵۵ میلیارد و ۴۳ میلیون ریال بوده است . این در حالی است که در سال گذشته فقط مبلغ ۹۴۲ میلیاردو۱۹۵ میلیون ریال ازسهم ذخیره اتکایی شده است و مابقی سهم نگهداری خود شرکت است.بنابراین ذخیره خسارت های معوق شرکت در سال گذشته بالغ بریک هزارو ۵۳۵ میلیارد ریال افزایش دارد .این در حالی است که شرکت در بخش های مختلف سرمایه گذاری اعم از سود سهام و سپرده های بانکی سود نشان داده است. به عبارت دیگر ممکن است سود تعریف شده در این بخش از محل سرمایه گذاری ذخیره خسارات معوق به دست آمده باشد.

 

دیدگاه خود را ثبت کنید: