فعالیت شرکت های بیمه اروپایی در بازار هواپیمایی ایران

نمایندگان برخی از شرکت های بیمه اروپایی جهت انجام مذاکرات اولیه و تعیین حدود و شرایط فعالیت در بازار هواپیمایی ایران اعلام آمادگی کردند.

به گزارش بیدبرگ و نقل از ریسک نیوز، از روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، دفتر نظارت بر فرودگاهها، شرکت ها و موسسات هوانوردی این سازمان اعلام کرد: به دنبال اعلام آمادگی نمایندگان برخی بیمه های اروپایی جهت انجام مذاکرات اولیه و تعیین حدود و شرایط فعالیت در ایران، سازمان هواپیمایی کشوری زمینه همکاری شرکت های بیمه ای مذکور را برای شرکت های هواپیمایی ایرانی فراهم کرد.

براساس این گزارش، در طی سالهای گذشته به علت تحریم های ناعادلانه علیه ایران، شرکتهای بیمه ای خارجی از ارائه خدمات بیمه ی اتکایی به شرکت های بیمه ایرانی خودداری می کردند.

 

منبع: http://risknews.ir/news/56985/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

Leave a Reply