سیر تا پیاز بیمه آتش سوزی

شرایط بیمه آتش سوزی

روزانه دهها مورد منازل مسکونی ، اماکن تجاری و صنعتی در اثر عوامل مختلف دچار آتش سوزی می گردند و متحمل خسارات مالی زیادی می شوند ما بر این باوریم که بیمه آتش سوزی در صورتی که کامل صادر گردد می تواند با جبران زیان های وارده ، بیمه گزارا را از نظر وضعیت مالی به حالت تعادل قبل از وقوع حادثه بازگرداند .

[button-blue url=”https://www.bidbarg.com/bimeh/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C” target=”_blank” position=”center”]سوالات بیمه آتش سوزی[/button-blue]

بیمه آتش سوزی 

پوششی است که خسارات و زیان های ناشی از وقوع آتش سوزی را که به اموال مورد بیمه وارد می شود ، براساس شرایط مندرج در بیمه نامه جبران می کند

انواع بیمه آتش سوزی

 • ۱- بیمه نامه های مسکونی
 • ۲- بیمه نامه های صنعتی و کارخانجات و کارگاه ها
 • ۳- بیمه نامه های غیر صنعتی و مراکز خدماتی و فروشگاه ها
 • ۴- بیمه نامه های انبار
 • ۵- بیمه نامه های جامع خانوار
 • ۶- بیمه نامه های اصناف

خطرات تحت پوشش در بیمه نامه های آتش سوزی بیمه البرز

در بیمه های آتش سوزی کلیه خسارات مستقیم ناشی از آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار و خسارات و هزینه های ناشی از اقدامات لازم که به منظور جلوگیری از توسعه خسارت صورت می گیرد و خسارات و هزینه های ناشی از نقل مکان ضروری مورد بیمه به منظور نجات آن از خطرات بیمه شده قابل پرداخت می باشد و از سویی بیمه گزار می تواند با پرداخت حق بیمه اضافی ، علاوه بر خطر آتش سوزی و صاعقه و انفجار ، خطرات ذیل را نیز به تبع آن خریداری نماید .

۱- زلزله

خسارت وارده به مورد بیمه که مستقیماً‌ در اثر وقوع خطر زلزله و همچنین آتش سوزی ناشی از آتشفشان که در زمان وقوع زلزله ایجاد شده و به تمام یا قسمتی از مورد بیمه آسیب وارد نماید .

۲- سیل

خسارات مستقیم وارده به مورد بیمه که ناشی از خروج آب از مسیر طبیعی خود بعلت ریزش باران ، طغیان رودخانه یا شکسته شدن سد ایجاد شده باشد .

۳- طوفان ، گردباد ، تند باد

خسارت مستقیم ناشی از طوفان ، گردباد وارده به مورد بیمه مشروط بر اینکه سرعت آن حداقل ۶۲ کیلو متر بر ساعت باشد و وقوع طوفان ، گردباد و تند باد توسط سازمان هواشناسی بعنوان مرجع ذیصلاح در کشور ،‌مورد تایید قرار گیرد .

۴- سقوط هواپیما هواپیما ، بالگرد و قطعات منفصله آن

خسارت مستقیم از سقوط هواپیما ، بالگرد و قطعات و اشیاء جدا شده از آن

۵- شکست شیشه

خسارت ناشی از شکست شیشه های منصوب در محل مورد بیمه (با ضخامت حداقل ۶ میلی متر) در اثر حادثه یا برخورد شی خارجی

۶- ترکیدگی لوله های آب

خسارت آبدیددگی وارده به مورد بیمه ناشی از ترکیدن ، سوراخ شدن لوله های آب ، لبریز شدن تانکها ، تاسیسات و سایر دستگاههای آبرسانی و لوله کشی آب و فاضلاب که از محل مورد بیمه عبور و یا نصب شده باشد .

۷- ضایعات ناشی از آب برف و باران

خسارت وارده در نتیجه آب باران ، تگرگ و یا ذوب شدن برف در محل مورد بیمه مشروط بر اینکه آب از طریق بام و یا بعلت گرفتگی لوله ها ،‌ لبریز شدن آبروها و یا ناودان ها به محل مورد بیمه نفوذ کرده باشد .

۸- سرقت با شکست حرز

خسارت وارده در اثر فقدان یا خراب شدن اموال بیمه شده که ناشی از سرقت با شکستن حرز باشد . پرداخت خسارت سرقت کالا از انبار فروشگاه ها و کارخانجات ،‌ با توجه به تغییر مداوم موجودی ، مشروط به استفاده بیمه گزار از نرم افزار معتبر ثبت ورود و خروج کالا بوده و مبنای محاسبه خسارت ، تطبیق گزارش اخذ شده از نرم افزار مورد نظر با دفاتر ورود و خروج کالا ،‌ کاردکس انبار و تایید آن توسط کارشناس بیمه گر می باشد .

موارد ذیل سرقت با شکستن حرز محسوب می شود :

 • ۱- بازکردن درب بوسیله کلید تقلبی یا هر وسیله دیگر
 • ۲- ورود سارق به محل مورد بیمه با تهدید و اعمال زور
 • ۳- ورود سارق به محل مورد بیمه از روی دیوار ، پشت بام و یا حصار

استثنائات :

 • ۱- سرقت در موقع جنگ ، اغتشاشات داخلی ، اعتصاب ، شورش ، آشوب و بلوا
 • ۲- لپ تاپ ، تلفن همراه و لوازم جانبی
 • ۳- سرقت در مناطق جنگی
 • ۴- سرقت در هنگام و پس از آتش سوزی ، صاعقه ،‌انفجار ،‌ سیل ،‌زلزله و سایر بلاهای طبیعی
 • ۵- دله دزدی
 • ۹- اعتصاب ، شورش آشوب و بلوا
  خسارت وارده به مورد بیمه که مستقیماً ناشی از اعتصاب ،‌شورش ، آشوب و بلوا ایجاد گردیده باشد ،‌ با شرایط مربوط به srcc تحت پوشش می باشد.
 • ۱۰- برخورد جسم خارجی
 • خسارت وارده به مورد بیمه در اثر برخورد مستقیم اجرام سماوی و وسائط نقلیه زمینی و ریلی .
 • ۱۱- خود به خودسوزی
  خسارت وارده به مورد بیمه که با توجه به شرایط ذاتی وارگانیک خود (فرآیند فعل و انفعال بیولوژیک که معمولاً از ترکیبات کربوهیدراتها بوده و عمدتاً در گیاهان وجود دارد ) و بدون در معرض و در مجاورت قرار گرفتن آتش ، حرارت و یا تماس با مواد دیگر و وسایل آتش زنه ، مطابق با بیمه نامه و الحاقیه های صادره تحت پوشش می باشد .
 • ۱۲- دستگاه آبفشان اسپرینکلر
  خسارت مستقیم وارده به مورد بیمه که ناشی از نشت یا آبفشانی دستگاه بوده و همچنین خسارت وارده به خود دستگاه آبفشان و تاسیسات مربوط به آن ،‌ طبق شرایط مربوط به آن تحت پوشش خواهد بود .
 • ۱۳- رانش ،‌ ریزش و فروکش زمین
  خسارت مستقیم ناشی از رانش ،‌ریزش و فروکش زمین به مورد بیمه ، در اثر عوامل طبیعی
 • ۱۴- ریزش سقف ناشی از سنگینی برف
  خسارت وارده به مورد بیمه که مستقیماً‌ ناشی از ریزش سقف در اثر سنگینی برف باشد ، مشروط به تایید سازمان هواشناسی مبنی بر ریزش برف سنگین ، بعنوان مرجع ذیصلاح در کشور
 • ۱۵- ریزش کوه و سقوط بهمن
  خسارت مستقیم وارده به مورد بیمه ناشی از ریزش کوه و سقوط بهمن (توده ای از برف و یخ که بطور ناگهانی از کوه سرازیر شود )
 • ۱۶- ریزش مواد مذاب
  خسارت وارده به مورد بیمه هنگام عملیات ذوب و جابجایی و یا سرریز شدن آن که ناشی از ریزش مواد مذاب به علت شکستن و یا سوراخ شدن بدنه کوره و یا پرتاب مواد مذاب باشد.
 • ۱۷- ظروف تحت فشار
  خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه که بعلت دفرمه شده (تغییر شکل ناگهانی) ، ترکیدن و تلاشی این ظروف ایجاد گردیده ، تحت پوشش می باشد .
 • ۱۸- شرایط عدم النفع از آتش سوزی (وقفه در فعالیت)
  جبران زیان مالی وارده ( از دست دادن یا کاهش سود) ناشی از توقف در فعالیت بیمه گذار ، در اثر بروز خطرات تحت پوشش بیمه نامه و در طی دوره غرامت ، با رعایت موارد مربوطه می باشد .
 • ۱۹-سایر مواردی که به صورت موردی با بیمه مرکزی هماهنگ واخذ می گردد۰

* بیمه آتش سوزی بیمه البرز به دو نوع ذیل صادر می گردد:

 • ۱-بیمه نامه های ثابت : بیمه نامه های معمول صادره برای ریسکهای ثابت
 • ۲- بیمه نامه اظهارنامه ای :این نوع بیمه نامه برای موجودی ها و مواد اولیه ای است که دائماً در حال تغییر سقف سرمایه می باشند استفاده می گردد . و با رعایت شرایط مربوطه این پوشش ارایه می گردد .

راهنمای خرید و مراحل صدور بیمه آتش سوزی

 • ۱-مراجعه بیمه گذار به واحد صدور (برای بار اول ) و برای تمدید براساس تشخیص واحد سرپرستی یا ارسال فکس
 • ۲-درصورت نیازبه بازدید هماهنگی جهت بازدید کارشناس این شرکت
 • ۳-اخذ گزارش درصورت تایید اقدام برای صدور ودرصورت عدم پذیرش ریسک اعلام به بیمه گذارومختومه نمودن درخواست
 • ۳-تهیه پیش نویس بیمه نامه
 • ۴-اخذ مجوزهای لازم
 • ۵-صدور بیمه نامه
 • ۶- اخذ امضا بیمه نامه
 • ۷- دریافت حق بیمه
 • ۸-رسید چاپی حق بیمه
 • ۹-تفکیک وارسال بیمه نامه ورسید حق بیمه
 • ۱۰-ارائه بیمه نامه ورسید به بیمه گذار

شرایط پرداخت خسارت بیمه آتش سوزی

 • ۱ . احراز و شناسائی بیمه نامه و اعتبار آن
 • ۲ . انطباق محل مورد بیمه با محل حادثه و موارد بیمه شده با موارد خسارت دیده
 • ۳ . تعیین علت حادثه و خطر منجر به حادثه و انطباق با پوشش های خریداری شده
 • ۴ . تعیین ذینفعان بیمه نامه که می تواند بیمه گذار و یا اشخاص ثالث باشند.
 • ۵ . دریافت رسید تسویه یا رضایت نامه کتبی خسارت از بیمه گذار و ذینفعان بیمه نامه

نحوه پرداخت و مهلت اعلام خسارت بیمه آتش سوزی

 • ۱ . اعلام خسارت کتبی بیمه گذار که حداکثر می تواند پس از ۵ روز از حادثه باشد. اعلام خسارت باید شامل شماره بیمه نامه ، نام و نام خانوادگی ، نشانی محل مورد بیمه و شماره تماس جهت هماهنگی برای بازدید باشد.
 • ۲ . دستور انتخاب کارشناس و احیانا” صدور حکم برای بازدید
 • ۳ . تشکیل پرونده اولیه که شامل پیشنهاد اولیه ، بازدید اولیه و بیمه نامه ، الحاقیه و ضمائم آن برای مطالعه کارشناس باشد.
 • ۴ . بازدید از خسارت که شامل تهیه عکس و احیانا” فیلم ، تعیین علت و تاریخ حادثه ، تعیین مقدار و میزان خسارت وارده همراه با تهیه صورتجلسه خسارت با بیمه گذار .
 • ۵ . تهیه مدارک و اسناد مورد نیاز جهت ارزیابی خسارت و مدارک از مراجع ذیصلاح
 • ۶ . تهیه گزارش نهائی خسارت ، محاسبه و صورتجلسه شورای خسارت و مصوبات مربوطه در صورت نیاز ( آئین نامه حدود و اختیارات).
 • ۷ . صدور حواله یا تائیدیه خسارت ، صدور چک یا تعیین شماره شبا جهت واریز به حساب
 • ۸ . رسید تسویه یا رضایت نامه کتبی خسارت

مدارک مورد نیاز پرونده خسارت بیمه آتش سوزی

 • ۱ . تصویر پیشنهاد اولیه صدور
 • ۲ . تصویر بازدید اولیه صدور
 • ۳ . تصویر بیمه نامه و الحاقیه های منضم
 • ۴ . تصویر رسید وصول حق بیمه
 • ۵ . اعلام خسارت بیمه گذار
 • ۶ . ثبت و انتخاب کارشناس
 • ۷ . بازدید اولیه خسارت و گزارش مقدماتی
 • ۸ . صورت ریز موارد خسارت دیده از طرف بیمه گذار
 • ۹ . صورتجلسه بازدید نهائی همراه با موارد ریز خسارت دیده
 • ۱۰ . اسناد و مدارک مورد نیاز جهت برآورد خسارت
 • ۱۱ . اسناد ومدارک مورد نیاز فعالیت بیمه گذار
 • ۱۲ . استعلام از شرکتهای بیمه و سایر مراجع ( آتش نشانی ، هواشناسی ، ژئوفیزیک و…)
 • ۱۳ . گزارش نهائی کارشناس در برآورد خسارت
 • ۱۴ . برگ محاسبه خسارت
 • ۱۵ . صورتجلسه شورای فنی خسارت در صورت نیاز و مصوبات مورد نیاز مطابق آئین نامه حدود اختیارات
 • ۱۶ . حواله خسارت
 • ۱۷ . برگ تسویه خسارت
 • ۱۸ . نامه تعیین سهم بیمه گر دوم در صورت وجود
 • ۱۹ . ارجاع پرونده به امور حقوقی در صورت وجود مقصر حادثه جهت بازیافت

نحوه محاسبه و قابلیت مقایسه حق بیمه آتش سوزی

بیمه نامه های صادره دراین مدیریت به روشهای ذیل صادر می گردد:

 • ۱-بیمه نامه های یکساله : که ازضرب سرمایه در نرخ آصا (درصورت داشتن خطر اضافی نرخ مورد نظر اضافه می گردد)تقسیم بر۳۶۵۰۰۰ بدست می آید
 • ۲-بیمه نامه های بلند مدت :که برای موارد بیش از یکسال اخذ می گردد وتعداد سال های صدور به آیتم موارد فوق اضافه می گردد۰
 • ۳-بیمه نامه های کوتاه مدت و روز شمار: که برای موارد زیر یکسال براساس قوانین شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه می گردد

اصطلاحات مورد نیاز در بیمه آتش سوزی

 • ۱-بیمه آتش سوزی : تامین و جبران زیان‌هایی که بر اثر وقوع آتش سوزی به اموال و دارایی مورد بیمه وارد می‌شود.
 • ۲-آتش : منظور از آتش عبارت است از ترکیب هر ماده با اکسیژن به شرط آنکه با شعله همراه باشد.
 • ۳- صاعقه: در این بیمه نامه صاعقه عبارت است از تخلیه بار الکتریکی بین دو ابر یا بین ابر و زمین که بر اثر القاء دو بار مخالف بوجود می آید.
 • ۴- انفجار: دراین بیمه نامه انفجار به مفهوم هر نوع آزاد شدن ناگهانی انرژی حاصل از انبساط گاز و یا بخار است.
 • ۵-بیمه : بیمه عملی است که بموجب آن یک طرف (بیمه‌گذار) متعهد پرداخت مبلغی به نام حق بیمه می‌شود و طرف دیگر بیمه‌گر با قبول مجموعه خطرهایی طبق موازین آماری پرداخت خسارت را در صورت تحقق خطر بعهده می‌گیرد.
 • ۶–بیمه گر: شرکت یا موسسه مجازی است که طبق قانون و مقررات مملکتی و ضوابط فنی به عملیات بیمه‌گری، یعنی قبول ریسک و تعهد جبران خسارت یا پرداخت سرمایه بیمه، اشتغال می‌ورزد.
 • ۷-بیمه گذار: شخصی که قرارداد بیمه را منعقد و پرداخت حق بیمه را تعهد می‌کند.
 • ۸-بیمه نامه: سندی است که به امضای بیمه‌گر و بیمه‌گذار میرسد و تجلی و تظاهر قرارداد بیمه می‌باشد.
 • ۹-خطرات تبعی: کلیه خطراتی است که براساس درخواست بیمه گذار وتایید بیمه گر وهمراه خطر آتش سوزی ،صاعقه وانفجار قابل بیمه نمودن می باشد۰
 • ۱۰-الحاقیه : برگه ای است که با آن تغییراتی که در بیمه‌نامه به وجود می‌آید ثبت وقانونی می گردد و جزو لاینفک بیمه نامه به حساب می‌آید.
 • ۱۱-استثنائات : مواردی که مشمول بیمه نمی‌شوند یا از تعهد بیمه‌گر خارج‌اند در اصطلاح بیمه، استثنائات بیمه‌ای نامیده می‌شوند
 • ۱۲-حق بیمه : مبلغی که بیمه‌گذار در مقابل تحصیل تامین بیمه‌ای یا تعهد جبران خسارت توسط بیمه‌گر، به او می‌پردازد.
 • ۱۳- خطر : عبارت است از واقعه‌ای که در زمان کم و بیش دور و نزدیک احتمال وقوع داشته باشد و بتوان درجه احتمال وقوع آن را پیش‌بینی کرد.
 • ۱۴-ذینفع : شخص یا اشخاصی که بعنوان ذینفع از سرمایه بیمه توسط بیمه‌گذار تعیین می‌شوند و بیمه‌گر درصورت خسارت متعهد به پرداخت خسارت به اومی باشد این ذینفع یا شخص است یا موسسات بانکی وحقوقی که در این حال بیمه‌نامه‌ای بعنوان وثیقه نزد مرتهن قرارمی گیرد
 • ۱۵- حق بیمه : مبلغ ای است که بیمه گذار متعد پرداخت آن بابت بیمه نامه به بیمه گر می باشد وملاک اعتبار بیمه نامه نیز پرداخت حق بیمه ازسوی بیمه گذار می باشد۰
 • ۱۶-موضوع بیمه‌ای : موضوع بیمه یا موضوع قرارداد بیمه قرار می‌گیرد قبول خطر (تعهد جبران خسارت یا پرداخت سرمایه) است. بنابراین خطر را موضوع بیمه، و آنچه را که در مقابل خطر بیمه می‌شود را مورد بیمه می‌نامیم.

اصطلاحات مورد نیاز پرداخت خسارت بیمه آتش سوزی بیمه البرز

 • ۱ . خسارت : عبارت است از تحقق خطر پیش بینی شده در قرارداد بیمه به گونه ای که موجب تعهد اساسی بیمه گر شود.
 • ۲ . بیمه گذار : فرد یا سازمانی که برای اموال و یا جان یا مسئولیت خود در ازای پرداخت حق بیمه ، پوشش بیمه ای تهیه می کند.
 • ۳ . بیمه گر : شرکت بیمه ای که در فبال دریافت حق بیمه ، متعهد جبران خسارت های ناشی از حوادث تحت پوشش می باشد.
 • ۴ . موضوع بیمه نامه( موارد بیمه شده) : موضوعی که در برابر خطرهای مشخصی بیمه شده است و در صورت وقوع حادثه ، خسارت وارده بر آن توسط بیمه گر جبران می گردد.
 • ۵ . خطرات بیمه شده : خطرهایی که احتمال وقوع حادثه و ایجاد خسارت دارند و قابل پیش بینی نیستند.
 • ۶ . رسید تسویه خسارت : برگی است که بیمه گذار یا ذینفع بیمه نامه در ازای دریافت مبلغی بابت جبران خسارت ، رضایت خود از اعلام خسارت و انجام تعهد بیمه گر اعلام می نماید.
 • ۷ . جبران خسارت : در ماده ۱۹ قانون بیمه ، قانون گذار مسئولیت بیمه گر را در جبران خسارت تعیین و موظف کرده که خسارت را به پول نقد پرداخت نماید.
 • ۸ . تشدید خطر: در صورتیکه بیمه گذار سهوا” تغییری در موضوع بیمه نامه ایجاد نماید و در زمان بروز حادثه خسارت وارده به نسبت حق بیمه دریافتی و حق بیمه مشدد پرداخت می گردد( ماده ۱۸ شرایط عمومی بیمه نامه های آتش سوزی).
 • ۹ . فرانشیز : بخشی از خسارت که در شرایط خطرهای خریداری شده بعهده بیمه گذار گذاشته شده استو می تواند درصدی از خسارت وارده یا مبلغ معینی باشد.
 • ۱۰ . نفع بیمه ای : موضوع بیمه نامه باید برای بیمه گذار دارای نفع باشد و ازدست دادن آن کمبودی را ایجاد نماید.
 • ۱۱ . ماده ۱۰ قانون بیمه : در صورتیکه مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد ، بیمه گر فقط بهتناسب مبلغ بیمه شده به قیمت واقعی مال مسئول جبران خسارت خواهد بود.
 • ۱۲ . ماده ۲۴ شرایط عمومی : در صورتی که بیمه گذار و بیمه گر در میزان خسارت وارده دچار اختلاف باشند ارزیابی و تعیین خسارت بعهده هیئت داوری واگذار می شود.
 • ۱۳ . وظایف بیمه گذار در صورت بروز حادثه: ماده ۲۳ شرایط عمومی بیمه های آتش سوزی ۱ . حدکثر ظرف پنج روز از اطلاع حادثه آنرا به بیمه گر اطلاع دهد.۲ . حداکثر ظزف ۱۰ روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بایستی کیفیت حادثه ، فهرست اشیاء نجات داده شده و خساردیده و ارزش قبل از حادثه آن را بصورت تفکیکی برای بیمه گر ارسال نماید.۳ . برای جلوگیری از توسعه خسارت کلیه اقدامات لازم را انجام دهد. ۴ . بدون اجازه بیمه گر در مورد بیمه تغییراتی ندهد که تعیین علت حادثه یا ارزیابی خسارت را دچار اشکال نماید.مگر اینکه تغییرات برای تقلیل خسارت و با رعایت منافع عمومی ضروری باشد.
 • ۱۴ . ماده ۲۷ شرایط عمومی بیمه های آتش سوزی : مواردی که موجب کاهش جبران خسارت می شود.

در موارد زیر بیمه گر می تواند خسارت را رد یا به نسبت درجه تقصیر ذوالحقوق اعم از بیمه گذار یا قائم مقام وی کاهش دهد:

۱ . هرگاه حادثه در اثر تقصیر بیمه گذار یا قائم مقام وی روی دهد.

۲ . هرگاه بیمه گذار به وظایف خود مندرج در ماده ۲۳ عمل ننماید.

منبع : سایت شرکت بیمه البرز


بیمه البرز ,نمایندگی

مولودی
 • از کجا باید ثابت کنیم که سرقت با شکست حرز بوده
  (۵)
Overall
۵
بررسی کاربر
۰ (۰ رای)
در حال ارسال

ارسال یک پاسخ

در حال ارسال

اسکرول به بالا