تشریح جزییات بیمه آتش سوزی بیمه آسیا

بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی یکی از قدیمی ترین رشته های بیمه ای است. اهمیت این بیمه تا آنجاست که در کشور های توسعه یافته تقریبا هیچ دارایی یا مالی را نمی توان یافت که دارای بیمه اتش سوزی نباشد. در بیمه اتش سوزی ، اموال و دارایی های مختلف در برابر خطر آتش سوزی و همچنین خطرهای جانبی تحت پوشش قرار می گیرد. خدمات بیمه آتش سوزی ذر قالب بیمه نامه های مختلفی عرضه می شود. برای آشنایی شما با انواع پوشش های بیمه ، ضمن بیان خطرهای تحت پوشش این بیمه ، انواع آن معرفی می شود.

خطرات تحت پوشش در بیمه آتش سوزی بیمه آسیا :

الف)خطر های اصلی

 • -آتش سوزی
 • -انفجار
 • -صاعقه

ب)خطر های تبعی (اضافی):

 • -سیل و طغیان آب دریا ها و رودخانه ها
 • -زلزله و آتشفشان
 • -طوفان،تندبادوگردباد
 • -سقوط هواپیما،هلیکوپتر یا قطعات آن ها
 • -ترکیدگی لوله های آب
 • -ضایعات ناشی از برف و باران
 • – سرقت
 • -شکست شیشه
 • -نشت ،ریزش و رانش
 • -برخورد اجسام خارجی
 • -ریزش و فروکش دهانه چاه
 • -انفجار ظروف تحت فشار صنعتی
 • -شورش ،بلوا،اغتشاش وآشوب
 • -خودسوزی (تفاله خشک)
 • -هزینه های پاکسازی و جمع آوری ضایعات ناشی از خطرات مشمول بیمه

پوشش هریک ازاین خطرات اضافی (تبعی)منوط به داشتن پوشش خطرات اصلی می باشد.با توجه به گستره فعالیت ها و تقاضای بازار،شرکت بیمه آسیا اقدام به ارائه انواع بیمه نامه های آتش سوزی در قالب های ذیل وبا شرایط متناسب با ماهیت فعالیت ها نموده است.

بیمه نامه آتش سوزی صنعتی (مختص انواع فعالیت های صنعتی) :

در این بیمه نامه،تمامی ریسک های صنعتی ، نظیرکارخانه ها تحت پوشش قرارمی گیرند دارایی ها واموالی که در یک کارخانه می توان بیمه نمود شامل ساختمان ها،ماشین آلات ،تاسیسات موجودی مواد اولیه وساخته شده ،ابزارآلات و تجهیزات ،اثاثیه و لوازم اداری و غیره می باشد.

بیمه نامه آتش سوزی غیر صنعتی(تجاری):

الف)درنوع عمومی بیمه نامه های غیرصنعتی،کلیه مراکز تجاری ازقبیل فروشگاه ها ،کارگاه ها، تعمیرگاه ها،مراکز تفریـحی ، ورزشی و…تحـت پوشـش بیمه قـرارمی گیرد. گفتنی است که دامـنه بیمـه نامه های تجاری، گسـترده تر از بیمه نامه های دیگر می باشد

ب)طرح اصناف : این نوع بیمه نامه به منـظورفراگیرکردن پوشـش بیمه ای برای گروه بیمه گذاران با سرمایه های کوچک طراحی شده است این بیمه نامه ارزش ساختمان و موجودی کلیه اصناف رادر شش طبقه و برحسب سرمایه آن ها،تحت پوشش خطرات اصلی زلزله ،مسئولیت مالی ،عدم النفع و غرامت فوت و همچنین هزینه پاکسازی ناشی از وقوع خطرات تحت پوشش،قرار می دهد.

بیمه آتش سوزی انبار های نگهداری کالا(عمومی و اختصاصی):

الف)بیمه نامه آتش سوزی با مبلغ بیمه شده ثابت : دراین بیمه نامه ، خسارت های ناشی از آتش سوزی براساس مبلغ مندرج در بیمه نامه و به میزان زیان وارده به بیمه گذاران نسبت به سال بیمه شده جبران خواهد شد.

ب)بیمه نامه اظهار نامه ای (شناور):پیچیدگی فعالیت ها و تنوع واحد های صنعتی و حجم مبادلات و کالا هایی که هر روزه به انبار وارد یا خارج می گرددوهمچنین تورم وافزایش قیمت ها در مدتی کوتاه ،باعث شده که صاحبان صنایع و کالابه گونه ای آن ها را بیمه نمایندکه درصورت وقوع آتش سوزی سرمایه آن ها به ارزش روز بیمه شده باشد.باتعیین حداکثر سقف مورد تعهد و اعلام موجودی به طور ماهیانه یا سه ماه یک بار با توافق بیمه گذار و بیمه گر می توان از پوشش مناسب ومطمئن تری استفاده کرد. در این گونه بیمه نامه بیمه گر می تواند حق بیمه موقت را بر مبنای ۷۵ یا ۱۰۰درصد حق بیمه سالانه محاسبه ومنظور نماید و در پایان مدت اعتبار بیمه نامه حق بیمه قطعی با توجه به شرایط بیمه نامه واظ هار نامه های ارسالی بیمه گذار محاسبه می گردد.

انواع بیمه آتش سوزی منازل مسکونی بیمه آسیا:

الف) بیمه آتش سوزی منـازل مسکونی:

موارد تحـت پوشش این نوع بیمه نامه شامل ساختمان ، تاسیسـات و اثاثیه موجـود در منازل مسکونی به همراه مشاعات و مشترکات آن ها می باشد.

ب)بیمه آتش سوزی مجتمع مسکونی :

این نوع بیمه نامه تن ها برای مجتمع های مسکونی بیش از ۱۵ واحد صادر می شود وارزش اعیانی کلیه واحد ها (در متراژمختلف)و مشاعات آن ها از قبیل سرایداری ، پارکینگ ،ساختمان انبار ها، تاسیسات مشترک شامل موتور خانه ، چیلر وآسانسور ها را تحت پوشش بیمه آتش سوزی و خطرات اضافی قرار می دهد.

ج)بیمه آتش سوزی جامع منازل مسکونی:

در بیمه نامه های جامع منازل مسکونی،خسارت های ناشی ازآتش سوزی،انفجار،صاعقه سیل ،طوفان،زلزله،ترکیدن لوله ها،سقوط هواپیما،هلیکوپتر،سرقت با شکست حرزوبرخورد وسیله نقلیه تحت پوشش قرار میگیرد.در این نوع بیمه نامه،موارد بیمه شامل ساختمان(اعیانی)و لوازم موجود در منزل مورد بیمه که فهرست آن ها تهیه شده و در تصرف و مالکیت قانونی بیمه گذار (صاحب اموال)می باشد،همچنین مسئولیت مدنی بیمه گذار در مقابل خسارت های وارد شده به اشخاص که در اثرحادثه مشمول بیمه اتفاق افتد ،تحت پوشش قرار دارد .علاوه بر آن غرامت فوت بیمه گذار و یا همسر وی و هزینه پزشکی او یا همسرش ،که بر اثر حادثه ایجاد می شود ،تحت پوشش قرار می گیرد تعهدات مربوطه به غرامت فوت بیمه گذار و همسروی،معادل جمع مبلغ بیمه شده ساختمان و اثاثیه و حداکثر تا مبلغ ۵۰میلیون ریال وتعهدات هزینه پزشکی ،معادل ۱۰ درصد تعهدات غرامت فوت برای هر نفر خواهد بود.همچنین در صورت بروز خسارت های کلی به ساختمان،هزینه اسکان موقت معادل حداکثر ۲ درصد مبلغ بیمه شده ساختمان طی یک سال پرداخت می شود .

د)طرح ارزان قیمتبیمه آتش سوزی منازل مسکونی بیمه آسیا:

در طرح ارزان قیمت منازل مسکونی برای تسهیل در امر صدور و فروش این بیمه نامه ،دفترچه ای تحت عنوان گواهی منازل مسکونی تهیه شده است که صدور آن به صورت انفرادی ممکن می باشد.بیمه مذکور به صورت های زیر ارائه می گردد:

 • ۱-بیمه نامه با پوشش خطر های اصلی (آتش سوزی ،صاعقه ،انفجار)
 • ۲-بیمه نامه با پوشش خطر اصلی و خطر های تبعی خاص هر منتطقه جغرافیایی.

ه)بیمه نامه های زلزله :این بیمه نامه به منظور همگانی ساختن و حمایت ازعموم اقشارجامعه در برابر خطر زلزله طراحی شده است در این طرح ساختمان (اعیانی)و اثاثیه منازل مسکونی در برابر آتش سوزی ،انفجار ،صاعقه و زلزله با ۲۵%تخفیف در نرخ ،تحت پوشش قرار می گیرد.

و)طرح پارسه(سرقت): این بیمه نامه برای مالکین آپارتمان های مسکونی که خود در مورد بیمه ساکن هستند طراحی شده است،ساختمان مورد بیمه باید حداقل ۳واحد مسکونی مستقل داشته باشد.طرح مذبورخطرات آتش سوزی وسرقت را تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه نامه بلند مدت آتش سوزی منازل مسکونی بیمه آسیا :

این بیمه نامه با توجه به احتمال وقوع بلایای طبیعی درکشور برای جبران خسارت های اقتصادی ناشی از این حوادث و همچنین خطر آتش سوزی طراحی شده است .دراین طرح علاوه بر خطر های آتش سوزی و انفجار،دیگر نیاز های بیمه ای شهروندان گرامی،با توجه به احتمال وقوع بلایای طبیعی نظیر زلزله و سیل مد نظر قرار خواهد گرفت . در این طرح بیمه گذار می تواندبا توجه به قیمت روز ساختمان و اثاثیه خود ،سرمایه مورد نظر را۳۰تا۴۰۰میلیون ریال انتخاب کند. همچنین به منظور کاهش آثار نامطلوب تورم،بدون نیاز به مراجعه بیمه گذار سالانه ۱۰ درصد مبلغ پایه به طورخودکاروبدون دریافت حق بیمه اضافی به سرمایه بیمه افزوده میشود.این بیمه نامه با توجه به نیاز بیمه گذاران برای مدت های ۱۵،۱۰،۵سال صادر می شود.درمحاسبه نرخ حق بیمه این بیمه نامه ها تخفیف های ویژه ای در نظرگرفته شده است .علاوه بر آن نرخ این بیمه نامه درسراسرکشوریکسان می باشد.

بیمه آتش سوزی مرهوناتی بانکی:

این نوع بیمه نامه برای اشخاص حقیقی که از بانک وام های کوتاه مدت یا بلند مدت دریافت می کنند با معرفی نامه بانک صادر می گردد.

[button-green url=”https://www.bidbarg.com/?cd=&b=newsb” target=”_blank” position=”center”]دریافت مشاوره تلفنی[/button-green]

مرکز پرداخت خسارت بیمه آسیا ,بیمه آسیا,نمایندگی بیمه آسیا,شعب بیمه آسیا,واحد خسارت بیمه آسیا,بیمه نامه بیمه آسیا,لوگو بیمه آسیا,آرم بیمه آسیا,نمایندگی بیمه,شرکت بیمه, بیمارستان بیمه آسیا , بیمه عمر بیمه آسیا , asia insurance , insurance , پرداخت خسارت بیمه آسیا , نماینده بیمه آسیا

علی
 • بیمه آتش سوزی بیمه آسیا خوبه
  (۴.۵)
Overall
۴.۵
بررسی کاربر
۴.۵ (۲ رای ها)
در حال ارسال

ارسال یک پاسخ

در حال ارسال

اسکرول به بالا