بیمه‌ها ۲ برابر خسارت، درآمد کسب کردند

 به نظر می‌رسد روزگار خوش شرکت‌های بیمه‌گر ایرانی در سال ۹۳ برای سال ۹۴ هم دوباره تکرار شده و ایام به کام سهامداران و مدیران این شرکت‌ها باشد هر چند که هم‌اکنون نمی‌توان برای همه ۱۲ ماه امسال این حکم قطعی را صادر کرد.

به گزارش بیدبرگ و نقل از بنکر، اما حداقل در گزارش عملکرد فروردین‌ماه امسال بازار بیمه که روز دوشنبه هفته جاری از سوی بیمه مرکزی منتشر شد می‌توان تداوم روند مثبت شاخص اصلی بازار بیمه در سال ۹۳ را در پایان فروردین‌ماه ۹۴ هم مشاهده کرد که به طور مشخص در زمینه دو شاخص مهم حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی به‌وسیله این بازار به وضوح نمایان است زیرا براساس گزارش بیمه مرکزی، ماحصل فعالیت‌های بازار بیمه کشور در طول ماه نصفه‌نیمه فروردین ۹۴ منتهی به صدور و فروش تعداد ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بیمه‌نامه مختلف از سوی شرکت‌های بیمه شد که تعداد این بیمه‌نامه‌ها در مقایسه با فروردین ۹۳ رشد ۶/۴ درصدی داشته و از محل فروش آنها مبلغی نزدیک به ۱۰۳ هزار میلیارد ریال حق بیمه عاید شرکت‌های بیمه شد.
به این ترتیب با در نظر گرفتن این موضوع که مجموع درآمد بازار بیمه کشور از محل فروش بیمه‌نامه و تولید حق بیمه در فروردین ماه سال گذشته به حدود ۸۰ هزار و ۳۴۳ میلیارد ریال رسیده بود، میزان افزایش مبلغ این حق بیمه‌ها در نخستین ماه از سال ۹۴ نسبت به فروردین ۹۳ به ۲۸/۲ درصد می‌رسد که با توجه به رشد ۶/۴ درصدی تعداد این بیمه‌نامه‌ها در دوره زمانی مشابه، رشد قابل توجهی به شمار می‌رود.

خسارت‌های بیمه در فروردین ۹۴

تکمیل‌کننده کارنامه عملکرد یک‌ماهه بازار بیمه در پایان نخستین‌ماه بهار امسال، بخش هزینه‌های پرداختی به خسارت‌دیدگان است که باید به موازات بخش درآمدها به آن توجه شود که در این راستا و براساس ارقام و نسبت‌های مندرج در گزارش فروردین ۹۴ بازار بیمه کشور، مجموع هزینه‌هایی که شرکت‌های بیمه بابت خسارت به بیمه‌گذاران زیان‌دیده خود در فروردین‌ماه امسال متحمل شده‌اند به ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال رسیده است. این میزان خسارت پرداختی از دو جنبه قابل توجه است، نخست اینکه این مبلغ در مقایسه با ۵ هزار و ۱۶۲/۵ میلیارد ریال خسارت پرداخت شده در فروردین‌ماه سال گذشته (سال ۱۳۹۳) رشد کمی به اندازه ۶/۴ درصد داشته و به عبارت دیگر، رشد خسارت‌های پرداختی بازار بیمه در فروردین‌ماه امسال یک ششم رشد حق بیمه‌های تولیدی در همین زمان بوده و از جنبه دوم، کل مبلغ خسارت‌هایی که بیمه‌گران در این یک‌ماه نخست امسال به زیان‌دیدگان پرداخته و هزینه کرده‌اند نصف (۵۱درصد) مبالغی است که از محل فروش بیمه‌نامه‌های خود به مشتریان به‌دست آورده‌اند.
نکته جالب دیگری که در هر دو بخش حق بیمه‌های تولیدی و خسارت‌های پرداختی به چشم می‌خورد این است که در قسمت حق بیمه‌ها، با وجود اینکه تعداد بیمه‌نامه‌های صادر و فروخته شده از سوی بیمه‌گران کشور در نخستین‌ماه امسال رشد کمی به میزان ۶/۴ درصد داشته اما حق بیمه‌های تولیدی این شرکت‌ها در همین دوره یک ماهه رشد ۲۸/۲ درصدی را نشان می‌دهد. این اتفاق اما در قسمت خسارت‌های پرداختی بازار بیمه در بازه زمانی یادشده، به صورت معکوس رخ داده است به این معنی که مجموع مبالغ خسارت‌های پرداختی شرکت‌های بیمه در شرایطی با رشد اندک ۶/۴ درصدی مواجه شده است که تعداد پرونده‌های این خسارت‌ها رشد ۲۳ درصدی را ثبت کرده و در گزارش بیمه مرکزی درج شده است. به این ترتیب شرکت‌های بیمه‌گر ایرانی حداقل در نخستین‌ماه از سال ۹۴ بسیار خوش‌اقبال بوده و دو سویه سود کرده‌اند.

نسبت خسارت بازار بیمه

با مشاهده آمار عملکرد بازار بیمه کشور در فروردین‌ماه ۱۳۹۴ که چکیده آن را می‌توان در قالب یک عبارت شامل «۱۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال حق بیمه تولیدی با رشد ۲۸/۲ درصدی به ازای ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال خسارت پرداختی با رشد ۶/۴ درصدی» بیان کرد، می‌توان شاخص مهم و تعیین‌کننده در صنعت بیمه یعنی نسبت خسارت را نیز برای عملکرد بازار بیمه در یک‌ماه فروردین ۹۴ محاسبه کرد زیرا طبق تعریف ارائه شده و فرمول محاسبه این شاخص، نسبت خسارت، حاصل تقسیم خسارت‌های پرداخت شده به حق بیمه‌های تولید شده بر حسب واحد درصد است و در این گزارش بیمه مرکزی، نتیجه نهایی و حاصل این تقسیم برای بازار بیمه کشور نسبت خسارت ۵۲/۹ درصدی بوده که در مقایسه با نسبت خسارت ۶۴/۸ درصدی فروردین‌ماه ۹۳ به اندازه ۱۱/۹ واحد کاهش پیدا کرده است. به این ترتیب کاهش قابل‌توجه این نسبت، برای بار دیگر مهر تاییدی است بر پیشی‌گرفتن آشکار درآمدها از هزینه‌های شرکت‌های بیمه چراکه کاهش نسبت خسارت به معنی افزایش دامنه سوددهی برای بازار بیمه بوده و این درست اتفاقی است که از ابتدای سال گذشته شروع شده و همچنان نیز ادامه دارد که در صورت تداوم این روند، سال ۹۴ سالی رویایی برای بیمه‌گران داخلی خواهد بود.

Leave a Reply