بیمارستان و درمانگاه های بیمه تامین اجتماعی در خراسان رضوی

پیش شماره استان خراسان رضوی ٠۵١ می باشد.

ستاد مدیریت درمان بیمه تامین اجتماعی در خراسان رضوی

مشهد،خیابان‌ کوهسنگی – کوهسنگی ١۴
تلفن:٣٨۴۵٢٢٧١-۴نمابر:٣٨۴٢٣٣٧٠

روابط عمومی مدیریت درمان

مشهد ، خیابان کوهسنگی ١۴
تلفن:٨۴۴٧۶٠٠نمابر:٣٨۴٢٣٣٧٠

دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی

مشهد، خیابان احمد آباد – خ پرستار ٧
تلفن: ۴-٣٨۴۵٠٩٣١و ٣٨۴۵٣٨٨-٣٨۴٠٣٢۴١نمابر:٣٨۴۵٠٩٣٠

بیمارستان ١٧ شهریور

مشهد، خیابان کوهسنگی،بین کوهسنگی ١۴و١۶
تلفن:١٩-٣٨۴٠٣٠١۵نمابر:٣٨۴٢۴٠۶٠

بیمارستان فارابی مشهد

مشهد،بلوار وکیل آباد، ابتدای بلوار کوثر
تلفن:٣٨٨١٧٩٨٠نمابر:٣٨٨١٨٣٠٠

بیمارستان رازی تربت حیدریه

تربت حیدریه- بلوار امام رضا -جنب پایانه مسافربری
تلفن:١٨-۵٢٢٣۵٠١٢نمابر:۵٢٢٢۵٠٣۵

درمانگاه تربت جام

تربت جام، خیابان امام خمینی، ابتدای خیابان قبا
تلفن:۵٢۵٣٠٩١٢-۵٢۵٣٧۴۶٣-۵٢۵٣٧۴۶٣نمابر:۵٢۵٨٢١١

درمانگاه سبزوار

سبزوار، خیابان کاشفی – نبش خیابان صائب تبریزی
تلفن:۴-۴۴٢٢١١٠٣۴۴٢٢١١٠٣-۴-۶ و ۴۴٢٢١١۴١-۴۴٢٢١١۴۵نمابر:۴۴٢٢١٢۶٠

درمانگاه سرخس

سرخس، بلوار کارگر،صندوق پستی ۶۵۵
تلفن:٣۴۵٢۴٧٣٢-٣۴۵٢۴٨٩٠نمابر:٣۴۵٢۶۶۵۶

درمانگاه قوچان

قوچان،مقابل مصلی
تلفن:۴٧٢٢۶٠۴١نمابر:۴٧٢۴١١۵١

درمانگاه کاشمر

کاشمر، بلوار جمهوری – بلوار بسیج
تلفن:۵۵٢۴٣٠٠٠-۵۵٢۴٣٠٠١-۵۵٢۶۶٨۶٢نمابر:۵۵٢۴٣٠١٠

درمانگاه گناباد

گناباد، خیابان شهدا،جنب اداره بازرگانی
تلفن:۵٧٢۵٣۶۵٧-۵٧٢۵۵٠۵٧-۵٧٢۵۵۶٨٠نمابر:۵٧٢۵۶١٣۶

درمانگاه تایباد

تایباد، شهرک امام حسین – بلوار ملاصدرا – خ عمار
تلفن:١-۵۴۵٣٣٣٠٠نمابر:۵۴۵٢۶٠٠٠

درمانگاه چناران

چناران، خیابان شهید بهشتی ٢
تلفن:۴۶١٢٣٨٠١نمابر:۴۶١٢۴٧٢١

درمانگاه فریمان

فریمان،خیابان مدرس شرقی -نبش تقاطع مدرس و٢٢بهمن
تلفن:٧-٣۴۶٢۵۴٩۶- ٣۴۶٢٧١۶٧نمابر:٣۴۶٢٧٠٩٧

درمانگاه شماره یک مشهد( درمانگاه بهار)

مشهد، میدان بسیج – خ ملک الشعرا بهار- بین ٧ و ٩
تلفن:٣٨۵٣۵٢۴٠-٣٨۵۵۶۴۶٠نمابر:٣٨۵۵٣٩٧٧

درمانگاه شماره ٢ مشهد ( درمانگاه هاشمی نژاد)

مشهد، میدان شهدا-ابتدای خیابان شهید هاشمی نژاد
تلفن:٣٢٢٢٨٧۴٧-٣٢٢٢٧٩۵٢نمابر:٣٢٢٣۴۵۶۶

درمانگاه شماره ٣ مشهد ( درمانگاه ملت)

مشهد،خیابان شهید کاشانی، بین ۴۴ و ۴۶
تلفن:٣٧٢۴۶٩٢٠نمابر:٣٧٢۵٢۴۵٠

درمانگاه شماره ۴ مشهد ( درمانگاه مهرآباد)

مشهد،خیابان سرخس،مقابل توربین برق
تلفن:٣٣۶۴٢٣٠۴نمابر:٣٣۶٩٠٠٧۴

پلی کلینیک تخصصی شهید فاتق مشهد

مشهد،بلوار حجاب – حجاب ١/٨٧
تلفن:٣۶١۵۶نمابر:٣۶٢٣۶۶٠١

پلی کلینیک تخصصی بلال حبشی مشهد

مشهد،خیابان رسالت،خیابان قائم ٢۶
تلفن:٣٧٣٢١۶٠٠-٣٧٣١٨٠٠۵نمابر:٣٧٣١٨٠٠١

پلی کلینیک تخصصی نیشابور

نیشابور، خیابان ١٧ شهریور،نبش ٨
تلفن:۴٣٣۴٣٢١١الی١٣ و ۴٣٢١٨٣٨٢نمابر:۴٣٣۴٣٢١۵

سوال بیمه ای خود را در رابطه با بیمه عمر ,  بیمه تامین اجتماعی  , بیمه سلامت , بیمه درمان تکمیلی ( بیمه تکمیلی ),  بیمه شخص ثالث ، قانون کار و …  را در مرجع سوالات بیمه بپرسید.

برای دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه می توانید فرم دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه را تکمیل کنید تا نماینده بیمه منتخب با شما تماس بگیرند.


آموزش دریافت فیش پرداخت حق بیمه ، بیمه اختیاری و مشاغل آزاد

مشاهده سابقه بیمه

آموزش ارسال اینترنتی لیست بیمه  

لیست شعب سازمان بیمه تامین اجتماعی

جدیدترین قیمت دارو با احتساب بیمه

آدرس پیشخوان دولت و نمایندگی های بیمه سلامت

علی
  • ممنون بابت قرار دادن بیمارستان ها و درمانگاه های بیمه تامین اجتماعی در خراسان رضوی
۴.۰
در حال ارسال
امتیاز شما به این متن: ۰ (۰ votes)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

در حال ارسال