لیست آدرس و تلفن نوبت دهی بیمارستان تامین اجتماعی در مشهد و خراسان رضوی

برای ثبت نوبت دهی در بیمارستان های تامین اجتماعی در سراسر ایران می توانید از طریق کد دستوری USSD اقدام کنید که به مراتب سریع تر و راحت تر از نوبت دهی اینترنتی یا تلفنی می باشد  :

 1. برای ثبت نوبت دهی بیمارستان تامین اجتماعی ابتدا ستاره ۱۴۲ مربع (( #۱۴۲*)) را با تلفن همراه خود شماره گیری کنید >> دریافت نوبت دهی از طریق کد دستوری ussd فقط از طریق خطوط تلفن “همراه اول ” امکان پذیر است.<<
 2.  سپس گزینه “۴ – نوبت دهی درمان” را انتخاب کنید
 3. سپس کد تلفن استان خود را با ۰ وارد کنید. برای مثال در تهران ۰۲۱ را وارد کنید. سپس صبر نمایید تا پاسخ از سمت سازمان تامین اجتماعی ارسال شود
 4. پس از دریافت پاسخ می توانید شهر خود را انتخاب کنید و عدد مربوط به شهر خود را ارسال کنید. در صورتی که پیام ” متنی برای پاسخ یافت نشد” دریافت کردید، گزینه “cancel” را انتخاب و مجددا فرایند بالا را انجام دهید. در صورتی که پس از چند بار تلاش در زمان های مختلف موفق به دریافت لیست شهر ها نشدید، از طریق نوبت دهی تلفنی یا اینترنتی اقدام کنید.
 5. در مرحله بعد، لیست بیمارستان ها مربوط به شهر انتخابی می آید. سپس عدد مربوط به بیمارستان یا درمانگاه را ارسال نمایید. “توجه داشته باشید برای ثبت نوبت دهی بیمارستان حتما می بایست در ساعت اعلام شده که در پیام ussd اعلام شده اقدام نمایید.”
 6. سپس نوع تخصص و زمان برای ویزیت پزشک را انتخاب کنید و نوبت خود را ثبت نمایید.

[button-green url=”https://www.bidbarg.com/%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-nobat/” target=”_blank” position=”center”]دریافت نوبت دهی اینترنتی بیمارستان های تامین اجتماعی[/button-green]
پیش شماره استان خراسان رضوی ٠۵١ می باشد.

ستاد مدیریت درمان بیمه تامین اجتماعی در خراسان رضوی

 • مشهد،خیابان‌ کوهسنگی – کوهسنگی ١۴
 • تلفن نوبت دهی : ٣٨۴۵٢٢٧١-۴
 • نمابر:٣٨۴٢٣٣٧٠

روابط عمومی مدیریت درمان

 • مشهد ، خیابان کوهسنگی ١۴
 • تلفن نوبت دهی : ٨۴۴٧۶٠٠
 • نمابر:٣٨۴٢٣٣٧٠

دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی

 • مشهد، خیابان احمد آباد – خ پرستار ٧
 • تلفن نوبت دهی : ۴-٣٨۴۵٠٩٣١و ٣٨۴۵٣٨٨-٣٨۴٠٣٢۴١
 • نمابر:٣٨۴۵٠٩٣٠

بیمارستان ١٧ شهریور

 • مشهد، خیابان کوهسنگی،بین کوهسنگی ١۴و١۶
 • تلفن نوبت دهی : ١٩-٣٨۴٠٣٠١۵
 • نمابر:٣٨۴٢۴٠۶٠

بیمارستان فارابی مشهد

 • مشهد،بلوار وکیل آباد، ابتدای بلوار کوثر
 • تلفن نوبت دهی : ٣٨٨١٧٩٨٠
 • نمابر:٣٨٨١٨٣٠٠

بیمارستان رازی تربت حیدریه

 • تربت حیدریه- بلوار امام رضا -جنب پایانه مسافربری
 • تلفن نوبت دهی : ١٨-۵٢٢٣۵٠١٢
 • نمابر:۵٢٢٢۵٠٣۵

درمانگاه تربت جام

 • تربت جام، خیابان امام خمینی، ابتدای خیابان قبا
 • تلفن نوبت دهی : ۵٢۵٣٠٩١٢-۵٢۵٣٧۴۶٣-۵٢۵٣٧۴۶٣
 • نمابر:۵٢۵٨٢١١

درمانگاه سبزوار

 • سبزوار، خیابان کاشفی – نبش خیابان صائب تبریزی
 • تلفن نوبت دهی : ۴-۴۴٢٢١١٠٣۴۴٢٢١١٠٣-۴-۶ و ۴۴٢٢١١۴١-۴۴٢٢١١۴۵
 • نمابر:۴۴٢٢١٢۶٠

درمانگاه سرخس

 • سرخس، بلوار کارگر،صندوق پستی ۶۵۵
 • تلفن نوبت دهی : ٣۴۵٢۴٧٣٢-٣۴۵٢۴٨٩٠
 • نمابر:٣۴۵٢۶۶۵۶

درمانگاه قوچان

 • قوچان،مقابل مصلی
 • تلفن نوبت دهی : ۴٧٢٢۶٠۴١
 • نمابر:۴٧٢۴١١۵١

درمانگاه کاشمر

 • کاشمر، بلوار جمهوری – بلوار بسیج
 • تلفن نوبت دهی : ۵۵٢۴٣٠٠٠-۵۵٢۴٣٠٠١-۵۵٢۶۶٨۶٢
 • نمابر:۵۵٢۴٣٠١٠

درمانگاه گناباد

 • گناباد، خیابان شهدا،جنب اداره بازرگانی
 • تلفن نوبت دهی : ۵٧٢۵٣۶۵٧-۵٧٢۵۵٠۵٧-۵٧٢۵۵۶٨٠
 • نمابر:۵٧٢۵۶١٣۶

درمانگاه تایباد

 • تایباد، شهرک امام حسین – بلوار ملاصدرا – خ عمار
 • تلفن نوبت دهی : ١-۵۴۵٣٣٣٠٠
 • نمابر:۵۴۵٢۶٠٠٠

درمانگاه چناران

 • چناران، خیابان شهید بهشتی ٢
 • تلفن نوبت دهی : ۴۶١٢٣٨٠١
 • نمابر:۴۶١٢۴٧٢١

درمانگاه فریمان

 • فریمان،خیابان مدرس شرقی -نبش تقاطع مدرس و ٢٢بهمن
 • تلفن نوبت دهی : ٧-٣۴۶٢۵۴٩۶- ٣۴۶٢٧١۶٧
 • نمابر:٣۴۶٢٧٠٩٧

درمانگاه شماره یک مشهد( درمانگاه بهار)

 • مشهد، میدان بسیج – خ ملک الشعرا بهار- بین ٧ و ٩
 • تلفن نوبت دهی : ٣٨۵٣۵٢۴٠-٣٨۵۵۶۴۶٠
 • نمابر:٣٨۵۵٣٩٧٧

درمانگاه شماره ٢ مشهد ( درمانگاه هاشمی نژاد)

 • مشهد، میدان شهدا-ابتدای خیابان شهید هاشمی نژاد
 • تلفن نوبت دهی : ٣٢٢٢٨٧۴٧-٣٢٢٢٧٩۵٢
 • نمابر:٣٢٢٣۴۵۶۶

درمانگاه شماره ٣ مشهد ( درمانگاه ملت)

 • مشهد،خیابان شهید کاشانی، بین ۴۴ و ۴۶
 • تلفن نوبت دهی : ٣٧٢۴۶٩٢٠
 • نمابر:٣٧٢۵٢۴۵٠

درمانگاه شماره ۴ مشهد ( درمانگاه مهرآباد)

 • مشهد،خیابان سرخس،مقابل توربین برق
 • تلفن نوبت دهی : ٣٣۶۴٢٣٠۴
 • نمابر:٣٣۶٩٠٠٧۴

پلی کلینیک تخصصی شهید فاتق مشهد

 • مشهد،بلوار حجاب – حجاب ١/٨٧
 • تلفن نوبت دهی : ٣۶١۵۶
 • نمابر:٣۶٢٣۶۶٠١

پلی کلینیک تخصصی بلال حبشی مشهد

 • مشهد،خیابان رسالت،خیابان قائم ٢۶
 • تلفن نوبت دهی : ٣٧٣٢١۶٠٠-٣٧٣١٨٠٠۵
 • نمابر:٣٧٣١٨٠٠١

پلی کلینیک تخصصی نیشابور

 • نیشابور، خیابان ١٧ شهریور،نبش ٨
 • تلفن نوبت دهی : ۴٣٣۴٣٢١١الی١٣ و ۴٣٢١٨٣٨٢
 • نمابر:۴٣٣۴٣٢١۵

اطلاعات تکمیلی :

[button-green url=”https://www.bidbarg.com/%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-nobat/” target=”_blank” position=”center”]دریافت نوبت دهی اینترنتی بیمارستان های تامین اجتماعی[/button-green]

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

[button-blue url=”https://www.bidbarg.com/?cd=&b=WP-12834″ target=”_blank” rel=”nofollow” position=”center”]مشاوره تلفنی تخصصی >>[/button-blue]

بیمارستان تامین اجتماعی,بیمارستان تامین اجتماعی تهران,بیمارستان بیمه,لیست بیمارستان,لیست تامین اجتماعی,ر

علی
 • ممنون بابت قرار دادن بیمارستان ها و درمانگاه های بیمه تامین اجتماعی در خراسان رضوی
  (۴)
Overall
۴
بررسی کاربر
۰ (۰ رای)
در حال ارسال

ارسال یک پاسخ

در حال ارسال

اسکرول به بالا