لیست آدرس و تلفن نوبت دهی بیمارستان تامین اجتماعی در مازندران

برای ثبت نوبت دهی در بیمارستان های تامین اجتماعی در سراسر ایران می توانید از طریق کد دستوری USSD اقدام کنید که به مراتب سریع تر و راحت تر از نوبت دهی اینترنتی یا تلفنی می باشد  :

 1. برای ثبت نوبت دهی بیمارستان تامین اجتماعی ابتدا ستاره ۱۴۲ مربع (( #۱۴۲*)) را با تلفن همراه خود شماره گیری کنید >> دریافت نوبت دهی از طریق کد دستوری ussd فقط از طریق خطوط تلفن “همراه اول ” امکان پذیر است.<<
 2.  سپس گزینه “۴ – نوبت دهی درمان” را انتخاب کنید
 3. سپس کد تلفن استان خود را با ۰ وارد کنید. برای مثال در تهران ۰۲۱ را وارد کنید. سپس صبر نمایید تا پاسخ از سمت سازمان تامین اجتماعی ارسال شود
 4. پس از دریافت پاسخ می توانید شهر خود را انتخاب کنید و عدد مربوط به شهر خود را ارسال کنید. در صورتی که پیام ” متنی برای پاسخ یافت نشد” دریافت کردید، گزینه “cancel” را انتخاب و مجددا فرایند بالا را انجام دهید. در صورتی که پس از چند بار تلاش در زمان های مختلف موفق به دریافت لیست شهر ها نشدید، از طریق نوبت دهی تلفنی یا اینترنتی اقدام کنید.
 5. در مرحله بعد، لیست بیمارستان ها مربوط به شهر انتخابی می آید. سپس عدد مربوط به بیمارستان یا درمانگاه را ارسال نمایید. “توجه داشته باشید برای ثبت نوبت دهی بیمارستان حتما می بایست در ساعت اعلام شده که در پیام ussd اعلام شده اقدام نمایید.”
 6. سپس نوع تخصص و زمان برای ویزیت پزشک را انتخاب کنید و نوبت خود را ثبت نمایید.

[button-green url=”https://www.bidbarg.com/%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-nobat/” target=”_blank” position=”center”]دریافت نوبت دهی اینترنتی بیمارستان های تامین اجتماعی[/button-green]
پیش شماره استان مازندران ٠١١ می باشد.

مدیریت درمان سازمان بیمه تامین اجتماعی در استان مازندران

 • قائمشهر،خیابان امام خمینی (ره ) ، روبروی کوچه صداقت ،کد پستی ۴٧۶۵٩٣۵۴٨٩
 • تلفن نوبت دهی : ٠١١-۴٢٢۶۵۶٠٨-۴٢٢۶۵۶٠٩-۴٢٢۶۵۶١٠
 • نمابر:٠١١-۴٢٢۴٣۴٨٠

[button-green url=”https://www.bidbarg.com/%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-nobat/” target=”_blank” position=”center”]دریافت نوبت دهی اینترنتی بیمارستان های تامین اجتماعی[/button-green]

دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی

 • استان مازندران قائم‌شهر، خیابان رازی ، روبروی بانک ملی مرکزی
 • تلفن نوبت دهی : ٧-۴٢٢٠٣٣۶۵
 • نمابر:۴٢٢٣۴٠٨٩-٠١١

بیمارستان‌ رازی‌‌

 • شهرستان چالوس، جنب شهرک نواب صفوی – کدپستی ۴۶۶١٩١٩۶۶٣
 • تلفن نوبت دهی : ٨-۵٢٢۴٣٠٠۶
 • نمابر:۵٢٢۴٣٠١۵-٠١١

بیمارستان‌ ولیعصر (عج)‌‌‌

 • شهرستان قائم‌شهر، خیابان‌ ساری- کدپستی ۴٧۶١٨٩٣٨٣٧‌
 • تلفن نوبت دهی : ۴٢٠٣٢٠٣٢-۴٢٠٨۴٢٠١
 • نمابر:۴٢٠٣٣١٠٨

بیمارستان شفا

 • شهرستان بابلسر، خیابان امام خمینی(ره)، جنب کارخانه فیبر
 • تلفن نوبت دهی : ۵-٣۵٣٣٨٠٣٠
 • نمابر:٣۵٣٣٨٠۴١-٠١١

بیمارستان بوعلی

 • شهرستان نکاء، میدان امام حسین (ع) ، جاده اومال قلعه سر، جنب دادگستری
 • تلفن نوبت دهی : ٩-٣۴٧۴۵١١٨
 • نمابر:٣۴٧۴۵١١٧-٠١١

[button-green url=”https://www.bidbarg.com/%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-nobat/” target=”_blank” position=”center”]دریافت نوبت دهی اینترنتی بیمارستان های تامین اجتماعی[/button-green]

بیمارستان حکمت

 • شهرستان ساری،میدان شهداء،بلوار طالقانی
 • تلفن نوبت دهی : ۴-٣٣٢۶٨٩٢٠
 • نمابر:٣٣٢۶٨٩٣۶-٠١١

پلی کلینیک شهرستان بابل

 • خیابان مدرس،جنب سینما آزادی
 • تلفن نوبت دهی : ٣٣٢٣٣۶٢٢۵-٣٢٣٣۶٢٢۴-٠١١
 • نمابر:٣٢٣٣۵۴۴٠-٠١١

درمانگاه شهرستان ساری

 • خیابان فرهنگ،ابتدای خیابان حافظ – کدپستی ۴٨١٨٨۴٧٣۴
 • تلفن نوبت دهی : ٣٣٣٠۴٢٩٣
 • نمابر:٣٣٣٠٢١٠٢-٠١١

پلی کلینیک تخصصی حضرت

 • قائم شهرستان آمل، خیابان طالقانی،نبش اباذر ٢٧ – کد پستی ۴۶١۵۶۶۶٧٧۴۵
 • تلفن نوبت دهی : ۴۴٢۵٨٧۶۴-۴۴١۵٢٩١٠-۴۴١۵٢٩١٣
 • نمابر:۴۴٢۵٢۵٩١-٠١١

درمانگاه شهرستان بابلسر

 • (مرحوم دکتر غرضی)بابلسر،بلوار ساحلی،پارکینگ پنجم،شهرک ساحلی
 • تلفن نوبت دهی : ٣۵٢٢٢٠٠٧-٠١١
 • نمابر:٣۵٢٨١١٢٣-٠١١

درمانگاه شهرستان بهشهر

 • خیابان شهید باهنر، کد پستی ۴٨۵١٧٧٣٣۴٣
 • تلفن نوبت دهی : ٣۴۵٢٠٢٨١-٠١١
 • نمابر:٣۴۵٢٠٢٨٩-٠١١

درمانگاه شهرستان سوادکوه

 • پل سفید،جاده اصلی تهران-شمال،کیلومتر ١ جاده تهران،ازانده رودبار
 • تلفن نوبت دهی : ۴٢۴٢٢٩٩٢-۴٢۴٢٠۵١١-٠١١
 • نمابر:۴٢۴٢٣٩۶١-٠١١

درمانگاه شهرستان تنکابن

 • خیابان امام خمینی،خیابان شیخ فضل اله نوری -کدپستی ۴۶٨١٩٧٣٨٨۴
 • تلفن نوبت دهی : ۵۴٢٢٧٣١٢-٠١١
 • نمابر:۵۴٢٢٩٣١٢-٠١١

درمانگاه شهرستان رامسر

 • بلوار شهید رزاقی ، جنب اداره تربیت بدنی
 • تلفن نوبت دهی : ۵۵٢٢٨۵٠۴-٠١١
 • نمابر:۵۵٢٢٨۵٠۶-٠١١

درمانگاه شهید رجائی

 • شهرستان قائمشهر، خیابان تهران،کوچه نصرت
 • تلفن نوبت دهی : ۴٢٢٧١١۴٨
 • نمابر:۴٢٢٧١١۴٩-٠١١

درمانگاه تخصصی ولیعصر(عج)

 • شهرستان قائمشهر، خیابان ساری،روبروی بانک ملی مرکزی،جنب شعبه شهید واحدیان
 • تلفن نوبت دهی : ۴٢٠٧٧٣١٠
 • نمابر:۴٢٢٣۴٢٨٩-٠١١

درمانگاه شهرستان محمودآباد

 • خیایان آزادی،ابتدای بلوار ناطق،جنب ایستگاه نور
 • تلفن نوبت دهی : ۴۴٧۴۵٩٨٢-۴۴٧٣۵٧۴٢-۴۴٧۴۵٩٨٢
 • نمابر:۴۴٧۴٨٢٨٢-٠١١

درمانگاه شهرستان نور

 • خیابان امام خمینی،روبروی اداره پست
 • تلفن نوبت دهی : ۴۴۵۵۴۴٨۵
 • نمابر:۴۴۵۵٣٨٢٨-٠١١

درمانگاه شهرستان نوشهر

 • میدان همافران،بلوار شهید خیریان،ابتدای خیابان رازی – کدپستی ۴۶۵١٧٣٩٧٩۶
 • تلفن نوبت دهی : ۵٢۴۴٠٠۴۶-۵٢١۴٠٠۴٧-۵٢١۴٠٠۴٣
 • نمابر:۵٢١۴٠٠۴٠-٠١١

درمانگاه شهرستان چالوس

 • خیابان استاد مطهری،ابتدای جاده کندوان،جنب شعبه تامین اجتماعی
 • تلفن نوبت دهی : ۵٢٢٢٢٧۶٠
 • نمابر:۵٢٢١۵١٧٠-٠١١

اطلاعات تکمیلی :

[button-green url=”https://www.bidbarg.com/%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-nobat/” target=”_blank” position=”center”]دریافت نوبت دهی اینترنتی بیمارستان های تامین اجتماعی[/button-green]

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

[button-blue url=”https://www.bidbarg.com/?cd=&b=WP-12803″ target=”_blank” rel=”nofollow” position=”center”]مشاوره تلفنی تخصصی >>[/button-blue]

بیمارستان

علی
 • ممنون بابت قراردادن بیمارستان ها و درمانگاه های تامین اجتماعی در مازندران
  (۴)
Overall
۴
بررسی کاربر
۰ (۰ رای)
در حال ارسال

ارسال یک پاسخ

در حال ارسال

اسکرول به بالا