بیمارستان ها و درمانگاه های بیمه تامین اجتماعی در چهار محال و بختیاری

برای ثبت نوبت دهی در بیمارستان های تامین اجتماعی در سراسر ایران می توانید از طریق کد دستوری USSD اقدام کنید که به مراتب سریع تر و راحت تر از نوبت دهی اینترنتی یا تلفنی می باشد  :

 1. برای ثبت نوبت دهی بیمارستان تامین اجتماعی ابتدا ستاره ۱۴۲ مربع (( #۱۴۲*)) را با تلفن همراه خود شماره گیری کنید >> دریافت نوبت دهی از طریق کد دستوری ussd فقط از طریق خطوط تلفن “همراه اول ” امکان پذیر است.<<
 2.  سپس گزینه “۴ – نوبت دهی درمان” را انتخاب کنید
 3. سپس کد تلفن استان خود را با ۰ وارد کنید. برای مثال در تهران ۰۲۱ را وارد کنید. سپس صبر نمایید تا پاسخ از سمت سازمان تامین اجتماعی ارسال شود
 4. پس از دریافت پاسخ می توانید شهر خود را انتخاب کنید و عدد مربوط به شهر خود را ارسال کنید. در صورتی که پیام ” متنی برای پاسخ یافت نشد” دریافت کردید، گزینه “cancel” را انتخاب و مجددا فرایند بالا را انجام دهید. در صورتی که پس از چند بار تلاش در زمان های مختلف موفق به دریافت لیست شهر ها نشدید، از طریق نوبت دهی تلفنی یا اینترنتی اقدام کنید.
 5. در مرحله بعد، لیست بیمارستان ها مربوط به شهر انتخابی می آید. سپس عدد مربوط به بیمارستان یا درمانگاه را ارسال نمایید. “توجه داشته باشید برای ثبت نوبت دهی بیمارستان حتما می بایست در ساعت اعلام شده که در پیام ussd اعلام شده اقدام نمایید.”
 6. سپس نوع تخصص و زمان برای ویزیت پزشک را انتخاب کنید و نوبت خود را ثبت نمایید.

[button-green url=”https://www.bidbarg.com/%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-nobat/” target=”_blank” position=”center”]دریافت نوبت دهی اینترنتی بیمارستان های تامین اجتماعی[/button-green]
پیش شماره استان چهار محال و بختیاری کد (٠٣٨) میباشد.

مدیریت درمان بیمه تامین اجتماعی در چهار محال و بختیاری

 • شهرکرد، بلوار طالقانی، مجتمع ادارات، کدپستی ٨٨١٧۶۵٣١٣٨
 • ریاست …………. ٣٢٢۴١٣٨۴
 • نمابر ………… ٣٢٢٢١٩٠٢
 • روابط عمومی …………. ٣٢٢۵١٣٢۵
 • مالی ……….. ٣٢٢٢۴١١۶
 • اداری …….. ٣٢٢۵٠۴٩۴
 • فرابری داده ها ………….. ٣٢٢٢۴٢١۴
 • حسابداری ………. ٣٢٢٢۴۴١٧
 • تلفنخانه ……….. ٢-٣٢٢۴١٠٠١

دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی

 • شهرکرد، بلوار طالقانی، مجتمع ادارات، کدپستی ٨٨١٧۶۵٣١٣٨
 • ریاست …………. ٣٢٢٢٧۵٧۵
 • نمابر …….. ٣٢٢٢٣٣٧٩
 • روابط عمومی …………. ٣٢٢۵١٣٢۵
 • مالی …….. ٣٢٢٢٣٣٨٣
 • اداری ……… ٣٢٢٢٣٩٨٩
 • فرابری داده ها ………….. ٣٢٢٢۴٢٣٢
 • حراست ………….. ٣٢٢٢٩۶٠۶
 • پذیرش …………. ٣٢٢۵٠٣۶۴
 • تلفنخانه ……….. ٣٢٢۶٢۶٣٨

بیمارستان امام علی (ع)

 • کیلومتر٧جاده شهرکرد  فرخشهر، کدپستی ٨٨٣١٧٧١١۵١
 • ریاست …………. ٣٢۴٢۶٣١۴
 • مدیریت ……… ٣٢۴٢٧٨٨٣
 • نمابر ……… ٣٢۴٢۴٢٠٠
 • روابط عمومی ………… ٣٢۴٢۴٩٠٠
 • مالی ………. ٣٢۴٢٣٢٠٠
 • اداری …….. ٣٢۴٢۶٣١۵
 • فرابری داده ها …………. ٣٢۴٢۴۶٢٠
 • حسابداری ……… ٣٢۴٢٨٣٠٢
 • پذیرش ………….. ٣٢۴٢۴٩٠٠
 • نوبت دهی بیمارستان امام علی (ع) …………… ٣٢۴٢٨٣٠٣
 • تلفنخانه ………… ٣٢۴٢۴٩٠٠

پلی کلینیک تخصصی بیمارستان شهرکرد

 • خیابان مولوی، نرسیده به کتابخانه عمومی، کدپستی ٨٨١٧۶٨۶١٣۵
 • ریاست ………….. ٣٢٢۵١٧۵۴
 • نمابر ………….. ٣٢٢۴٣٧٣٣
 • مالی …….. ٣٢٢٢۵۵۴٣
 • اداری ………. ٣٢٢۶۴١٢۶
 • فرابری داده ها ………….. ٣٢٢٢٩۴٩۵
 • حسابداری …………. ٣٢٢٢١٩٠١
 • پذیرش ……… ٣٢٢٢٩۵٢۴، ٣٢٢٢٩۵٣۴
 • نوبت دهی پلی کلینیک تخصصی شهرکرد…………. ٣-٣٢٢۵٢٣۴٢

درمانگاه تخصصی شماره یک شهرکرد

 • شهرکرد، خیابان انتقال خون، روبروی بنیاد ١۵ خرداد، کدپستی ٨٨١۴۶١۴۴۴٩
 • ریاست ……….. ٣٣٣۴٣٠٧٠
 • نمابر …………… ٣٣٣۴۵۵٩٠
 • مالی …….. ٣٣٣٣٠٢٣١
 • اداری …………… ٣٣٣۴۵۵٩٠
 • فرابری داده ها …………. ٣٣٣٣١٣٠١
 • نوبت دهی درمانگاه تخصصی شماره یک شهرکرد ………… ٣-٣٣٣۴٧٩٣٢، ٣٣٣٣١۶۶٠
 • تلفنخانه  …….. ٣٣٣۴٧٨٢٢

درمانگاه بروجن

 • بروجن، خیابان ١۵ خرداد، جنب شعبه تأمین اجتماعی کدپستی ٨٨٧١٩١۵٧۴۵
 • ریاست ………….. ٣۴٢۵٢١۶۴
 • نمابر ………. ٣۴٢٢۶٢١۶
 • مالی ……….. ٣۴٢٣٢١٢١
 • اداری ………. ٣۴٢٢۶٢١۶
 • حسابداری ………… ٣۴٢٣٢١٢١
 • پذیرش ……… ٣۴٢٢۴٢۴۴، ٣۴٢٣٧٢٢٣، ٣۴٢٢٧۶٢٢
 • نوبت دهی درمانگاه بروجن………….. ٣۴٢٣٢٣۴٣

درمانگاه فارسان

 • فارسان، جنب شعبه، کدپستی ٨٨۶١۶٨١١٧۶
 • ریاست …………… ٣٣٢٢٠٢١۵
 • نمابر ………. ٣٣٢٢٠٢١۴
 • مالی ………. ٣٣٢٢٠٢١٣
 • اداری ………. ٣٣٢٢٠٢١۴
 • نوبت دهی درمانگاه فارسان……….. ٣٣٢٢۵٩٩١
 • تلفنخانه  …………. ٣٣٢٢۶٧٠٠، ٣٣٢٢٣٧٠٠

درمانگاه لردگان

 • لردگان، بلوار رسالت، کدپستی ٨٨٩١۶٣۴۶۴٩
 • ریاست …………. ٣۴۴۴١٣٢۶
 • نمابر ………….. ٣۴۴۴١٣۴۴
 • مالی …………… ٣۴۴۴١٣٢٨
 • اداری ……… ٣۴۴۴١٢٠٠
 • پذیرش …………. ٣۴۴۴١٣٢٧، ٣۴۴۴١٣٢۵
 • نوبت دهی درمانگاه لردگان…….. ٣۴۴۴۵٨١٩، ٣۴۴۴۵٨٠۶

اطلاعات تکمیلی :

[button-green url=”https://www.bidbarg.com/%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-nobat/” target=”_blank” position=”center”]دریافت نوبت دهی اینترنتی بیمارستان های تامین اجتماعی[/button-green]

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

[button-green url=”https://www.bidbarg.com/?cd=&b=WP-12839″ target=”_blank” rel=”nofollow” position=”center”]مشاوره تلفنی تخصصی >>[/button-green]

بیمارستان تامین اجتماعی,بیمارستان تامین اجتماعی تهران,بیمارستان بیمه,لیست بیمارستان,لیست تامین اجتماعی,ر

علی
 • ممنون بابت قراردادن بیمارستان ها و درمانگاه های بیمه تامین اجتماعی در چهار محال و بختیاری
  (۴)
Overall
۴
بررسی کاربر
۰ (۰ رای)
در حال ارسال

ارسال یک پاسخ

در حال ارسال

اسکرول به بالا