بیمارستان و درمانگاه بیمه تامین اجتماعی در آذربایجان شرقی

یش شماره کل شماره تلفن های استان آذربایجان شرقی ٠۴١ می باشد.

 

مدیریت درمان بیمه تامین اجتماعی در آذربایجان شرقی

تبریز – خیابان امام خمینی(ره) – روبروی کوی بزرگمهر -پلاک ١٢٣۴ کدپستی : ۵١۵۴٩٨٧٩٧٩
تلفن:٣٣٣۵٠٨٠١نمابر:٣٣٣۵٠٧٩٣

دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی

تبریز – خیابان فارابی (چایکنار)- ایستگاه تپلی باغ-بالاتر از مرکز تحقیقات بیماریهای ریوی و سل(ساختمان شماره یک تامین اجتماعی)- کدپستی ۵١۵۴٧١٣٨۴۴
تلفن:٣٣٣۶٣۴۴۵-۵٠نمابر:٣٣٣۵٠٧٩۶

کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی در تبریز

میدان منظریه – جنب مجتمع تجاری سهندیه – امور کمیسیونهای پزشکی – کد پستی: ۵١٧۴٨٧٨٨٨١
تلفن:٣۴٧٨٨٨٣۶٢نمابر:٣۴٧۵١٣٨١

بیمارستان ٢٩ بهمن

تبریز – بلوار ٢٩ بهمن– کدپستی: ۵١۶۶۶١٧٨٩۴
تلفن:٣٣٣٠٧٠٠٠-٣٣٣٠٨٠٠٠-نمابر:٣٣٣٠۴٧٣٢

بیمارستان استاد عالی نسب

تبریز – شهرک ارم– کدپستی : ۵١۴٧۶۵٣١١١
تلفن:٣٢٣٠۵٩١۵-٢۵نمابر:٣٢٣٠۵٩١١

مرکز بهداشتی و درمانی شماره‌ یک تبریز

تبریز- انتهای‌ خیابان‌ شمس‌ تبریزی‌- نرسیده‌ به‌ بلوارمنجم‌– کدپستی: ۵١٣٩٩٣٣٣۵۵
تلفن:٣٢۶۶٢٧٢٠-٣٢۶۶٣١٣۵نمابر:٣٢۶۶٨٣۵٣

درمانگاه‌ شماره‌ ٢ تبریز

تبریز- خیابان‌ مفتح‌-  کوی‌ شربت‌زاده‌– کدپستی: ۵١۴۵٨۴٧٩٨١
تلفن:٣٢٣٣۴٩٠۵نمابر:٣٢٣٣۴٧٧۵

مرکز بهداشتی و درمانی شماره‌٣ ‌تبریز

تبریز-شهرک‌ زعفرانیه‌ – پایین تر از ایستگاه مسجد- روبروی پارک- کدپستی :۵١۶۶٧٣۶٨۶٨
تلفن:٣٣٣٠٩٠٧۶نمابر:٣٣٣٢٨٢٩١

درمانگاه‌ شهرستان آذرشهر

آذرشهر- خیابان امام – جنب اداره دارایی، کد پستی: ۵٣٧١٩۵٣١۴٣
تلفن:٣۴٢٢٧٧٠٨نمابر:٣۴٢٢١١٣۵

درمانگاه‌ شهرستان اهر

اهر- بلوار جمهوری‌ اسلامی‌، روبروی‌ انبار سیلو– کدپستی: ۵۴۵١۶۶٣۵٩١
تلفن:۴۴٢٣٢۴٠٩-۴۴٢٣٢۴٠٨نمابر:۴۴٢٣٢۴٠۶

درمانگاه‌ شهرستان بناب‌

بناب- نبش میدان تامین اجتماعی– کدپستی: ۵۵۵١٨٩٧٣٧٨
تلفن:٣٣٧٢١٠٧٣-۴نمابر:٣٧٧٢٨۶٧١

درمانگاه‌ شهرستان جلفا

جلفا – خیابان‌ ولایت‌ فقیه‌ – جنب بازار ٢۵۴ واحدی آراز – کد پستی: ۵۴۴١۶۵۵٩٨۵
تلفن:۴٢٠٢٢۴٢٩نمابر:۴٢٠٢٢۵۴٧

مرکز بهداشتی و درمانی سراب‌

سراب- خیابان امام (ره)- خیابان معلم– ساختمان تامین اجتماعی – طبقه اول- کدپستی: ۵۴٧١٩۶۴۵۶۶
تلفن:۴٣٢٢٨۵٠٣-۴٣٢٢٨۵٠٢نمابر:۴٣٢٢٢٣٩٩

درمانگاه‌ شهرستان شبستر

شبستر-بلوار بسیج-جنب هتل گلشن راز – کد پستی: ۵٣٨١٧٣٣٧١۴
تلفن:۴٢۴٢١٠٩١-٢نمابر:۴٢۴٢۵١٧۴

درمانگاه‌ شهرستان مراغه‌

مراغه- خیابان‌ سعدی‌-خیابان آیت‌ا… دستغیب‌ – کدپستی: ۵۵١٣٨٧٧٣٣١
تلفن:٣٧٢٢٩٩۵٢-٣٧٢۴٧٩٢٣نمابر:٣٧٢٢٨٠٧٢

درمانگاه‌ شهرستان مرند

مرند- خیابان شهید رنجبری- پایین تر از میدان محراب – کد پستی : ۵۴١۶٧١۵۵٩۵
تلفن:۴٢٢٧٣٠۵٨نمابر:۴٢٢٧٧٧٠١

پلی کلینیک میانه

میانه – خیابان کشاورزان – جنب مسجد فاطمه زهرا (س) – کدپستی ۵٣١٧٧١٣۶٨١
تلفن:۵٢٢٣٨۴٠٩-۵٢٢٣٩٧٩٩-۵٢٢٣۴۶٠٩-۵٢٢٣۴۶٠۶نمابر:۵٢٢۴٣٢٢٢

آموزش دریافت فیش پرداخت حق بیمه ، بیمه اختیاری و مشاغل آزاد

مشاهده سابقه بیمه

آموزش ارسال اینترنتی لیست بیمه  

لیست شعب سازمان بیمه تامین اجتماعی

جدیدترین قیمت دارو با احتساب بیمه


سوال بیمه ای خود را در رابطه با بیمه عمر ,  بیمه تامین اجتماعی  , بیمه سلامت , بیمه درمان تکمیلی ( بیمه تکمیلی ),  بیمه شخص ثالث ، قانون کار و …  را در مرجع سوالات بیمه بپرسید.

برای دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه می توانید فرم دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه را تکمیل کنید تا نماینده بیمه منتخب با شما تماس بگیرند.

علی
  • ممنون بابت قراردادن بیمارستان ها و درمانگاه های بیمه تامین اجتماعی در آذربایجان شرقی
۴.۰
در حال ارسال
امتیاز شما به این متن: ۰ (۰ votes)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

در حال ارسال