لیست بیمارستان های تامین اجتماعی در استان تهران

اداره کل درمان سازمان بیمه تامین اجتماعی در استان تهران

خیابان کارگر شمالی،روبروی پارک لاله،ساختمان ٢۵۴
تلفن: ۶۶۴٢۵٢٨۴ نمابر: ۶۶٩٢٣٠٠٠-٠٢١

در صورتی که هر گونه سوالی در زمینه بیمه تامین اجتماعی دارید می توانید به رایگان در بیدبرگ مرجع سوالات بیمه مطرح نمایید تا از راهنمایی مشاوران متخصص بهره مند شوید.

دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی استان تهران

خیابان کارگر شمالی،روبروی پارک لاله،ساختمان ٢۵۴
تلفن: ۶۶۴٣٧۶٩۶ نمابر: ۶۶٩۴٢٩٢١-٠٢١

اداره کمیسیون های پزشکی

تهران،سه راه آذری،میدان شمشیری،نرسیده به سه راهی بوتان
تلفن: ١٠-۶۶۶١٨٨٠٩ نمابر: ۶۶۶۴۵٢۴۴-٠٢١

آدرس و تلفن بیمارستان میلاد

بزرگراه همت،نرسیده به پل اتوبان چمران
تلفن: ٨٢٠٣٩ نمابر: ٨٨٠۶٢٠٠۵

آدرس و تلفن بیمارستان صدر

میدان ولیعصر،خیابان کریم خان،خیابان به آفرین،پلاک ٨
تلفن: ٨٨٩۴۵۴٧۶ نمابر: ٨٨٩۴٣٢٠٢

آدرس و تلفن بیمارستان شریعت رضوی

سرآسیاب،مهرآباد جنوبی،روبروی پایگاه یکم شکاری
تلفن: ۵-۶۶۶٣۶٨٠١ نمابر: ۶۶۶١٢١٣١-٠٢١

آدرس و تلفن بیمارستان فیاض بخش

کیلومتر٧،جاده قدیم کرج،ابتدای خیابان خلیج
تلفن: ۵٠-۶۶٢۵٠۴۵ نمابر: ۶۶٢۵٠٧۴٣-٠٢١

آدرس و تلفن بیمارستان لبافی نژاد

خیابان پاسداران،بوستان نهم
تلفن: ١٨-٢٢۵۴٩٠١٠ نمابر: ٢٢۵۴٩٠٣٩-٠٢١

آدرس و تلفن بیمارستان لواسانی

چهارراه تهرانپارس،اتوبان شهید یاسینی،جنب پایانه اتوبوسرانی
تلفن: ١۵-٧٧٣١١٠١١ نمابر: ٧٧٣١٢٠١۶-٠٢١

آدرس و تلفن بیمارستان معیری

میدان شهداء،سه راه مجاهدین
تلفن: ١۴و١١-٧٧۵٣۵١١٠ نمابر: ٧٧۵٣۵١١۶-٠٢١

آدرس و تلفن بیمارستان شهدای ١۵ خرداد ورامین

ورامین،نرسیده به میدان ولیعصر(ورودی شهر)
تلفن: ٨-٣٢٣۴٩٢۴ نمابر: ٣٢٣۴٩٢٢-٠٢٩١

آدرس و تلفن بیمارستان هدایت

خیابان شهید دکتر شریعتی،دوراهی قلهک،خیابان یخچال،خیابان هدایت
تلفن: ۶-٢٢۵۴۴١٧٣ نمابر: ٢٢۵۴١١٨۴-٠٢١

آدرس و تلفن بیمارستان مریم

خیابان شوش غربی،روبروی ایستگاه مترو شوش
تلفن: ۵۵۵۶٢٧٠۵ نمابر: ۵۵۶٢٣٧٠١-٠٢١

آدرس و تلفن بیمارستان آیت اله کاشانی

بزرگراه بعثت،فلکه دوم خزانه بخارائی
تلفن: ۵-۵۵٠۶١١٣١ نمابر: ۵۵٠۶١١٣٧-٠٢١

آدرس و تلفن بیمارستان امام رضا (ع) اسلامشهر

اسلامشهر،شهرک سعیدیه،ابتدای بلوار سیفی
تلفن: ٢٢٢٩۶٠٠-٢٢٢٢٩٧٠٠-٢٢٢٢٩٨٠٠ نمابر: ٢٢٢١٠٩٩-٠٢٢٨

آدرس و تلفن دی کلینیک ابوریحان

خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی،نبش خیابان شهید نظری(سزاوار)
تلفن: ۶۶۴۶٩٨٢١-٢٢ نمابر: ۶۶۴۶٩۴۴٠

آدرس و تلفن دی کلینیک سلیمانی

شهرری،خیابان فدائیان اسلام،نرسیده به سه راه ورامین،مقابل پمپ بنزین
تلفن: ۵۵٩٠٧۶۴ نمابر: ۵۵٩٠٠٧۶۴

آدرس و تلفن پلی کلینیک شهدای خاندان حکیم

خیابان قزوین،دوراهی قپان،خیابان امین الملک
تلفن: ۵۵٧٠٠٧٠٠ نمابر: ۵۵٧٢٠٠٢٩

آدرس و تلفن پلی کلینیک امانی پاکدشت

پاکدشت،خیابان خاوران،جنب شهرداری پاکدشت
تلفن: ٣٠٣۴٨٧٧ نمابر: ٣٠٣۴٨٧٧-٠٢٩١

آدرس و تلفن پلی کلینیک اشرفی اصفهانی ورامین

ورامین،خیابان شهید باهنر،روبروی کارخانه قند
تلفن: ٣-٢٢۴٣٠۵٢ نمابر: ٢٢۴٣٠۵١-٠٢٩١

آدرس و تلفن پلی کلینیک دستغیب قرچک

قرچک،خیابان امام،جنب آتش نشانی
تلفن: ٢١۴۵۶٨٠ نمابر: ٢١۴۵٠۴٠-٠٢٩٢

آدرس و تلفن پلی کلینیک ١٣ آبان

خیابان شهید رجائی،جنب شهرداری منطقه ١۶ ، ایستگاه ورزش
تلفن: ٢۶-۵۵٠۶١١٢٣ نمابر: ۵۵٣٣٨٠٨٩

آدرس و تلفن پلی کلینیک شماره ١

کیلومتر ١۴ اتوبان تهران- کرج، پیکانشهر
تلفن: ۴۴٩١٩٨١١٨ نمابر: ۴۴١٩٧۴٠٠

آدرس و تلفن پلی کلینیک حیدری

خیابان ولیعصر(عج)،چهارراه امیراکرم،خیابان نوفل لوشاتو
تلفن: ۶۶۴٠٨٩۴٠ نمابر: ۶۶۴۶۶٢٢١

آدرس و تلفن پلی کلینیک فدائیان اسلام

شهرری،خیابان فدائیان اسلام،جنب کارخانه ممتاز
تلفن: ٣٣٧۴٣٠۶۶ نمابر: ٣٣٣٧١۶٠۶

آدرس و تلفن پلی کلینیک قدس

تهران نو،خیابان دماوند،بین خیابان وحیدیه و سیلان
تلفن: ٧٧٨١١١٢١-٧٧٨١۴٩١۵ نمابر: ٧٧٨١٧٠۴٠

آدرس و تلفن پلی کلینیک مفتح

کیلومتر ١٠ جاده قدیم ساوه، چهاردانگه،خیابان شهید پارسیان
تلفن: ٣-۵۵٢٧٨٨٨١ نمابر: ۵۵٢٧٨٨٨٧

آدرس و تلفن پلی کلینیک جشنواره

فلکه دوم تهرانپارس،خیابان جشنواره،روبروی فرهنگسرای اشراق
تلفن: ٧٧٩۶١۶۶٢ نمابر: ٧٧٣٢۶٠۶۵

آدرس و تلفن پلی کلینیک ٢٢ بهمن

خیابان آزادی، روبروی سازمان مرکزی
تلفن: ۶-۶۶٨۶٧١۴۵ نمابر: ۶۶٨٧۵۶٨٠

آدرس و تلفن پلی کلینیک شماره ١٧

میدان شمشیری،ابتدای خیابان بوتان گاز،مجتمع اداری- درمانی بعثت
تلفن: ۶۶۶٩٩٨٢٠ نمابر: ۶۶۶٩٩٨٢٩

آدرس و تلفن پلی کلینیک طوس

خیابان کارگر جنوبی،بین چهارراه لشکر و میدان قزوین،خیابان آقابالازاده
تلفن: ۵۵۴١٢٣٨٣ نمابر: ۵۵۴١۴۴۴١

آدرس و تلفن درمانگاه شماره ١۵

خیابان شهید مدنی(نظام آباد)،چهارراه شهید مدنی،کوچه شهید شعبانی
تلفن: ٧٧۵٧۵٩۵٩ نمابر: ٧٧۵٧۵٩۵٩

آدرس و تلفن درمانگاه شماره ١٩

خیابان ١٧ شهریور،نرسیده به میدان خراسان،خیابان شهید عجب گل(جهان پناه)،پلاک ٩
تلفن: ٩-٣٣٧٣١٢٣٨ نمابر: ٣٣٧٢۵۶٨٨

آدرس و تلفن درمانگاه نسیم شهر

کیلومتر ٢٢ جاده ساوه،اکبرآباد،خیابان ١۴ متری شهید چمران،جنب ده متری محسنی
تلفن: ۴٣۵٧۴۴-٠٢٩١ نمابر: ۴٣۵١۶٩٧-٠٢٩١

آدرس و تلفن درمانگاه شهید عباسی

جاده قدیم قم،باقرشهر،اول ٢۴ متری طالقانی،جنب مرکز مخابرات شهید بختیاری
تلفن: ۵۵٢٠٣۴۶۴ نمابر: ۵۵٢٠٣۴۶۴

آدرس و تلفن درمانگاه شهدای دخانیات

خیابان قزوین،جنب دخانیات
تلفن: ۵۵۴١۶٩٧٢ نمابر: ۵۵۴١۶٩٧٣

آدرس و تلفن درمانگاه فیروزکوه

فیروزکوه،کیلومتر ٢ جاده قائم شهر،خیابان ۴۵ متری
تلفن: ۶٢٢۴٧٢١ نمابر: ۶٢٢٨٣٠١-٠٢٢١

آدرس و تلفن درمانگاه آزادی

کیلومتر ٢ جاده مخصوص کرج،مقابل شهرک اکباتان
تلفن: ۶۶٠٢۵٩٠۵ نمابر: ۶۶٠۴۶٨١٣

آدرس و تلفن مرکز بهداشتی و درمانی ٢١

میدان صادقیه،بلوار آیت اله کاشانی،خیابان فردوس،خیابان صدیق تقدیری
تلفن: ۴۴٠٧٣٣٩٩ نمابر:

آدرس و تلفن مرکز بهداشتی و درمانی ٢٢

میدان صادقیه،بلوار آیت اله کاشانی،خیابان فردوس،خیابان صدق تقدیری،پلاک ۴٧
تلفن: ۴۴٠٧۴٣٠٠ نمابر: ۴۴٠٨٢٨١١

بیمه درمان ,fdli nvlhk,fdlhvsjhk ,بیمارستان تامین اجتماعی تهران
آموزش دریافت فیش پرداخت بیمه

مشاهده سابقه بیمه

آموزش ارسال اینترنتی لیست بیمه  

لیست شعب سازمان بیمه تامین اجتماعی

جدیدترین قیمت دارو با احتساب بیمه


سوال بیمه ای خود را در رابطه با بیمه عمر ,  بیمه تامین اجتماعی  , بیمه سلامت , بیمه درمان تکمیلی ( بیمه تکمیلی ),  بیمه شخص ثالث ، قانون کار و …  را در مرجع سوالات بیمه بپرسید.

برای دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه می توانید فرم دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه

علی
  • ممنون
۴.۰
Sending
User Rating ۵ (۱ vote)

ارسال پاسخ

Sending