<< دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
X

لیست آدرس و تلفن نوبت دهی بیمارستان تامین اجتماعی بندرعباس و هرمزگان

4 برای مثال:رای داده شده 5

برای ثبت نوبت دهی در بیمارستان های تامین اجتماعی در سراسر ایران می توانید از طریق کد دستوری USSD اقدام کنید که به مراتب سریع تر و راحت تر از نوبت دهی اینترنتی یا تلفنی می باشد  :

 1. برای ثبت نوبت دهی بیمارستان تامین اجتماعی ابتدا ستاره ۱۴۲ مربع (( #۱۴۲*)) را با تلفن همراه خود شماره گیری کنید >> دریافت نوبت دهی از طریق کد دستوری ussd فقط از طریق خطوط تلفن “همراه اول ” امکان پذیر است.<<
 2.  سپس گزینه “۴ – نوبت دهی درمان” را انتخاب کنید
 3. سپس کد تلفن استان خود را با ۰ وارد کنید. برای مثال در تهران ۰۲۱ را وارد کنید. سپس صبر نمایید تا پاسخ از سمت سازمان تامین اجتماعی ارسال شود
 4. پس از دریافت پاسخ می توانید شهر خود را انتخاب کنید و عدد مربوط به شهر خود را ارسال کنید. در صورتی که پیام ” متنی برای پاسخ یافت نشد” دریافت کردید، گزینه “cancel” را انتخاب و مجددا فرایند بالا را انجام دهید. در صورتی که پس از چند بار تلاش در زمان های مختلف موفق به دریافت لیست شهر ها نشدید، از طریق نوبت دهی تلفنی یا اینترنتی اقدام کنید.
 5. در مرحله بعد، لیست بیمارستان ها مربوط به شهر انتخابی می آید. سپس عدد مربوط به بیمارستان یا درمانگاه را ارسال نمایید. “توجه داشته باشید برای ثبت نوبت دهی بیمارستان حتما می بایست در ساعت اعلام شده که در پیام ussd اعلام شده اقدام نمایید.”
 6. سپس نوع تخصص و زمان برای ویزیت پزشک را انتخاب کنید و نوبت خود را ثبت نمایید.


یش شماره استان هرمزگان کد (٠٧۶) میباشد.

مدیریت درمان سازمان بیمه تامین اجتماعی در استان هرمزگان

 • بندر عباس، بلوار امام خمینی(ره)، بعد از پارک جنگلی، نبش میدان فرودگاه، کدپستی٧٩١۶٩٩٣٨٣١
 • مدیریت ………..  ٢-٣٣۶۶٨۶۴١
 • نمابر …………….. ٣٣۶۶٨۶۴٠
 • روابط عمومی …………………. ٣٣۶۶٧۵۵٨
 • مالی ……………… ٣٣۶۶۵۴٢٩
 • اداری ………  ٨-٣٣۶۶٨۴۶٧
 • فن¬آوری اطلاعات …………….. ٣٣۶۶٨۶۶٧
 • آموزش ………… ٣٣۶۶۵۴۴۶
 • آمار ………………. ٣٣۶۶۵۴١٩
 • بودجه ………….. ٣٣۶۶۵۴۴٧
 • درمان …………… ٣٣۶۶۵۴٣۶
 • پاراکلینیک ……….. ٣٣۶۶۵۴٣٧
 • کلینیک ………….. ٣٣۶۶۵۴۴١
 • طب کار ………… ٣٣۶۶۵۴٣٩
 • گزینش ………….. ٣٣۶۶٨١۴٧
 • حسابداری ……… ٣٣۶۶٨۶٨٣
 • حراست …………. ٣٣۶۶٨٠٩٧
 • دبیرخانه ………….. ٣٣۶۶٨١٢۵
 • نقلیه …………….. ٣٣۶۶٨۴۶٠
 • تلفنخانه ……….. ٨-٣٣۶۶۵۴٢٧

دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی

 • بندر عباس، بلوار امام خمینی(ره)، خیابان میرزا کوچک¬خان، پشت مصلی قدس، کدپستی ٧٩١۴٩۴۴١٣۵
 • ریاست …….. ١٧-٣٣٣۵٣٠١۶
 • نمابر …………….  ٣٣٣۵٢٣٠٠
 • معاون اداری و مالی ………… ٣٣٣۵۴۵۶۴
 • اداری ……………… ٣٣٣۵٢٣٠١
 • فنآوری اطلاعات ……………… ٣٣٣٣۶٩١٣
 • حسابداری ……….. ٣٣٣۵٢٣٠٢
 • تلفنخانه ………. ١٧-٣٣٣۵٣٠١۶

بیمارستان خلیج فارس

 • بندرعباس، بلوار دانشگاه، کدپستی ٧٩١٩٧٨٣١۴١
 • ریاست …………. ٣٣۶٧٠٣٣۶
 • مدیریت ……….. ٣٣۶٧٠٣٣٨
 • نمابر ……………. ٣٣۶٧٠٣٣٧
 • اداری …………….. ٣٣۶٧٠٣٣٢
 • مالی ……………. ٣٣۶٧٠٣٣۵
 • پرستاری ……….. ٣٣۶٧٠٣٣۴
 • فنآوری اطلاعات ……………… ٣٣۶٧٠٣٣٠
 • حسابداری …….. ٣٣۶٧٨٨۴۴
 • کمیسیون پزشکی …………….. ٣٣۶٧٠٣٣٩
 • حراست …………. ٣٣۶٧٠٣۴٠
 • تدارکات ………… ٣٣۶٧٠٣٣١
 • نوبت دهی ……… ٣٣۶٧۵٢٣٣
 • تلفن گویا ……… ٣٣۶٧٨٨۴١
 • تلفنخانه  …….. ٩-٣٣۶٧٠٢٨٠

پلی کلینیک تخصصی ولیعصر(عج)

 • بلوار جمهوری اسلامی، امیر آباد، جنب پمپ بنزین وحدت، کدپستی ٧٩١٨٧٧۴٨٧٧
 • ریاست …………… ٣٣۵۶۴٠٠٠
 • نمابر …………….. ٣٣۵۶۴٠٠۴
 • مالی …………….. ٣٣۵۶٢٧۶٨
 • اداری …………….. ٣٣۵۶۵٠۴۵
 • فنآوری اطلاعات …………….. ٣٣۵۶۴٨۶۴
 • تلفن گویا ……….. ٣٣۵۶٠١٧۴، ٣٣۵۶۵٠۶۵
 • تلفنخانه  ………. ٣٣۵۵٣٨٠٧، ٣٣۵۵٣٩٠۴

درمانگاه بعثت

 • خیابان آیت اله غفاری شمالی، جنب بازار بزرگ قشم، روبروی کانون فکری کودکان، کدپستی ٧٩١۴٩۴۴١٧٩
 • ریاست …………… ٣٣٣١٣١۴٣
 • نمابر ……………. ٣٣٣۵٠۵۶٣
 • اداری ………………. ٣٣٣١٣١۴١
 • مالی ………………. ٣٣٣١٣١۴٠
 • تلفنخانه ……… ٣٣٣١٣٠٣۵،  ٣٣٣١٣١٣٩

درمانگاه ولیعصر(عج) میناب

 • میناب، بلوار آل محمد، جنب فرمانداری، کدپستی ٧٩٨١٧٣۴١١١
 • ریاست …………….. ۴٢٢٣٠۵١٢
 • نمابر ………………. ۴٢٢٣٠۵١٣
 • اداری ………………. ۴٢٢٣٠۴٠۵
 • پذیرش …………….. ۴٢٢٣٠۵١۶

درمانگاه ولیعصر(عج)  رودان

 • رودان، بلوار انقلاب، کدپستی ٧٩٩١٨٨٣٩٣۵
 • ریاست …………… ۴٢٨٨۴١۶٢
 • نمابر ……………… ۴٢٨٨۴١۶٢
 • تلفنخانه ………….. ۴٢٨٨٢١٢٧

درمانگاه ولیعصر(عج)جاسک

 • جاسک، بلوار حر، کدپستی ٧٩٧٩١٣۶۴۵٩
 • ریاست، نمابر ……… ۴٢۵٢١۵۶۶
 • تلفنخانه ………….. ۴٢۵٢١۵۶٨

درمانگاه امام رضا(ع) قشم

 • قشم، میدان امام قلی‌خان، جنب مجتمع تجاری سیمرغ، کدپستی ٧٩۵١۶١٣٧٩٩
 • ریاست، نمابر ……….. ٣۵٢۴٠١۶٠
 • اداری ………………. ٣۵٢۴٠١۶٣
 • تلفنخانه …………… ٣۵٢۴٠١۶٢

درمانگاه ولیعصر(عج) بندر لنگه

 • بندرلنگه، بلوار جانبازان، کدپستی ٧٩٧١۶١٣۶١٨
 • ریاست، نمابر …….. ۴۴٢۴٠٨٧٨
 • تلفنخانه ………….  ۴۴٢۴١۶٨٠

درمانگاه پایانه بار بیمارستان بندرعباس

 • ریاست، نمابر …….. ٣٢۵٨٩٣٧۴

اطلاعات تکمیلی :

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

محمد
 • ممنون بابت قراردادن بیمارستان ها و درمانگاه های تامین اجتماعی در هرمزگان
  (۴)
Overall
۴
بررسی کاربر
۵ (۱ رای)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمت های مورد نیاز علامت گذاری شده اند*

  << درخواست مشاور متخصص
تماس با بیدبرگ 
درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ