لیست آدرس و تلفن نوبت دهی بیمارستان تامین اجتماعی اهواز و خوزستان

پیش شماره استان خوزستان (کد ۰۶۱) می باشد .

مدیریت درمان بیمه تامین اجتماعی خوزستان

 • اهواز، اتوبان گلستان، میدان کارگر،نبش خیابان ۹ رشد- کدپستی ۶۱۳۴۹۹۴۴۳۳
 • دفتر مدیریت …..۳۳۷۲۱۱۲۱
 • دفتر مدیریت …..۳۳۷۲۱۱۲۲
 • فکس دفتر مدیریت …….۳۳۳۴۰۰۳۷
 • معاون درمان …..۳۳۳۴۰۱۱۷
 • معاون اداری ومالی ……..۳۳۷۲۱۰۰۶
 • حراست …..۳۳۳۴۱۶۰۳
 • فکس حراست …..۳۳۳۴۰۴۸۲
 • اداره کلینیک …..۳۳۷۲۱۱۲۳
 • اداره پاراکلینیک …..۳۳۳۴۰۰۶۳
 • حقوقی …..۳۳۳۴۰۱۹۰
 • امور اداری …..۳۳۳۴۰۰۶۹
 • فکس امور اداری …..۳۳۷۲۱۰۰۴
 • بودجه …..۳۳۳۴۰۰۵۸
 • اقتصاد درمان …..۳۳۳۴۰۴۴۸
 • بازرسی …..۳۳۳۴۰۵۰۴
 • امور مالی …..۳۳۳۴۰۳۲۶
 • آموزش …..۳۳۳۴۱۶۰۷
 • روابط عمومی …..۳۳۷۲۱۰۰۸
 • تلفن گویا روابط عمومی ……۳۳۷۲۱۰۰۹
 • آمار …..۳۳۳۴۱۶۰۹
 • فرابری داده ها …..۳۳۷۲۱۰۰۵
 • طب کار …..۳۳۷۲۱۰۰۷
 • فنی و مهندسی …..۳۳۳۴۱۶۲۹
 • دفتر پرستاری …..۳۳۳۴۱۲۳۸
 • دبیرخانه …..۳۳۳۴۱۶۲۵
 • مرکز تلفن …..۳۳۷۲۱۰۰۱-۳

دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی

 • اهواز، کیانپارس، فلکه دوم، ساختمان دکتر غرضی
 • ریاست …….. ۳۳۷۳۰۰۶۰
 • نمابر ……… ۳۳۳۶۳۵۶۶
 • دفتر ……… ۳۳۳۶۴۷۴۶
 • اداری ………. ۳۳۷۳۰۰۶۳
 • مالی …….. ۳۳۳۶۴۷۴۵
 • حراست …… ۳۳۳۳۳۶۶۳
 • تلفنخانه …….  ۴-۳۳۳۳۱۸۸۲

بیمارستان امیرکبیر اهواز

 • اهواز، کوی انقلاب، خیابان امیرکبیر شمالی، نبش خیابان آزادی، کدپستی ۶۱۵۳۷۱۶۸۱۷
 • ریاست …… ۳۳۷۷۳۵۹۷
 • نمابر ….. ۳۳۷۷۲۶۲۲
 • مالی ….. ۳۳۷۷۲۰۱۷
 • اداری …….. ۳۳۷۷۳۹۵۸
 • اورژانس ……. ۳۳۷۷۲۰۱۹
 • درمانگاه ۳ ………. ۳۳۳۶۸۲۱۷، ۳۳۳۳۸۸۹۹
 • درمانگاه ۶ ……… ۳۳۷۷۴۰۲۴

بیمارستان ۱۷ شهریور اهواز

 • آبادان، شطیط، صندوق پستی۶۷۵
 • ریاست ……  ۵۳۳۵۴۵۴۱
 • نمابر ……… ۵۳۳۵۴۵۴۰
 • دفتر ………. ۵۳۳۵۸۰۴۴
 • مالی ……..  ۵۳۳۵۴۵۴۳
 • اداری ………. ۵۳۳۵۴۴۵۱
 • روابط عمومی ….. ۵۳۳۵۳۵۱۵
 • حراست …… ۵۳۳۵۴۴۵۴
 • تلفنخانه ……… ۸-۵۳۳۵۴۵۴۶، ۵-۵۳۳۵۸۰۸۴

بیمارستان بهبهان

 • بهبهان، میدان مادر
 • ریاست……..  ۵۲۸۳۹۵۱۴
 • نمابر…… ۵۲۸۳۳۰۰۸
 • مالی ………. ۵۲۸۳۰۸۴۸
 • اداری، روابط عمومی  …… ۵۲۸۳۰۸۴۷
 • حراست ……. ۵۲۸۱۸۶۳۳
 • تلفنخانه …… ۵۲۸۳۲۰۰۸، ۵۲۸۳۴۵۰۱ – ۵۲۸۳۴۵۰۵، ۵۲۸۳۰۱۶۶، ۵۲۸۳۴۰۰۵

بیمارستان ۲۵۶ تختخوابی امیر المومنین

 • اهواز، سپیدار، کدپستی ۱۴۵۹۵۶۱۷۷۷
 • ریاست …… ۲-۳۲۲۷۱۹۸۱
 • نمابر …… ۳۲۲۷۱۹۸۰
 • اداری …… ۳۲۲۷۱۹۷۶
 • مالی …….. ۳۲۲۷۰۱۰۲
 • پرستاری …….. ۳۲۲۷۱۹۸۰
 • امور شهرستانها ……… ۳۲۲۷۰۰۶۲، ۳۲۲۷۰۶۰۷
 • واحد اعزام ….. ۳۲۲۸۱۸۴۳
 • حراست ……… ۳۲۲۷۱۹۷۹
 • درمانگاه ۴ ……… ۲۰-۳۵۵۶۴۸۱۸
 • درمانگاه ۵ … ۳۲۲۵۵۸۸۹، ۳۲۲۵۵۹۶۶، ۳۲۲۵۵۶۷۷
 • درمانگاه ۷… ۳۴۴۷۱۴۹۳،۳۴۴۷۰۷۲۱،۳۴۴۸۰۰۷۷
 • نوبت­دهی ………. ۹-۳۲۲۹۹۹۰۵
 • تلفنخانه ….. ۱۱-۳۲۲۷۱۹۰۵

پلی کلینیک شهید رجایی اهواز

 • اهواز، خیابان آزادگان، ۲۴متری کیکاوس
 • ریاست ……… ۳۲۲۳۹۸۹۰
 • نمابر ……… ۳۲۲۲۰۰۱۲
 • دفتر …… ۳۲۲۳۹۸۸۹
 • اداری …… ۳۲۲۳۹۸۹۲
 • مالی ……. ۳۲۲۳۹۸۹۱
 • تلفن گویا ………. ۱-۳۲۲۲۵۵۲۰
 • نوبت­دهی ………. ۴-۳۲۲۲۷۱۹۱
 • فرابری­داده ­ها …… ۳۲۲۳۹۸۸۸

پلی کلینیک تخصصی دزفول

 • خیابان آیت اله طالقانی
 • ریاست ….. ۴۲۲۶۱۲۹۶
 • نمابر …… ۴۲۲۳۱۰۷۴
 • دفتر ……. ۴۲۲۴۰۳۲۵
 • اداری ………. ۴۲۲۳۴۷۷۶
 • مالی …….. ۴۲۲۴۰۱۰۵
 • تلفنخانه ……. ۴۲۲۴۰۳۲۵

بیمارستان شهداء شوشتر

 • خوزستان، شوشتر، میدان قلعه سلاسل، بلوار علامه شیخ شوشتری، کدپستی ۶۴۵۱۶۶۸۶۱۷
 • ریاست …….. ۳۶۲۲۶۶۴۸
 • نمابر …… ۳۶۲۱۰۸۷۰
 • اداری …… ۳۶۲۲۹۹۹۷
 • مالی ….. ۳۶۲۲۶۶۴۷
 • پرستاری ……. ۳۶۲۱۸۳۳۰
 • فرابری­داده­ها ……… ۳۶۲۲۷۵۲۰
 • کمیسیون ……. ۳۶۲۱۰۱۱۵
 • تلفنخانه ….. ۵-۳۶۲۱۰۸۷۱

پلی کلینیک سوم خرداد خرمشهر

 • بلوار آیت اله خامنه ای، چهل متری، جنب بنیاد شهید، کدپستی ۶۴۱۵۹۵۴۷۳۷
 • ریاست …… ۵۳۵۲۸۷۵۴
 • نمابر ………. ۵۳۵۲۸۷۹۲
 • روابط عمومی، اداری ……. ۵۳۵۲۸۷۴۵
 • مالی ………. ۵۳۵۲۸۷۷۹
 • اورژانس …… ۵۳۵۲۸۷۳۰
 • تلفنخانه ………. ۱-۵۳۵۲۸۷۳۰

پلی کلینیک اندیمشک

 • اندیمشک، کوی شهدا، زیبا شهر، انتهای خیابان شهدا، نبش شهید دلپذیر
 • ریاست ……… ۴۲۶۵۰۰۰۴
 • نمابر …… ۴۲۶۵۱۸۳۰
 • اداری …… ۴۲۶۵۰۰۰۳
 • مالی ……. ۴۲۶۵۰۱۷۹
 • تلفنخانه ….. ۲-۴۲۶۵۱۸۳۱

پلی کلینیک شبانه روزی هفت تپه

 • هفت تپه، بازار اصلی، روبروی سینما نیشکر، کدپستی ۳۱۶۱۱۵۴
 • ریاست ……  ۴۲۸۶۶۲۴۴
 • نمابر ….. ۴۲۸۶۶۲۴۲
 • اداری، مالی ……… ۴۲۸۶۶۲۴۳
 • تلفنخانه ……….  ۱-۴۲۸۶۶۲۴۰

درمانگاه امام علی شوش

 • شوش، میدان امام جعفر صادق ، صندوق پستی ۱۶۵
 • ریاست ……… ۴۲۸۳۱۲۲۸
 • نمابر …… ۴۲۸۳۱۲۲۸
 • مالی ……. ۴۲۸۳۱۲۲۹
 • فرابری­داده­ها …….. ۴۲۸۳۱۲۲۷
 • نمابر درمانگاه …… ۴۲۸۲۳۰۶۰
 • نوبت­دهی …… ۴۲۸۲۹۹۸۱
 • تلفنخانه …….. ۳-۴۲۸۲۹۹۸۲، ۴۲۸۲۹۹۸۰

پلی کلینیک امیدیه

 • امیدیه، کوی نیرو، بلوار شهید اسماعیل دقایقی
 • ریاست ………. ۵۲۶۲۵۲۶۱
 • نمابر …… ۵۲۶۲۲۲۵۴
 • اداری ……. ۵۲۶۲۵۲۶۰
 • مالی …….. ۵۲۶۲۲۴۱۰
 • فناوری اطلاعات ….. ۵۲۶۲۱۵۷۲
 • تلفنخانه …….. ۵۲۶۲۵۲۶۲

درمانگاه تخصصی شماره یک امیدیه

 • امیدیه، ابتدای ورودی بازار، جنب مسجد جامع
 • ریاست ………. ۵۲۶۲۵۲۶۱
 • نمابر …… ۵۲۶۲۲۲۵۴
 • مالی …….. ۵۲۶۲۲۴۱۰
 • اداری ……. ۵۲۶۲۵۲۶۰
 • فناوری اطلاعات ….. ۵۲۶۳۰۸۱۰
 • تلفنخانه …….. ۵۲۶۲۲۳۲۵

بیمارستان شفاء مسجد سلیمان

 • مسجد سلیمان، سه راهی سد شهید عباسپور
 • ریاست …….. ۴۳۲۶۴۴۰۰
 • نمابر ….. ۴۳۲۶۴۰۰۵
 • دفتر ……. ۴۳۲۶۴۰۰۰
 • مالی ….. ۴۳۲۶۴۰۰۴
 • اداری ….. ۴۳۲۶۴۰۰۷
 • پرستاری ……. ۴۳۲۶۴۰۰۲
 • تلفنخانه ………  ۳-۴۳۲۶۴۰۰۲

مرکز درمانی سوسنگرد

 • سوسنگرد، بلوار جهاد، روبروی مغازه­های شهرداری
 • ریاست ……. ۳۶۷۴۴۱۵۵
 • نمابر ………. ۳۶۷۴۴۱۵۷
 • پذیرش ……. ۳۶۷۴۴۱۵۶
 • تلفنخانه …… ۳۶۷۴۴۱۵۳

مرکز درمانی شهداء ایذه

 • ایذه، انتهای خ امام خمینی شرقی، بعد از میدان گاز
 • ریاست ……… ۴۳۶۳۱۱۸۰
 • نمابر …… ۴۳۶۳۱۱۶۰
 • پشتیبانی …… ۴۳۶۵۱۴۷۰
 • اداری …… ۴۳۶۳۱۱۷۰
 • مالی ……. ۴۳۶۳۱۱۵۰
 • فرابری­داده­ ها …….. ۴۳۶۵۰۰۳۰

درمانگاه شهداء رامهرمز

 • رامهرمز، میدان ارشاد
 • ریاست ………. ۴۳۵۲۰۷۱۱
 • نمابر ………. ۴۳۵۳۹۵۴۰
 • مالی ……. ۴۳۵۲۰۷۱۲
 • روابط عمومی، اداری ……… ۴۳۵۲۰۷۱۳
 • تلفنخانه ……. ۴۳۵۲۰۷۱۴

درمانگاه تخصصی شبانه روزی بندر امام خمینی

 • سربندر، بلوار ۱۷ شهریور، تقاطع بلوار آیت اله خامنه­ای، کدپستی ۶۳۵۶۱۵۴۱۳۱
 • ریاست، نمابر ….. ۵۲۲۲۰۰۱۰
 • اداری ….. ۵۲۲۲۸۴۷۳
 • مالی ……… ۵۲۲۲۸۰۱۸، ۵۲۲۲۸۰۱۰
 • روابط عمومی …….. ۵۲۲۳۲۲۷۰
 • تلفنخانه …….. ۵۲۲۳۲۲۷۰

درمانگاه شادگان

 • شادگان، خیابان باهنر غربی، جنب پارک شقایق
 • ریاست، نمابر …… ۵۳۷۲۵۱۳۳
 • تلفنخانه ……. ۵۳۷۲۵۱۰۴

درمانگاه شماره دو دزفول

 • خیابان شهید فلاحداد، پشت شهرداری منطقه یک
 • ریاست ……… ۴۲۲۴۷۵۰۹
 • نمابر …….. ۴۲۲۶۰۱۱۸
 • تلفنخانه …… ۴۲۲۴۴۳۰۰، ۴۲۲۴۹۳۰۰

بیمارستان امام موسی کاظم ماهشهر

 • بلوار خلیج فارس، جنب پایانه مسافربری خلیج فارس، روبروی دانشگاه آزاد اسلامی، کدپستی ۶۳۵۱۹۱۱۱۱۱
 • ریاست ………. ۵۲۳۲۵۹۹۱
 • نمابر …… ۵۲۳۲۵۹۹۰
 • دفتر …… ۵۲۳۲۵۹۵۳
 • اداری …… ۵۲۳۲۲۶۰۲۱
 • مالی ….. ۵۲۳۲۲۶۰۱۴
 • روابط عمومی ……. ۵۲۳۲۵۹۷۰
 • فناوری اطلاعات ……. ۵۲۳۲۲۵۸۸-۹
 • دفتر پرستاری ……… ۵۲۳۲۶۱۲۸
 • حراست ……… ۵۲۶۰۳۱۳۰
 • تلفنخانه …….. ۵۲۳۲۶۰۱۳

کمیسیون پزشکی اهواز

اهواز، امانیه، خیابان عارف، نبش سقراط، طبقه دوم

 • ریاست …….. ۳۳۳۳۶۵۲۱
 • نمابر ….. ۳۳۳۳۶۵۲۱
 • تلفنخانه ….. ۳۳۳۳۵۳۵۷

اطلاعات تکمیلی :

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

بیمارستان تامین اجتماعی,بیمارستان تامین اجتماعی تهران,بیمارستان بیمه,لیست بیمارستان,لیست تامین اجتماعی,ر

علی
 • ممنون بابت قراردادن بیمارستان ها و درمانگاه های بیمه تامین اجتماعی در خوزستان
۴.۰
Sending
User Rating ۰ (۰ votes)

ارسال پاسخ

Sending