تشریح جزییات بیمه مسوولیت استخر

در استخرهای شنا استفاده کنندگان (شناگران) همواره با خطراتی روبرو هستند که این خطرات به دو بخش بشرح زیر قابل تفکیک می باشند.

 • غرق شدن شناگر بعلت عدم نظارت بر امر شنا از طرف ناجی غریق و یا عدم مهارت در فن شنا و یا عدم آگاهی از استفاده صحیح از استخر از طرف شناگر.
 • صدمات جسمانی در اثر نقص تأسیسات و امکانات استخر مانند: نشت گاز، برق گرفتگی و مناسب نبودن پوشش محوطه بیرونی استخر و …

در هر حال در اکثر مواردی که حادثه ای ناگواری در استخر اتفاق می افتد و منجر به فوت یا صدمه جسمانی شناگر می گردد طبق قانون، ناجی یا مدیریت استخر و یا توأماً مسئول شناخته شده و ملزم به جبران خسارت (دیه) می گردند. جهت ایجاد تأمین برای مسئولیت مدنی مدیریت استخر و ناجیان غریق بیمه نامه مذکور طراحی گردیده است و خاص هر استخر صادر می گردد و مجموعه حوادث ناشی از مسئولیت مدیریت و ناجیان و کارکنان استخر را بیمه نموده و نهایتاً خسارات جانی وارد به شناگران جبران می گردد.

البته لازم است در ابتدا تذکر داده شود که آنچه که در ادامه می آید صرفا منحصر به شناگران بوده و حوادثی که برای ناجیان، پرسنل اداری و هر دسته از افرادی که به نحوی کارمند یا کارگر مجموعه ورزشی می باشند تحت پوشش این بیمه نامه نمی باشد.

 

شرایط بیمه مسوولیت استخر در قبال استفاده کنندگان:

موارد تحت پوشش  در بیمه نامه مذکور به شرح زیر می باشد :

 • برای هر استخر یک بیمه نامه صادر می گردد و مسئولیت مدیریت استخر در مقابل استفاده کنندگان بیمه می گردد و همانگونه در موضوع بیمه تصریح گردیده است ناجیان غریق استخر، جزء کارکنان بیمه گذار محسوب میتواند و مسئولیت مدنی نامبردگان، مسئولیت مدیریت استخر تلقی می گردد و تحت پوشش است.
 • تعهدات بیمه گر برای هر نفر در هر حادثه معین می گردد و محدودیتی در سقف آن نمی باشد و بیمه گذار مخیر است با توجه به قانون دیات، حد دلخواه را اظهار نماید و همچنین تعهد بیمه گر برای تعداد حوادثی که در طول مدت بیمه نامه ممکن است اتفاق افتد نامحدود است.
 • خسارت بدنی تحت پوشش شامل فوت، نقص عضو و هزینه های پزشکی می باشد و شامل مواردی چون از کارافتادگی نمی گردد.
 • به موجب این بیمه نامه حوادثی که در محدوده استخر برای شناگران رخ دهد و منجر به بروز خسارت های جانی گردد و مسئولیت آن قانوناً متوجه مدیر استخر و یا ناجیان غریق باشد تحت پوشش قرار می گیرد.
 • در خصوص جراحت های بدنی و هر نوع حادثه ای که منجر به پرداخت هزینه های پزشکی و درمانی توسط مدیریت استخر شود، احراز مسئولیت بیمه گذار توسط کارشناس ذیصلاح بیمه گر کفایت می کند.
 • در خصوص حوادث منجر به فوت و یا نقص عضو احراز مسئولیت بیمه گذار باید توسط مراجع قضائی صورت گیرد و بیمه گر براساس دیه یا عرش تعیین شده از سوی مرجع قضائی غرامت وارده را براساس مفاد بیمه نامه و تا سقف مندرج در بیمه نامه جبران خواهد نمود.

 

علاوه بر استثنائات که در بیمه نامه های مسئولیت مشترک است در موارد زیر نیز حتی اگر بیمه گذار مسئول شناخته شود بیمه گر تعهدی نخواهد داشت:

 • چنانچه خسارت ناشی از عدم حضور ناجی باشد.  (البته موضوع حضور تعداد ناجی مطابق با استاندارد تعریف شده توسط فدراسیون شنا و یا فدراسیون نجات غریق مطرح می باشد که در بیمه نامه به آن اشاره نشده است.) بدین معنی که اگر تعداد ناجیان استخر از حد نصاب فدراسیون کمتر باشد، قاعده نسبی اعمال شده و بخشی از خسارت پرداخت میگردد.
 • در صورتیکه ناجیان غریق فاقد کارت معتبر فعالیت از فدارسیون نجات غریق در زمان وقوع حادثه باشند. (منظور از معتبر آنست که کارت مذکور بایستی بصورت سالانه تمدید گردید و آمادگی جسمانی ناجی به تأئید رسیده باشد.)
 • خسارت جانی وارد به کلیه سهامداران و کارکنان بیمه گذار استثناء است جهت پوشش این موضوع، بیمه گذار میتواند بیمه نامه مسئولیت مدنی در برابر کارکنان را خریداری نماید.
 • از نظر این بیمه نامه همسر، اجداد، پدر و مادر،‌ اولاد و اولاد اولاد بیمه گذار و هر یک از سهامداران ثالث محسوب نمیگردند .
 • بیمه گذار موظف است در طول مدت اعتبار بیمه نامه، هر گونه تغییر کمی و کیفی از جمله تغییر تعداد سانسها و تغییر در سیستم تصفیه و … در ارتباط با وضعیت خطر مورد بیمه حاصل شود را ظرف ده روز بصورت کتبی به بیمه گر اطلاع دهد.
 • بیمه گذار مکلف است وقوع هر گونه حادثه و همچنین هر نوع ادعا یا مطالبه علیه خود را در اولین مان ممکن و حداکثر ظرف مدت پنج روز (به استثنای تعطیلات رسمی) از تاریخ اطلاع خود کتباً به بیمه گر اعلام نماید و همچنین مشخصات کلی خسارت را نیز بیان نماید.
 • بیمه گذار موظف است کارکنانی که متناسب با وظایف محوله دارای تجربه، تخصص و مهارتهای لازم باشند استفاده نماید.
 • در صورت وقوع حادثه ناشی از خطرات مورد بیمه، میزان غرامت زیاندیدگان بتوافق بیمه گر و زیاندیدگان براساس مدارک متبته خسارت تعیین و این از احراز مسئولیت بیمه گدار جبران می گردد و در غیراینصورت خسارت بموجب آراء مراجع قضایی بررسی و حل و فصل خواهد شد.
 • در صورت وجود بیمه نامه مضاعف نیز تعهد بیمه گر به تناسب مبلغی که خود بیمه نموده با مجموع مبالغ بیمه شده می باشد. به این معنی که مدیر استخر نمیتواند از دو شرکت بیمه همزمان دو بیمه نامه برای یک استخر خریداری نموده و در زمان بروز خسارت از هر دو شرکت خسارت دریافت نماید. این مورد به ناجیان نیز انتقال پیدا میکند.

 

برای تهیه بیمه نامه بیمه مسئولیت مدنی و صدور آن چه کار کنیم ؟

لازم است قبل از هر چیز به نمایندگی منتخب خود مراجعه نموده و پس از تکمیل فرم پیشنهاد، مدارک لازم را برای صدور بیمه نامه آماده کنید . تصویر آخرین گواهی آمادگی ناجیان را که ممهور به مهر فدراسیون نجات غریق باشد به عنوان مهمتری سند برای صدور بیمه نامه از بیمه گذار اخذ شده و اسامی مندرج در گواهی های فوق الذکر را با اسامی اعلام شده در فرم پرسشنامه مطابقت داده می شود.

در صورت تغییر ناجیان و یا ثابت نبودن همکاری ایشان در استخر، نگران نباشید. بیمه نامه را با تعداد فعلی ناجیان صادر کرده و در صورت تغییر ناجیان، اسامی جدید را به شرکت بیمه اعلام نمایید.

باید توجه داشت که بعضی از شرکت های بیمه قبل از صدور بیمه نامه ، اقدام به بازدید می نمایند که این امر در زمان بروز خسارات به نفع بیمه گذار می باشد. ضمنا مواردی که باعث اضافه نرخ و یا کاهش نرخ میشوند در صورت بازدید ، تایید شده و قابل اعمال هستند.

مواردی که باید در بازدید مورد توجه قرار گیرند به شرح ذیل است:

۱- اطمینان از سلامت دستگاه تصفیه .

۲- مشاهده دقیق نوع کفپوش محوطه اطراف استخر، دوش ها و رختکن ها .

بدیهی است در استخرهایی که از سرامیک عاج دار یا کفپوش های پلاستیکی در محوطه اطراف استخر، دوش ها و رختکن استفاده شده است، ریسک جراحت های بدنی و شکستگی ناشی از زمین خوردن کاهش می یابد.

۳- بازدید وضفیت ریگ آمیزی استخر.

۴-  کنترل شفافیت آب.

۵-  بازدید از امکانات اضافی و تکمیلی نظیر سونا، دایو، جکوزی، استخر کودکان، بوفه و سالن بدنسازی و کنترل دقیق آنها از نظر معیارهای بهداشتی و سلامت ظاهری.

 

مواردی که باعث اضافه نرخ و افزایش حق بیمه، بیمه مسوولیت استخر می شوند:

 1. استخر کودکان ( با عمق حداکثر cm 120)
 2. سونا
 3. دایو (در صورتیکه دارای سکوی سه متری و بیشتر باشد)
 4. جکوزی
 5. پروژکتور
 6. در صورتیکه فعالیت های آموزشی در استخر انجام می شود

 

مواردی که باعث تخفیف در حق بیمه، بیمه مسوولیت استخر  می شوند:

 1. اگر مدت بیمه شامل فصل تابستان نشود
 2. سرامیک آج دار
 3. وسایل کمک های اولیه
 4. کپسول اکسیژن
 5. اگر استخر فقط مورد استفاده شناگران حرفه ای باشد (استخر تمرینی )
 6. استخر روباز
 7. اگر حداکثر عمق استخر کمتر از دو متر باشد

 

نویسنده :

مینا کهریزی ، نماینده بیمه
مینا کهریزی ، نماینده بیمه

 


سوالات خود را در رابطه با بیمه عمر ,  بیمه تامین اجتماعی , بیمه سلامت , بیمه درمان تکمیلی ( بیمه تکمیلی),  بیمه شخص ثالث  و …  را در مرجع سوالات بیمه بپرسید.

برای دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه می توانید فرم دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه را تکمیل کنید تا نماینده بیمه منتخب با شما تماس بگیرند.

زهره
 • ممنون از شما
  (۴)
Overall
۴
بررسی کاربر
۵ (۲ رای ها)
در حال ارسال

ارسال یک پاسخ

در حال ارسال

اسکرول به بالا